IK VERBIND

Ik verbind mij met jou.
Door verbinding geven we aan elkaar.
Door geven ontstaat verbinding.

Het is tijd voor vernieuwing. De Stichting Globaliseringscentrum wil meer interactiviteit en wordt internationaler actief. Het kan zijn dat haar website www.ikverbind.nl tijdelijk niet bereikbaar is. Voor meer informatie en vragen kunt u telefonisch bij mij terecht onder de nummers: 055 5 22 39 26 en 0653 31 31 47.

Missie en doelstellingen Stichting Globaliseringscentrum

De Stichting Globaliseringscentrum, werd 21 juni 2005 opgericht. Haar missie is:“Het bevorderen van de verbinding tussen al het geschapene en van de individuele en collectieve bewustwording. Teneinde te komen tot een bewustere en daardoor betere en gelukkige wereld.” Zij onderscheidt zich van alle andere initiatieven door alle maatschappelijke disciplines integraal met elkaar te laten werken aan duurzame, waarachtige globalisering. Haar doelstellingen zijn:

1. Te komen tot interactie tussen de zeven maatschappelijke disciplines: het bedrijfsleven, kunst en cultuur, non-gouvernementele organisaties, overheid, politiek, religie en wetenschap en de burgers / consumenten. Uitnodigend tot (internationale) actie.
2. De oprichting van een globaliseringscentrum te Interlaken, ultimo op 21 juni 2014 en van meerdere, unieke maar onderling verbonden, globaliseringscentra verspreid over de diverse werelddelen.
3. Het houden van multidisciplinaire workshops en werkconferenties inzake duurzame
ontwikkeling en ontplooiing door waarachtige globalisering.
4. Het geven van lezingen, cursussen en het ontplooien van andere activiteiten die de
totstandkoming van globaliseringscentra bevorderen.
5. De actieve betrokkenheid bij het realiseren van bovengenoemde doelstellingen optimaal te bevorderen.
6. Met als resultaat het naar uiterst kunnen gestalte geven aan de mensenrechten en -plichten en het realiseren van de Millenniumdoelen.

Zie ook de artikelen “Bewustwording als voorwaarde voor waarachtige globalisering”(01-02-09) en “Artikelenserie: De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Wat is mijn bijdrage?(03-02-2009)

Klassieke Improvisatieconcerten

Voor een toelichting: Zie het artikel “De effecten van improviseren”(31-01-09). Er zijn de volgende mogelijkheden:

1. Een klassiek pianoconcert waarin Dolf en Bert-Jan, zowel twee- als vierhandig, improviseren.
2. De workshop “Bewustwordingsmanagement; zelfsturing en aansturing, waar een optreden van ons onderdeel van uitmaakt.
3. Een klassieke pianoavond of -middag met korte inleiding en nabespreking door Bert-Jan van der Mieden. Zowel voor individuen als voor groepen en organisaties.
4. Er kan een professionele dvd-opname en/of een cd-opname worden gemaakt, speciaal voor u, uw gezelschap of uw organisatie. Prijs, opmaak en aantallen in onderling overleg.

Honorarium en locatie eveneens in onderling overleg. Voor boekingen kun je contact met mij opnemen: Telefoon 055 5 22 39 26 / mobiel: 06 53 31 31 47.

De huwelijksceremonie

Voor een toelichting en een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan, zie het artikel “Op een unieke wijze het bootje in?”(31-01-09). Je wilt niet trouwen met een dienst en inzegening op de traditionele manier, vanuit een bepaalde godsdienst. Toch wil je behalve de gang naar het stadhuis, op unieke wijze je huwelijk laten voltrekken. Dat kan! Ik verzorg het maatwerk voor jullie. In een eerste gezamenlijke gesprek wordt er al veel uitgewisseld over mogelijke vorm en inhoud van de ceremonie. Ik heb vervolgens met de partners, individueel en gezamenlijk, een of meerdere gesprekken. Ik kom met een voorstel en dan komen we in onderling overleg tot een prachtige en unieke ceremonie.

