Uncategorized

PYRAMIDE verzorgt de lezingencyclus “Noblesse Oblige”, met klassieke piano-improvisaties, door Jhr Bert-Jan Peter van der Mieden. Deze cyclus bestaat uit vijf lezingen op de zaterdagavond, van 20.00 tot 22.00 uur, waarvan iedere lezing ook afzonderlijk te volgen is. De data en onderwerpen zijn:

15-09-2012: Persoonlijk leiderschap: bewust worden, bewust zijn en bewust doen

03-11-2012: Levenskunstenaars: spiritualiteit in de 21e eeuw

15-12-2012: Hoe komen we tot stevige en duurzame relaties

26-01-2013: Managen, ondernemen en besluitvorming in leven, wonen en werken

09-03-2013: De kansen van crises, duurzaamheid en globalisering

Wij zijn allemaal van innerlijke adel en adeldom verplicht. Dat geldt voor ons persoonlijk leiderschap, onze levenshouding, waarden en normen, onze relaties, onze besluitvorming en  hoe wij staan in en omgaan met de wereld waarin wij leven. U krijgt elke avond nieuwe inzichten en concrete handvatten mee, waar u meteen mee aan de slag kunt. U leert hoe u nog beter naar uzelf en anderen kunt luisteren, leidend tot meer wederzijds begrip. En hoe u door zelf- en mensenkennis uw invloed kunt vergroten en uw relaties kunt verstevigen. Leidend tot meer geluk en een duurzamere en humanere wereld en meer vreugde in leven en werken.

Vooraf, tijdens en na afloop van de lezing laat ik die vergezeld gaan van mijn zielenklanken, die ik via klassieke piano-improvisaties vertolk op de aanwezige vleugel. Daardoor kunt u het een en ander zelf beleven en ervaren. Een unieke avond waarbij voelen en denken samengaan en elkaar versterken. Door de woorden en zielenklanken die van binnenuit komen en resoneren op uw eigen ziel verbinden we ons met elkaar en inspireren we elkaar. Een bijzondere belevenis!

Locatie: Firma Kobald, Asselsestraat 167 te Apeldoorn. Er is voldoende mogelijkheid tot vrij parkeren in de directe omgeving. U bent welkom vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs per lezing is 25 euro per persoon, inclusief een welkomstdrankje en koffie / thee.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is en we graag willen weten wie en hoeveel mensen wij mogen verwachten raad ik u aan u spoedig op te geven. Doet u dat voor de lezing van 15 september in ieder geval vóór 21 augustus. Stuur daartoe een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl. Of  neem telefonisch contact met mij op: 055 5 22 39 26.

U kunt zich voor een of meerdere lezingen, maar ook voor de gehele cyclus opgeven. Dan bent u verzekerd van een plaats! Graag heet ik u op een of meerdere avonden van harte welkom!

Met hartelijke groeten,

Jhr Bert-Jan Peter van der Mieden.

P.S. Mijn boek “De mens in de 21e eeuw”, winkelprijs 30 euro, is tijdens deze avonden te koop voor 20 euro. Doe het uzelf en/of een ander cadeau.

Read more

Vandaag is het vier jaar geleden dat ik mijn weblog startte. Ik verwoordde het toen zo:” Geen web aan woorden, maar mensen laten spinnen. Niet log maar licht”. Niet dat alle artikelen kort en luchtig werden! Maar ook die werden en worden gewaardeerd. Tot nu toe schreef ik zo’n vierhonderd artikelen over diverse onderwerpen. Het gaat mij met dit weblog om het delen van elkaars ervaringen, gevoelens en gedachten. Om zodoende elkaar te helpen in het bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Een bewustere wereld leidt mijns inziens tot een betere en daardoor gelukkiger wereld. In leven, wonen en werken. Bewustwording plaatst het verleden in een nieuw licht, het geeft ons energie en innerlijke kracht in het hier en nu en biedt perspectieven voor de toekomst.

