Weblicht

Weblicht 19 januari 2018:

Wie luistert naar zichzelf, de ander en het andere begrijpt het. Inzicht is de wortel, kennis is het blad.

Weblicht 02 Mei 2014: (Weblicht nummer 2016) 

Volg niemand anders dan je eigen hart en de Stem van je Zelf.

Weblicht 01 Mei 2014:

Herinner je je Kracht, Vertrouwen en je innerlijke Vreugde.

Weblicht 30 April 2014:

Toets al het handelen aan Liefde, Schoonheid, Wijsheid en Zuiverheid.

Weblicht 29 April 2014:

Wie een ander laat schitteren, profiteert het meest van diens schaduw.

Weblicht 28 April 2014:

Wat wij mensen kunnen doen is: Vertrouwen, bidden en zelf tot ons uiterst kunnen gaan.

Weblicht 27 April 2014:

Vraag eens aan de ander wat zijn/haar verlangens en doelstellingen zijn.

Weblicht 26 April 2014:

Thuis komen bij de ander en samen de eeuwigheid hier ervaren is een energiegevend Feest.

Weblicht 25 April 2014:

Schrijven is zilver, elkaar spreken is goud.

Weblicht 24 April 2014:

Wees je eigen levensregisseur: http://www.levensregisseur.eu

Weblicht 23 April 2014:

De 2000 jaar voortschrijdende menselijke beschaving  is vergelijkbaar met 2000 mm die een slak aflegt. Laten we als wakkere mensen voortgaan.

Weblicht 22 April 2014:

Alleen doordat we onze onderlinge verbondenheid verdringen kunnen we onze medemens kwaad doen.Dit weblichtje van 22-04-2014 is het 2150e weblicht. Je reacties zijn altijd welkom: bjpvandermieden@pyramide.nl

Weblicht 21 April 2014:

Sta open voor het wonder van de ontmoeting met de ander. Die kan levensbepalend zijn.

Weblicht 20 April 2014:

Als je psychisch gebonden blijft aan je ouders, dan gaat dat ten koste van je relaties.

Weblicht 19 April 2014:

Het antwoord op de crisis in de wereld is: Je eigen levensregisseur zijn!

Weblicht 18 April 2014:

Hoe jong / oud is de ziel die in dit stoffelijk lichaam tijdelijk woont! Daar gaat het om! Onze ziel is tijdloos!

Weblicht 17 April 2014:

Wij zijn medeverantwoordelijk voor het lijden in de wereld en – gelukkig  – ook voor het opheffen ervan! Voorwaarts vrienden!

Weblicht 16 April 2014:

Geef wat je vanuit innerlijke Rust hervonden hebt door aan de ander.

Weblicht 15 April 2014:

Innerlijke Rust vind je niet buiten je. Duik diep in je zelf naar binnen.

Weblicht 14 April 2014:

Heeft de ander geen interesse in jou? Wat treurig voor die ander. Jij bent zo interessant, uniek en bijzonder. Proficiat!

Weblicht 13 April 2014:

Het Leven heelt, ook al zit het tegen, nadert het einde en zie je geen uitweg. Leven in Ver-trouw-en.

Weblicht 12 April 2013:

Zinloosheid bedriegt. Wie zin ziet, ontmoet zin.

Weblicht 11 April 2014:

Ik ben van waarde. Jij bent van waarde. Wij zijn waardevol. Laten we het hier waar maken.

Weblicht 10 April 2014:

Luisterend spreken is goud, ontluisterend zwijgen is blik.

Weblicht 09 April 2014:

Honderd individuen in een zaal, geen verbinding. Ieder op zich en ieder voor zich. En toch zijn we allemaal verbonden!

Weblicht 08 April 2014:

De Goden hoorden een schreeuw diep uit het heelal, vanuit de Aarde: “Help ons!”

Weblicht 07 April 2014:

Wij weten niet wat wij tegenkomen, als wij een nieuwe weg inslaan. De weg ligt er al en leidt ons waar wij heen willen.

Weblicht 06 April 2014:

Ons lichaam vertelt ons elke dag een verhaal. Luister er naar. En overleg vervolgens met je Zelf.

Weblicht 05 April 2014:

“Ik heb een nieuwe auto” pochte iemand op de verjaardag. Een jonge vrouw keek verliefd naar de ring om haar vinger.

Weblicht 04 April 2014:

Jantje had zijn fiets buiten laten staan. De moeder veegde de vliegen uit het gezicht van haar stervende kind.

Weblicht 03 April 2014:

Het voorbij stromende water van de beek zag het leven van de turende visser. De beek vroeg aan God:”Help hem”.

Weblicht 02 April 2014:

Drie fietsers midden op de weg. Geen licht, alleen schijn. In het duister groetten twee motorrijders elkaar.

Weblicht 01 April 2014:

Ik kijk in Nederland naar buiten en zie een kind in een vluchtelingenkamp.

Weblicht 30 Maart 2014:

Het roodborstje kwam telkens terug in de tuin. De vrouw troostend.

Weblicht 29 Maart 2014:

“Daar loopt een oude man”. “Nee, die is nog vol jeugdige energie van binnen”.

Weblicht 28 Maart 2014:

God kijkt naar deze aarde en denkt: ”De planeet van de eenzaamheid, maar toch zijn ze allemaal en is alles met elkaar verbonden”.

Weblicht 27 Maart 2014:

Bij elkaar en toch alleen, samen alleen. We gaan voor: Alleen, maar toch samen en alleen samen bij elkaar.

Weblicht 26 Maart 2014:

Het leven is niet zonder risico. Geven ook niet. Het alternatief is: niet leven. Dus leven is geven en geven is leven.

Weblicht 25 Maart 2014:

Alle regeringsleiders bij elkaar voor de Nucleaire Top. Ik overleg met mijzelf wat ik kan bijdragen aan een duurzame wereld.

Weblicht 24 Maart 2014:

Het is hoog tijd voor een Top over ons Zelf en wat we doen met het afval van onze schijnpersoonlijkheid.

Weblicht 23 Maart 2014:

Wie geen excuses wil maken, wil geen verantwoordelijkheid dragen voor diens eigen daden en gedrag.

Weblicht 22 Maart 2014:

Als ieder mens nu eens diens eigen schijn vaarwel zei en zich Zelf  welkom heette. Van minder naar meer.

Weblicht 21 Maart 2014:

Ieder mens wil aandacht. We willen ook dat de ander ons aanvoelde.

Weblicht 20 Maart 2014:

Duurzaam vertrouwen krijg je alleen, als je werkt vanuit een zuivere innerlijke agenda.

Weblicht 19 Maart 2014:

Stem dagelijks af op je Zelf.

Weblicht 18 Maart 2014:

Winter, eenzaamheid, niemand laat van zich horen. Driehondervijfenzestig dagen lente; je leeft, laat jouw toekomst gloren.

Weblicht 17 Maart 2014:

Het leven kan verschrikkelijk donker zijn. Maar de mens houdt vast aan en vertrouwt op het Licht.

Weblicht 16 Maart 2014:

Elk Nu lijden honderden miljoenen kinderen, zonder enig toekomstperspectief. Wat dragen wij bij aan een bewustere en betere wereld?

Weblicht 15 Maart 2014:

Geen duurzame wereld zonder Persoonlijk Leiderschap. Investeer daar dus in.

Weblicht 14 Maart 2014:

Vraag de ander  of je zijn/haar levensboek mag lezen.

Weblicht 13 Maart 2014:

Lees je eigen levensboek!

Weblicht 12 Maart 2014:

Van het leed in de wereld is 99,9% verborgen en verdringen we het ‘t liefst uit ons dagelijks bestaan.

Weblicht 11 Maart 2014:

Angst en wantrouwen voeden je schijn-ik. Door Vertrouwen ontdek je je Zelf.

Weblicht 10 Maart 2014:

Treur niet om hetgeen je tot nu toe niet deed en wacht niet tot morgen. Doe Nu wat je van binnenuit wilt doen.

Weblicht 09 Maart 2014:

Deze incarnatie is er slechts een van vele. Ons wezen is als een bloementuin. Hier zijn we een van de bloemen.

Weblicht 08 Maart 2014:

Ons beeld omtrent dat wat Is is zo beperkt, dat we wel wat bescheidener en respectvoller mogen zijn.

Weblicht 07 Maart 2014:

De meest onderschatte wijsheid is die van de jeugd.

Weblicht 06 Maart 2014:

“Een bloedcel : de mens = De mens : de gehele Schepping”. Dat werkt relativerend.

Weblicht 05 Maart 2014:

Het zichtbare houdt men veelal liever onzichtbaar en het onzichtbare is meer zichtbaar dan men denkt.

Weblicht 04 Maart 2014:

Denken is zilver, verstillen is goud.

Weblicht 03 Maart 2014: Dit is het 2100e weblichtje. Zie het artikel dat ik n.a.v. het 2000e weblichtje schreef http://wp.me/pg2BH-14M

Ik wilde de hele nacht doorslapen, maar lag vanaf ca. 0.200 uur een tijd wakker. Toch maar eens een gesprek aangaan met de Nacht.

Weblicht 02 Maart 2014:

Als jij aan je Zelf vraagt wat je waard bent dan weet jij het wel.

Weblicht 01 Maart 2014:

“Mag ik je naar Huis begeleiden?” vroeg de Dood, met diep respect buigend voor de Mens.

Weblicht 28 Februari 2014:

De mens die zich als slachtoffer ziet denkt in problemen. De wakkere mens denkt in uitdagingen en gaat ze aan.

Weblicht 27 Februari 2014:

Leven is: vol vertrouwen het onbekende instappen.

Weblicht 26 Februari 2014:

Breng elke dag  vanuit je Zelf het goede nieuws over het leven.

Weblicht 25 Februari 2014:

Vieren en lijden omarmen elkaar. De Mens is daar. Een bijzonder schepsel.

Weblicht 24 Februari 2014:

Winnen met vierduizendste seconde verschil. Elders worstelen anderen dagenlang met de dood. Het leven viert.

Weblicht 23 Februari 2014:

We hebben gelukkig onze privacy m.b.t. ons denken, voelen en verlangen.

Weblicht 22 Februari 2014:

Als we nu eens teruggaan naar onze universele gemeenschappelijke noemer: Mens zijn en schepsel zijn in het grote Geheel!

Weblicht 21 Februari 2014:

Omgaan met de dood is levenskunst, zowel voor de betrokkene als diens dierbaren.

Weblicht 20 Februari 2014:

Schrijf eens een brief aan je Zelf over een levensvraag die je hebt en laat je Zelf die dan eens beantwoorden.

Weblicht 19 Februari 2014:

Als we slechts een fractie van onszelf laten zien aan de ander, zullen we dan eens nader kennis maken?!

Weblicht 18 Februari 2014:

Onze ware identiteit ligt niet in onze schijnpersoonlijkheid maar in ons Zelf.

Weblicht 17 Februari 2014:

“Welkom dierbaar Zelf!”

Weblicht 16 Februari 2014:

Verplaats jezelf eens in je Zelf!

Weblicht 15 Februari 2014:

Vraag de ander eens wat hij/zij in jou ziet wat jij niet (meer) ziet.

Weblicht 14 Februari 2014:

Als het lichaam op de rem trapt, luister dan niet alleen daar naar, maar ook naar je gevoelens en gedachten.

Weblicht 13 Februari 2014:

Zet je schijnpersoonlijkheid die je beperkt in de stoel naast je en neem Zelf de regie.

Weblicht 12 Februari 2014:

Het Leven biedt Troost.

Weblicht 11 Februari 2014:

Zorg goed voor jezelf. Vanaf je geboorte kun je trots zijn op jezelf. Mensen zijn moedige  levenswerkers.

Weblicht 10 Februari 2014:

Stap uit je gevangenis en in de nieuwe wereld van je Zelf, waar je altijd in was en bent.

Weblicht 09 Februari 2014:

Richt je op het positieve, zoek vervolgens de stilte op en richt je liefdevol op je eigen pijn.

Weblicht 08 Februari 2014:

Het wordt hoog tijd dat we ons bezighouden met de bestrijding van relatiecriminaliteit.

Weblicht 07 Februari 2014:

Als je goed luistert, brengt elke nieuwe levensdag  weer nieuwe mogelijkheden, kansen en verrassingen met zich mee.

Weblicht 06 Februari 2014:

Als de mens voor gezonde en energie gevende relaties zou gaan, is dat wereldwijd een enorme ommekeer ten goede.

Weblicht 05 Februari 2014:

Er ligt zoveel verdriet in de mens: steek een kaars aan voor de ander en voor jezelf. Ter verbinding en wenkend naar het Licht.

Weblicht 04 Februari 2014:

De grootste verwarring die de mens maakt is die tussen diens binnen- en buitenkant.

Weblicht 03 Februari 2014:

Achter een teleurstelling ligt de weg naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Weblicht 02 Februari 2014:

Voor velen lijkt hun bestaan zinloos, nutteloos en zelfs uitzichtloos. Toch doet ieder mens ertoe. Nooit niet. We zijn er voor elkaar.

Weblicht 01 Februari 2014:

Zie je geen oplossing, doe dan wat je kan, geef het over en neem rust. Het Leven stroomt.

Weblicht 31 Januari 2014:

Kwaadsprekerij is het probleem, en veelal de projectie, van de ander en het maakt jou nog bewuster van je Zelf. Weet wie jij bent.

Weblicht 30 Januari 2014:

Levenskunst: Er gebeurt iets waardoor je verdriet of teleurstelling ervaart. Je weet niet het waarom. En toch vertrouw je dat het goed is.

Weblicht 29 Januari 2014:

Maatschappelijke verloedering: Bankiers e.d. verdienen wat ze niet waard zijn, kunstenaars verdienen niet wat ze waard zijn.

Weblicht 28 Januari 2014:

Duurzame verandering komt alleen tot stand als we ons bewust zijn van ons Zelf en onze schijnpersoonlijkheid

Weblicht 27 Januari 2014:

Teleurstellingen zijn nooit het einde. Stel jouw “En toch……” er tegenover en vervolg sterker je levensreis.

Weblicht 26 Januari 2014:

Sterven met een niet uitgekomen droom getuigt van zelfrespect. Sterven zonder droom getuigt van domheid.

Weblicht 25 Januari 2014:

Waarom?………………. We weten vaak het antwoord niet, maar in ieder mens ligt de innerlijke Rust van het “Daarom”.

Weblicht 24 Januari 2014:

Wie zonder werk thuis zit is niet nutteloos, maar levert ook een onmisbare, zinvolle en betekenisvolle bijdrage aan de Schepping.

Weblicht 23 Januari 2014:

Het kind in je uit het verleden levert je de bouwstenen voor het Nu en is tevens het kind van jouw en de toekomst. Herken je Zelf.

Weblicht 22 Januari 2014:

Voel jij je ook wel eens machteloos? Doe wat je kunt! Een schoonmaker hoeft ook niet de hele wereld schoon te maken.

Weblicht 21 Januari 2014:

Ik lijd onder de wanhoop en het verdriet in de wereld. Jij ook? Samen kunnen we het veranderen.

Weblicht 20 Januari 2014:

Emotionele en/of mentale moeheid los je het beste op door rust en stilte op te zoeken. Dan hervind je die in je Zelf.

Weblicht 19 Januari 2014:

Dit Nu is de oogst van jouw verleden en het zaad voor het volgend Nu en je toekomst.

Weblicht 18 Januari 2014:

Vervolg je levensreis met je hoofd gericht naar de eeuwigheid en met je voeten stevig op de grond.

Weblicht 17 Januari 2014:

Opgepoetste ego’s op social mediasites gaan niet over ons Zelf, maar over de vergelijkende marionet die met touwtjes aan de massa vastzit.

Weblicht 16 Januari 2014:

Het Geheim van het Leven ontdekken we in de Stilte.

Weblicht 15 Januari 2014:

Creëer je eigen leven. Neem er zelf de verantwoordelijkheid voor. Identificeer je met je Zijn, je Zelf.

Weblicht 14 Januari 2014:

Laat de diamant van je Zelf fonkelen, zelfs in het kleinste.

Weblicht 13 Januari 2014:

Verleg je bewustzijn eens naar je Zelf, naar je eeuwig Zijn.

Weblicht 12 Januari 2014: Dit is het 2050e weblichtje. Zie het artikel dat ik n.a.v. het 2000e weblichtje schreef.

Realiseer je dagelijks wat jou tot zo’n bijzonder mens maakt.

Weblicht 11 Januari 2014:

Zeg elke ochtend tegen jezelf:”Ik neem ook vandaag de regie over mijn leven”.

Weblicht 10 Januari 2014:

Houd ook in de moeilijkste situatie of omstandigheid altijd je zelfrespect en de regie.

Weblicht 09 Januari 2014:

Ieder mens, van welke levensbeschouwing dan ook, verlangt naar een zin- en betekenisvol leven, erkenning en ontwikkeling.

Weblicht 08 Januari 2014:

De leegte, het niets of de donkerte zijn een doorgangsfase. Daarachter was en is altijd de Vervulling, het Volledige en het Licht.

Weblicht 07 Januari 2014:

Ga naar je diepste innerlijke pijn. Daar achter wenkt de bevrijding.

Weblicht 06 Januari 2014:

In elke werksituatie kun je je Zelf zijn.

Weblicht 05 Januari 2014:

Reis naar de kern van je ziel en hervindt je eeuwige geliefden.

Weblicht 04 Januari 2014:

Herstel van wereldwijde uitwisseling van Liefde begint met het erkennen van onze eenzaamheid.

Weblicht 03 Januari 2014:

Herijk de waarde van je relaties. Geven zij jou energie en geef jij de ander energie? Zijn zij duurzaam?

Weblicht 02 Januari 2014:

Laat het oude los d.m.v. inzicht. Vernieuw jezelf door je Zelf te hervinden en elk Nu van daaruit te handelen.

Weblicht 01 Januari 2014:

Iedereen, waar ook ter wereld, een zin- en betekenisvol bestaan!

Weblicht 31 December 2013:

Hoe dieper je in jezelf graaft, des te meer ontdek je van de eeuwigheid.

Weblicht 30 December 2013:

Verbind aan jouw persoonlijke jaaroverzicht de bijbehorende inzichten, verkregen uit gebeurtenissen en omstandigheden.

Weblicht 29 December 2013:

Ruim ook eens mentaal, emotioneel, relationeel en spiritueel op. Dat creëert ruimte!

Weblicht 28 December 2013:

Wij bepalen zelf wat wij voor onszelf een probleem vinden. Wij zijn dus ook (mede)-verantwoordelijk voor het oplossen daarvan.

Weblicht 27 December 2013:

Goede relaties begint met het erkennen dat we niet ons Zelf zijn, maar een marionet. Dan kunnen we ons Zelf herkennen.

Weblicht 26 December 2013:

Laten we vanuit het Licht onszelf en de ander elk NU een goed gevoel geven.

Weblicht 25 December 2013:

Laten we, ons nu wederom bewust zijnde van het Licht, elk NU ons Zelf zijn en aan de ander geven.

Weblicht 24 December 2013:

We zijn ook allen één, dus vieren we ook samen Kerst. Goede Kerstdagen allemaal.

Weblicht 23 December 2013:

Wie eerst de weg naar binnen gaat en daar het licht vindt, ziet het binnenlicht ook buiten.

Weblicht 22 december 2013:

Elk Nu is precies het juiste nu in de schepping. Zie de volheid en de uniekheid ervan en de kansen en mogelijkheden die erin omsloten liggen.

Weblicht 21 December 2013:

Leven vanuit het Zijnde en vanuit je Zelf is leven vanuit vreugde, vertrouwen en verbinding.

Weblicht 20 December 2013:

Innerlijke rust, vrede en zekerheid is de grootste rijkdom. Liefde geven en ontvangen is belangrijker dan wel bezit dan ook.

Weblicht 19 December 2013:

Benoem in je leven wat jou met de ander en het andere verbindt! Verrijk bewuster je leven ermee!

Weblicht 18 December 2013:

Helaas heeft de mens meerdere schijnlagen om zichzelf heen gebouwd. Doorzie ze en leg ze af.

Weblicht 17 December 2013:

De ultieme poging om de buitenkant perfect te doen zijn kan onze innerlijke kwetsbaarheid gelukkig niet verhullen.

Weblicht 16 December 2013:

Iemand vermoorden, verstoten en zelfs afwijzen vanwege diens geloof  is een misdaad.

Weblicht 15 December 2013:

Wij moeten niet wachten op een wonder. Ieder van ons is een wonder waarop gewacht wordt.

Weblicht 14 December 2013:

Wil jij niet geleefd worden, maar de regie over je eigen leven hebben? Regisseer dan je verlangens en doelstellingen.

Weblicht 13 December 2013:

Vertrouwen als alles goed gaat is niet moeilijk. Vertrouwen als je bijna ten onder gaat is levenskunst. Vertrouwenals alles goed gaat is niet moeilijk.

Weblicht 12 December 2013:

Wees op basis van jouw levensmissie, levensvisie en levensdoel je eigen levensregisseur.

Weblicht 11 December 2013:

In diepe wanhoop proberen wij het Licht te hervinden. Diep in wetende dat het er, ook in ons, altijd Is.

Weblicht 10 December 2013:

Wie kritiek direct naast zich neerlegt en vervolgens respectloos reageert, is dom, arrogant en een lafaard.

Weblicht 09 December 2013:

Als we ons falen en onze fouten erkennen en beseffen wie wij Zijn, zetten we de eerste stappen naar het Licht.

Weblicht 08 December 2013:

Houd moed. In je Zelf is de Kracht en het Vertrouwen aanwezig om alles te doorstaan.

Weblicht 07 December 2013:

Verzoening en vrede begint in onszelf.

Weblicht 06 December 2013:

Stop! Sta stil bij je leven in dit nu. Kijk diep naar binnen naar wat je werkelijk wilt. En verander het!

Weblicht 05 December 2013:

Verbind de diepste verlangens van de ander met jouw diepste verlangens.

Weblicht 04 December 2013:

Weet waarom je leeft, wat jouw bijdrage is, voor wie je er wil zijn en hoe jij wilt leven, wonen en werken.

Weblicht 03 December 2013:

Verwar het volmaakte Zijnde, waar alles 100% is, niet met deze driedimensionale beperkte werkelijkheid.

Weblicht 02 December 2013:

Er is pas echt hoop als we de collectieve depressie waarin wij leven erkennen en ons het Licht herinneren.