Het is gelukkig nog niet voorgekomen, maar mochten jullie na het eerste gezamenlijke gesprek besluiten om niet verder te gaan, dan wordt voor dit gesprek € 250 in rekening gebracht. Dit om te zorgen dat ik goed met mijn tijd omga en om te voorkomen dat het goede doel er bij inschiet. We maken uiteraard vooraf goede financiële afspraken over het door mij te verzorgen deel van de huwelijksceremonie. Ook dat is maatwerk. Voor een afspraak kun je contact met mij opnemen: telefoon 055 5 22 39 26 / mobiel: 06 53 31 31 47.

Lunches voor het goede doel

Je kunt met mij tussen 12.30 en 14.00 uur lunchen, waarbij de opbrengst naar de Stichting Globaliserinscentrum gaat. Voor particulieren stel ik het minimumbedrag op 250 euro per persoon, inclusief de lunchkosten. Voor organisaties op 500 euro per persoon. Wie biedt meer? Het staat je vrij om vooraf aan te geven waar je het tijdens de lunch over wilt hebben. Het mag een counselings- of coachingsgesprek zijn. Je kunt vragen stellen naar aanleiding van, of thema’s aandragen uit, mijn boek. Of een gesprek voeren naar aanleiding van de artikelen op dit weblog. Of je laat komen wat komt. Jij mag het aangeven.

Relatiediners voor het goede doel

Trakteer je partner en jezelf, of een ander paar, eens op een relatiediner met mij. Jullie krijgen verdiepende inzichten en praktische tips o.a. op basis van mijn jarenlange ervaring als partner- en relatietherapeut. De tijdsduur is minimaal 1,5 uur en maximaal drie uur. De privacy is uiteraard gewaarborgd. Je betaalt de dinerkosten en ontvangt van mij een factuur. Voor particulieren zijn de extra kosten 250 euro en voor organisaties 500 euro.

Geef het een ander cadeau

U kunt bovenstaande concerten, lunches, diners en bijeenkomsten natuurlijk ook aan een ander als cadeau geven. Een uniek geschenk! Denk bijvoorbeeld ook aan jubilea en mensen die met pensioen gaan. Of als afscheidscadeau voor iemand die het bedrijf verlaat.

Tevens kunt u mooie en stevige drinkglazen, heerlijk drinkende wijnglazen en handige notitieblokjes krijgen via http://www.ikverbind.nl. (Zie “e-service” en dan “winkelen”).

Waarom “Ik verbind”?

Met dit motto roept de Stichting Globaliseringscentrum iedereen op om zich in leven, wonen en werken met de ander en het andere te verbinden. Het motto “Ik verbind”is een rechtstreeks appèl om dit in actie om te zetten en zich met de ander en/of het andere te verbinden. Bijvoorbeeld door iemand te groeten en/of op het motto te attenderen. Door na te denken over hoe jezelf meer verbinding in leven, wonen en werken tot stand kan brengen en door met anderen in gesprek te gaan. Door zelf meteen het “ik verbind” in de praktijk te brengen, komt er steeds meer verbinding tot stand. Er ontstaat contact, het is leuk, het vertrouwen groeit, het maakt mensen blij en dat geeft weer energie, waardoor we energieker en productiever worden.

Er wordt naar gestreefd dat op zoveel mogelijk bruggen ter wereld het bord, met in de taal van het land de tekst en het logo, “Ik Verbind” geplaatst wordt. Hoe meer mensen de tekst zien, des te meer wordt verbinding op kleine en grote schaal in de praktijk gebracht. Zo ontstaan er individuele acties en acties op organisatie-, regionaal, nationaal, internationaal en mondiaal niveau. Daardoor brengen we als individu en met elkaar elke dag een bewustere, betere en gelukkiger wereld tot stand.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.