Het aantal lezers is niet spectaculair te noemen, maar ik ben er blij mee en er is een groei waarneembaar. In 2008 waren er ruim 9000 lezers en in 2011 was dat aantal ruim verdubbeld. Vanaf januari 2012 tot nu toe waren er al ruim 10.000 bezoekers, dus ook dit jaar zullen er weer meer lezers zijn. Ik startte tevens met het dagelijks publiceren van een weblicht, waarvan het 1450e weblicht vandaag verscheen. Ook werden en worden wisselend diverse mensen in het zonnetje gezet.

De komende jaren wil ik jullie blijven bemoedigen en inspireren met nieuwe weblichtjes en nog vele artikelen schrijven. Ik hoop op vele reacties daarop en een toenemende verspreiding. Bijvoorbaat mijn dank daarvoor. Ik wens jullie veel plezier met, en naar ik hoop veel baat bij, dit weblog.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan van der Mieden.

Read more

Ruim 3,5 jaar geleden vatte ik het plan op om met een weblog te beginnen.  Sinds die tijd plaatste ik ca. 390 artikelen over diverse onderwerpen en kreeg ik allerhande reacties. Bijna 60.000 mensen bezochten het weblog, gemiddeld zo’n 45 per dag. Op 20 februari a.s. plaats ik mijn 1350e weblicht. Elke dag weer een nieuwe gedachte ter inspiratie en bemoediging. Dat me dat gelukt is vind ik zelf wel bijzonder. En inspirerend en bemoedigend voor mezelf! Op naar de volgende 1350! In de afgelopen 3,5 jaar werden de websites van PYRAMIDE en van IkVerbind vernieuwd en ontstond de website van UwBiografie. Ik profileerde me via PYRAMIDE de afgelopen jaren meer en meer als de vertrouwensexpert en de relatie-expert. Zeer van node in een tijd waarin we niet alleen van een economische en ecologische crisis kunnen spreken, maar waar vele mensen en organisaties in een mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele crisis verkeren. Die hebben behoefte aan concrete handvatten en realistische, maar perspectiefvolle inzichten. Ook ten behoeve van hun relaties. Het mag pretentieus zijn, maar na twintig jaar praktijkervaring bied ik toch het Gelukspakket aan. Want het MultiMens Model en mijn methodiek bieden daar uitzicht op.  Het is prachtig en dankbaar werk om mensen weer, opnieuw en/of beter, te leren luisteren naar zichzelf en naar hun Zelf. En van daaruit te luisteren naar de ander en het andere. Dat leidt tot wederzijds begrip en steviger relaties!

Na mijn televisie-ervaringen ontwikkelde ik UwBiografie en maak ik dvd-documenten, waardoor mensen zich in leven, wonen en werken kunnen presenteren en profileren. Het is prachtig om herinnerd te worden zoals je herinnerd wilt worden. En het is mooi om jouw kennis, levens- en werkervaring door te geven aan anderen en volgende generaties. Het is zeer arbeidsintensief, maar prachtig en dankbaar werk om te doen. En elk document is weer uitermate boeiend en een feest om te maken! Zo ontwikkelde ik mijzelf vanaf 2001 als diepte-interviewer.

En dan de Stichting Globaliseringscentrum. In 2005 opgericht nadat ik in mijn boek  “De mens in de 21e eeuw” mijn gedachten daarover had verwoord. Van de dienstverlening voor het individu, het gezin, het team en voor organisaties naar realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. Zo verbinden we Ik-Wij-Zij met elkaar! Het was prachtig om te ontdekken dat de door mij geformuleerde mensenrechtenthema’s in feite ook de pijlers van vertrouwen zijn.  Het is een ervaring als anderen je mensenrechten-expert en “pilaar van de mensenrechten” gaan noemen.  Dat ontroert me en bemoedigt me om door te gaan. Degenen die mij een beetje kennen weten dat ik dat niet nodig heb – ik ga toch wel door – maar toch.