Weblicht 01 December 2013:

In een wereld waar mensen liefdeloos langs elkaar heen leven, ben jij een Lichtpunt!

Weblicht 30 November 2013:

Besef dat dit leven een van de levensboeken is in jouw boekenkast op de afdeling Aarde van de Goddelijke Bibliotheek.

Weblicht 29 November 2013:

Als je geen waardering en respect krijgt en niet gezien en erkend wordt, weet dan je onafhankelijke Zelf!

Weblicht 28 November 2013:

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor het aangaan en verbreken van relaties en de manier waarop.

Weblicht 27 November 2013:

God zei:”Ik voeg je tranen toe aan de Levensrivier”. Daarna knipoogde Hij, legde bij het weggaan een hand op mijn schouder en zei:”Vertrouw op Ons”.

Weblicht 26 November 2013:

We leven allemaal door, langs en in dezelfde Levensrivier, die door de gehele Schepping loopt. Realiseer je dat in al je contacten.

Weblicht 25 November 2013:

We weten niet wat het leven vanaf dit Nu voor ons in petto heeft. Weet wel waar je voor gaat en staat.

Weblicht 24 November 2013:

Begroet jezelf elke dag met Zelfrespect.

Weblicht 23 November 2013:

Neem zelf het initiatief. Je bent je eigen levensregisseur!

Het weblichtje van 23 November is het tweeduizendste weblicht dat ik heb gemaakt! Dank aan al mijn trouwe lezers. Zie het artikeltje dat ik erover schrijf.

Weblicht 22 November 2013:

Bemoedig de ander.

Weblicht 21 November 2013:

Jij bent de enige die voor je Zelf kunt zorgen.  Hoe zinvol hulp daarbij ook kan zijn.

Weblicht 20 November 2013:

De diepste duisternis recht in de ogen kijkend ontwaarden zij daarachter het eeuwig Licht.

Weblicht 19 November 2013:

Wees je eigen levensreisleider, met je eigen gids en kompas, maar sta open voor degenen die je wenken.

Weblicht 18 November 2013:

We maken allemaal onze eigen levensreis, maar wie zich bewust is van onze onderlinge verbondenheid reist lichter.

Weblicht 17 November 2013:

Wie zich de zin en betekenis van het leven realiseert, kan diens negatieve gevoelens ombuigen in positieve.

Weblicht 16 November 2013:

Vraag eens wie de ander is, wat diens levensvisie is en naar diens verwachtingen. Het leven openbaart zich dan aan je.

Weblicht 15 November 2013:

Voor jou zijn jouw zorgen “honderd procent”. De ander heeft genoeg aan de zijne/hare. Elkaar ermee helpen verlicht.

Weblicht 14 November 2013:

Houdt moed medereizigers. Straks vieren we onze Thuiskomst. Om daarna verfrist en goed bepakt wederom onze levensreis aan te vangen.

Weblicht 13 November 2013:

Beschouw een natuurramp die een ander treft als iets dat jou overkomt en handel overeenkomstig.

Weblicht 12 November 2013:

De mens als onderdeel van deze aarde is een klein maar onmisbaar radartje in het Geheel en levert daar een unieke bijdrage aan.

Weblicht 11 November 2013:

Als ons leven beter is dan dat van die ander, dan is het onze plicht die ander nabij te zijn.

Weblicht 10 November 2013:

Het onbenut laten van talenten en kwaliteiten leidt tot individueel lijden.

Weblicht 09 November 2013:

Als dit je laatste dag is dan heb je drie wensen: Liefde, Vertrouwen en Waarheid. Leef alsof het je laatste dag is.

Weblicht 08 November 2013:

Een fysieke ziekte kan je een hoop vertellen over je psychische, relationele en spirituele (on)gezondheid.

Weblicht 07 November 2013:

Boeken wij als mensheid vooruitgang? Ontwikkelde jij je vanaf je geboorte?

Weblicht 06 November 2013:

Het leven is vaak moeilijk. Erken dat je hulp nodig hebt, dan ziet de wereld er beter uit.

Weblicht 05 November 2013:

Waardering is plezierig, maar wie Zelfvertrouwen heeft, heeft geen bevestiging van buitenaf nodig.

Weblicht 04 November 2013:

In ieder mens ligt verdriet omtrent geen verbinding. Alleen de verbindingsweg diep binnenin ons biedt verlichting.

Weblicht 03 November 2013:

In de Stilte hoor en zie je zoveel. Het Zijnde openbaart zich.

Weblicht 02 November 2013:

Iedereen is altijd op het juiste moment op de juiste plek. We maken allemaal onze eigen levensreis.

Weblicht 01 November 2013:

Weet dat er altijd een Vriend / Vriendin voor je is. Vriendschap is een onlosmakelijk onderdeel van de eeuwigheid.

Weblicht 31 Oktober 2013:

Wie zelf onbewust leeft, moet niet klagen over wat er mis is in de wereld. Die is zelf mede de oorzaak.

Weblicht 30 Oktober 2013:

We kunnen elk mis verstaan oplossen, als we eerst luisteren naar hetgeen zich in onszelf afspeelt.

Weblicht 29 Oktober 2013:

Wie de herfst en winter in zichzelf verdringt, kan geen echte lente en zomer beleven.

Weblicht 28 Oktober 2013:

Collectief verdringen we ons verdriet omtrent verbroken verbinding en ons zielsverlangen naar verbonden zijn.

Weblicht 27 Oktober 2013:

Ze vroegen:”Waarom blijven jullie geloven in het Licht?” Wij antwoordden: “We kunnen niet anders”.

Weblicht 26 Oktober 2013:

Het overleden kind zei geschrokken tegen de engel die haar naar Huis bracht:”Ze leven daar voor zichzelf en langs elkaar heen”

Weblicht 25 Oktober 2013:

We hebben herfst en winter in onszelf, maar laat juist dan jouw lente en zomer zien.

Weblicht 24 Oktober 2013:

Wie zijn werk belangrijker vindt dan zijn levenspartner is geen man maar een “loser”.

Weblicht 23 Oktober 2013:

Het meest verdrongene is onze zekerheid omtrent het bestaan van de eeuwigheid en onze eeuwig Zijn.

Weblicht 22 Oktober 2013:

De mens heeft van binnen en van buiten hulp nodig.

Weblicht 21 Oktober 2013:

Verspreid jouw innerlijk Licht.

Weblicht 20 Oktober 2013:

Troost voor verdriet vind je in je innerlijke Licht en je Gewetene omtrent Waarheid, Liefde en Vertrouwen.

Weblicht 19 Oktober 2013:

De oorzaak van verbroken relaties is onvoldoende zelfreflectie, schijngedrag en niet luisteren naar zichzelf en naar de ander

Weblicht 18 Oktober 2013:

De wereld wordt pas duurzaam als wij erkennen dat de mens niet het middelpunt van de schepping is.

Weblicht 17 Oktober 2013:

Vanuit een positief mensbeeld bezien duurt egocentrisme slechts een mensenleven en biedt elke dag nieuwe kansen.

Weblicht 16 Oktober 2013:

Laten we elkaar helpen met het heimwee naar Huis.

Weblicht 15 Oktober 2013:

Wie zijn droom wil realiseren moet wakker worden.

Weblicht 14 Oktober 2013:

Gods tranen vermengen zich met die van ons, elkaar wijzend op het Licht.

Weblicht 13 Oktober 2013:

Het besef van het bestaan van je eeuwige geliefden is geen schrale troost maar een rijk innerlijk weten.

Weblicht 12 Oktober 2013:

Diep in ieder mens ligt dat punt in ons Zelf waarin wij ons het Zijnde herinneren.

Weblicht 11 Oktober 2013:

Neem elke dag je gevoelens en gedachten goed onder de loep. Dat voorkomt en geneest.

Weblicht 10 Oktober 2013:

Levend zonder enig weten wat er na dit nu gaat gebeuren betekent dat we heel veel vertrouwen hebben in het Leven.

Weblicht 09 Oktober 2013:

Het luisterrijke politieke spel van de mens, als een der schepselen, bouwt aan een respectvolle samenleving van eenheid in verscheidenheid.

Weblicht 08 Oktober 2013:

Wakker geworden in een nare sfeer? Richt je op je zielsverlangen omtrent Liefde, Waarheid en Vertrouwen.

Weblicht 07 Oktober 2013:

Een egocentrist is de gevangene van zijn eigen poppenkast, met zijn eigen kleine (denkbeeldige) publiek.

Weblicht 06 Oktober 2013:

In het andere en het vreemde zit meer herkenbaars dan we ons veelal bewust zijn.

Weblicht 05 Oktober 2013:

Het denken, voelen en gedrag van de ander is een bron van, wellicht onverwachte, wijsheid. Bekijk en onderzoek het eens.

Weblicht 04 Oktober 2013:

Er zit veel meer wijsheid en inspiratie in je dan je voor mogelijk houdt. Wij komen uit een onuitputtelijke Bron.

Vandaag het 1950e Weblicht, waar ik in Mei 2008 mee startte. Inmiddels ook voorzien van pianolichtjes: beluister ze gratis via http://www.classicimprovisations.com

Weblicht 03 Oktober 2013:

De helft van een appel past ook niet op de helft van een peer. Herken je Partner.

Weblicht 02 Oktober 2013:

Deze driedimensionale wereld is vanuit de vierde dimensie gezien vergelijkbaar met platland.

Weblicht 01 Oktober 2013:

Ik lijd. Jij lijd. Wij lijden. Maar ik leid ook, jij leidt en wij leiden. Het verschil makend naar een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld.

Weblicht 30 September 2013:

In de Stilte reiken Zij je de hand, zorgen Zij voor je en geven ze je Rust.

Weblicht 29 September 2013:

Een schip gaat ook niet zigzaggend over het water.

Weblicht 28 September 2013:

Bewust of onbewust verlangt een ieder naar het grenzeloze, het eeuwige, oneindige en het Ware. Gelukkig maar. Dat verbindt ons.

Weblicht 27 September 2013:

Open je binnenogen en zie de onzichtbare en zichtbare Liefde die je omringt.

Weblicht 26 September 2013:

Het is onze plicht en verantwoordelijkheid onze eigen innerlijke problemen op te lossen.

Weblicht 25 September 2013:

Onze machteloosheid kunnen we omzetten in kracht en tot ons uiterst kunnen gaan vanuit ons hier en nu.

Weblicht 24 September 2013:

Bede: Vervul wereldwijd onze hoop en ons verlangen en stil ons verdriet.

Weblicht 23 September 2013:

In de donkerte van de leugenachtige schijnwereld verlangt de mens naar het Licht van de Waarheid.

Weblicht 22 September 2013:

Elk schepsel en alles heeft een unieke en de juiste plek in een unieke tijd, bijdragend aan het Doel van het Geheel.

Weblicht 21 September 2013:

Een goede relatie begint bij jezelf. Hoe is de relatie met jouw Zelf?

Weblicht 20 September 2013:

De wereld heeft dringend behoefte aan jouw missievervulling, jouw visie en jouw openheid naar de ander.

Weblicht 19 September 2013:

Als we opnieuw trouw zijn aan ons Zelf, dan is er een kans op wederzijds vertrouwen.

Weblicht 18 September 2013:

We moeten niet doen alsof we te vertrouwen, integer en duurzaam zijn, maar het oprecht naar uiterst kunnen zijn.

Weblicht 17 September 2013:

Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor de keuzes die jij maakt in elk Nu. Vaar je innerlijke koers en volg het Licht.

Weblicht 16 September 2013:

Laat het egogedrag van de ander bij die ander. Acteer en reageer zelf van binnenuit, vanuit je Zelf.

Weblicht 15 September 2013:

Al wat in ons leven aan de buitenkant gebeurt wijst ons de weg naar binnen. Vertaal het eens daar naartoe.

Weblicht 14 September 2013:

Ons verwerkte verleden biedt de kostbaarste bouwstenen voor een bewust gelukkige toekomst.

Weblicht 13 September 2013:

Er valt veel te ontdekken als je openstaat voor het andere, voor vernieuwing en voor het oeroude.

Weblicht 12 September 2013:

Open je denken en voelen voor jezelf en de ander en ontdek het paradijs in elkaar.

Weblicht 11 September 2013:

“Jij bent je eigen succes” zei ze. “Hoop dus niet dat het succesvol wordt.” Omarm de wijsheid van de ander.

Weblicht 10 September 2013:

Als we luisteren naar wat we van binnen horen, dan ontdekken we andere werelden.

Weblicht 09 September 2013:

Als je naar de binnenkant van de ander en jezelf kijkt, bezie je de buitenkant daarna anders.

Weblicht 08 September 2013:

Bevestig de liefde en de kwaliteiten van de ander, en weet die van jezelf bevestigd door het Leven.

Weblicht 07 September 2013:

Zielen zoeken elkaar, hervinden elkaar en verbinden zich met de anderen en het andere.

Weblicht 06 September 2013:

Oorlog, geweld, psychische agressie en criminaliteit om ons heen. Toch in ieder van ons ook het eeuwigdurende Licht.

Weblicht 05 September 2013:

De oude man huilde om zijn dementerende vrouw. De engelen troost(t)en hem en zijn bij haar.

Weblicht 04 September 2013:

Engelen en mensen kunnen elkaar helpen bij het realiseren van hun verlangens en het verdiepen van hun bewustzijn.

Weblicht 03 September 2013:

Vanuit het diepst van de aarde en vanuit de hoogste hemel Is het er in alles en overal: Liefde!

Weblicht 02 September 2013:

Elk Nu biedt ons de kans om onszelf opnieuw “geboren” te laten worden, door te geloven in de realiteit van ons zielsverlangen.

Weblicht 01 September 2013:

Als we ons allemaal zouden realiseren dat de conceptie ons geboortemoment is, dan zouden er heel wat minder abortussen zijn.

Weblicht 31 Augustus 2013:

Als je in de ander jezelf ziet en jezelf ziet in de ander, dan zie je en onderscheid en overeenkomst en is er verbinding.

Weblicht 30 Augustus 2013:

Jij hebt ook recht op je gevoelens, maar bedenk even of je die voor de ander op het goede moment ventileert.

Weblicht 29 Augustus 2013:

Onder boosheid, frustraties, angst en verdriet ligt het ongerealiseerde verlangen. Luister dus naar de ziel.

Weblicht 28 Augustus 2013:

Wie denkt een ander te kennen, is als degene die zich verbeeldt  alle landen te kennen.

Weblicht 27 Augustus 2013:

Verlieservaringen doen ons beseffen wat essentieel is in ons bestaan hier.

Weblicht 26 Augustus 2013:

Als je alleen je eigen waarheid ziet en erkent, fundeer je je leven op een leugen.

Weblicht 25 Augustus 2013:

Reageer je eigen frustraties niet af op de ander. Maak eerst ruimte van binnen in denken en voelen.

Weblicht 24 Augustus 2013:

Er zijn geen leiders meer in deze wereld, maar wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid.

Weblicht 23 Augustus 2013:

Als wij elkaars tranen drogen en elkaar dan met een glimlach in de ogen kijken, dan verandert de wereld.

Weblicht 22 Augustus 2013:

Doe de vingers van je beide handen tegen elkaar. Doe dan je middelvingers naar beneden, als een brug. Zo simpel is het maken van verbinding!

Weblicht 21 Augustus 2013:

Leg de verbinding met iets moois in je omgeving, alsof je die ander, het andere bent. Voel je de ruimte ontstaan in jezelf?

Weblicht 20 Augustus 2013:

Open je ziel voor de ander, dan ontmoet je de ziel van de ander.

Weblicht 19 Augustus 2013:

Het lijkt alsof we hier aan de oppervlakte leven, maar we leven voornamelijk vanuit een wereld diep in ons.

Weblicht 18 Augustus 2013:

Leer jezelf, de ander, en zeker de kinderen, dat alles van waarde is.

Weblicht 17 Augustus 2013:

We kennen de ander slechts voor een klein deel en de ander ons. Wissel het bijzondere en onbekende over elkaar eens uit.

Weblicht 16 Augustus 2013:

Luisteren naar en dan praten over muziek doet mensen elkaar leren kennen en zich verbinden.

Weblicht 15 Augustus 2013:

Dat wat er tussen de muzikant(en) en het publiek stroomt en het evenement tot een bijzonder gebeuren maakt is: Liefde.

Het bovenstaande weblicht is het 1900e weblicht! Ik ben blij dat zij in een behoefte voorzien. Voor jullie verwijzingen ernaar ben ik je erkentelijk. En zeker ook voor jullie reactie hier. Door uitwisseling kunnen we elkaar van dienst zijn tijdens onze gemeenschappelijke levensreis. Inmiddels is de website http://www.classicimprovisations.com  online. Daarin combineer weblichtjes met een pianolichtje. Die zijn gratis te downloaden! Veel luistergenot toegewenst!

 Weblicht 14 Augustus 2013:

Als je je naar voelt ervaar je het wellicht niet, maar weet dat je ook dan gedragen wordt door het Leven.

Weblicht 13 Augustus 2013:

Gun die ander wat hij/zij jou niet gunt. Egogerichtheid verkrampt. Liefde geeft energie.

Weblicht 12 Augustus 2013:

Zet eens al je overtuigingen op losse schroeven en luister alleen naar je diepste gevoelens. Ont-dek je Zelf.

Weblicht 11 Augustus 2013:

Angst en verdriet zijn inherent aan dit aardse leven. Maar daaronder ligt de Liefde vanuit onze Oorsprong.

Weblicht 10 Augustus 2013:

Luister eens naar je hartslag en je ademhaling, voel vanaf je voeten naar binnen in je hoofd. Weet dan wat je hebt en weet wie je Bent.

Weblicht 09 Augustus 2013:

Als je dieper schouwt en voelt, dan is het leven, ondanks al het lijden, een feest.

Weblicht 08 Augustus 2013:

Ieder mens wil het en het kost niets. Het kost zelfs geen tijd: Liefde, respect, waardering en bemoediging. Geef het.

Weblicht 07 Augustus 2013:

‘s Werelds ontluistering is geheel te wijten aan de weigering van de mens om naar binnen te luisteren.

Weblicht 06 Augustus 2013:

Wie niet in relaties investeert, investeert niet in zichzelf. Wie niet in zichzelf investeert, investeert niet in relaties.

Weblicht 05 Augustus 2013:

Een maatschappelijke ladder vervreemdt, een toonladder verbindt.

Weblicht 04 Augustus 2013:

Elke ontmoeting, gebeurtenis en omstandigheid draagt bij aan realisatie van ons Zijn en het wezenlijke.

Weblicht 03 Augustus 2013:

Zij is weer Thuis, met dank voor haar Liefde en Wijsheid. Nu weer los van het stoffelijk lichaam, terug bij haar geliefden.

Weblicht 02 Augustus 2013:

“Ben jij vegetariër?” vroeg God. “Nee” bekende hij. ‘Ik ook niet” zei God en nam een slok. “Dronk Zij nu bier?” vroeg hij aan Petra. Zij knikte bevestigend.

Weblicht 01 Augustus 2013:

Egocentrisme maakt van de wereld een liefdeloos slagveld. Liefde voedt de ander en jezelf.

Weblicht 31 Juli 2013:

Kinderen en volwassenen verdienen wederzijds respect en kunnen elkaar helpen met het geven van hun antwoord: ver-antwoord-elijkheid.

Weblicht 30 Juli 2013:

Gisteren is er weer iemand Thuis gekomen. De aarde achterlatend met haar liefde. De hemel weer vernieuwend met haar inzichten.

Weblicht 29 Juli 2013:

Vergeleken met de eeuwigheid is deze driedimensionale wereld in al haar verscheidenheid nog zeer beperkt te noemen.

Weblicht 28 Juli 2013:

We doen de grootste moeite om volstrekt langs elkaar heen te leven, maar dat is – gelukkig – onbegonnen werk.

Weblicht 27 Juli 2013:

Onze buitenkant vertelt iets aan de binnenkant. Onze binnenkant vertelt iets aan de buitenkant. Luister naar beide.

Weblicht 26 Juli 2013:

Verruil de waan van de dag voor de Werkelijkheid van de eeuwigheid.

Weblicht 25 Juli 2013:

Wees je eigen levensregisseur.

Weblicht 24 Juli 2013:

Vat moed en bespreek je verborgen verdriet, in plaats van het om te zetten in agressie.

Weblicht 23 Juli 2013:

Als je schijn het te heet onder de voeten krijgt, zoek dan eens verkoeling bij je Zelf.

Weblicht 22 Juli 2013:

Iemand de waarheid zeggen op een wijze dat het werkt, vergt zelfinzicht en tact.

Weblicht 21 Juli 2013:

Wie zich openstelt voor het Andere, kan zich veel van zich Zelf herinneren.

Weblicht 20 Juli 2013:

Realiseer je verlangens door te luisteren naar jezelf, de ander en het andere.

Weblicht 19 Juli 2013:

De Dood is onze ergste vijand als we ons geheel identificeren met dit lichaam. Hij is onze Vriend als we weten dat wij eeuwig Zijn.

Weblicht 18 Juli 2013:

Wie niet meer in de liefde gelooft, kan zich ten onrechte harnassen met egocentrisme en egoïsme.

Weblicht 17 Juli 2013:

De Dood keek mij met mededogen en ogen vol liefde aan en zei:”Ik zorg dat het stoffelijk lichaam doodgaat, maar dan komt de eeuwige mens geheel tot leven.”

Weblicht 16 Juli 2013:

Mijn droom is:”Iedereen een bewust en betekenisvol leven”. Wat is de jouwe?

Weblicht 15 Juli 2013:

Realiseer je diepste verlangens vanuit je eigen kracht.

Weblicht 14 Juli 2013:

Wie zich verbindt met de energie van de aarde, verbindt zich met de energie van de materie, de ziel en de geest.

Weblicht 13 Juli 2013:

Open je denken en voelen voor het universum, dan kunnen helende en stimulerende energieën doorstromen.

Weblicht 12 Juli 2013:

Door en vanuit de onstoffelijke wereld worden wij geïnspireerd en worden ons nieuwe mogelijkheden en perspectieven geboden.

Weblicht 11 Juli 2013:

Laten we elkaar helpen het lijden te ervaren als een middel om te komen tot verandering en verdieping.

Weblicht 10 Juli 2013:

We zijn allemaal een wezenlijk deel van iedere ontmoeting.

Weblicht 09 Juli 2013:

Ik ben blij dat ik leef en dat jij leeft. We zijn er voor elkaar. Ver weg of dichtbij. Daar en hier.

