Bert-Jan

Jhr. Bert-Jan Peter van der Mieden
Geboren 1 september 1952 te ’s-Gravenhage
Gehuwd, drie kinderen (40, 35, 31), twee kleindochters(2008 en 2012)
Henri Dunantlaan 55, 7312 AV Apeldoorn

Bert-Jan van der Mieden coacht ondernemers, bestuurders, commissarissen, directeuren, (top)managers en andere functionarissen. Hij traint afdelingsteams en ontwikkelt en verzorgt met succes maatwerkworkshops voor bedrijven en organisaties. Zijn levens- en werkervaring en zijn unieke professionele combinatie als coach, adviseur, loopbaanprofessional, relatie- en psychosociaal therapeut en trainer maken hem ook tot de geschikte externe vertrouwensmanager en vertrouwenspersoon. Diverse executives vinden die rol hem op het lijf geschreven. Op basis van zijn ervaring als diepte-interviewer maakt hij levens- en beroepsdocumenten. Zie bij Media. Door zijn levens-en werkervaring, zijn boek en artikelen en zijn optredens wordt hij beschouwd als vertrouwensexpert.

Met zijn initiatief “De Stichting Globaliseringscentrum” en het IkVerbind-platform koppelt hij de Mensenrechten en de Millenniumdoelen aan de acht maatschappelijke disciplines. Juist in deze tijd kunnen zij daar hun voordeel mee doen en kunnen we samen werken aan een betere en humanere wereld. Zie http://www.ikverbind.nl. In al zijn werkzaamheden is hij de verbinder en de bruggenbouwer, leidend tot herstel en vergroten van vertrouwen en tot steviger en zich verdiepende relaties.

Resultaten

Bert-Jan van der Mieden krijgt iedereen zo ver dat ze hun harnas afleggen. Hij weet een klimaat van veiligheid en vertrouwen te creëren waardoor ze hun echte ik durven te laten zien. Men kwalificeert hem als een fenomenale luisteraar, scherpzinnig analyticus en bijzondere proces- en gespreksbegeleider. Hij biedt het zelfinzicht dat nodig is om volledig vanuit de kracht van onze talenten te kunnen opereren. Als coach en trainer laat hij betrokkenen zélf ervaren hoe we onszelf onbewust beperkingen opleggen. Zijn coaching leidt tot een doorbraak in bewustwording, zich welbevinden en een doorbraak in (stagnerende) verbeterings- en veranderingsprocessen. Verbeterde samenwerking, effectiever management, betere communicatie en duurzame groei zijn het resultaat.

Visie, mensmodel en methodiek

Volgens Van der Mieden is ‘schijngedrag’ dé grote boosdoener die relaties en samenwerking flink kan verzuren. Daardoor worden aanwezige talenten niet of onvoldoende aangesproken en krijgen frustraties vrij spel. Mede daarom schreef hij het standaardwerk ‘De mens in de 21e eeuw’(zie “Boek”) over innerlijke groei, ontwikkeling en ontplooiing. Hierin introduceert hij de bewustwordingspsychologie, met een nieuw mensmodel en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. Een lees-, studie- en werkboek met vragen, oefeningen en concrete handvatten voor directe toepassing in leven, wonen en werken. Hierdoor leren mensen zichzelf te zijn, hun kansen en talenten optimaal te benutten en gelukkiger te zijn in het leven. Voor recensies zie: http://www.pyramide.nl.

Hij ontwikkelde de concepten Levensregisseur en Organisatieregisseur en zet die met succes in. Zie http://www.levensregisseur.eu 

Ervaring en inzetbaarheid

Van der Mieden begon als psychiatrisch verpleegkundige. Daarna werkte hij zestien jaar in het bedrijfsleven, in staf-, project- en lijnmanagementfuncties. Daarin heeft hij ruime kennis en ervaring opgedaan in veranderings- en verbeteringsprocessen en deze ook geïnitieerd. Hij heeft jarenlange ervaring in diverse besturen. Sinds 1992 is hij zelfstandig ondernemer. Op de televisie verzorgde hij diepte-interviews(zie “Media”) met enkele bekende Nederlanders voor de VPRO en presenteerde hij het zesdelige programma “Vasten” voor de KRO. Hij is tevens oprichter en voorzitter van de Stichting Globaliseringscentrum.(http://www.ikverbind.nl.). Zie “Ik Verbind”.

Bijzondere bijeenkomsten:

Bert-Jan is een gewaardeerd spreker en pianist. Als zodanig en in een combinatie van beide ontstaan bijzondere bijeenkomsten. Zie: Verbinding door zielenklanken via klassieke piano-improvisatie  http://wp.me/pg2BH-Ru

Voor boekingen: http://www.bertjanvandermieden.com

Beroepservaring:

1972-1976 : Geestelijke gezondheidszorg; verpleegkunde en crisisinterventie

1976-1981 : Verzekeringswezen; coördinatie, projectmanagement, reorganisaties

1981-1985 : Riskmanagement; interne organisatie, commercie, hrm, fusering, opheffing

1985-1992 : Managementfuncties verzekeringen; wijzigen organisatiestructuur en -cultuur, verbeteren in- en externe communicatie, oplossen sociaal-organisatorische vraagstukken, opstellen en (doen) uitvoeren driejarenplan, personeels- en opleidingsplan, invoering kwaliteitsbeleid.

1992-heden: Directeur en oprichter van PYRAMIDE®.(Zie “PYRAMIDE”)
Opdrachtgevers: Adviesbureaus, banken, besturen, gemeenten, geprivatiseerde overheid, gezondheidszorg, industrie, mkb, ministeries, multinationals, onderwijs, outplacementbureau, particulieren, productiebedrijven, reïntegratie-centrum, sociale werkvoorziening, televisie, trainingsbureaus, verzekeraars, winkelbedrijf.

Voor meer informatie: Telefoon 055-522 39 26 / Mobiel 06-53 31 31 47
E-mail: bjpvandermieden@pyramide.nl en b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl

9 Comments, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.