Het IkVerbind-Platform sluit precies aan bij de noden van deze tijd en de paradigmaverschuiving die in deze crisistijd aan de gang is: terug naar de menselijke waarden, naar ons Mens Zijn, naar onze onderlinge verbondenheid en naar welvaart in dienst van welzijn voor eenieder. Waarbij door multidisciplinaire verbindingen een optimaal draagvlak wordt verkregen en zeer inspirerende en stimulerende co-creaties tot stand komen.

In dit komende jaar gaan we vol vertrouwen en vol goede moed en inspiratie verder. Ik inspireer jou graag en ik laat me graag door jou inspireren. Ik nodig je dan ook graag uit om op voorgaande en op nieuwe artikelen te reageren. En wil je ook meepraten, meedenken en vooral meedoen? Wordt dan Vriend van de Stichting Globaliseringscentrum. Met 1350 Vrienden zet ik een eerste puntje op de horizon! Doe je mee? Je kunt je hier opgeven. Met dank aan mijn trouwe lezers en met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Read more

Na het verslag van de bijzondere Kick-Offbijeenkomst – nogmaals dank daarvoor – laat ik graag weer wat van me horen. De werkconferenties van november en december zijn helaas niet doorgegaan. Dat is jammer, want ik geloof dat we ons juist in deze tijd – omwille van de (nabije) toekomst – moeten bekommeren om realisatie van de mensenrechten in onze eigen omgeving en in organisaties. Ik kan dat echter niet alleen, dus ik heb jullie hulp daarbij hard nodig. Laten we dus samen meer draagvlak creëren voor het realiseren van een humanere wereld. Onderstaand licht ik e.e.a. toe en nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst van 10 maart 2012. Meld je hier aan.

Ondanks alle inspanningen van mijzelf, diverse leden van de Commissie van Aanbeveling en een aantal sprekers waren er helaas onvoldoende deelnemers om de werkconferentie van 4 november te kunnen laten doorgaan. Voor al diegenen, ook onder jullie, die hebben bijgedragen aan de bekendmaking ervan (nogmaals) mijn hartelijke dank! Ik ben daarna met diverse commissieleden en sprekers in gesprek gegaan over de oorzaken en de gevolgen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het economische, politieke en psychische klimaat daar debet aan is. Men focust zich op de kerntaken en op overleven, men bezuinigt en reorganiseert en wil niet “afgeleid worden van”. Enerzijds begrijpelijk, maar ik – en gelukkig ik niet alleen – ben ervan overtuigd dat we ons juist nu, op basis van een krachtige en realistische visie, moeten richten op de lange termijn en het realiseren van een humanere samenleving!

Ik ben doorgegaan met het werven van sprekers en leden van de Commissie van Aanbeveling. Met succes want de lijst van ambassadeurs en vrienden groeit. Ik leverde als adviseur een bijdrage aan de werkgroep Vital Community van de Worldconnectors. Zie Nieuws. Echter heb ik ook gemerkt dat ik het allemaal niet alleen kan. Ik overleg daarom op korte termijn met de sprekers en de leden van de  Commissie van Aanbeveling – maar laat mij ook graag inspireren door jullie! – hoe we in 2012 meer draagvlak kunnen creëren en de werkconferenties gestalte gaan geven. Alleen samen met hen en met jullie gaat dat lukken!

Hoe gaan we nu verder? Ik organiseer op zaterdag 10 Maart 2012 een tweede bijeenkomst. Natuurlijk maak ik graag weer een dansje voor jullie en vele anderen, maar we doen meer! Ik zal jullie inspireren en nieuwe tools geven voor het verbeteren van jezelf en het realiseren van de mensenrechten, maar ik wil ook dat we elkaar inspireren.

01.  Heb jij een tip voor een goede locatie? Wie ruimte heeft en die aanbiedt…….chapeau! Neem s.v.p. contact  met mij op.

02.  Kom s.v.p. met je ideeën en input voor 10 maart!

03.  Meld je hier aan voor 10 maart. De bijdrage in de kosten is wederom slechts 25 euro. Ben je nog geen Vriend? Kijk hier naar de mogelijkheden voor jou.