Weblicht 08 Juli 2013:

Onze vrije wil, onze keuzevrijheid in elk NU, en onze eigen verantwoordelijkheid, dat zijn de drie pijlers voor een gelukkiger wereld.

Weblicht 07 Juli 2013:

Ieder van ons en alles is er op de juiste tijd en op de juiste plek.

Weblicht 06 Juli 2013:

Verken niet alleen het onbekende, maar onderzoek ook eens het onzichtbare, het oneindige en het onbespreekbare.

Weblicht 05 Juli 2013:

Wie zegt het druk te hebben is de gevangene van zijn schijn-ik(ken).

Weblicht 04 Juli 2013:

Wie het echt druk heeft vertelt het niet en geeft je de aandacht die je verdient.

Weblicht 03 Juli 2013:

Weet dat wie zegt:”Ik heb geen tijd” eigenlijk zegt:”Ik ben mezelf niet”.

Weblicht 02 Juli 2013:

Zorg ook goed voor jezelf. Wie zichzelf niet gunt te mogen ontvangen is als een boom die geen water opneemt.

Weblicht 01 Juli 2013:

Ik ben in de Stilte. Ik bid en ik hoop. Ik laat los en laat het leven lopen zoals het loopt. Ik ben OK en het is OK.

Weblicht 30 Juni 2013:

Deze driedimensionale wereld is slechts een deel van het meerdimensionale Thuisland waar wij vandaan komen en weer naar teruggaan.

Weblicht 29 Juni 2013:

Juist zij die bedlegerig zijn, zijn degenen die dalen doorlopen en bergen verzetten. Begeleid door de zon en de maan.

Weblicht 28 Juni 2013:

Zowel mannen als vrouwen dienen in de eerste plaats te e-mens-ciperen: Hun Oorsprong als Mens te realiseren.

Weblicht 27 Juni 2013:

Als je in de Spiegel kijkt zie je een marionet. Als je naar binnen kijkt, zie je de Speler: je Zelf.

Weblicht 26 Juni 2013:

Richt je niet op wat je niet in de hand hebt. Doe wat je in dit Nu het beste lijkt, voor jezelf, voor de ander en voor het Geheel.

Vandaag 26 Juni is het alweer het 1850e weblicht dat ik heb geschreven. Binnenkort zal de website Classic Improvisations verschijnen waar wekelijks een weblichtje vergezeld zal worden van een pianolichtje. Een combinatie van zelfreflectie en meditatie. Deze zijn gratis te downloaden.  Als u er persoonlijk bericht over wilt ontvangen stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl.

Weblicht 25 Juni 2013:

Elke overledene wordt liefdevol naar Huis begeleid en door zijn/haar geliefden welkom geheten. Engelen verzorgen hen en hun nabestaanden.

Weblicht 24 Juni 2013:

Wij kunnen afhankelijk zijn van anderen, maar God / Het Leven bepaalt hoe ons leven loopt, in samenspraak met ons Zelf.

Weblicht 23 Juni 2013:

In het Paradijs is de boom van de Kennis, de boom van het Leven, maar ook de bloemenboom van Liefde en Vertrouwen.

Weblicht 22 Juni 2013:

Het leven is niet te voorspellen. Wel hebben wij de macht om in elk Nu te beslissen welke keuze wij maken.

Weblicht 21 Juni 2013:

Alleen degene die de schijnpersoonlijkheid erkent, kan zich Zelf ont-dekken.

Weblicht 20 Juni 2013:

Luister eens tien minuten naar de energie om je heen. Welke gedachten en gevoelens komen dan in je boven? Schrijf ze eens op.

Weblicht 19 Juni 2013:

Als je onkruid ziet bij de buren, wijs hun dan op hun bloemen. Als je onkruid ziet bij jezelf, roei het dan uit.

Weblicht 18 Juni 2013:

Mensen zijn net als bomen; ze kunnen beschadigd worden door anderen maar ze zijn gezaaid door en geworteld in de Liefde van hun Scheppers.

Weblicht 17 Juni 2013:

De Goden hebben wel veel vertrouwen in hun schepselen, dat ze die keuzevrijheid gaven en zien wat die aanrichten in Hun Schepping

Weblicht 16 Juni 2013:

Natuurlijk leven wij in deze stoffelijke werkelijkheid, maar je huis is toch ook niet de hele wereld?

Weblicht 15 Juni 2013:

Je kunt geen geluk en geen succes hebben. Maar ieder mens kan gelukkig en succesvol Zijn.

Weblicht 14 Juni 2013:

Ieder mens is van waarde en wordt als schepsel gerespecteerd en heeft verbindingen.

Weblicht 13 Juni 2013:

Op de gewetenloze, grenzeloze wreedheid van de mens is slechts één gezamenlijk antwoord: Waarheid, Liefde en Vertrouwen.

Weblicht 12 Juni 2013:

Door de schijn en de buitenkant kunnen we ons laten bedriegen.  Door het Zijnde en de binnenkant kunnen we ons verbinden

Weblicht 11 Juni 2013:

Overstromingen zijn de verdrongen en verborgen tranen van de mensheid. Stel je kwetsbaar op en help elkaar daarbij.

Weblicht 10 Juni 2013:

Vervang je innerlijke overtuigingen, die jezelf en de ander niet helpen, door Liefde, Waarheid en Vertrouwen.

Weblicht 09 Juni 2013:

In ons is de herinnering aan het positieve. Daarmee kun je de negatieve innerlijke energie ontkrachten en wellicht zelfs opheffen.

Weblicht 08 Juni 2013:

Ik zou wel eens een gesprek willen met de Goden over leiderschap. Dat lijkt me zeer leerzaam.

Weblicht 07 Juni 2013:

De eeuwige, altijd ervaarbare Vreugde bestaat. Laten we elkaar helpen ons die hier te herinneren.

Weblicht 06 Juni 2013:

Je “in de steek gelaten” voelen is inherent aan ons bestaan. Alleen geloof in ons zielsverlangen biedt uitkomst.

Weblicht 05 Juni 2013:

Ook al is er nog zoveel onrecht, uiteindelijk is er Rechtvaardigheid en Geluk voor iedereen.

Weblicht 04 Juni 2013:

Laat je inspireren tot geluk en steviger en duurzame relaties in leven, wonen en werken.

Weblicht 03 Juni 2013:

De een heeft veel te weinig, de ander krijgt veel te veel. Maar het enige dat iedereen ten diepste wil is: Liefde, aandacht, respect en waardering.

Weblicht 02 Juni 2013:

Je kunt teleurgesteld zijn in anderen, maar stel je Zelf niet teleur en neem je eigen verantwoordelijkheid.

Weblicht 01 Juni 2013:

Onze gezamenlijke stip op de horizon:”Uniciteit in verbondenheid”.

Weblicht 31 Mei 2013:

Neem elk dagdeel minimaal vijf minuten de tijd om jouw bijzonderheid en die van de ander bewust te zijn.

Weblicht 30 Mei 2013:

Het lijden kunnen we het best pareren met onze eigen innerlijke Vreugde. Haal dat omhoog.

Weblicht 29 Mei 2013:

“In soms donkere momenten zijn er toch altijd zonnestralen die ons verlichten”.

Weblicht 28 Mei 2013:

Wie van binnen luistert ontdekt diens innerlijke luister. Luister van daaruit naar de ander en het andere.

Weblicht 27 Mei 2013:

Ons zielsverlangen geeft het antwoord op het dilemma tussen schijn en Zijn.

Weblicht 26 Mei 2013:

Wij zetten ons zelf gevangen in onze schijn, maar we kunnen elkaar helpen onszelf te bevrijden.

Weblicht 25 Mei 2013:

Alleen de schijnpersoonlijkheid wil belangrijk gevonden worden. Ons Zelf zijnde zijn we het gewoon.

Weblicht 24 Mei 2013:

Volstrekte overgave en loslaten kan beangstigend zijn maar geeft Rust.

Weblicht 23 Mei 2013:

Zal ik wereldwijd de vereniging :”Mannen met respect” oprichten? Plaatsvervangende schaamte als man.

Weblicht 22 Mei 2013:

Je hoeft niet jarig te zijn om je Zelf opnieuw geboren te laten worden!

Weblicht 21 Mei 2013:

Als de ander niet om jou geeft en je negeert, gebruik dan je innerlijke liefde als voedingsbron.

Weblicht 20 Mei 2013:

Maak jouw Persoonlijk Leiderschapsplan en ga daarbij voor honderd procent in leven, wonen en werken.

Weblicht 19 Mei 2013:

Realiseer je dat we tijdelijk naar deze driedimensionale wereld verhuisd zijn.

Weblicht 18 Mei 2013:

Herinner je altijd – zeker als je geheel afhankelijk bent van een ander – je eigen  vrije wil en keuzevrijheid.

Weblicht 17 Mei 2013:

Geven loont wellicht niet altijd, maar het loont wel om het te doen. Geven doet leven.

Weblicht 16 Mei 2013:

Luister naar de ander en luister dan weer naar binnen. Jij bent de kapitein op jouw levensboot. Volg je eigen Wijsheid.

Weblicht 15 Mei 2013:

Iedere dag kunnen we als we opstaan de keus maken: Ben ik mij Zelf of ben ik degene die zich minder voelt.

Weblicht 14 Mei 2013:

Slechts degene die diens eigen grenzen kent en bewaakt kan grenzeloos verliefd zijn.

Weblicht 13 Mei 2013:

Wij mensen blijven altijd hopen, vanuit een innerlijk weten en diep verlangen.

Weblicht 12 Mei 2013:

Meer eerbied en respect voor het Leven en voor het ongeboren Leven zou de mens als schepsel niet misstaan.

Weblicht 11 Mei 2013:

Laten we bij onszelf  naar binnen gaan en dan met ons Zelf naar buiten komen.

Weblicht 10 Mei 2013:

(Innerlijk) Overzicht + Inzicht = Uitzicht + Vergezicht.

Weblicht 09 Mei 2013:

De universele zin en betekenis van Hemelvaartsdag is het uitstijgen boven de begoocheling van oneigenlijke tegenstellingen en geloofsconflicten.

Weblicht 08 Mei 2013:

Wie zonder ze te kunnen zien in engelen gelooft, wéét dat ze bestaan. Ontmoet hen vanuit innerlijk weten.

Weblicht 07 Mei 2013:

Realiseer je de eeuwige verbinding die we ook met dieren hebben en met al wat leeft.

Het bovenstaande weblicht is het 1800e weblicht! Ik ben blij dat zij in een behoefte voorzien. Voor jullie verwijzingen ernaar ben ik je erkentelijk. En zeker ook voor jullie reactie hier. Door uitwisseling kunnen we elkaar van dienst zijn tijdens onze gemeenschappelijke levensreis.

Weblicht 06 Mei 2013:

Wanneer was je laatste conflict, ruzie, meningsverschil met de ander? Wat heeft het opgeleverd en wat vertelt het over jou?

Weblicht 05 Mei 2013:

We kunnen elkaar bevrijden door onszelf en elkaar twee minuten in de ogen te kijken en de dialoog aan te gaan.

Weblicht 04 Mei 2013:

Denk niet alleen aan de slachtoffers van oorlogen uit het verleden maar ook aan allen wiens mensenrechten op dit moment geschonden worden.

Weblicht 03 Mei 2013:

Wie vertrouwen en vrede wil moet eerst het wantrouwen en de oorlog in zichzelf oplossen.

Weblicht 02 Mei 2013:

Crises kunnen we alleen oplossen door: Zelf tot ons uiterst kunnen te gaan, samen te werken en te bidden.

Weblicht 01 Mei 2013:

De realiteit van alledag ontneemt je niet om naar binnen te gaan en je jouw unieke innerlijke rijkdom en Zijn te ervaren.

Weblicht 30 April 2013:

Wij hebben elke incarnatie een andere positie, functie en andere rollen. Ons wezen Is. Herinner je wie je bent.

Weblicht 29 April 2013:

Elke ontmoeting met elk medeschepsel vindt op het goede moment plaats, is van betekenis en heeft een bedoeling.

Weblicht 28 April 2013:

Met onze verborgen, stilgehouden verdriet en zorgen spreken en lachen we zelfs met elkaar. Wie communiceert met wie?

Weblicht 27 April 2013:

Engelen, mensen en natuurgeesten kunnen enorm veel van elkaar leren en elkaar inspireren. Herinner je je relatie met hen.

Weblicht 26 April 2013:

Maak binnen de gegeven situatie en omstandigheden van de wereld ook jouw wereld. Gevend en ontvangend.

Weblicht 25 April 2013:

In elke situatie en omstandigheid kunnen we Liefde en hoop geven. Doe het elk moment dat je kunt bij ieder die je ontmoet.

Weblicht 24 April 2013:

Wij Zijn mens en wij hebben verschillende rollen, functies en posities. Verwar dat niet met elkaar en scheidt het zakelijke en persoonlijke.

Weblicht 23 April 2013:

Besef dat wij hier veelal leven als in een dierentuin. Realiseer je de vrijheid en ons Zijn in ons land van Oorsprong.

Weblicht 22 April 2013:

In ieder van ons zingt een koninklijk lied dat verhaalt over onze innerlijke rijkdom, liefde, respect en onderlinge verbondenheid.

Weblicht 21 April 2013:

Eeuwige Liefde herkent zich dwars door alle buitenkant, omstandigheden en schijn heen.

Vandaag is het veertig jaar geleden dat ik in deze incarnatie mijn Vrouw Joke voor het eerst ontmoette. Een bijzondere en gedenkwaardige dag dus!

Weblicht 20 April 2013:

Wie band en binding, gebondenheid en verbondenheid weet te onderscheiden zal diens Banden en Verbinding pas echt ervaren.

Weblicht 19 April 2013:

Wacht niet tot het einde daar is, er geen uitzicht meer is, maar laat eerder los en geef je eerder over aan het Leven.

Weblicht 18 April 2013:

In liefdevolle verbondenheid zijn alle vormen van armoede uit te bannen en is er rijkdom.

Weblicht 17 April 2013:

Wie uitgaat naar de ziel van de ander en het andere, ontmoet zichZelf.

Weblicht 16 April 2013:

Niets maakt blijer dan een bevrijding. Bevrijd je Zelf van je schijn.

Weblicht 15 April 2013:

Als je de ander wilt begrijpen in denken, voelen en gedrag en je weet hoe moeilijk dat is, begin dan met jezelf te snappen. Gefeliciteerd!

Weblicht 14 April 2013:

Wij zijn als kinderen die niet meer thuis wonen. De Goden houden van ons en zijn er altijd voor ons.

Weblicht 13 April 2013:

Vertrouwen begint met trouw zijn aan je Zelf en in Liefde, Waarheid en Zuiverheid naar de ander uitgaan.

Weblicht 12 April 2013:

Het leven is meebewegen, zo mogelijk anticiperen en in het hier en nu naar uiterst kunnen handelen en loslaten.

Weblicht 11 April 2013:

Je schuld ontkennen is laf. Je schuldgevoelens blijven vasthouden is Zelfontkenning. Erken je schuld en wees je Zelf.

Weblicht 10 April 2013:

Laat je niet neerhalen door een ander. Jij bent een unieke persoonlijkheid en onmisbare schakel in het Geheel.

Weblicht 09 April 2013:

Degenen die wraak nemen zijn dom, psychisch afhankelijk en tonen hun slapheid. Wie zich Zelf is toont Wijsheid.

Weblicht 08 April 2013:

Als je een fout maakt jegens een ander maak dan excuses. Dan toon je niet alleen je Kracht maar ook je Wijsheid en Zuiverheid.

Weblicht 07 April 2013:

Voeg niets toe aan het lijden in deze wereld. Sterker nog, draag bij aan het opheffen en  het verzachten ervan.

Weblicht 06 April 2013:

Psychische afhankelijkheid is de grootste vloek in deze wereld en we doen er ons Zelf schromelijk mee tekort. Laten we onze onderlinge banden realiseren.

Weblicht 05 April 2013:

Weet dat we ook in de diepst eenzame nacht met verdriet, zorgen en/of machteloosheid gedragen worden en het Licht gloort.

Weblicht 04 April 2013:

Als we ons nu realiseren dat ieder mens bijzonder is, jij en ik dus ook, dan hebben we veel moois om te onderzoeken.

Weblicht 03 April 2013:

Als wij elkaar respectvol vragen:”Waarmee kunnen wij elkaar helpen op deze gemeenschappelijke levensreis?” dan creëren én borgen wij vrede.

Weblicht 02 April 2013:

Pas als je beseft dat je je als een marionet gedraagt kun je de psychische afhankelijkheidsdraden doorknippen en je Zelf zijn.

Weblicht 01 April 2013:

Zie achter het verdriet het licht in elkaars ogen en geef het licht door.

Weblicht 31 Maart 2013:

Laten we allemaal opstaan en eendrachtig ten strijde gaan voor vrede, zuiverheid en waarachtigheid.

Weblicht 30 Maart 2013:

Laten we meer “momenteren”: Waar en in welke situatie je ook bent, genieten van het moment.

Weblicht 29 Maart 2013:

Troost je: Achter elke teleurstelling hier ligt het eeuwig Zijnde.

Weblicht 28 Maart 2013:

Draag het lijden en draag het Licht. Draag beide gericht op de eeuwigheid.

Weblicht 27 Maart 2013:

De tragiek van de mensheid is dat wij weten van en verlangen naar onze onderlinge Verbinding,  maar die hier veelal niet ervaren.

Weblicht 26 Maart 2013:

De achtste stap naar Geluk is het continu, samen met anderen, verdiepen van Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Vreugde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid.

Weblicht 25 Maart 2013:

De zevende stap naar Geluk is het bepalen van je levensopdracht en hoe jij wilt bijdragen aan het opheffen van schijn en lijden.

Weblicht 24 Maart 2013:

De zesde stap naar Geluk is jezelf ontwikkelen en ontplooien op de zes kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel.

Weblicht 23 Maart 2013:

De vijfde stap naar Geluk is luisteren naar de ander en het andere. Wat kunnen wij leren van het Wonder in de ander, het andere?

Weblicht 22 Maart 2013:

De vierde stap naar Geluk is het erkennen en herkennen van onze schijn en onze minderwaarde en die willen opheffen.

Weblicht 21 Maart 2013:

De derde stap naar Geluk is het realiseren van ons zielsverlangen, vanuit het Weten dat we niet iets kunnen verlangen dat niet bestaat.

Weblicht 20 Maart 2013:

De tweede stap naar Geluk is te realiseren dat we én in wezen ons Zelf zijn, én dat we ons hier identificeren met het lichaam dat we hier hebben.

Weblicht 19 Maart 2013:

De eerste stap naar Geluk is luisteren naar  jezelf en open staan voor de vragen: Wie ben ik? Wat is mijn Oorsprong en wat is mijn, onze Toekomst?

Weblicht 18 Maart 2013:

Draag niet bij aan het lijden maar leid met je talenten en kwaliteiten deze wereld naar het Licht.

Het bovenstaande weblicht is het 1750e weblicht! Ik ben blij dat zij in een behoefte voorzien. Voor jullie verwijzingen ernaar ben ik je erkentelijk. En zeker ook voor jullie reactie hier. Door uitwisseling kunnen we elkaar van dienst zijn tijdens onze gemeenschappelijke levensreis.

Weblicht 17 Maart 2013:

Wees gerust, uiteindelijk weten we vanuit onze Oorsprong dat we allen Liefde en één Waarheid willen en kennen.

Weblicht 16 Maart 2013:

Zuiverheid in denken, voelen en motieven geeft Rust.

Weblicht 15 Maart 2013:

Van binnen opgeruimd maakt de wereld netjes.

Weblicht 14 Maart 2013:

Jij bent een voorbeeld voor anderen in je uitstraling, je gedrag en jouw bijdrage in het grote Geheel. Ook jij hebt wezenlijke invloed.

Weblicht 13 Maart 2013:

Spreek alleen vanuit je ziel. Als ieder dat doet, omhels dan de onstane stilte.

Weblicht 12 Maart 2013:

De mens is verbonden en eenzaam. We lachen en huilen. Alleen en samen. Laten we elkaar bijschijnen met ons innerlijk licht.

Weblicht 11 Maart 2013:

Het is onze plicht om ons en het lijden onder ogen te zien en er onze (mede)verantwoordelijkheid voor te nemen.

Weblicht 10 Maart 2013:

Herinner je waar wij vandaan kwamen en weer naartoe gaan: de Wondertuin van Liefde, Waarheid, Zuiverheid en Vertrouwen.

Weblicht 09 Maart 2013:

Als je lichaam je vertelt dat het ziek is, luister dan en zorg er goed voor. Daar word je ook zelf beter van.

Weblicht 08 Maart 2013:

Je leert het beste te luisteren door lang de stilte op te zoeken. Daarin hoor je wat en wie je zocht en zoekt. Herinneringen en perspectieven!

Weblicht 07 Maart 2013:

Je kunt alleen maar respect tonen als je bereid bent te luisteren naar jezelf en naar de ander.

Weblicht 06 Maart 2013:

Mensen kunnen ook hele liefdevolle wezens zijn. Sta en wees eens stil bij de ander en luister echt. Resultaat: Een betere wereld.

Weblicht 05 Maart 2013:

Ben jij ook (wel eens) ontevreden over jezelf? Ik ook! Zullen we samen elkaar tevredener maken?! Dat verbindt ook lekker.

Weblicht 04 Maart 2013:

Sta een moment stil. Kijk bij jezelf naar binnen. Beschouw het Nu. Bepaal je Doel. Kijk om je heen. Ga voorwaarts op je levenspad.

Weblicht 03 Maart 2013:

Wat vanuit ons diepste Zelf komt verbindt zich altijd met het Zijnde en met de Ander. Vertrouw daarop.

Weblicht 02 Maart 2013:

Jouw innerlijke Wijsheid, Waarheid en Liefde geeft jou vleugels en inspireert anderen.

Weblicht 01 Maart 2013:

Als iemand diens fout of schuld niet wil erkennen is dat het probleem van de ander. Jij Zelf weet hoe het zit en je hebt die erkenning niet nodig.

Weblicht 28 Februari 2013:

Wat een ander jou ook aandoet, we zijn en worden geborgen in Liefde en Rust.

Weblicht 27 Februari 2013:

Het weten dat je wensen en verwachtingen in je Zelf en in het Zijnde vervuld worden en zijn is het enige en beste wapen tegen teleurstelling.

