Dit Weblog

Waarom dit weblog?

Mijn missie is: Het bevorderen van individuele en collectieve bewustwordingsprocessen. Vanuit mijn visie dat de wereld(en) waarin wij leven een onderdeel zijn van het Zijnde en er een verschil is tussen schijn en Zijn. Ik geloof in een zich verdiepende, vreugdevolle en daardoor vruchtbare Eenheid in respectvolle verscheidenheid. In en-en in plaats van of-of. Met als resultaat: Verbinding, evenwicht en perspectief en, indien nodig, herstel daarvan. In leven, wonen en werken. En ten aanzien van het verleden, het heden en de toekomst. Te bereiken door: Zelfonderzoek door te luisteren naar en de dialoog aan te gaan met jezelf en de ander. Met als doel: Persoonlijk en gezamenlijk leiderschap en management, psychologisch inzicht en verdieping en duurzame verbinding tussen al het geschapene.

Met deze weblog wil ik tot een uitwisseling komen ter ondersteuning van bovengenoemd doel. Ik richt me daarbij tot de werkenden in en overige betrokkenen bij de zeven maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wetenschap, overheid, politiek en religie. Alsmede de particulieren: De jongeren tot 27 jaar, de groep tot 65 jaar en de ouderen. Doel hiervan is toename en intensivering van deze multidisciplinaire uitwisseling en het verkrijgen van een optimaal draagvlak voor een meerdaagse werkconferentiecyclus en voor het oprichten van globaliseringscentra. In de rubriek “Ik Verbind” tref je informatie aan over de Stichting Globaliseringscentrum die ik in 2005 oprichtte. Zie ook de website http://www.ikverbind.nl

Via RSSfeed kun je automatisch alle berichten ontvangen. Hoe meer lezers, des te meer verbindings- en uitwisselingsmogelijkheden, dus geef het s.v.p. door aan je netwerk.

Dit weblog is eind mei 2008 gestart en zal beslist een ontwikkeling doormaken. Alle feedback, suggesties ter verbetering en aanvullingen zijn van harte welkom. Ook kun je vragen stellen en vragen om een artikel over een bepaald onderwerp. Indien mogelijk zal ik je vragen beantwoorden en aan je verzoek voldoen.

Opbouw weblog:

De voertaal is Nederlands. De artikelen staan in het teken van bewust worden, bewust zijn en bewust doen en zijn verdeeld over diverse categorieën. Hopelijk leveren ze een bijdrage aan jouw doelstellingen in leven, wonen en werken. Reacties zijn van harte welkom. Het gaat om de uitwisseling. De dagelijkse weblichtjes hebben een serieus en/of humoristisch karakter. Ze willen je plezieren, bemoedigen, inspireren en stimuleren. Bij Media tref je het interview aan met Pim Fortuyn, waar velen nieuwsgierig naar zijn en dat ik o.a. gebruik in workshops. Er zit fantastisch leermateriaal in. Verder is deze rubriek bedoeld voor andere relevante publicaties en optredens. Doe er je voordeel mee. Zie ook het voorbeeld van een levensdocument. Door “Bert-Jan elders op ’t web” kun je zelf andere personen en organisaties tegenkomen die wellicht interessant voor je zijn en ideeën opdoen. Hetzelfde geldt voor de Blogroll, waarin ik verwijs naar organisaties die ik relevant, handig of bijzonder vind. De rubriek “In ‘t Zonnetje” is niet alleen leuk en wellicht zelfs spannend om te bekijken, maar vertelt ook over mensen waarnaar ik gerust verwijs. Stuk voor stuk mensen die bijdragen aan een betere wereld. Die wordt regelmatig aangevuld. Bij “Bert-Jan” tref je mijn profiel aan en vertel ik over mijn avonturen in leven, wonen en werken. Voor belangstellenden. We kunnen elkaar aanvullen en verbinden. Bij “PYRAMIDE” informeer ik je over mijn dienstverlening via de onderneming die ik in 1992 oprichtte. Tenslotte vind je bij “Boek” informatie over het door mij geschreven lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Dat is te bestellen via http://www.pyramide.nl

Afspraken over de informatie op dit weblog

Mijn andere websites http://www.pyramide.nl en http://www.ikverbind.nl kennen een disclaimer en een privacyverklaring. Doe er je voordeel mee, als je zelf een website hebt of maakt. In verkorte vorm is het wellicht goed om een paar afspraken met elkaar te maken bij het omgaan met dit weblog. Dan weten we over en weer waar we aan toe zijn en kunnen we lekker met elkaar aan de gang.

Je zult begrijpen dat ik me het recht voorbehoud om – tenzij ik het schriftelijk anders met je heb afgesproken – de inhoud van dit weblog naar eigen inzicht, en op elk door mij gewenst moment, te (laten) verwijderen, wijzigen, aan te vullen, of te beëindigen. Dat kan met of zonder voorafgaande mededeling. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde veranderingen of beëindiging. En niet voor schade die verband houdt met het wel of niet verkrijgen van toegang tot dit weblog, of het gebruik ervan.

Ik ga er zorgvuldig mee om, maar kan geen garantie geven dat de verstrekte informatie, ook die welke ontleend is aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, te allen tijde volledig, actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kun je dus geen rechten ontlenen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van sites van derden waar ik naar verwijs en verwijzing hoeft niet te betekenen dat ik volledig achter de inhoud van die sites sta. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op dit weblog geboden informatie. De informatie op dit weblog is bedoeld voor eigen (niet-commercieel) gebruik en je dient het copyright, of andere vermelde titels op eigendom, en de rechten van anderen, te respecteren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je privacy, maar ik ga daarmee om op basis van integriteit, respect en jouw zelfbeschikkingsrecht. Geef vertrouwelijkheid s.v.p. expliciet aan. Indien ik zelf twijfel neem ik uiteraard contact met je op. Ik ga er in beginsel vanuit dat een reactie op een artikel geplaatst mag worden. Je emailadres en andere n.a.w.- en telefoongegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder je toestemming aan derden verstrekt. Tenzij je die zelf kenbaar maakt in je reactie en die kennelijk ook geplaatst wilt hebben.

Omdat dit weblog psychologische en levensbeschouwelijke onderwerpen bevat kunnen de artikelen en weblichtjes ook mentale en emotionele reacties oproepen, waarbij je hulp nodig hebt. Ik ben daar uiteraard niet verantwoordelijk voor en adviseer je dan contact op te nemen met je huisarts. Dit weblog is niet bedoeld als hulpverleningssite. Vanuit mijn professie kan ik wellicht wel tips geven voor een eventuele verwijzing. Je kunt dan het beste buiten dit weblog om contact met me opnemen via mail of telefoon.

Afspraken over reacties:

Hoe meer reacties hoe liever, maar ik wil er graag het volgende over afspreken: Het staat je vrij om bij je reactie op een artikel of weblichtje je werkzaamheden te vermelden en je eventueel geschreven boek e.d. Maar dit weblog is primair bedoeld voor uitwisseling van inzichten, kennis en ervaring.

Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat je het met deze afspraken eens bent. Je verwijzingen naar dit weblog stel ik uiteraard op prijs. Indien je vragen hebt over dit weblog neem dan contact met mij op.

Telefoon: 055-522 39 26. Mobiel 06-53 31 31 47.

E-mail: pyramide@vandermieden.net

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.