Dank, hele fijne Feestdagen toegewenst, graag tot ziens en hartelijke groeten van,

Bert-Jan van der Mieden.

P.S. Wil je als Vriend je activiteiten vermelden op de website, meld ze dan aan.

Read more

De artikelen 3, 4, en 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan over respect. We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven en niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. We mogen elkaar geen pijn doen, niet martelen of folteren, of onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.

Respect is het tonen van bewondering, eerbied, hoogachting, ontzag of waardering voor de ander door je gedrag. Iemand beleefd, met eerbetoon bejegenen. De mens dient met respect met elkaar en al het geschapene om te gaan. Een beschaafde samenleving wordt gekenmerkt door respect. Zowel voor het wezenlijke van zichzelf, de ander als voor het andere. De Stichting Globaliseringscentrum stelt zich ten doel om respect in de samenleving te bevorderen. Ik hoop dan ook dat zowel hier als in de discussiegroep Ik Verbind op Linked In: http://linkd.in/osXYTh en gedurende de werkconferentiecyclus er een intensieve uitwisseling over dit onderwerp zal plaatsvinden. Continue reading Respect in de samenleving en in organisaties

Read more

Ik startte een nieuwe groep op Linked in. Dagelijks hebben wij te maken met mensenrechten. Zowel in ons persoonlijk leven als in organisaties. Denk maar eens aan privacy, respect, veiligheid, gelijkwaardigheid, enz. Graag verbind ik professionals uit alle maatschappelijke disciplines en particulieren met elkaar om lokaal, nationaal en ook internationaal de mensenrechten te realiseren. Op de website http://www.ikverbind.nl vind je er meer informatie over. Doe jij ook mee met de discussie? Verrijk je persoonlijk leven en werken ermee en laten we samen onderzoeken hoe we kunnen komen tot een duurzame, meer humanere wereld. Ik hoop jullie als lid te mogen verwelkomen.
Hier is de link naar de nieuwe groep. http://linkd.in/osXYTh

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Read more

Het einde van het Ik-tijdperk breekt aan! Op 24 september wordt egocentrisme in het Utrechtse Doorn symbolisch ten grave gedragen, met de lancering van het platform ‘Ik Verbind’. Dit gebeurt door een zaal vol gedreven Nederlanders die vierkant geloven in het spreekwoord ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Bevlogen vrijwilligers, toegewijde professionals: allemaal mensen die gaan voor duurzaamheid en die graag het verschil willen maken. Kunt u zich voorstellen wat er allemaal mogelijk is wanneer al deze mensen hun kennis en ervaring bundelen en sámen inzetten voor een betere wereld? Ervaar het zelf. Wees er ook bij en reageer op deze persoonlijke uitnodiging van de Stichting Globaliseringscentrum.

Mondiaal netwerk in opbouw
De wereld redden lukt niemand alleen. De ‘Ik Verbind’- bijeenkomst in Doorn, georganiseerd door de Stichting Globaliseringscentrum, is daarom de eerste, belangrijke stap in de vorming van een mondiaal netwerk van burgers en professionals uit allerlei beroepsgroepen en disciplines. Vanaf 24 september zal dit netwerk in snel tempo gaan groeien.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere en humanere samenleving kan via het Ik Verbind-netwerk kennis en kunde inzetten en uitwisselen met bevlogen geestverwanten. Het doel is om onder de paraplu van Ik Verbind tal van acties en projecten in gang te zetten. Die zullen gericht zijn op zelfontplooiing en realisatie van de mensenrechten op lokaal, regionaal, landelijk en uiteindelijk ook op internationaal niveau.