Weblicht 26 Februari 2013:

In de rollen die wij spelen op het levenstoneel blijven het Zijnde en ons Zelf onveranderd, maar worden wel bewuster.

Weblicht 25 Februari 2013:

Het onnodige lijden dat mensen elkaar aandoen komt door het “ieder voor zich”. Laten we die vloek vanaf nu doorbreken.

Weblicht 24 Februari 2013:

We moeten onze onvolmaaktheid accepteren, maar kunnen wel ons Zelf worden, zijn en blijven. Dat is de uitdaging en opdracht die we wilden.

Weblicht 23 Februari 2013:

Energie ontvang je van het Leven. Geef je Zelf aan haar terug.

Weblicht 22 Februari 2013:

Energie put je uit (jouw) Liefde en creativiteit en uit de natuur.

Weblicht 21 Februari 2013:

Innerlijke Rust vind je door Vertrouwen.

Weblicht 20 Februari 2013:

Wie gelukkig is zonder zich zorgen te maken over de ander en deze wereld, weet niet wat Geluk is.

Weblicht 19 Februari 2013:

Als we hier volmaakt waren konden we net zo goed Thuis blijven. Het onvolmaakte kan natuurlijk wel altijd een stukje minder.

Weblicht 18 Februari 2013:

Het leren omgaan met alle tegenstellingen in en buiten ons zelf voedt onze ziel en leidt tot Zelfrealisatie.

Weblicht 17 Februari 2013:

Wij zijn allemaal een onderdeel van het grote Mysterie en leveren daar onze unieke bijdrage aan. Dag wonder!

Weblicht 16 Februari 2013:

Wij zijn allemaal de regisseur en de schrijver van, en de speler in, ons eigen levensverhaal en levensspel.

Weblicht 15 Februari 2013:

Wat is jouw bijdrage aan het vullen van alles dat hier leeft met Liefde, Vertrouwen, Vreugde en Waarheid?

Weblicht 14 Februari 2013:

Onze gemeenschappelijke opdracht is elkaar te herinneren aan het Zijnde en hoe wij een hemel op aarde kunnen realiseren.

Weblicht 13 Februari 2013:

Accepteer de positieve en negatieve gedachten en gevoelens in je. Jij bent de beheerder. Maak jezelf schoon.

Weblicht 12 Februari 2013:

Ontferm je, vanuit je verlichtende Zelf, over het onverwerkte verdriet in je.

Weblicht 11 Februari 2013:

Vertel jezelf eens waarom jij hier bent en wat jouw unieke bijdrage is aan het Geheel.

Weblicht 10 Februari 2013:

Liefde is het wapen waarmee elke crisis overwonnen kan worden.

Weblicht 09 Februari 2013:

Als je naast jezelf gaat staan en dan vanuit je Zelf daarnaar kijkt, besef dan dat Jij Zelf de kapitein bent. Ont-dek je Zelf in je.

Weblicht 08 Februari 2013:

Als je bij jezelf naar binnen gaat wat komt er dan voorbij? Er is geen min zonder plus.

Weblicht 07 Februari 2013:

De mens is het enige schepsel dat zo kan liegen en kwetsen. Gelukkig is de Waarheid uiteindelijk sneller en duurzamer.

Weblicht 06 Februari 2013:

De beste en meest duurzame innovatie begint in jezelf.

Weblicht 05 Februari 2013:

We zijn allemaal vanbinnen verdwaald. Laten we ons innerlijk Licht hervinden en elkaar vanuit ons Zelf de weg naar het Zijnde wijzen.

Weblicht 04 Februari 2013:

Vanuit Vertrouwen en Zelfvertrouwen kun je spontaan en transparant zijn in elk hier en nu.

Weblicht 03 Februari 2013:

Ontdek de psychische rode draad die door jouw leven loopt. En de gouden draad van je Zijn.

Weblicht 02 Februari 2013:

Stel je levensvraag eens aan je Zelf. Jouw ware persoonlijkheid, jouw Gewetene, weet – binnenin jou – veel antwoorden.

Weblicht 01 Februari 2013:

“Wie ben ik eigenlijk?” is de belangrijkste dagvraag. Dan volgt: “Wie ben jij? Beide gesteld vanuit de zoektocht naar het Wonder.

Weblicht 31 Januari 2013:

We kunnen gewetenloos zijn, maar ook zijn als de bijen. Genieten van de nectar en nuttig zijn voor het Geheel. http://bit.ly/14sXX8Z

Weblicht 30 Januari 2013:

Erken de diverse aspecten van jouw kleurrijke, unieke en onvervangbare Persoonlijkheid ten dienste van het Geheel.

Weblicht 29 Januari 2013:

Laat jouw schijnpersoonlijkheid afstand doen van diens troon en huldig je Zelf in.

Weblicht 28 Januari 2013:

Hervind de diepst liggende Waarheid in en omtrent je Zelf en omtrent het Doel van het en jouw leven.

Weblicht 27 Januari 2013:

In jou en mij ligt ons levensplan en borrelt er een onuitblusbare drang om bij te dragen aan het Geheel. Dat doen we NU.

En dan was dit bovenstaande weblicht alweer het 1700e weblicht! Wie had dat kunnen denken toen ik eind Mei 20o8 hiermee begon. Ik ben blij dat zij in een behoefte voorzien. Voor jullie verwijzingen ernaar ben ik je erkentelijk. En zeker ook voor jullie reactie hier. Door uitwisseling kunnen we elkaar van dienst zijn tijdens onze gemeenschappelijke levensreis.

Weblicht 26 Januari 2013:

We kunnen leven en besluiten nemen vanuit angst of vanuit innerlijk weten en vertrouwen.

Weblicht 25 Januari 2013:

Wie de dag met Liefde begint, verbindt het tijdelijke met de eeuwigheid.

Weblicht 24 Januari 2013:

Jouw volstrekt unieke persoonlijkheid is een onmisbare schakel in de Schepping, in het grote Geheel. Jouw bijdrage! Wow!

Weblicht 23 Januari 2013:

Ieder mens heeft verdriet in zich. Erken het en laten we elkaar ermee helpen en het Zijnde hervinden.

Weblicht 22 Januari 2013:

Wie diens gevoelens en gedachten wegstopt komt in de problemen. Kijk ernaar, onderzoek ze en hervind wat op de bodem ligt.

Weblicht 21 Januari 2013:

Zet jouw unieke kwaliteiten in.

Weblicht 20 Januari 2013:

Ieder mens heeft de Wil in zich om het goede te doen en het kwaad te bestrijden. Laten we dat in elkaar activeren.

Weblicht 19 Januari 2013:

Het Wonder van de Schepping is dat ieder schepsel volstrekt uniek is en al het geschapene Een is.

Weblicht 18 Januari 2013:

Respect begint met Zelfrespect. Neem elke dag een aantal momenten helemaal voor jezelf en ont-dek je Zelf in de stilte.

Weblicht 17 Januari 2013:

Ga voordat je naar de ander toe uitgaat altijd eerst bij jezelf naar binnen. Als je ademhaling: Adem eerst in om dan uit te kunnen ademen.

Weblicht 16 Januari 2013:

Wist je dat de traumatische ervaringen en ballast uit ons verleden de beste bouwstenen zijn voor bewust Geluk?!

Weblicht 15 Januari 2013:

Weet dat de onterechte kritiek, de agressie en het kwetsen door de ander diens eigen angst, arrogantie en projectie is.

Weblicht 14 Januari 2013:

Ook al wil de ander jou niet en ziet die jou niet staan, je Bent er gelukkig!

Weblicht 13 Januari 2013:

Vertrouwen is volledige overgave in moeilijke omstandigheden en onzekerheid.

Weblicht 12 Januari 2013:

Ont-dek wat jou blij maakt in leven, wonen en werken en maak een plan dat te realiseren.

Weblicht 11 Januari 2013:

Stel je kwetsbaar op en ontdek de kracht van jezelf en de ander.

Weblicht 10 Januari 2013:

We reizen allemaal door onze eigen hel. Laten we elkaar bijlichten. Herinner je je eigen bergweg en je vergezichten.

Weblicht 09 Januari 2013:

Het leven is geven en ontvangen. Jij hebt ook recht op te ontvangen.

Weblicht 08 Januari 2013:

De grootste vloek van de mensheid is het vanuit oneigenlijke machtswil vasthouden aan het eigen “gelijk”. Leidend tot nodeloos lijden.

Weblicht 07 Januari 2013:

Plaveit je weg niet met goede voornemens, maar onderzoek wat je ten diepste wilt en neem een besluit.

Weblicht 6 Januari 2013:

Het beste antwoord op machteloosheid is verbinding.

Weblicht 05 Januari 2013:

Muziek verbindt al het geschapene met elkaar.

Weblicht 4 Januari 2013:

We weten niet wie en wat we ontmoeten op onze levensreis, maar daarin is geen toeval, doordat alles verbonden is met elkaar.

Weblicht 3 Januari 2013:

Met veel vragen zijn we onderweg, maar binnenin ons is altijd het Gewetene.

Weblicht 2 Januari 2013:

Verbondenheid leidt tot ontmoetingen. Ontmoetingen tot verbinding.

Weblicht 1 Januari 2013:

“Waarheen leidt de weg?” vroegen zij. Zonder antwoord vervolgden ze met hun bagage op de rug hun weg. Binnenin hen brandde hun lichtje.

Weblicht 31 December 2012:

Toen zij het Einde naderden sprak deze tot hen: “In elk einde zit een nieuw begin”.

Weblicht 30 December 2012:

Ondanks en zelfs in het lijden kan Het Leven mild zijn.

Weblicht 29 December 2012:

De Stilte. Luister naar de Stilte en ont-dek het Mysterie.

Weblicht 28 December 2012:

We weten niet wat er straks gebeurt en morgen. We kunnen wel hopen, vertrouwen en tot ons uiterst kunnen gaan.

Weblicht 27 December 2012:

Je bent zelf verantwoordelijk voor Zijn en schijn in je relaties. Neem die. De ander is verantwoordelijk voor diens eigen gedrag.

Weblicht 26 December 2012:

Wie een diepe duik neemt in diens tranenmeer komt als herboren weer boven.

Weblicht 25 December 2012:

Onder je diepste individuele eenzaamheid is jouw innerlijk Licht. Altijd en overal. Nooit niet. Ja, eeuwig!

Weblicht 24 December 2012:

Verlang, herinner, verwacht!

Weblicht 23 December 2012:

Vierde Advent: Waar we ook heen gaan, aan het eind van elke vier windstreken is er het Licht, dat ons geheel omhult.

Weblicht 22 December 2012:

Denkende aan hen die eenzaam zijn en aan hen wiens mensenrechten geschonden worden gaan wij met dankbaarheid de feestdagen in.

Weblicht 21 December 2012:

Vanaf nu herinneren wij elkaar aan: Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Vreugde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid.

Weblicht 20 December 2012:

Vermoeid richtte ik mij tot God. Ik zag de tranen van mededogen met de Schepping in Diens Ogen. Zo ontstonden de rivieren.

Weblicht 19 December 2012:

Zet nu boven elke ingang: “Erken uw schijn. Herinner uw Zijn”.

Weblicht 18 December 2012:

Vanuit de ruimte bezien zie je hier bij ieder mens eenzaamheid, verdriet en angst. Maar van binnenuit gloort er licht.

Weblicht 17 December 2012:

Lieve medemensen, we zijn allemaal samen ver van Huis. Geef elkaar hier de hand.

Weblicht 16 December 2012:

Wat ons ook overkomt, de engel van Liefde, de engel van Waarheid en de engel van Vertrouwen waken over ons.(derde Advent)

Weblicht 15 December 2012:

Zelfontplooiing ontstaat vanuit de stilte en de rust, net zoals de lente uit de winter ontstaat.

Weblicht 14 December 2012:

Wie zegt het leven te begrijpen, snapt er niets van.

Weblicht 13 December 2012:

Gelukkig staat elke datum borg voor een magische dag.

Weblicht 12 December 2012:

Ik zie in de diepte Het Leed. Oeroud en nog steeds groeiende. Een Lichtschijnsel wijst ons door een brede, donkere tunnel de Weg.

Weblicht 11 December 2012:

De mens draagt de hel en de hemel in zich om: Wij zijn eenzaam, verdwaalde zielen. In zich wetend van en diep verlangend naar het Licht.

Weblicht 10 December 2012:

Zinloos geweld is alleen maar oplosbaar als men de innerlijke gespletenheid in schijn en zijn onder ogen wilt zien en oplost.

Weblicht 09 December 2012:(tweede Advent)

In de diepste donkerte zijn er altijd twee Lichten: Die van jou en die van de Ene Ander. Die verlichten jouw levenspad.

Weblicht 08 December 2012:

In ieder mens ligt, veelal diep verborgen, de herinnering aan het Leven zonder zorgen.

Vandaag is het 1650e Weblicht. Men vraagt wel eens hoe ik aan al die weblichtjes kom. Het zijn mijn eigen gedachten en gevoelens. Ik ben ooit begonnen met een voorraadje voor een paar weken, maar al gauw ontstond de situatie dat ik er elke ochtend een schrijf. En er soms ook een paar extra ontstaan. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en bemoediging. Ze zijn ook een weergave van mijn eigen levensweg. Jullie reacties erop zijn zeer welkom. Samen komen we verder. Met dank aan de trouwe lezers.

Weblicht 07 December 2012:

Weet dat al die rijke en machtige mensen die zichzelf zo belangrijk vinden ook onzeker zijn en hun duisternis en droevenis kennen

Weblicht 6 December 2012:

De beste remedie tegen “geen fut meer hebben”, “het niet meer zien zitten”, enz. is rust. Laat de Stilte binnen komen en haar werk doen.

Weblicht 5 December 2012:

 Je kunt plannen en je koers bepalen, maar Het Leven bepaalt met name het wanneer en hoe en wat er gebeurt.

Weblicht 04 December:

Iedereen wil ertoe doen en gezien worden. Het Leven is eeuwig en ziet jou elke dag. We doen er allemaal toe, omdat wij (er) Zijn.

Weblicht 03 December 2012:

Iedereen wil gewaardeerd worden. Zoek geen waardering buiten je. Je bent er en je bent uniek. Dus je bent van onvervangbare waarde.

Weblicht 02 December 2012:(eerste Advent)

De Stilte draagt een lantaarn met een brandende kaars erin en wijst ons de weg.

Weblicht 01 December 2012:

Bij het diepste verdriet en in de donkerste ogenblikken biedt de Stilte Troost. Er is altijd een weg voorwaarts, die verlicht wordt.

Weblicht 30 November 2012:

Wat wij ook willen of bedenken het Leven doet precies wat Het wil en is als stromend water.

Weblicht 29 November 2012:

Als het einde daar is, er geen uitweg meer is, resteert het Zijnde, dat wat Is en de weg naar binnen.

Weblicht 28 November 2012:

Als je denkt dat niemand op jou zit te wachten, weet dan dat het Leven in jou stroomt en je trouwste bondgenoot is.

Weblicht 27 November 2012:

In dagen van angst, verdriet en onzekerheid zoeken we liefde en bemoediging. Sta altijd klaar die te geven.

Weblicht 26 November 2012:

Accepteer je beperkte invloed en wat er gebeurt. In elk NU ben je vrij, verantwoordelijk en vitaal.

Weblicht 25 November 2012:

Kijk naar je fouten, leer ervan, herstel ze, ruim ze op en je houdt Bewust Zijn, Waarheid en Liefde over.

Weblicht 24 November 2012:

Hervind de Vreugde in je Zelf. Verlicht daarmee de duisternis.

Weblicht 23 November 2012:

Omdat wij bezoekers zijn heeft niemand macht over ons in deze wereld. Wij komen van elders.

Weblicht 22 November 2012:

Wat mensen ook mis doen, blijf altijd trouw aan je eigen normen en waarden t.a.v. fatsoen, respect en kwaliteit en maak het verschil!

Weblicht 21 November 2012:

We vinden Rust in het weten van de eeuwigheid en in ons Zijn.

Weblicht 20 November 2012:

Ons zielsverlangen is geen vluchtweg maar de terugweg naar de essentie, het wezenlijke.

Weblicht 19 november 2012:

Mag ik een ogenblikje stilte van u: Laten we in de Stilte met Liefde naar het verdriet kijken.

Weblicht 18 November 2012:

De beproevingen van het leven maken ons krachtiger en verdiepen ons Vertrouwen.

Weblicht 17 November 2012:

Laat je verdriet, frustraties, teleurstellingen en fouten je inspireren. Sta met vernieuwd en dieper bewustzijn in dit NU en in alle daarop volgende.

Weblicht 16 November 2012:

Wie in Vertrouwen reist, wandelt lichter.

Weblicht 15 November 2012:

Eerst was er het Licht. De Godsheer en Godsvrouwe wilden immers zien wat Zij creëerden.

Weblicht 14 November 2012:

Wie het oppervlakkige loslaat hervind het duurzame diep van binnen

Weblicht 13 November 2012:

Vertrouwen maakt het leven tot muziek en een dans.

Weblicht 12 November 2012:

Veel zorgen hebben is iets anders dan bezorgd zijn.

Weblicht 11 November 2012:

Wij zijn avonturiers die bewust erop uit gingen en straks weer Thuiskomen. Dan vertellen we onze levensverhalen aan elkaar.

Weblicht 10 November 2012:

Wij zijn allemaal leden van het levensorkest. Luister naar de muziek die de ander speelt, speel samen en inspireer elkaar.

Weblicht 09 November 2012:

Wat er in elk Nu gaat gebeuren is een Mysterie dat bewust plaatsvindt. Het openbaart zich aan ons en al wat zich verbindt is geen toeval.

Weblicht 08 november 2012:

Wij leven in de nacht en behelpen ons met kunstlicht. Word wakker en laat je innerlijk licht schijnen.

Weblicht 07 November 2012:

Kennis vervliegt. Innerlijk weten verdiept.

Weblicht 06 November 2012:

Veel ouders zijn geen goede leiders en managers. Veel leiders en managers zijn geen goede ouders.

Weblicht 05 November 2012:

Er is gebrek aan vertrouwen, vitaliteit en verbinding. Ik zie angst, moedeloosheid en eenzaamheid. Maar daaronder zie ik wat we Willen en Kunnen!

Weblicht 04 November 2012:

De diepste en sterkste drijfveren van de mens zijn diens zielsverlangens.

Weblicht 03 November 2012:

Levenskunst is: vertrouwen in onzekerheid.

Weblicht 02 November 2012:

Al hetgeen we bezitten kan ons ontvallen, en ontvalt ons bij de dood. Alleen wie wij Zijn reist verder. Onze levenservaringen zijn onze bagage.

Weblicht 01 November 2012:

Als je heel stil bent, heel stil…….. en diep naar binnen kijkt, dan zie je jouw Licht.

Weblicht 31 Oktober 2012:

Wie zich het Meer van Verdriet herinnert, waarin alle tranen der mensheid zich bevinden, geeft iedereen alleen nog Liefde.

Weblicht 30 Oktober 2012:

Overal zochten zij het Licht, tot zij herinnerden en het in hen Zelf en in de ander zagen.

Weblicht 29 Oktober 2012:

We staan, in verbondenheid, rondom de open plek:”De Stilte”. Daar liggen al onze beantwoorde en onbeantwoorde levensvragen.

Weblicht 28 Oktober 2012:

“Hoe kan ik de ander nu vertrouwen?” Kijk de ander in de ogen en kijk naar diens handen. Schouw met je intuïtie en voel achter hetgeen je ziet.

Weblicht 27 Oktober 2012:

 “Waar kan ik Vertrouwen vinden?” En het antwoord kwam: “Voorbij al wat gebeurt, in de diepste Stilte, op de bodem van je ziel”.

Weblicht 26 Oktober 2012:

Herinner je de wereld waar onze Oorsprong ligt en het Licht dat je meenam.

Weblicht 25 Oktober 2012:

Bepaal wat diep van binnen voor jou het belangrijkste, het wezenlijke is. Ga ervoor en leef het voor. De rest is buitenkant.

Weblicht 24 Oktober 2012:

Als we voor elkaar bidden, dan vinden we elkaar door te luisteren in de stilte.

Weblicht 23 Oktober 2012:

Als je erkent dat je een pop bent in een poppenkast, dan ontdek je je Zelf als de speler. Word levenskunstenaar: http://bit.ly/RMjim2

Weblicht 22 Oktober 2012:

Geef jouw energie en levensinzichten door aan de ander.

Weblicht 21 Oktober 2012:

Onderzoek wat zich in jouw geheime kamer bevindt en doorbreek je gevoels- en denkpatroon.

Weblicht 20 Oktober 2012:

Wij zijn levenskunstenaars als we vanuit onze uniciteit, op basis van onze eigen waarden en normen, onze eigen bewuste keuzes maken.

Weblicht 19 Oktober 2012:

Wat je in de buitenwereld niet vindt, hervindt je in je Zelf!

Weblicht 18 Oktober 2012:

Na ons overlijden rusten we Thuis eerst uit en genieten we van de hereniging, ons Zijn en het Zijnde.

Weblicht 17 Oktober 2012:

Aan het eind van onze levensreizen zorgt de Dood voor ons lichaam en helpt ons ons Zelf en onze Ziel te verhuizen

Weblicht 16 Oktober 2012:

Na Thuiskomst hebben we een evaluatiegesprek, onderzoeken we de verbeterpunten en maken we een reïncarnatieplan.

Weblicht 15 Oktober 2012:

Tegen ieder mens die gestorven is zegt God:”Welkom Thuis en dank voor de liefde die je gegeven hebt”.

Weblicht 14 Oktober 2012:

Als je een goed mens wilt zijn, beantwoord dan één vraag:”Hoe wil jij herinnerd worden?”

Weblicht 13 Oktober 2012:

Levenskunst is: In je diepste angst toch te blijven vertrouwen.

Weblicht 12 Oktober 2012:

Als we ons allemaal het volgende, gemeenschappelijke, doel voor ogen stellen: “Ik maak de ander gelukkig”. Dan is de nieuwe wereld er.

Weblicht 11 Oktober 2012:

We kunnen in elk NU tot ons uiterst kunnen gaan en Vertrouwen op het Leven.

Weblicht 10 Oktober 2012:

Alleen datgene dat eeuwig is, is echt duurzaam.

Weblicht 09 Oktober 2012:

Wie succes heeft kan gelukkig zijn, maar streeft veelal naar meer. Wie gelukkig is, is daarvan honderd procent vervuld.

