REGIETIPS

In deze rubriek geef ik regelmatig Regietips, en vragen die je jezelf kunt stellen, om de regie stevig ter hand te nemen en te houden, in leven, wonen en werken. Wil je daarover een vraag stellen, stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl. Je mail(adres) wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Neem, om de regie stevig ter hand te nemen in leven, wonen en werken, de volgende stappen:

 1. Evalueer het afgelopen jaar
 2. Schrijf je diepste en belangrijkste verlangen en doelstelling op voor dit jaar
 3. Neem tijd voor de stilte en schrijf op wat je daarvoor wilt gaat doen
 4. Maak een planning en een actielijst voor vandaag en de komende week
 5. Maak in grote lijnen een planning met wat acties voor het komende jaar
 6. Evalueer vervolgens elke dag en elke week

Stel jezelf, om de regie stevig ter hand te nemen in leven, wonen en werken, de volgende vragen:

 1. Wat heeft de evaluatie van de afgelopen veertien dagen en twee weken je opgeleverd?
 2. Wat zijn je specifieke verlangens en doelstellingen op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau?
 3. Wat is op die niveaus je huidige situatie en wat heb je nodig om de gewenste situatie te bereiken?
 4. Verlangens en doelstellingen realiseren we alleen samen met anderen. Wie gaan jou daarbij helpen? In welke volgorde? Betrek ze bij je plannen.

Hoe komen we van onzekerheid en angst naar vertrouwen? Tien vragen:

 1. Wat betekent vertrouwen voor jou? Waarin vertrouw jij jezelf?
 2. Wie vertrouw jij? Waarin vertrouw je die ander?
 3. Van wie wil jij en welk vertrouwen winnen?
 4. Welke gevolgen ondervind je van het gebrek aan vertrouwen in jezelf en in anderen?
 5. Wat is jouw vertrouwen in de toekomst?
 6. Met wie wil jij dat toekomstplan realiseren? Wie zijn jouw medereizigers?
 7. Wat heeft de inventarisatie je tot nu toe opgeleverd en welke acties heb je ondernomen? Wat zijn de doelen die je vanaf nu vol vertrouwen gaat realiseren?
 8. Waar heb je nu al minder last van, waardoor je je doelen eerder en beter haalt?
 9. Wie vertrouw jij en met wie ga jij verder op reis, om gezamenlijk jullie verlangens en doelstellingen te ontdekken en te realiseren?
 10. Welke professionele hulp kun jij daarbij gebruiken?

Hoe komen we van onzekerheid en angst naar vertrouwen? Tien tips:

 1. Erken dat ieder mens in meer of mindere mate onzekerheid en angst kent
 2. Inventariseer de last die je er zelf van hebt
 3. Inventariseer de last die je hebt van de onzekerheid en angst van anderen
 4. Schrijf nu op wat je vanaf nu aan 02 en 03 gaat doen. Onderneem actie!
 5. Maak je eigen toekomstplan
 6. De toekomst maken we niet alleen. Zoek hulp bij het realiseren van je verlangens en doelstellingen
 7. Creëer ruimte voor denken, durven, kunnen, mogen, voelen en willen
 8. Sta open voor de argumenten van de ander
 9. Je kunt alleen vertrouwen vanuit zelfvertrouwen. Bouw er continu aan
 10. Zie de kansen en voordelen van verandering