Respect, privacy, keuzevrijheid…
Verbetering van de mensenrechten in mijn eigen buurt, denkt u wellicht verbaasd? Ja. Het is een misverstand te denken dat mensenrechten uitsluitend worden geschonden in veraf gelegen landen met dictatoriale regimes. De Verklaring van de Rechten van de Mens werd al in 1948 door de VN aangenomen, maar sinds die tijd is nog geen enkel ondertekenaar erin geslaagd de dertig artikelen volledig in de eigen samenleving te verankeren. Waarden als gelijkwaardigheid, respect, privacy, keuzevrijheid en ontwikkeling en ontplooiing: ook in een land als Nederland zijn we er niet in geslaagd op al deze gebieden blijvend vooruitgang te boeken.

Particulieren en professionals
Via het platform Ik Verbind gaat de Stichting Globaliseringscentrum het creatieve oplossingsvermogen van mensen mobiliseren. De stichting streeft naar de opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, wetenschap, religie, kunst en cultuur, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Het bijeenbrengen en mengen van zoveel verschillende expertises, maakt het mogelijk om tot zogeheten ‘co-creatie’ te komen en via multidisciplinaire projecten maatschappelijke vernieuwing écht aan te jagen en met z’n allen een duurzamere samenleving te creëren.

Over de Stichting Globaliseringscentrum
De Stichting Globaliseringscentrum is een initiatief van de Apeldoornse ondernemer Bert-Jan van der Mieden. De kick-off in Doorn is volgens hem zeker geen druppel op de gloeiende plaat van de wereldproblematiek, maar de allereerste druppel “waardoor het bassin zich vult zodat duurzame verandering kan ontkiemen en tot bloei komen. Door persoonlijke ontwikkeling, verbinding en co-creatie komen wij tot realisatie van de mensenrechten en de Millenniumdoelen en daardoor tot een gelukkiger samenleving,” aldus Van der Mieden. De bijeenkomst in Doorn is de eerste in een reeks, en zal onder meer worden opgevolgd door acht werkconferenties in 2011 en 2012. Die zullen uitmonden in een manifest en in acties en projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer informatie en opgeven
Uitgebreide informatie over de Stichting Globaliseringscentrum alsook het volledige programma voor de kick off-bijeenkomst van Ik Verbind op 24 september is te vinden op http://www.ikverbind.nl

Wilt u zich opgeven? Dan kan dat via het contactformulier op de website of simpelweg door een reply te geven op deze mail. Vergeet daarbij svp niet om uw adresgegevens te vermelden. Bij deelname vraagt de Stichting Globaliseringscentrum u om een kleine tegemoetkoming van € 25,- voor organisatie- en lunchkosten. Heeft u naar aanleiding van deze mailing een vraag of verzoek, bel dan met Bert-Jan van der Mieden: tel. 055 – 522 39 26.

Graag tot 24 september!

Met vriendelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden
Stichting Globaliseringscentrum

Read more

De telefoon gaat en een journalist van de Stentor vraagt aan mij of ik mee wil werken aan een artikel over twitterende Apeldoorners. Dat is gratis PR die je natuurlijk niet moet afslaan, dus er volgde een leuk gesprek. Ik gebruik Twitter om bekendheid te genereren en omzet te vergroten en behoor dus tot de kennelijk ca. 5% van de ondernemers die twittert. Het is natuurlijk altijd weer spannend wat een journalist ervan maakt. Dat kwam goed. Het is natuurlijk bijzonder om via het artikel te vernemen dat ik organisatietherapeut ben. Daar had ik nog nooit van gehoord en ik was er in al die achttien jaar nog niet opgekomen, maar…… het is eigenlijk nog waar ook. Maar voordat je gaat lezen nog even dit:

Een persoonlijke noot is natuurlijk ook leuk af en toe, dus toen een van mijn twittercontacten vertelde dat zij zelfgemaakte jam ging verkopen, was deze bourgondisch ingestelde man meteen verkocht. Ondanks drie schoonzussen die alle drie heerlijke jam inmaken en die telkens weer accepteren en begrijpen dat ik zeer gehecht ben aan de lege potjes die ik ze geef, ging ik een tijdje later met vier potten jam naar huis. Zie hier het resultaat: twitter

Read more