Weblicht 08 Oktober 2012:

“Ik ben de weg kwijt” zei de levensreiziger. “Neem rust, zoek de stilte en je hervindt de weg in je Zelf” sprak een stem in hem.

Weblicht 07 Oktober 2012:

Ons geluk wordt niet bepaald door de werkelijkheid waarin wij nu leven, maar door wat wij van binnen voelen, denken en ervaren.

Weblicht 06 Oktober 2012:

Als we overlijden dan laten we het aardse lijden achter ons. De Verbondenheid blijft gelukkig. Zij overstijgt de dood.

Weblicht 05 Oktober 2012:

Laat je niet leven door de tijd, maar leef vanuit je innerlijke tijd. Dat biedt ruimte voor stilte, voor je Zelf, de ander en het andere.

Weblicht 04 oktober 2012:

 Als je de ander vraagt:”Hoe is het met jou?”, denk dan:”Hoe is het écht met jou?” En kijk de ander daarbij met belangstelling in de ogen.

Weblicht 3 Oktober 2012:

 We kunnen alleen lijden, omdat we de tegenstelling ervan kennen. Overwin je eenzaamheid met je innerlijke Verbindingen.

Zie ook het weblichtje van 01 oktober. Tegenover elke negatieve gedachte en elk negatief gevoel staat het positieve. Tip: Benoem dat en geef het voeding.

Weblicht 02 Oktober 2012:

Zie het Licht in de ander. Hervind het Licht in je zelf. Samen maken we de wereld Lichter!

Weblicht 01 Oktober 2012:

We kunnen alleen lijden, omdat we de tegenstelling ervan kennen. Overwin je depressiviteit met je innerlijke vreugde.

Weblicht 30 September 2012:

In elke leeftijdsgroep is veel verborgen eenzaamheid en depressiviteit. Maak elke dag contact met minimaal een van hen. Herstel de Verbinding.

Weblicht 29 September 2012:

Waartoe dienen onze tranen? Om ons elkaar te helpen herinneren aan wat wij innerlijk weten omtrent het Zijnde.

Weblicht 28 September 2012:

Wie de ander diens kwetsbaarheid toont, doet de ander in diens Zijn staan.

Weblicht 27 September 2012:

Ik vroeg:”Waartoe dienen mijn tranen?” En in mij vernam ik het antwoord: “Daardoor Weten zij en herinneren zij zich het Zijnde”.

Weblicht 26 September 2012:

De pijn, het verdriet en de zorgen van de ander raakt ons. We kunnen met Liefde, Waarheid en Vertrouwen tot ons uiterst kunnen gaan het te verzachten of op te heffen.

Weblicht 25 September 2012:

Elk volgend NU is onbekend en ongewis en toch geborgen in het Leven.

Weblicht 24 September 2012:

Ga altijd met fatsoen, en met respect voor hun medemens zijn, uit naar degenen die jou en anderen schade en/of lijden toebrengen

Weblicht 23 september 2012:

Draag je lijden en je zorgen altijd  vanuit je eigenwaarde en met waardigheid.

Weblicht 22 september 2012:

Herleid uit al je machteloosheid, moedeloosheid en moeheid dat wat jou Vitaal maakt.

Weblicht 21 September 2012:

Herleid vanuit jouw angst wat jij van binnen zeker Weet en innerlijke Kracht geeft.

Weblicht 20 September 2012:

Herleid vanuit je boosheid wat jij van binnen Wil.

Weblicht 19 September 2012:

Herleid vanuit al je teleurstellingen, pijn en verdriet dat wat jou Vreugdevol maakt.

Weblicht 18 September 2012:

De donkerste nacht. We zoeken elkaars hand. Zien en kennen elkaar niet. Alle aardbewoners lopen in dezelfde richting; naar het Licht.

Weblicht 17 September 2012:

Ik zie al het (verborgen) lijden en egoïsme, maar mijn intuïtie, mijn innerlijk weten, vertelt over Liefde, Licht, Waarheid en Vertrouwen. Dat geeft hoop.

Weblicht 16 September 2012:

Herinner je de onbevangenheid van weleer.

Weblicht 15 September 2012:

 Wij leven, dus Het Leven heeft elke dag belangstelling voor ons.

Weblicht 14 September 2012:

We weten niet wat er in een volgend Nu gebeurt. Herinner je je eigen levensplan.

Weblicht 13 September 2012:

Als je met links vooruit wilt en rechts wil blijven staan, of zelfs achteruit, dan ontstaat er geen beweging.

Weblicht 12 September 2012:

De man die vandaag op een vrouw stemt levert daarmee ook een bijdrage aan het Man zijn.

Weblicht 11 September 2012:

Als we nu allemaal eens beginnen met te erkennen dat we lijden! Dan kunnen we elkaar helpen ons daarvan te bevrijden.

Weblicht 10 September 2012:

Deze wereld is per definitie onveilig. Zoek daar dan ook niet de absolute veiligheid.

Weblicht 09 September 2012:

Liefde en Vriendschap stromen als water en schijnen als de zon.

Weblicht 08 September 2012:

De mens kiest: Afgescheiden, afgewezen, eenzaam, niemand zit op je te wachten, enz. Of: vanuit je Zelf verbinding zoeken met de ander.

Weblicht 07 September 2012: Dit is het zestienhonderdvijftigste weblicht! Zie bij 19 Juli!

Wat denk je, zouden we onze levensreis minder goed hebben voorbereid dan een vakantie?!

Weblicht 06 September 2012:

Onder onze individuele en collectieve angst ligt Vertrouwen: in ons Zelf, de Ander en het Leven.

Weblicht 05 September 2012:

Het voornaamste criterium in deze maatschappij is geld i.p.v. duurzaamheid, liefde en waarheid.

Weblicht 04 September 2012:

Het Leven bepaalt in samenspel met ons doen en laten wie wij ontmoeten.

Weblicht 03 September 2012:

Toen alle mannen en vrouwen voor elkaar knielden brak midden in de nacht de zon door.

Weblicht 02 September 2012:

In gesprek met God over het onuitsprekelijke verdriet hier op aarde zie en ervaar ik Hun mededogen.

Weblicht 01 september 2012:

Wie de schoonheid van rimpels niet ziet is ziende blind.

Weblicht 31 Augustus 2012:

“God en de eeuwigheid zijn de verhalen, de fantasie van de mens.” Vanuit die optiek is de mens niet bedacht, maar de auteur. Dat is hetzelfde als:”De mens heeft de computer niet uitgevonden, maar de computer bedacht de mens.”

Weblicht 30 Augustus 2012:

Wij leven hier als rupsen, ieder in diens eigen doosje. Realiseer je dat wij in wezen als vlinders zijn in de Wondertuin.

Weblicht 29 Augustus 2012:

Leiderschap: God luisterde naar een vliegje en zei na afloop tegen zijn Vrouw:”Wat ik nu toch weer geleerd heb over onze Schepping”.

Weblicht 28 Augustus 2012:

Wie van binnen luistert, hervindt de weg naar buiten.

Weblicht 27 Augustus 2012:

Woorden die niet verbinden, de stilte die de eenzaamheid vertelt. Het hoofd dat voelt en het hart dat denkt. Maar het Zijn is overal.

Weblicht 26 Augustus 2012:

We kunnen beter eerst vragen stellen voordat we oordelen.

Weblicht 25 Augustus 2012:

We hebben onze individuele en collectieve schaamte, schuld en schijn. Terwijl we in wezen fier, vreugdevol en ons Zelf zijn.

Weblicht 24 Augustus 2012:

In ieder mens ligt de diepst liggende oerschreeuw om hulp. Vanuit dat weten benader je de ander liefdevol en verbonden.

Weblicht 23 Augustus 2012:

We zijn hier in dit wereldtheater geen al te beste toneelspelers. Herinner je je Zijn in dé Werkelijkheid daarbuiten. And Be It here.

Weblicht 22 Augustus 2012:

Als we allemaal aandacht zouden hebben voor elkaars diepste lijden, dan zouden we onszelf en de ander kunnen bevrijden.

Weblicht 21 Augustus 2012:

Ik ervaar elke dag liefde, lijden en loslaten, angst en vertrouwen, onzekerheid en innerlijk weten, denken en voelen. Kortom: Ik leef!

Weblicht 20 Augustus 2012:

Wie de Liefde kent kan alle bezit verliezen, want Liefde is Alles.

Weblicht 19 Augustus 2012:

Pas als je erkent dat er geen Verbinding is met de ander, kun je de Verbinding herstellen.

Weblicht 18 Augustus 2012:

Pas als je erkent je Zelf vergeten te zijn, kun je je Zelf her-inneren.

Weblicht 17 Augustus 2012:

Het huilt soms van binnen en ik begrijp het leven niet altijd. Toen ik om mij heen keek zag ik dat ieder mens dat heeft.

Weblicht 16 Augustus 2012:

We denken hier in de echte wereld  te leven maar leven als mijnwerkers in een mijn.

Weblicht 15 Augustus 2012:

Van binnenuit bezien is alles anders.

Weblicht 14 Augustus 2012:

Al zijn hier bedrog en liefdeloosheid  nog zo sterk, Liefde en Waarheid doen toch eeuwig hun werk.

Weblicht 13 Augustus 2012:

In wezen zijn wij geen mijnwerkers met een lamp op ons hoofd. We Zijn met ons innerlijk Licht.

Weblicht 12 Augustus 2012:

De eenzamen zijn niet zij die het Licht kennen, maar zij die het buiten zichzelf zoeken.

Weblicht 11 Augustus 2012:

Geef jezelf honderd procent: http://youtu.be/YXRazrdq4pw

Weblicht 10 Augustus 2012:

Vertrouwen, als je weet dat het einde daar is, dat is Vertrouwen.

Weblicht 09 Augustus 2012:

Besef de levenspijn van de ander. De mens is volkomen getIKt in deze wereld, maar we zijn ooit geWIJd voor onze gezamenlijke levensopdracht hier.

Weblicht 08 Augustus 2012:

Elk ander en al het andere is een bron van bewustwording en jij bent dat ook.

Weblicht 07 Augustus 2012:

Luister naar de innerlijke muziek die in de stilte klinkt.

Weblicht 06 augustus 2012:

Ontwikkel en vertrouw op je intuïtie: De Waarheid die in je ligt, jouw innerlijk inzicht en Weten.

Weblicht 05 Augustus 2012:

Persoonlijk leiderschap is het verbinden van denken en voelen. Leiderschap het verbinden van jouw Zelf met de Ander.

Weblicht 04 Augustus 2012:

Wij zijn allemaal de leider van ons Zelf. http://bit.ly/M7LLov

Weblicht 03 Augustus 2012:

Wat niet meer ervaarbaar is, is niet weg. Het Zijnde is.

Weblicht 02 Augustus 2012:

Als jij alleen voor jezelf gaat, verwacht dan ook niets van de ander. Wie niet ontmoet, ontmoet niet.

Weblicht 01 Augustus 2012:

Je kunt je Zelf niet hervinden als je je schijnpersoonlijkheid niet erkent.

Weblicht 31 Juli 2012:

Elk Nu hebben wij de keuzevrijheid daar ons antwoord op te geven.

Weblicht 30 Juli 2012:

Al het Geschapene wordt geholpen!

Weblicht 29 Juli 2012:

Verbind, wees Open, Luister en Geef je Zelf. Volg alleen je Zelf. Jij bent je eigen persoonlijke leider.

Weblicht 28 Juli 2012:

Ik lijd. Jij lijdt. Wij lijden. Zij lijden. Maar Vreugde zal ons aller deel zijn.

Weblicht 27 Juli 2012:

Vertrouwen is dé pijnstiller tegen chronische zielenpijn.

Weblicht 26 Juli 2012:

Wie weet dat hij verdwaald is, weet de weg naar huis.

Weblicht 25 Juli 2012:

Je kunt wel denken dat je denken je handelen bepaalt, maar je voelt natuurlijk wel dat  je gevoel dat is.

Weblicht 24 Juli 2012:

Kijk eens, respectvol en liefdevol, naar het gezicht van de ander en zie het (verborgen) leed. Zie, op dezelfde wijze, jezelf eens in de spiegel. Laten we elkaar zien.

Weblicht 23 Juli 2012:

Hoe zou het toch komen dat mensen die zeggen niet in het hiernamaals en in God te geloven, het er zoveel over hebben en ernaar verwijzen?!

Weblicht 22 Juli 2012:

Het mogen leren kennen van jouw wijsheid en waarheid is een voorrecht en maakt iedere ontmoeting tot een feest.

Weblicht 21 Juli 2012:

Op zinloos geweld en schending van mensenrechten is slechts één antwoord: Jouw en ons gemeenschappelijke innerlijke antwoord en daadkracht.

Weblicht 20 Juli 2012:

(Verborgen) agressie wordt veroorzaakt door de innerlijke tweespalt van de mens. Daar is grip op te krijgen.

Weblicht 19 Juli 2012:

Het Creëren van de Vrouw en de Man is niet bedoeld om elkaar te tiranniseren, maar om respectvol elkaars Mysterie te leren kennen.

Weblicht 18 Juli 2012:

De mens weet een ding honderd procent zeker: We leven met onzekerheid. Herinner je het zekere.

Weblicht 17 Juli 2012:

Hoeveel verdriet kan een mens dragen? Hoeveel (onbekend) leed hebben wij een ander aangedaan? Laten we Licht brengen!

Weblicht 16 Juli 2012:

De mens die beseft dat hij deels onwetend, krankzinnig en schuldig is, en die zijn verlangens en idealen kent, levert een duurzame bijdrage aan deze wereld.

Weblicht 15 Juli 2012:

Alle miscommunicatie heeft als diepste oorzaak de ontkenning van ons lijdens-ik.

Weblicht 14 Juli 2012:

Zolang we onze eigenwaarde en die van de ander in geld en bezit uitdrukken blijven crises bestaan.

Weblicht 13 Juli 2012:

Geloofsovertuigingen zijn en worden door mensen misbruikt om zich superieur te wanen, de ander te veroordelen en te tiranniseren en eigen tekorten daarop af te wentelen

Weblicht 12 Juli 2012:

Ieder mens heeft diens verborgen en/of onbewuste verdriet, angst en verlangen. Van daaruit communiceren we met elkaar!

Weblicht 11 Juli 2012:

Evalueer je teleurstellingen, je verlies- en tunnelervaringen en realiseer je je zielsverlangen. Dat blijft.

Beste lezers, vandaag, 11 Juli is dit alweer het 1500e weblichtje. Ter bemoediging, stimulans, herinnering van het Zijnde en voor zelfreflectie. Geef s.v.p. eventueel alsnog je reactie op voorgaande weblichtjes. Niemand heeft de Wijsheid in pacht en niemand kent de gehele Waarheid, maar ieder mens heeft Wijsheid en een deel van de Waarheid in zich. Ik word wel eens gevraagd hoe ik aan de weblichtjes kom. Ze komen allemaal voort uit mijn eigen denken en voelen, gebaseerd op wat ik in het leven ervaar en mede gevoed door wat op me afkomt via artikelen, de televisie, enz. En met name voortkomend uit mijn zielsverlangen en levensfilosofie. Voor mij is het ook elke dag weer spannend wat er in me opkomt.  Ik hoop dat velen er baat bij hebben. Dank voor alle reacties die ik hier en via de mail en in gesprekken erover mocht ontvangen. Door uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen kunnen we elkaar helpen en samen komen tot verdieping. En daardoor een bijdrage leveren aan een duurzame, humane samenleving. Dus al jullie reacties zijn heel erg welkom. Met hartelijke groeten, Bert-Jan.

Weblicht 10 Juli 2012:

Mensen die het lijden, van zichzelf, de ander en in de wereld, ontkennen leven met hun ogen, oren en neus dicht en praten alleen maar.

Weblicht 09 Juli 2012:

Het is een zegen als je onvoorwaardelijk van iemand mag houden.

Weblicht 08 Juli 2012:

Het is een enorm voorrecht als iemand onvoorwaardelijk van je houdt.

Weblicht 07 Juli 2012:

Levenskunst: Het is zo’n donkere tunnel en zo uitzichtloos en dan toch zeggen:”Ik vertrouw”. Het kan. Tip: Doe het ook.

Weblicht 06 Juli 2012:

Het wonder is dat we in de onvoorstelbare verschrikkingen hier het Goede in ons Weten. Koester het.

Weblicht 05 Juli 2012:

Wij zijn hier dolende toneelspelers. Wees transparant en laat je Zelf zien.

Weblicht 04 Juli 2012:

Alleen redt niemand het. Als we samen luisteren wordt het leven luisterrijk.

Weblicht 03 Juli 2012:

Wat er op een dag gebeurt is ongewis. Wat altijd stabiel en zeker blijft, is dat wat IS.

Weblicht 02 Juli 2012:

Vertrouw in het Nu op je Zelf en het Leven en je hebt geen angst.

Weblicht 1 Juli 2012:

Mensen gaan voor zichzelf en “uit het oog, uit het hart”. Maar er is altijd toch die verbindende onderstroom van onblusbaar verlangen.

Weblicht 30 Juni 2012:

Leef in het Nu. Dan heb je geen angst voor de toekomst.

Weblicht 29 Juni 2012:

Ik dank jou als medemens voor jouw er Zijn.

Weblicht 28 Juni 2012:

Jij levert een wezenlijke en onuitwisbare bijdrage aan het Geheel. Onthoud en herinner je dat.

Weblicht 27 Juni 2012:

Vertrouw altijd op je Zelf en op het uiteindelijk goede eindresultaat.

Weblicht 26 Juni 2012:

Wie zich op het Licht richt, accepteert met een gerust hart de duisternis.

Weblicht 25 Juni 2012:

Zet tegenwerking en tegenslagen om in een bijdrage aan jouw innerlijke groei.

Weblicht 24 Juni 2012:

Als een ander je in de steek laat, heet je Zelf dan opnieuw welkom. Vertrouw op het Leven.

Weblicht 23 Juni 2012:

Als een ander je mishandelt en tiranniseert, laat diegene dan in diens donkerte en sta in je eigen en Het Licht.

Weblicht 22 Juni 2012:

In de winter is er de zon, in de herfst zijn er de kleuren, in de lente de regen, in de zomer de wind. Zo is het ook bij ons van binnen.

Weblicht 21 Juni 2012:

Ieder mens wil innerlijke Rust. Die ligt in je Zelf.

Weblicht 20 juni 2012:

De mens vergat de boodschap toen we hier kwamen:”Zorg voor de ander. Zorg voor elkaar”. Laat ons her-inneren.

Weblicht 19 Juni 2012:

Wie in leven, wonen en werken alleen voor zichzelf gaat verliest, wie ook voor de ander gaat wint.

Weblicht 18 Juni 2012:

Een verzameling solisten is geen orkest. Een succesvol orkest doet alle orkestleden schitteren.

Weblicht 17 Juni 2012:

Het bijzondere is dat alle sterren weten dat ze voor mijn vrouw Joke schijnen. OK, voor jou ook hoor.

Weblicht 16 juni 2012:

Ons levensdoel is: vitaliseren en revitaliseren.

Weblicht 15 juni 2012:

Maak plannen in je leven en je werk, maar weet – in vertrouwen – dat elke volgende seconde alles anders kan zijn.

Weblicht 14 Juni 2012:

Leven is alleen mogelijk door “In Verbinding Zijn”

Weblicht 13 Juni 2012:

Vraag een ander gerust om hulp. Om voor jou te bidden. Met of zonder een reden te noemen. We zijn immers hier om elkaar te helpen.

Weblicht 12 Juni 2012:

Uit het Tranenmeer spuiten de fonteinen van bewuste Vreugde de hoogste hoogten in, om vervolgens zegenrijk neer te dalen op deze schepping.

Weblicht 11 Juni 2012:

Mag ik heel even jullie aandacht voor het volgende: Voor het verborgen leed. Help s.v.p. het zichtbaar te maken.

Weblicht 10 Juni 2012:

“Als de nood het hoogst is, komt de redding nabij”. We weten alleen niet wanneer en hoe. Houd moed en Vertrouwen.

Weblicht 09 Juni 2012:

Mensen kunnen zich zo schuldig maken aan leugens en bedrog dat alleen daaruit al blijkt hoe essentieel Waarheid in het leven is.

Weblicht 08 Juni 2012:

Mensen zijn als vissen: Het valt niet mee in een aquarium geboren te worden en je dan te herinneren dat je oorspronkelijk uit zee komt.

Weblicht 07 Juni 2012:

Ieder mens is van innerlijke adel en adeldom verplicht.

Weblicht 06 Juni 2012:

Als je teleurgesteld bent in een ander, bedenk dan wie er teleurgesteld is in jou.

Weblicht 05 Juni 2012:

Gezien het immense lijden dat de mens kan verdragen is de levenskracht, veerkracht, wilskracht en geestkracht van de mens enorm.

Weblicht 04 Juni 2012:

We weten niet wanneer er een einde komt aan het en ons lijden. En toch: Er is Licht en Vreugde in ons en in de Schepping.

Weblicht 03 Juni 2012:

De mens is volledig ingekapseld en uitsluitend gericht op zichzelf. De Mens is Een met de ander en gericht op het Geheel.

Weblicht 02 Juni 2012:

Erken en herken de diverse crises in de wereld en in de mens. Dan hervinden we in de diepte het licht van het vuur van vernieuwing.

Weblicht 01 Juni 2012:

In ieder mens is passie en liefde. Ont-wikkel die in jezelf en ont-dek die in de ander.

Weblicht 31 Mei 2012:

Houd moed medestrijders. Houd moed! Vertrouw, ook zonder te begrijpen.

Weblicht 30 Mei 2012:

En boven deze wereld blijft de zon maar schijnen en komt zij, ondanks alles, elke dag weer opnieuw op. Wees als de zon.

Weblicht 29 Mei 2012:

De grootste vloek dezer wereld zijn die mensen die met hun arrogante, respectloze en onjuiste oordeelsvorming hun medemens mishandelen.

Weblicht 28 Mei 2012:

Wie erkent hier in deze wereld verdwaald te zijn, weet innerlijk de weg naar Huis.

Weblicht 27 Mei 2012:

Dank alle mede levensreizigers voor hun bijdrage aan jouw en het bewust worden, bewust zijn en bewust doen.

Weblicht 26 Mei 2012:

Wie diens eigen ziek zijn in denken en voelen erkent, kan weer beter worden.

Weblicht 25 Mei 2012:

Het leven kan uitzichtloos zijn, maar het is nooit waardeloos. Alles en al het geschapene is waardevol.

Weblicht 24 Mei 2012:

Als het onheil daar is zoekt de mens verbondenheid. Hervind de Eenheid.

Weblicht 23 Mei 2012:

Accepteer het Leven zoals het zich aan je ontvouwt, ook met alle lijden en zorgen. Dat is levenskunst en biedt innerlijke perspectieven.

Weblicht 22 Mei 2012:

Deze wereld in drie woorden: Ieder voor zich. Zoals die bedoeld is: Liefde, Waarheid en Vertrouwen.

Weblicht 21 Mei 2012:

Mensen bestaan uit meerdere persoonlijkheden en leven vanuit een identiteitscrisis en levensangst grotendeels langs elkaar heen. Dat besef is het begin van de oplossing.

Weblicht 20 Mei 2012:

Mensen vertellen niet altijd de Waarheid. Het Leven vertelt altijd de Waarheid aan de mensen. Hervind de Waarheid in je Zelf.

Weblicht 19 Mei 2012:

Wie een ander levend begraaft, begraaft zich Zelf.

Weblicht 18 Mei 2012:

Verwaande kwasten worden het hardst.

Weblicht 17 Mei 2012:

Wees je Zelf. Hervind de hemel diep binnenin je. Laat de ander diens schijn en inspireer door jouw Zijn.

Weblicht 16 Mei 2012:

Het ont-dekken, ont-hullen en ont-wikkelen van het lijdens-ik leidt tot ont-spanning.

Weblicht 15 Mei 2012:

Ieder mens heeft naar zich zelf toe diens eigen (ver)antwoord(elijkheid) en naar de ander toe een vraagplicht.

Weblicht 14 Mei 2012:

De mens is als een druppel in een oceaan.

Weblicht 13 Mei 2012:

Er is pas zicht op werkelijke verbinding tussen mensen als we beseffen dat we ieder in ons eigen hok leven.

Weblicht 12 Mei 2012:

Het Leven kent geen grenzen als het gaat om het lijden. Het gaat voor doelstellingen en resultaten van levenslessen.

Weblicht 11 Mei 2012:

Wie stopt met wikken en wegen begint pas echt te leven.

Weblicht 10 Mei 2012:

Mensenrechten  en mensenplichten zijn er voor jou, voor mij, voor ieder mens.

Weblicht 09 Mei 2012:

Het Leven beslist.

Weblicht 08 Mei 2012:

Het mysterie van het leven, liefde, waarheid en vertrouwen zijn de bronnen van onze Vreugde.

Weblicht 07 Mei 2012:

De oplossing voor het lijden is niet te vinden binnen deze driedimensionale werkelijkheid.

Weblicht 06 Mei 2012:

Ons bestaan wordt gevoed door Liefde Energie Verbindingen Eenheid en de Natuur.

Weblicht 05 Mei 2012:

We mogen dankbaar zijn dat we hier in vrede en vrijheid wonen, maar we zijn pas echt vrij als al onze tranen gedroogd zijn

Weblicht 04 Mei 2012:

Wij zijn allemaal daders en slachtoffers. Beide zitten in ons. Laten we doordenken en beide herdenken.

Weblicht 03 Mei 2012:

Als je Thuis wilt komen besef dan eerst dat je slaapt, schud jezelf wakker en besef dat je verdwaald bent. Je Zelf is vervolgens je kompas.

Weblicht 02 Mei 2012:

Als er ogenschijnlijk niets gebeurt, gebeurt er veel.

Weblicht 01 Mei 2012:

Arbeid en werkloosheid. Leven en dood. Alleen in het Zijnde leven we voorbij de wereld der tegenstellingen.

Weblicht 30 April 2012:

Sta open voor het contact dat onstoffelijke figuren met ons willen leggen en de tekens die zij geven in ons leven.

Weblicht 29 April 2012:

Al is de wereld nog zo vol schijn, er zal altijd en overal ook Liefde zijn.

Weblicht 28 April 2012:

Oordeelsvorming, zonder hoor en wederhoor, is een misdaad, met name naar je Zelf toe. De ander weet wel beter.

Weblicht 27 April 2012:

Verleg je grenzen eens: Ga op ontdekkingsreis en zet de ander eens centraal i.p.v. jezelf………. Kom je jezelf tegen!?!

Weblicht 26 April 2012:

Oneigenlijke machtswil en angst zijn geen mannelijke of vrouwelijke eigenschappen, maar schijn van de begoochelde mens.

Weblicht 25 April 2012:

Het licht komt soms uit onverwachte hoek. Bij jou van binnen!

Weblicht 24 April 2012:

Bestrijd egotripperij en oneigenlijke machtswil met jouw licht, jouw kwaliteiten, jouw missie en jouw levensvisie. Samen maken wij het verschil.

Weblicht 23 April 2012:

De samenwerking tussen de kosmos en de mens is veel intenser en directer dan we ons bewust zijn.

Weblicht 22 April 2012:

Crises bieden nieuwe perspectieven, mits de oorzaken grondig geanalyseerd worden en je een missie en visie hebt voor de toekomst.

Weblicht 21 April 2012:

Ook woorden, en zelfs onze gedachten en gevoelens, zijn daden. Vanuit Liefde en Waarheidszin dragen zij bij aan het goede.

Weblicht 20 April 2012:

“Niemand is onmisbaar” zeggen we hier. Maar in de Schepping is ieder schepsel onmisbaar. Gelukkig ben jij er ook.

Weblicht 19 April 2012:

In ons is de nacht en de dag, de hel en de hemel en altijd en waar we ook zijn het Licht.

Weblicht 18 April 2012:

Het diepste streven van de mens is innerlijke Rust, gebed in Waarheid en Vertrouwen.

Weblicht 17 April 2012:

De individuele mens: diep eenzaam maar, zelfs daarin, intens en altijd verbonden.

Weblicht 16 April 2012:

We hebben een lichaam en we zijn ons Zelf. Jij bent dit lichaam niet. Wees je Zelf.

Weblicht 15 April 2012:

De diepste en belangrijkste wens van de mens is Liefde.

Weblicht 14 April 2012:

De Zin van het bestaan is te herleiden tot twee woorden: Er Zijn.

Weblicht 13 April 2012:

Ik had uiteindelijk nog één vraag:”Waarom?” Na een tijdje kwam in de donkerste stilte het antwoord:”Wij gaan ervoor”.

Weblicht 12 April 2012:

Ieder mens is een levenskunstenaar. De basis daarvan wordt mede gelegd in onze jeugd.

Weblicht 11 April 2012:

Realiseren waarvoor je dankbaar bent, verlicht je gedachten en gevoelens.

Weblicht 10 April 2012:

Herinner je je Persoonlijk Leiderschap. Jij bent Zelf de leider van je eigen leven(s).

Weblicht 09 April 2012:

”Wees ons nabij” vroegen zij in Stilte. En ieder van hen zag een eigen beeld, waardoor zij zich geborgen wisten.

Weblicht 08 April 2012:

Pasen, de boodschap van Liefde, tweeduizend jaar later: http://bit.ly/HpwaPC . Laten we dus de handen ineen slaan: http://bit.ly/HpwnlK

Weblicht 07 April 2012:

Ieder diens geloof, maar je eigen fouten, zonden, enz. moet – en wil uiteindelijk – ieder mens toch zelf rechtzetten.

Weblicht 06 April 2012:

Alle godsdiensten zijn in wezen een. De mens heeft er een egodienst van gemaakt.

Weblicht 05 April 2012:

Herinner je je Oorsprong en je Zelf en hervind wat ons verbindt.

Weblicht 04 April 2012:

Herinner je jezelf en de ander aan het Vreugdekind: http://wp.me/pg2BH-QP

Weblicht 03 April 2012:

In de stilte zie je het grote en diepe Meer.”Dat zijn de tranen der mensen. En die van ons” vertelt een Stem. En je voelt Vrede.

Weblicht 02 April 2012:

Vertrouwen is in een uitzichtloze situatie, bij verlies van een geliefde, een ramp, enz. toch vertrouwen op de zin, betekenis en goedheid van het leven.

Weblicht 01 April 2012:

Vandaag wordt er nergens gepreekt in Nederland. De geestelijken hebben besloten te gaan luisteren!

Weblicht 31 maart 2012:

Als man en als vrouw missen we hier op aarde het ervaren van de Godsvrouwe. Dat is de diepste oorzaak van alles.

Weblicht 30 maart 2012:

Bevrijding is geen erkenning en waardering meer nodig te hebben, maar je unieke Zelf te zijn.

Weblicht 29 maart 2012:

Ontkennen van het bestaan van een andere, onstoffelijke wereld is als het ontkennen dat je geboortehuis nog bestaat, nu je er niet meer woont.

Weblicht 28 maart 2012:

Al die figuren die velen van ons niet zien, maar die wel met ons meereizen. Denk vaker aan die medereizigers.

Weblicht 27 maart 2012:

De economische crisis is ontstaan uit onze individuele en collectieve, innerlijke crisis. Los die oorzaak op.

Weblicht 26 maart 2012:

Afscheid en niet verbonden zijn hoort bij het tijdelijke: Wij zijn eeuwig met elkaar verbonden.

Weblicht 25 maart 2012:

Echte communicatie is meer dan het doorgaans reageren op elkaars woorden, is er vanuit verbondenheid en verbindt.

Weblicht 24 maart 2012:

Als de innerlijke mist optrekt, zie je de vierdimensionale Werkelijkheid.

Weblicht 23 maart 2012:

Plaats je handen tegenover en tegen elkaar. Leg de middelvingers naast elkaar: Wij zijn bruggenbouwers naar Geluk.

Weblicht 22 maart 2012:

Uit iets goeds ontstaan vele andere goede dingen. Doe dus het goede.

Weblicht 21 maart 2012:

Ieder mens is zelf de hoeder van diens geloofwaardigheid naar zichzelf, de ander en de schepping toe. Sta en ga ervoor!

Weblicht 20 maart 2012:

Gebruik je hart, je hoofd, je intuïtie en je zielsverlangen en je bereikt je levensdoel.

Weblicht 19 maart 2012:

Spreid je armen wijd open, eventueel in gedachten, kijk omhoog, adem diep in en uit en ontvang. En geef het door.

Weblicht 18 maart 2012:

In het gemeenschappelijke verstaan we elkaar zonder woorden en zijn we een eenheid. Verbind dus.

Weblicht 17 maart 2012:

Elk Nu geeft je (opnieuw) de gelegenheid je Zelf te zijn.

Weblicht 16 maart 2012:

Als het ontmoeten van de ander voor jou een geschenk is, dan ben jij dat ook voor die ander!

Weblicht 15 maart 2012:

Wie vanuit het hart diens hoofd bestuurt, heeft als belofte dat een betere toekomst gluurt.

Weblicht 14 maart 2012:

Laten we niet tegen elkaar strijden, maar elkaar troosten en elkaars tranen drogen.

Weblicht 13 maart 2012:

Leef als het zuivere kind en de wijze volwassene.

Weblicht 12 maart 2012:

Al hetgeen we nog niet – of niet meer – weten, houdt een bijzondere belofte in.

Weblicht 11 maart 2012:

We willen allemaal van onze angst bevrijd worden. Begin met je te verbinden met het andere en de ander.

Weblicht 10 maart 2012:

Alle mensen dragen een boerka. Trek jouw boerka uit en laat je Zelf zien.

Weblicht 09 maart 2012:

Geef de ander geen macht maar je keuze.

Weblicht 08 maart 2012:

Als alles wegvalt dan resteert de Liefde.

Weblicht 07 maart 2012:

De mens wil dit en dat, maar het Leven stroomt zoals het stroomt. Gebruik wel je roeispaan, maar laat je ook meedrijven.

Weblicht 06 maart 2012:

Communiceer vanuit liefde voor de verborgen gevoelens van de ander.

Weblicht 05 maart 2012:

Alleen degene die diens binnenwereld kent, ziet de buitenwereld zoals die werkelijk is.

Weblicht 04 maart 2012:

Stilte heeft een geweldig mooie belofte in zich.

Weblicht 03 maart 2012:

Wie in elk NU bewust leeft en kiest, voorspelt – samen met het Leven – zijn eigen toekomst.

Weblicht 02 maart 2012:

Liefde kent geen tijd, geen afstand, is tijdloos en continue verbinding.

Weblicht 01 maart 2012:

Ademhalen, Leven is: Al het wezenlijke dat in je is teruggeven aan het Leven en de wereld.

Weblicht 29 februari 2012:

Alle medeschepselen zijn jouw en mijn dierbaren.

Weblicht 28 februari 2012:

Herleid je teleurstelling in de ander altijd naar je eigen keuze en keuzevrijheid. Je Bent. Onafhankelijk en autonoom.

Weblicht 27 februari 2012:

Bede: Als we ons innerlijk licht verspreiden verdrijven we de machtigste duisternis.

Weblicht 26 februari 2012:

We leven hier in een doolhof. Alleen vanaf een hoger uitzichtpunt kunnen we de goede weg bepalen.

Weblicht 25 februari 2012:

Wie niet denkt voelt niet, wie niet voelt denkt niet.

Weblicht 24 februari 2012:

Zoveel mensen, zoveel zinnen. Laat Geluk en succes bij je Zelf eindigen en beginnen.

Weblicht 23 februari 2012:

We worden hier geboren om ons Zelf te hervinden, niet om meteen op iemand anders te lijken.

Weblicht 22 februari 2012:

We huilen als we ter wereld komen, omdat we ons Thuis herinneren. De overledene glimlacht, wetend: Ik ben weer Thuis.

Weblicht 21 februari 2012:

Stel elk NU dat je leeft in dienst van het verleden en de toekomst.

Weblicht 20 februari 2012:

De herinnering aan de eeuwige jeugd doet iedereen deugd.

Vandaag 20-02-2012 is het 1350e weblicht verschenen. Wie had dat kunnen denken. Op 30 mei 2008 verscheen het eerste weblichtje. Ik herhaal de woorden die ik erover schreef bij het 1250e weblicht op 13 november 2011: “Elke dag komt er weer eentje bij mij in het vizier. Gedachten die me invallen, die bij me naar boven komen. Naar aanleiding van wat er in de wereld, in mijn leef-, woon- en/of werkomgeving of in mijzelf gebeurt. Je reacties stel ik op prijs. Zowel mondeling als via de mail, of via Twitter, waar ik ze ook plaats, krijg ik wel eens positieve reacties erop. Mensen hebben er dus baat bij. Wellicht dus een idee anderen erop te attenderen. Samen kunnen we elkaar helpen in ons bewustwordingsproces en er iets moois van maken hier.”

Met dank en hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Weblicht 19 februari 2012:

Bewandel je een doodlopende weg? Diep in je ligt niet alleen het inzicht, maar is ook het uitzichtpunt. Herkies van daaruit je weg.

Weblicht 18 februari 2012:

Alleen in elk Nu leven we en is de wereld veranderbaar.

Weblicht 17 februari 2012:

Respecteer het Leven en het Zijnde dat zich in al het geschapene laat zien en uit.

Weblicht 16 februari 2012:

Vergeet je onze afspraak niet over ons wereldburgerschap? Neem je jouw visie op “licht in de duisternis” mee? Wat is jouw visie?

Weblicht 15 februari 2012:

We kunnen alleen vanuit het realiseren van ons Zijn en het Zijnde onze en de schijn oplossen.

Weblicht 14 februari 2012:

Wie wijs is erkent, wat van binnen altijd al geweten werd: De wetten van het Leven zelf, die ons ook de weg wijzen.

Weblicht 13 februari 2012:

De vlinder zei tegen God:”Ik wil graag naar de aarde om een rups te worden. Dan geniet ik daarna heel bewust van het vliegen”. En aldus geschiedde.

Weblicht 12 februari 2012:

De rups zei wanhopig ”Ik kan niet vliegen”. Totdat hij de vlinder in zichzelf ontdekte.

Weblicht 11 februari 2012:

We zijn allemaal wereldburgers en als zodanig met elkaar verbonden. Niemand niet. Schakels tussen onze voorouders en ons nageslacht.

Weblicht 10 februari 2012:

Leg al je woorden en daden langs de meetlat van de liefde en de waarheid.

Weblicht 09 februari 2012:

Je kunt beter meegaan met de levensstroom dan proberen die te verplaatsen.

Weblicht 08 februari 2012:

De wateren der aarde zijn een bron van leven, energie en van vreugde

Weblicht 07 februari 2012:

De wateren op de aarde zijn de tranen der mensheid.

Weblicht 06 februari 2012:

Teleurstellingen, ook die in je medemens, zijn gevolgen van en in deze schijnwereld. Leef hier vanuit de wereld van Zijn.

Weblicht 05 februari 2012:

Herinner je onze Oorsprong, het Zijnde: een wereld zonder afscheid en zonder tranen

Weblicht 04 februari 2012:

Elke teleurstelling herinnert je aan de realiteit van een dieper liggend verlangen.

Weblicht 03 februari 2012:

Onder ons collectieve verdriet ligt het Land van Verbondenheid.

Weblicht 02 februari 2012:

Wees in de eerste plaats solidair met je eigen gevoel en van daaruit met het Andere.

Weblicht 01 februari 2012:

Behoud, ondanks het feit dat jouw mensenrechten geschonden worden, altijd je Zelfrespect en blijf in Liefde, Vertrouwen en Waarheid geloven.

Weblicht 31 januari 2012:

Luister mensen. Luister. De Stilte roept. De Stilte roept.

Weblicht 30 januari 2012:

Sta elke dag op met de vraag:”Welke bijdrage kan ik (vandaag) leveren aan een betere wereld?”

Weblicht 29 januari 2012:

Vele rijken zijn betreurenswaardige innerlijke vluchtelingen.

Weblicht 28 januari 2012:

Herinner je dat je vrijwillig en niet onvoorbereid op levensreis ging. Jouw wil is jouw weg.

Weblicht 27 januari 2012:

Onze communicatie wordt grotendeels bepaald door onze verborgen tranen.

Weblicht 26 januari 2012:

Innerlijke vrede vind je niet aan de buitenkant.

Weblicht 25 januari 2012:

Als mensen meer bij hun gevoelens en gedachten zouden stilstaan, zou de bewustwording een sprong voorwaarts maken.

Weblicht 24 januari 2012:

Ieder van ons kent het diepe verlangen naar verbinding en stevige relaties. Hervindt ze.

Weblicht 23 januari 2012:

Leven is beleven, doorleven, meeleven en (doen) herleven.

Weblicht 22 januari 2012:

Voer elke dag een dialoog met het leven, het lijden en de vreugde en met dat van jezelf en de ander. Dialogen verbinden.

Weblicht 21 januari 2012:

Maak je dagelijkse plannen op basis van je levensplan. Wat is jouw lange termijn levensdoel?

Weblicht 20 januari 2012:

Een wereld zonder vertrouwen is geen liefdevolle wereld.

Weblicht 19 januari 2012:

Als we allemaal ons lijden en onze vreugde delen, kunnen we de mensheid helen.

Weblicht 18 januari 2012:

Deze wereld als de enige werkelijkheid beschouwen leidt tot een verwerpelijk negatief mensbeeld. De Mens Is.

Weblicht 17 januari 2012:

Breng bewust vanuit je hart en je hoofd je armen bij elkaar, vouw je handen en bid voor Liefde, Rust, Vertrouwen en Waarheid en ontvang het.

Weblicht 16 januari 2012:

Vertrouw op je intuïtie, je innerlijke stem, je diepste eigen inzichten en je professionaliteit. En……… luister!

Weblicht 15 januari 2012:

De wereld heeft dringend behoefte aan jouw positieve energie en lichtende voorbeeld. Geef die s.v.p.

Weblicht 14 januari 2012:

Ieder mens heeft een persoonlijke missie. Ont-dek en formuleer die en richt je leven daarnaar in.

Weblicht 13 januari 2012:

Aangepraat geloof is psychische afhankelijkheid. Innerlijk geloof is innerlijk weten.

Weblicht 12 januari 2012:

Ontvang of geef jij te weinig aandacht? We hebben allemaal keuzevrijheid en er zijn miljarden mensen. Kies elke 24 uur voor bewuste aandacht.

Weblicht 11 januari 2012:

Als het regent geniet dan van de regen, als het stormt recht dan je rug, als de zon schijnt schijn dan van binnenuit.

Weblicht 10 januari 2012:

Denk met je hart, voel met je hoofd en open dan je armen voor de ander en geef je handen aan de wereld.

Weblicht 09 januari 2012:

Zorg voor je ziel en je Zelf en voor die van anderen. Zie het MultiMens Model.

Weblicht 08 januari 2012:

Gelukkig sterven leugens, laster, bedrog, misbruik en sekten vanzelf een keer uit. Liefde, Waarheid en Zuiverheid zijn eeuwig.

Weblicht 07 januari 2012:

Alles begint met luisteren.

Weblicht 06 januari 2012:

Wij zijn zelf mede-componist, de uitvoerder en de dirigent van ons eigen leven.

Weblicht 05 januari 2012:

Het probleem en de oplossing zit doorgaans dieper. Veel dieper. Tip: Stel jezelf na elk antwoord nog driemaal de waaromvraag.

Weblicht 04 januari 2012:

Bouw op basis van een grondige (zelf)analyse van je verleden aan een duurzame toekomst.

Weblicht 03 januari 2012:

Eenzaamheid hoeft niet. Bel – als je zelf eenzaam bent of iemand weet die wellicht eenzaam is – de ander eens op, of stuur een brief per post.

Weblicht 02 januari 2012:

De diepst liggende oorzaak van de wereldwijde crisis waarin wij verkeren is dat we onze innerlijke weg kwijt zijn. Hervind je Zelf in het Zijnde.

Weblicht 01 januari 2012:

We nemen onze zorgen, teleurstellingen, onzekerheid en ons verdriet mee in 2012, maar ook onze acht menselijke eigenschappen. Ga ervoor!

P.S. Voor mijn nieuwjaarswensen, zie het artikel:”Dit wens ik jullie toe…….”

Weblicht 31 december 2011:

Deze wereld is als een opera waarin ieder van ons een rol speelt, maar herinner je de Werkelijkheid buiten het theater.

Weblicht 30 december 2011:

Psychisch opgeruimd, maakt de wereld netjes.

Weblicht 29 december 2011:

Uiteindelijk is al hetgeen zich aan de buitenkant afspeelt relatief. Je innerlijke Kern is het wezenlijke dat eeuwig blijft.

Weblicht 28 december 2011:

Het “En toch” refereert aan het weten dat onder het diepste lijden het Licht altijd aanwezig is.

Weblicht 27 december 2011:

Ook, en juist, aan de kust van een zee vol tranen staan de vuurtorens en houden de vuurtorenwachters het Licht brandende.

Weblicht 26 december 2011:

Dit aardse leven is als een van de landen die je bezoekt op een wereldreis. Herinner je je land van Oorsprong: De eeuwigheid.

Weblicht 25 december 2011:

Er ontstaat Licht als je je – met hart en hoofd met elkaar verbonden – op de ander richt.

Weblicht 24 december 2011:

Reageer niet op het schijngedrag van de ander, maar pareer het met je eigen Licht en Zijn.

Weblicht 23 december 2011:

Mensen communiceren al eeuwenlang vanuit “ik word bedreigd”. Maar onze oorsprong is: samen Leven.

Weblicht 22 december 2011:

Uitgaan van uitsluitend deze driedimensionale werkelijkheid biedt geen duurzame uitkomst voor je levensvragen. Hervind de Werkelijkheid in je Zelf.

Weblicht 21 december 2011:

Hoe voelt een ouder zich als diens uit huis zijnde kinderen elkaar het leven zuur maken en mishandelen. Hoe voelt God zich dan?

Weblicht 20 december 2011:

We zullen er nooit in berusten, maar we kunnen elkaar wel helpen het lijden van onszelf, de ander en elkaar te aanvaarden.

Weblicht 19 december 2011:

Pareer de tirannie van de schijn met het Zelfbewustzijn omtrent je Zijn.

Weblicht 18 december 2011:

Het is hoogste noodzaak dat het Lijdens-Ik individueel en collectief erkend wordt.http://bit.ly/pmYfZi

Weblicht 17 december 2011:

Je lichaam kan geschonden worden, maar je eeuwige IkBen nooit.

Weblicht 16 december 2011:

Reageer niet op de schijn van de ander. Die is voor zijn/haar rekening en verantwoording. Wees en blijf je Zelf!

Weblicht 15 december 2011:

De drie kernvragen zijn: Waarom? Wat? en Hoe?

Weblicht 14 december 2011:

In het donkerste moment is er die onzichtbare arm om je schouder.

Weblicht 13 december 2011:

Wie ten onrechte een ander wantrouwt, projecteert diens eigen wantrouwen en/of onbetrouwbaarheid.

Weblicht 12 december 2011:

Je lichaam, je gedachten en je gevoelens vertellen je wat jouw bepakking is op je levensreis.

Weblicht 11 december 2011:

In het rumoer van de schijn, het zinloos geweld, en de schending van mensenrechten en  mensenplichten, ontneemt niemand je de Waarheid in de Stilte.

Weblicht 10 december 2011:

De wereld is een opera. Maar ook een ballet. Met menselijke schijn, maar ook met dat onuitblusbare verlangen en Zijn dat het kwade verjaagt.

Weblicht 09 december 2011:

Zet wat je waarneemt eens op losse schroeven en bekijk het eens vanuit een ander standpunt en vanuit de visie van de ander. Dat opent.

Weblicht 08 december 2011:

Een crisis los je niet op door je af te sluiten, maar door je te openen voor de ander en open te staan voor het andere.

Weblicht 07 december 2011:

Onze diepste angst(en) is/zijn alleen te pareren door realisatie van Liefde, Waarheid en Vertrouwen in een vier- en meerdimensionale wereld.

Weblicht 06 december 2011:

Zorg dat je levensboot goed is toegerust. Dat betekent in de eerste plaats een goede energievoorraad.

Weblicht 05 december 2011:

Vaar altijd je eigen koers. Je bent zelf de kapitein, de eerste en tweede stuurman en de matroos op je eigen levensboot.

Weblicht 04 december 2011:

Als ik naar Gods wereldtuin kijk heb ik wel wat vragen aan God, maar van der Mieden heeft in zijn eigen tuin nog best wat te wieden. Aan de slag dus maar weer.

Weblicht 03 december 2011:

Alle mensen zeggen tegen elkaar:”Oh, wat ik zeggen wou, ik houd verschrikkelijk veel van jou”.

Weblicht 02 december 2011:

Laten we samen hand in hand het Licht volgen.

Weblicht 01 december 2011:

Mensen communiceren veelal met elkaar als losse bladeren, die vergeten zijn dat ze van dezelfde boom afkomstig zijn. Her-inner!

Weblicht 30 november 2011:

Deze wereld kent het sterven. Maar alles IS in eeuwig Zijn.

Weblicht 29 november 2011:

Lijden is als een continu stromende rivier, maar ’s nachts zijn er de sterren en overdag is er de zon.

Weblicht 28 november 2011:

Verspreid je Liefde, je Licht en je Energie

Weblicht 27 november 2011:

Een kind verlangt in de eerste plaats naar Liefde.

Weblicht 26 november 2011:

Hoe het Leven ingrijpt weten we niet, maar dat het ons leven beïnvloedt is zeker. Sta er voor open!

Weblicht 25 november 2011:

“Heb Lief”. Liefde is een mensenrecht en een mensenplicht.

Weblicht 24 november 2011:

De ander is veelal niet te begrijpen. Rest ons onszelf te begrijpen. Daar begint mensenkennis ook mee. Een hulp: http://bit.ly/pmYfZi

Weblicht 23 november 2011:

“Wordt als de dieren.”

Weblicht 22 november 2011:

We willen een maatschappij met veiligheid voor jou, voor mij, voor ons en voor hen!

Zie: http://wp.me/pg2BH-MN

Weblicht 21 november 2011:

We gaan voor culturele, economische, politieke, relationele, sociale en spirituele gelijkwaardigheid.

Zie: http://wp.me/pg2BH-Mx

Weblicht 20 november 2011:

Respect is het fundament van een menswaardige samenleving.

Zie: http://bit.ly/uKYUvv.

Weblicht 19 november 2011:

Aan alle lijden komt uiteindelijk een eind. Vreugde is eeuwig.

Weblicht 18 november 2011:

Vertolk elke dag je zieleklanken in leven, wonen en werken.

Weblicht 17 november 2011:

Het is levenskunst om het lijden te accepteren en het in vertrouwen een plek te geven.

Weblicht 16 november 2011:

Herinner je het begin, vertrouw op de toekomst en vervolg moedig je weg.

Weblicht 15 november 2011:

Doorbreek het sociaal, relationeel en spiritueel isolement door te luisteren.

Weblicht 14 november 2011:

Vrees niet wat je niet kent. Vrees de dag van morgen niet.

Weblicht 13 november 2011:

Angst is drijfzand. Liefde, waarheid en vertrouwen zijn onze pijlers en ons fundament.

Beste (trouwe) lezer,

Het weblichtje van 12 november is alweer het 1250e weblicht. Elke dag komt er weer eentje bij mij in het vizier. Gedachten die me invallen, die bij me naar boven komen. Naar aanleiding van wat er in de wereld, in mijn leef-, woon- en/of werkomgeving of in mijzelf gebeurt. Je reacties stel ik op prijs. Zowel mondeling als via de mail, of via Twitter, waar ik ze ook plaats, krijg ik wel eens positieve reacties erop. Mensen hebben er dus baat bij. Wellicht dus een idee anderen erop te attenderen. Samen kunnen we elkaar helpen in ons bewustwordingsproces en er iets moois van maken hier.

Met dank en hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Weblicht 12 november 2011:

Het mooie van de mens is, dat wij kunnen lachen door onze tranen heen!

Weblicht 11 november 2011:

Wat een ander je ook misdoet, behoud altijd je Zelfrespect.

Weblicht 10 november 2011:

De enige oplossing van welke crisis dan ook is realisatie van ons Zelf en onze bijdrage aan het Geheel.

Weblicht 09 november 2011:

Vertrouwen begint bij luisteren naar je Zelf, de ander en het andere en bij (h)erkennen van lijden, schijn en Zijn.

Weblicht 08 november 2011:

Hervind hetgeen jou gelukkig maakt.

Weblicht 07 november 2011:

Een, in letterlijke en figuurlijke zin, hoop gevend bericht: Er zijn nu zeven miljard lichtjes op aarde.

Weblicht 06 november 2011:

We vellen al duizenden jaren te snel en respectloze oordelen over elkaar. Is het geen tijd om dat te veranderen?!

Weblicht 05 november 2011:

Wie zich normaal waant is niet wijs.

Weblicht 04 november 2011:

Mensen zijn cadeaus maar communiceren veelal met elkaar als pakketjes die alleen het papier aan de buitenkant zien.

Weblicht 03 november 2011:

De acht mensenrechtenthema’s gelden voor jou en voor anderen. Ze zijn ook jouw zaak! http://bit.ly/otZ8W1

Weblicht 02 november 2011:

Ik heb een gesprek gevraagd met de Goden over het lijden.

Weblicht 01 november 2011:

Jouw gelijk is nooit een waarachtig en duurzaam gelijk, als je geen liefdevolle verbinding maakt met je medemens.

Weblicht 31 oktober 2011:

Communiceren tussen mensen is als het topje van een ijsberg. Het meeste speelt zich onderwater af.

Weblicht 30 oktober 2011:

“Spreken is zilver en zwijgen is goud”. Maar ook: “Spreken verbindt en zwijgen isoleert”.

Weblicht 29 oktober 2011:

Onze laatste weg is altijd een binnenweg. Daarna gaan we vrij als een vogel erop uit.

Weblicht 28 oktober 2011:

Wij zijn als een bos bloemen: ontworteld, afhankelijk van water dat anderen ons geven. Ga terug naar je wortels, je kern, je oorsprong.

Weblicht 27 oktober 2011:

Vertrouwen is: In volslagen donkerte, zonder enig uitzicht, erop vertrouwen dat het tot het leven tot het goede leidt.

Weblicht 26 oktober 2011:

Als godsdiensten sterven, zal het Zijnde ontkiemen.

Weblicht 25 oktober 2011:

Word eens Stil….. Luister naar de wereld….. In je……. Om je heen.

Weblicht 24 oktober 2011:

Alleen: All-Een.

Weblicht 23 oktober 2011:

Wie in de nacht wakker is, hoopt dat het weer licht wordt.

Weblicht 22 oktober 2011:

Mensenrechten zijn ook onze zaak: http://www.ikverbind.nl

Weblicht 21 oktober 2011:

Elke reis eindigt altijd in een Thuiskomst.

Weblicht 20 oktober 2011:

Als het einde nadert, nadert een nieuw begin.

Weblicht 19 oktober 2011:

Ont-dek in het volstrekt eenzaam zijn het een en het samen zijn.

Weblicht 18 oktober 2011:

Zonder Vertrouwen is Zelfvertrouwen als drijfzand en als een speelbal.

Weblicht 17 oktober 2011:

Zonder Zelfvertrouwen is vertrouwen als drijfzand en als een speelbal.

Weblicht 16 oktober 2011:

De verbindende kernvraag in ieder mensenleven is: Waarom?

Weblicht 15 oktober 2011:

Het is volstrekt onduidelijk wat een volgend NU ons brengt. We kunnen alleen tot ons uiterst kunnen gaan.

Weblicht 14 oktober 2011:

Als het einde, van iets of voor iemand, nadert gaan we veelal terug naar de oorsprong, de kern. De Liefde wordt ont-dekt.

Weblicht 13 oktober 2011:

Als je geen antwoord krijgt op een levensvraag, moet je dat zelf hervinden.

Weblicht 12 oktober 2011:

Van het concert des levens krijgen we geen programma, maar we kunnen elkaar wel helpen met het onze eigen noten kraken.

Weblicht 11 oktober 2011:

Het respectloze gedrag van de ander zegt iets over hem of haar. Je behoud altijd je Zelfrespect.

Weblicht 10 oktober 2011:

Realiseer je dat vanuit je schijn-ik vrijwel alles een projectie is van je eigen denken en voelen.

Weblicht 09 oktober 2011:

Van binnen kennen we onze Oorsprong en onze Toekomt, maar hier is elk NU een verrassing.

Weblicht 08 oktober 2011:

Hier zoeken we ont-spanning. In het eeuwig Zijnde zijn we ons Zelf.

Weblicht 07 oktober 2011:

Onze ware Identiteit overstijgt onze incarnaties.

Weblicht 06 oktober 2011:

Beleving: In eenzaamheid overzag ik het donkere slagveld van het lijden, leidend tot het Licht: Bewust Geluk.

Weblicht 05 oktober 2011:

Laat ons en laten wij collectief weer de Verbinding met het Eeuwig Zijnde ervaren.

Weblicht 04 oktober 2011:

Help en verlicht de levenswegen vol angst en zorgen.

Weblicht 03 oktober 2011:

Hoe is het weer van binnen? Onderzoek de mist en ont-dek de zon.

Weblicht 02 oktober 2011:

In diepe eenzaamheid is er de wederhelft van je ziel.

Weblicht 01 oktober 2011:

Wie diens tranen verbergt heeft niet geleefd.

Weblicht 30 september 2011:

Help mee de onzichtbare tranen zichtbaar te maken. Daardoor realiseren we een humanere samenleving.

Weblicht 29 september 2011:

Als alles van Zelf sprak dan ontdekten we de antwoorden in de Stilte.

Weblicht 28 september 2011:

Laat de ander het onbekende van jezelf zien.

Weblicht 27 september 2011:

De mens is meester in het ontkennen van de onderlinge verbondenheid. Dat getuigt van een onvoorstelbare domheid. De mens is ziende blind.

Weblicht 26 september 2011:

Niemand hoeft bang te zijn na diens dood in de hel te komen. God weet immers dat we er net vandaan komen.

Weblicht 25 september 2011:

Het gaat niet om wat er niet gebeurt en om wat je verwacht, maar om wat er in elk NU gebeurt. Elk Nu is een geschenk.

Weblicht 24 september 2011:

Samen kunnen wij onszelf en de wereld verbeteren en de mensenrechten realiseren.http://www.ikverbind.nl/pages/i-kickoff.html

Weblicht 23 september 2011:

Wie over zich heen laat lopen, heeft zichZelf eerst gevloerd.

Weblicht 22 september 2011:

Iemand bedreigen en angst aanjagen is een misdaad tegen de menselijkheid.

Weblicht 21 september 2011:

Laat je schijn vallen en ontdek de kleurrijke luister van je ware Persoonlijkheid.

Weblicht 20 september 2011:

In onze diepste eenzaamheid kunnen we samen zowel uniek als één zijn en het Licht hervinden.

Weblicht 19 september 2011:

Verlicht het lijden s.v.p. Wij lichten bij.

Weblicht 18 september 2011:

Wees Mens: Dus niet heilig en niet schijnheilig.

Weblicht 17 september 2011:

Ieder mens neemt beslissingen en is zelf verantwoordelijk voor de consequenties daarvan.

Weblicht 16 september 2011:

Zelfs van God moeten we niets, dus wat willen we nou?

Weblicht 15 september 2011:

Vergeet in je vreugde het lijden niet, maar herinner je in je lijden de Vreugde.

Weblicht 14 september 2011:

De angst regeert, totdat de eeuwigheid gloort en het Vertrouwen is herwonnen.

Weblicht 13 september 2011:

In essentie gaat het in de schepping, het leven en in deze wereld slechts om één universele vraag, in één woord: Waarom?

Weblicht 12 september 2011:

Onder de angst ligt het Vertrouwen.

Weblicht 11 september 2011:

Vertaal je teleurstellingen, boosheid en verdriet (opnieuw) naar je zielsverlangen.

Weblicht 10 september 2011:

Als de Verbinding verbroken is, hoor je altijd nog de in-Gesprekstoon.

Weblicht 09 september 2011:

Het leven kan hard zijn, maar het is ook liefdevol.

Weblicht 08 september 2011:

Deze wereld is onveilig, maar Het Leven is veilig.

Weblicht 07 september 2011:

Ieder mens heeft recht op een luisterend oor.

Weblicht 06 september 2011:

Er is een Plek waar je Rust en Troost vindt, zowel na als tijdens je levensreizen.

Weblicht 05 september 2011:

Waar je ook bent, overal is het (innerlijk) Licht.

Weblicht 04 september 2011:

In de Stilte hoor je de Stem van Liefde, Vertrouwen en Wijsheid.

Weblicht 03 september 2011:

Liefde overwint alleen alles als zij met Waarheid en Vertrouwen hand in hand gaat.

Weblicht 02 September 2011:

De mens zoekt in diens diepste eenzaamheid verbinding. Help je medemens daarmee.

Weblicht 01 September 2011:

Elke dag is een geboortedag. Gisteren is verjaard. Morgen is vandaag verjaard, maar elk vandaag is een nieuw begin van de toekomst.

Weblicht 31 Augustus 2011:

Voedt de buitenwereld met de kwaliteiten van jouw binnenwereld.

Weblicht 30 Augustus 2011:

Als je je intuïtie volgt en je verstand gebruikt, doe je geen domme dingen.

Weblicht 29 Augustus 2011:

Doe je Zelf eens de groeten. Verbinden begint bij je Zelf.

Weblicht 28 Augustus 2011:

Als we onze hersens gebruiken weten we dat we slechts een paar decimeter van ons hart verwijderd zijn. Onderzoek het eens.

Weblicht 27 Augustus 2011:

Onderzoek je schaduw in het bewustzijn van de aanwezigheid van de zon.

Weblicht 26 Augustus 2011:

Het Leven vraagt ons wat onze antwoorden zijn op de vragen die Zij stelt.

Weblicht 25 Augustus 2011:

Vertrouwen begint bij je zelf en de ander serieus te nemen. Met onderscheid tussen schijn en Zijn.

Weblicht 24 Augustus 2011:

Jij kunt jezelf en de wereld veranderen: http://www.ikverbind.nl

Weblicht 23 Augustus 2011:

Herstel de Verbinding met je Oorsprong.

Weblicht 22 Augustus 2011:

Kijk en luister met liefde naar je gevoelens.

Weblicht 21 Augustus 2011:

Jouw unieke levensverhaal is een kostbare bijdrage aan het Geheel.

Weblicht 20 Augustus 2011:

Kinderen en volwassenen overschreeuwen vaak zich Zelf.

Weblicht 19 Augustus 2011:

Ondanks al hun / het lijden kunnen mensen lachen en glimlachen. Dat is levenskunst.

Weblicht 18 Augustus 2011:

Op de vleugels van je gedachten verbind je je met je geliefden.

Weblicht 17 Augustus 2011:

Jouw kwaliteiten zijn jouw ver- antwoord- elijkheid voor het meehelpen oplossen van de wereldvraagstukken.

Weblicht 16 Augustus 2011:

Welvaart en welzijn is dat alleen als er geen armoede meer is.

Weblicht 15 Augustus 2011:

Vertel jezelf je unieke levensverhaal: Waarom daalde je hier in? Wat is jouw levensopdracht?

Weblicht 13 Augustus 2011:

Wie de ander echt lief wil hebben zal diens eigen schijn moeten (h)erkennen.

Weblicht 12 Augustus 2011:

Samen kunnen we waarden en normen creëren en hanteren t.b.v. welzijn en welvaart voor iedereen.

Weblicht 11 Augustus 2011:

In deze driedimensionale werkelijkheid leven vanuit de meerdimensionale werkelijkheid verhoogt de levenskwaliteit.

Weblicht 10 Augustus 2011:

Je zielsverlangen is bestendiger dan het weer.

Weblicht 09 Augustus 2011:

Je kunt levenslang verstoppertje spelen met je schijn, maar uiteindelijk wint je Zijn.

Weblicht 08 Augustus 2011:

We kunnen overal heen gaan, maar ons Gewetene blijft op dezelfde plek zitten.

Weblicht 07 Augustus 2011:

Overal kun je je Zelf zijn.

Weblicht 06 Augustus 2011:

Wie een medemens met god bedreigt, heeft een zieke en een misdadige geest.

Weblicht 05 Augustus 2011:

Liefdeloosheid en (zelf)bedrog komen gelukkig altijd als een boemerang bij de dader terug.

Weblicht 04 Augustus 2011:

Het ontdekken van je eigen schijn brengt je het dichtst bij je Zijn.

Weblicht 03 Augustus 2011:

Ons oordeel over de ander is met name gebaseerd op onze eigen (verdrongen) ervaringen, gevoelens en gedachten.

Weblicht 02 Augustus 2011:

Het Leven buigt zich over ons verdriet.

Weblicht 01 Augustus 2011:

Wij oordelen over anderen terwijl wij de achtergrond, visie, gevoelens, gedachten, waarden, normen en ervaringen niet tot nauwelijks kennen.

Weblicht 30 Juli 2011:

We maken zoveel lawaai aan de buitenkant dat we innerlijk doof zijn geworden voor de geluiden in de stilte.

Weblicht 29 Juli 2011:

Ontmoetingen met zielsverbindingen maken in het leven het verschil.

Weblicht 28 Juli 2011:

“Help het diepste lijden te verlichten”. Dit kan in een mensenleven jouw, mijn, hun, ons gebed zijn.

Weblicht 27 Juli 2011:

Erken en herken ook je leven buiten dit theater

Weblicht 26 Juli 2011:

Liefde en waarheid overwinnen uiteindelijk elke krankzinnigheid.

Weblicht 25 Juli 2011:

Als het lichaam slijt, de geest gedijt.

Weblicht 24 Juli 2011:

Vraag eens aan de ander wat hem/haar motiveert, wat hij/zij verlangt, doet en denkt. Wat is zijn/haar droom? Toon vaker belangstelling voor de ander.

Weblicht 23 Juli 2011:

Gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling en ontplooiing en welvaart en welzijn zijn mensenrechten. Geef ze aan de ander.

Weblicht 22 Juli 2011:

Ieder mens heeft recht op Liefde, Vertrouwen, Waarheid en Zuiverheid.

Weblicht 21 Juli 2011:

We kennen hier allemaal kwetsbaarheid, dus erken dat. Dat verbindt ons ook.

Weblicht 20 Juli 2011:

In je diepste lijden is er hulp.

Weblicht 19 Juli 2011:

Achter je huilende hart ligt je hart van Vreugde.

Weblicht 18 Juli 2011:

Respecteer de menselijke rechten van ieder ander.

Weblicht 17 Juli 2011:

We zijn allemaal door onze menselijke rechten, plichten en verantwoordelijkheden met elkaar verbonden.

Weblicht 16 Juli 2011:

Als de ander het nodig heeft, licht dan bij.

Weblicht 15 Juli 2011:

Jouw liefde en wijsheid heelt.

Weblicht 14 Juli 2011:

Alleen de innerlijke relatie met de ander is wezenlijk

Weblicht 13 Juli 2011:

Het gaat niet om wat je hebt, maar om wie je in Wezen bent.

Weblicht 12 Juli 2011:

Zelfinzicht leidt tot optimale ontwikkeling en ontplooiing.

Weblicht 11 Juli 2011:

Wie elk Nu honderd procent beleeft heeft geen tijd om zich zorgen te maken over het volgende.

Weblicht 10 Juli 2011:

Welke vragen over het herstellen en vergroten van vertrouwen heb jij?

Stel ze hier of stuur een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl.

Weblicht 09 Juli 2011:

Het opheffen van verdriet, teleurstelling en schijn begint in onszelf.

Weblicht 08 Juli 2011:

Ieder mens draagt elke dag een masker. Communiceer met de figuur die daarachter zit.

Weblicht 07 Juli 2011:

Realiseer de acht universele eigenschappen van de mens in je Zelf: Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Vreugde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid.

Weblicht 06 Juli 2011:

Zelfrealisatie leidt tot herinnering van het Zijnde en tot mensenkennis.

Weblicht 05 Juli 2011:

In ons Zelf ligt het weten omtrent het Zijnde, onze eigenwaarde, vreugde, liefde, verbondenheid, vertrouwen en de waarheid.

Weblicht 04 Juli 2011:

Ieder mens kent door de begoocheling een oertrauma, leidend tot minderwaarde, verdriet en boosheid

Weblicht 03 Juli 2011:

Door onze innerlijke eenzaamheid en onzekerheid klampen we ons vast aan alles buiten onszelf.

Weblicht 02 Juli 2011:

Ons oertrauma: Wij ervaren onze wezenlijke onderlinge verbondenheid niet meer. Die ligt in het onbewuste en in ons Zelf.

Weblicht 01 Juli 2011:

Herken het verdriet en de nacht in de ander en verspreid je liefde, licht en energie.

Weblicht 30 Juni 2011:

Geef je innerlijk voeding.

Weblicht 29 Juni 2011:

Is er nog hoop voor deze wereld? Jazeker! Hoop ligt in je ziel, in de schoonheid, de ogen en de glimlach van de ander, het licht van een kaars, enz.

Weblicht 28 Juni 2011:

In gebeden worden de Goden overstelpt met vragen. Geef Hen iets vanuit je Zelf.

Weblicht 27 Juni 2011:

Ik verbind, jij verbindt, Hij/Zij verbindt, wij verbinden, jullie verbinden, zij verbinden.

Weblicht 26 Juni 2011:

Woorden zonder respect gesproken zijn geen woorden maar wapens.

Weblicht 25 Juni 2011:

De mens kan pas gelukkig zijn in deze wereld als de vrouw met eerbied en respect wordt bejegend.

Weblicht 24 Juni 2011:

Jouw diepste verwachtingen zijn de werkelijkheid, waarmee je deze wereld ten goede helpt ombuigen.

Weblicht 23 Juni 2011:

De grootste tragiek van de mens is niet te beseffen in een doolhof te leven, laat staan de uitweg te weten. Die ligt in ons Zelf.

Weblicht 22 Juni 2011:

Houdt moed, ondanks alles. Het kleinste Licht overwint de machtigste duisternis.

Weblicht 21 Juni 2011:

Vertrouw de ander zoals jij vertrouwd wilt worden.

Weblicht 20 Juni 2011:

Realiseer je je levensdoel.

Weblicht 19 Juni 2011:

De essentie en het succes van ons bestaan ligt niet in wat buiten ons ligt, maar in onze innerlijke ont-wikkeling en onze Zelfontplooiing.

Weblicht 18 Juni 2011:

Ieder mens heeft diens eigen verhaal, maar onze verhalen vormen samen een reeks boeken.

Weblicht 17 Juni 2011:

Dat jolige, onbezorgde, vreugdevolle, energieke en levenslustige kind, dat ben jij!

Weblicht 16 Juni 2011:

Beschouw elk NU als het kostbaarste moment.

Weblicht 15 Juni 2011:

Wie de marionet in zichzelf erkent en herkent kan de touwtjes doorknippen en zichZelf zijn.

Weblicht 14 Juni 2011:

Elke dag is een bijzondere dag, of het nu een feestdag of werkdag is. Elke dag is een verbeterdag.

Weblicht 13 Juni 2011:

Deze in lijden ondergedompelde wereld kan wel wat Licht, Liefde en Levensvreugde gebruiken. Verspreid het.

Weblicht 12 Juni 2011:

Luister eens in diepe stilte naar de Stilte en ervaar onze onderlinge verbondenheid. En de verbondenheid met al het Geschapene.

Weblicht 11 Juni 2011:

Als je de stroom des levens volgt ontdek je jezelf, de ander en het andere en leef je effectief en ontspannen.

Weblicht 10 Juni 2011:

Wij weten vrijwel niets omtrent de ander. En wat weten we omtrent onszelf? Niet vreemd dat communiceren dan moeilijk is.

Weblicht 09 Juni 2011:

Het leven kan jouw planning geheel omver werpen. Ontdek dat dat de juiste planning is.

Weblicht 08 Juni 2011:

Jij kunt jezelf en de wereld verbeteren

Weblicht 07 Juni 2011:

Ieder mens heeft een vat vol tranen in zich. Jij, ik en de ander. Zie het in respectvolle, diepe stilte.

Weblicht 06 Juni 2011:

De mensheid is psychisch, sociaal, relationeel en spiritueel ernstig ziek. Er is pas kans op herstel als je de ziekte, individueel en collectief, erkent.

Weblicht 05 Juni 2011:

De ouderdom komt met gebreken, maar verdwijnt in Het Licht.

Weblicht 04 Juni 2011:

Wie eerst diens spirituele, relationele, sociale, mentale en/of emotionele honger stilt, eet minder.

Weblicht 03 Juni 2011:

Als we allemaal in de realisatie van onze zielsverlangens geloven, wordt deze wereld een hemel op aarde.

Weblicht 02 Juni 2011:

Hemelvaartsdag: Vandaag de dag zit er nog weinig vaart in een hemel op aarde. Maak het verschil: Doe duurzaam het Goede.

Weblicht 01 Juni 2011:

Als we onderling verbonden zijn, en dat zijn we, dan is het belang van de ander ook jouw belang.

Weblicht 31 Mei 2011:

De ander is vaak niet te begrijpen. Begin dan maar met jezelf te snappen.

Weblicht 30 Mei 2011:

Er is niemand die jouw problemen kan oplossen. De oplossing ligt in ons Zelf.

Weblicht 29 Mei 2011:

In wezen zijn we van niemand afhankelijk. We zijn alleen afhankelijk van ons Zijn.

Weblicht 28 Mei 2011:

Het Leven Leidt ons in een continue stroom van vragen en antwoorden.

Weblicht 27 Mei 2011:

Rust nemen werkt genezend. Preventie voorkomt.

Weblicht 26 Mei 2011:

Onderlinge verbondenheid lijkt ver te zoeken in deze wereld, maar dat is de buitenkant. We bouwen muren, maar Zijn verbonden.

Weblicht 25 Mei 2011:

Als je geen uitweg meer ziet, neem dan de weg naar binnen.

Weblicht 24 Mei 2011:

Als je de illusie van deze wereld erkent is de werkelijkheid heel nabij!

Weblicht 23 Mei 2011:

In de stilte word je geconfronteerd met het diepste lijden, maar hervind je ook het Licht.

Weblicht 22 Mei 2011:

De ander kan jouw/mijn liefde afwijzen, maar liefde blijft altijd stromen en bereikt altijd het wezen van de ander.

Weblicht 21 Mei 2011:

Vreugde zit soms in een klein hoekje.

Weblicht 20 Mei 2011:

Kom in ieder geval de afspraak met je Zelf na.

Weblicht 19 Mei 2011:

Het begin is, dat we snappen dat ons (in)zicht zeer beperkt is.

Weblicht 18 Mei 2011:

Hervind het Licht, ontvang het Licht en verspreid het Licht.

Weblicht 17 Mei 2011:

Er kwam een hulpkreet vanuit het diepst van de aarde en van alle schepselen: Licht ons wat meer bij.

Weblicht 16 Mei 2011:

Stel je eigen doel, vaar op je eigen kompas, neem de verantwoordelijkheid voor je rugzak en vertrouw erop dat wat op je weg komt goed is.

Weblicht 15 Mei 2011:

Heb jij God ooit horen zeggen:”Ik heb nu geen tijd”?

Weblicht 14 Mei 2011:

Geef niet op. Ook na de donkerste nacht komt de zon weer op.

Weblicht 13 Mei 2011:

Onderzoek alles ten aanzien van verleden, heden en toekomst en behoud het goede.

Weblicht 12 Mei 2011:

Realisatie van de realiteit van het Zijnde neemt angst weg en geeft zin en betekenis aan ons leven.

Weblicht 11 Mei 2011:

Al het goede was en is er altijd.

Weblicht 10 Mei 2011:

In elk Nu kan lijden en geluk aanwezig zijn. Lijden is tijdelijk en dient voor bewust geluk en herstel van Inzicht.

Weblicht 09 Mei 2011:

Accepteer en respecteer ieders levensweg en keuzevrijheid.

Weblicht 08 Mei 2011:

Hier hebben wij relaties. In de eeuwigheid zijn het Zijnsverbindingen.

Weblicht 07 Mei 2011:

Weet dat je nooit alleen bent.

Weblicht 06 Mei 2011:

Als we lijden met elkaar delen, kunnen we het helen.

Weblicht 05 Mei 2011:

Wanneer is de bevrijding uit deze hel? We kunnen (ook) zelf de wereld voor onszelf en de ander beter maken!

Weblicht 04 Mei 2011:

Breng je Zelf en de Ander in elk hier en nu tot leven.

Weblicht 03 Mei 2011:

Leef met het besef dat elk moment, elke gebeurtenis en elke ontmoeting van betekenis is.

Weblicht 02 Mei 2011:

Gemeenschappelijk gebed van alle mensen: Raak onze tranen aan.

Weblicht 01 Mei 2011:

Uit hetgeen we verborgen houden kan, onnodig, leugenachtige en kwetsende communicatie ontstaan, ten koste van onze relaties.

Weblicht 30 April 2011:

Als we elkaar op zielsniveau ontmoeten weten en ervaren we dat er geen geloofstwisten zijn.

Weblicht 29 April 2011:

Levenskunst is niet het vinden van de antwoorden, maar: Hoe om te gaan met de levensvragen.

Weblicht 28 April 2011:

Jouw bijdrage in leven, wonen en werken was / is essentieel.

Weblicht 27 April 2011:

Vanuit de eeuwigheid gezien is geduld hier als een zandkorrel in de woestijn. Leef per moment.

Weblicht 26 April 2011:

Word de beste Vriend van je Zelf.

Weblicht 25 April 2011:

Herinner je de verbinding, en sluit opnieuw een verbond, met de Stilte, de Rust en de natuur.

Weblicht 24 April 2011:

Ontwaak. Als van ieder van ons ons Zelf opnieuw opstaat, wordt de wereld een representant van het Goede.

Weblicht 23 April 2011:

Stuur je goede gedachten naar hen die nodeloos lijden, door toedoen van hun medemens.

Weblicht 22 April 2011:

Stop met het kruisigen van elkaar. Herstel Liefde, Waarheid en Vertrouwen.

Weblicht 21 April 2011:

Herinner je je laatste maaltijd Thuis met je eeuwige dierbaren om je heen. Het Zijnde Is.

Weblicht 20 April 2011:

Respect voor een ander begint met Zelfrespect.

Weblicht 19 April 2011:

Er was eens………… Ontdek de meerdimensionale Werkelijkheid in je Zelf.

Weblicht 18 April 2011:

Ook boven een woeste zee schijnt de zon.

Weblicht 17 April 2011:

Liefde leidt altijd tot Vreugde. Zonder Vreugde is er geen Liefde, geen Waarheid en geen Vertrouwen.

Weblicht 16 April 2011:

Een ander ten onrechte wantrouwen is een projectie van een innerlijke angst.

Weblicht 15 April 2011:

Gedeelde vreugd is vermeerderde vreugd.

H

Weblicht 14 April 2011:

Houd vol en vervolg vastberaden je weg. Wij zullen de Waarheid hervinden en de begoocheling overwinnen.

Weblicht 13 April 2011:

Zoek geen steun buiten jezelf en vlucht niet weg van jezelf. De oplossing ligt in ons Zelf.

Weblicht 12 April 2011:

Beleef honderd procent elk hier en nu.

Weblicht 11 April 2011:

Verlicht het lijden van de ander.

Weblicht 10 April 2011:

Hervind en verbind in de Stilte.

Weblicht 09 April 2011:

Verbindende communicatie is een dialoog op zielsniveau.

Weblicht 08 April 2011:

Wie liefheeft verlangt het welzijn van al het geschapene. Ook van diens vijanden.

Weblicht 07 April 2011:

Wie oprecht en met volharding zoekt zal vinden. Het Leven helpt je daarbij. Vertrouw daarop.

Weblicht 06 April 2011:

Wie de begoocheling van de schijn doorziet kan zich de Vreugde van het Zijnde herinneren.

Weblicht 05 April 2011:

Je Zijn, je ware Persoonlijkheid, die je verbergt, zal niemand tot voordeel zijn.

Weblicht 04 April 2011:

Waarheid zonder passie en zielsverlangen is leugen.

Weblicht 03 April 2011:

Jouw creativiteit maakt het verschil.

Weblicht 02 April 2011:

Wie een fout erkent weet dat hij in wezen goed is.

Weblicht 01 april 2011

Wie de leugen handhaaft, zal de Waarheid niet vinden.

Weblicht 31 maart 2011:

In ieder van ons zit schijn en Zijn. Met wie spelen we kiekeboe?

Weblicht 30 maart 2011:

Door onszelf gevangen te houden in onze schijnpersoonlijkheid en schijnwereld ontgaat ons de realiteit van het Zijnde.

Weblicht 29 maart 2011:

Jouw bijdrage is zo 2011 en 2012, enz. en zo belangrijk voor de toekomst van het Geheel.

Weblicht 28 maart 2011:

En een stem zei:”Blijf vertrouwen”.

Weblicht 27 maart 2011:

Het antwoord op onze diepste Waarom?-vraag brengt ons terug naar ons Zelf en ons levensdoel.

Weblicht 26 maart 2011:

Zonder (zelf)respect is er geen verbindende communicatie.

Weblicht 25 maart 2011:

In je zielsverlangen liggen al je gewenste relaties. Ont-dek ze.

Weblicht 24 maart 2011:

Alle levenswegen leiden (uiteindelijk) naar binnen. Neem de binnenweg.

Weblicht 23 maart 2011:

De mens is een combinatie van licht en schaduw. Onderzoek beide en behoud het goede.

Weblicht 22 maart 2011:

Het ontkennen van een vierdimensionale werkelijkheid is net zo dwaas als beweren dat deze wereld tweedimensionaal is.

Weblicht 21 maart 2011:

Hervind de Rust in je hoofd en je hart door je te verbinden met de natuur om je heen.

Weblicht 20 maart 2011:

We kregen ons lichaam van onze ouders. Ons Zijn van het Leven.

Weblicht 19 maart 2011:

De tranen van jou, van mij en de ander vermengen zich en verbinden zich in Liefde.

Weblicht 18 maart 2011:

In de (volgorde der) gebeurtenissen biedt het Leven dan opeens licht.

Weblicht 17 maart 2011:

Mensen kunnen geen gevoelens, gedachten en verlangens hebben die onze Scheppers niet hebben. Dus zijn er meerdere Goden.

Weblicht 16 maart 2011:

In de Stilte ontdek je je zielsverlangen en kun je denken en voelen met elkaar verenigen.

Weblicht 15 maart 2011:

We hebben vragen over onze Oorsprong, onze eindbestemming en over onze levenswegen. In de Stilte liggen de antwoorden.

Weblicht 14 maart 2011:

Als al het hebben wegvalt, wat blijft er dan nog over: Niets en lijden. Of ……“Ik Ben” en “Het Zijnde”.

Weblicht 13 maart 2011:

Uitwisseling is de basis en de motor van de schepping

Weblicht 12 maart 2011:

Het is goed om stil te staan bij de natuurkrachten, de beperkingen van ons mens zijn, het lijden van anderen en de zin en betekenis van het leven.

Weblicht 11 maart 2011:

Durf te leven met levensvragen.

Weblicht 10 maart 2011:

Liefde geven is als water: Dat vraagt ook niet of men het drinken wil, het stroomt.

Weblicht 09 maart 2011:

De tranen der mensheid verbinden zich tot een meer en stromen verder als energiegevende waterval, een levendige rivier en een vruchtbare delta. Tot heil der schepping.

Weblicht 08 maart 2011:

Als je het lastig vindt dat mensen je niet aardig vinden of afwijzen, bedenk dan dat minstens 15 miljoen/5 miljard mensen nog niet weten hoe bijzonder jij bent.

Weblicht 07 maart 2011:

Geluk is: Begrepen worden, de ander begrijpen, elkaar begrijpen.

En dan is dit op 07 maart 2011 het duizendste weblicht. Ik zou zeggen: neem ze nog eens door. Alle reacties zijn welkom. Zie het weblichtje van morgen.

Weblicht 06 maart 2011:

Stel tegenover angst, boosheid en verdriet jouw Kracht, Wijsheid en Liefde.

Weblicht 05 maart 2011:

Bij ziekte of zorgen: Leef vol verwachting voor vandaag en morgen.

Weblicht 04 maart 2011:

Wie het onstoffelijke ontkent, erkent het dus wel.

Weblicht 03 maart 2011:

Als je geconfronteerd wordt met ondankbaarheid weet dan dat Liefde als water is: het stroomt altijd en vindt haar weg in het universum.

Weblicht 2 maart 2011:

Een goed mens, een goede professional, politicus, ondernemer, enz. is integer, gebaseerd op liefde, vertrouwen en waarheid.

Weblicht 1 maart 2011:

Geven loont niet altijd en je krijgt niet altijd de beloning en waardering die je verdient, maar ken, respecteer en wees altijd je Zelf.

Weblicht 28 februari 2011:

Wie diens kop in het zand steekt ziet niets, wie duikt en onder water zwemt ziet een bijzondere wereld.

Weblicht 27 februari 2011:

Als we de diepst liggende oorzaken van schijn en lijden niet onderzoeken, zullen we nooit een bewustere, betere en gelukkiger wereld realiseren

Weblicht 26 februari 2011:

Accepteer dat je het leven (groten)deels niet in eigen hand hebt. Neem je verantwoordelijkheid voor het andere deel.

Weblicht 25 februari 2011:

Blijf altijd trouw aan je Zelf en je Geweten

Weblicht 24 februari 2011:

Ook zij die alleen zijn, zijn verbonden en kunnen zich verbonden voelen. Je ziet het in hun ogen.

Weblicht 23 februari 2011:

Als slechts alleen nog de stilte rest, dan is de behoefte aan Verbinding het grootst.

Weblicht 22 februari 2011:

Veel van ons gedrag en ons denken en voelen wordt bepaald door angst. Daaronder ligt een diep Vertrouwen.

Weblicht 21 februari 2011:

De sterkste kracht in de mens is de kracht om te overleven.

Weblicht 20 februari 2011:

Laten we ons verdiepen in het diepstliggende van ons zelf en onze medemens.

Weblicht 19 februari 2011:

Bewust worden en bewust zijn zonder bewust doen is als een veter zonder schoen.

Weblicht 18 februari 2011:

Een gesprek zonder wederzijds respect is zinloos

Weblicht 17 februari 2011:

Luister elke dag naar de kwaliteit van je leven op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau

Weblicht 16 februari 2011:

Vertrouwen is: Ondanks alles “En toch…..” blijven zeggen.

Weblicht 15 februari 2011:

Er kan reden zijn om boos te zijn op het leven, of verdriet daarover te hebben, maar wees als de zon: Die komt elke dag weer op.

Weblicht 14 februari 2011:

Realisatie van Het Licht in de mens en de verbinding met het Zijnde is de beste remedie bij angst, zorgen en ander lijden

Weblicht 13 februari 2011:

Onder de teleurstelling over verbroken relaties ligt het zielsverlangen naar eeuwige relaties

Weblicht 12 februari 2011:

We mogen ontvangen.

Weblicht 11 februari 2011:

Een ontmoeting is geen toeval maar valt ons toe ter lering en vermaak.

Weblicht 10 februari 2011:

Verbind hart en hoofd met wat uit je tenen komt.

Weblicht 09 februari 2011:

Laten we vanaf vandaag voor elkaar en voor de wereld bidden en aan het werk gaan.

Weblicht 8 februari 2011:

In ieder mens ligt verdriet. Samen vormt het een groot meer. We kunnen ons daarin verbinden en het de Bron doen zijn van bewust Geluk.

Weblicht 07 februari 2011:

Voorbij de illusie is de Werkelijkheid

Weblicht 06 februari 2011:

Ouders en kinderen zijn geen verlengstukken van elkaar. Ieder mens is een uniek schepsel met een eigen levensweg en levensopdracht.

Weblicht 05 februari 2011:

Alle verdriet in de Schepping is de bron voor bewuste Vreugde

Weblicht 04 februari 2011:

Op onze verjaardag vieren we de geboorte van ons lichaam. Vier elke dag het er zijn van je Zelf.

Weblicht 03 februari 2011:

Waar gelijkwaardigheid, respect en liefde is, is geven en ontvangen geen issue, maar help je elkaar wanneer nodig en is er uitwisseling.

Weblicht 02 februari 2011:

Met Liefde je werk doen. Vanuit Liefde leven. Kom er gewoon voor uit. Dat stimuleert anderen het ook te doen en leidt tot meer Liefde.

Weblicht 01 februari 2011:

Verbind je kennis, je innovatieve vermogen, je communicatieve vaardigheden en je kunde met elkaar. Daar krijg je een kick van.

Weblicht 31 januari 2011:

Kijk altijd een stap en een volgend niveau vooruit en handel daarnaar.

Weblicht 30 januari 2011:

Ontdek en ontplooi de unieke relatie die jij hebt met de ander.

Weblicht 29 januari 2011:

Vier het leven samen.

Weblicht 28 januari 2011:

In deze wereld van tegenstellingen is (h)erkennen van schijn en Zijn voorwaarde voor vertrouwen.

Weblicht 27 januari 2011:

Jouw Wezen straalt Vreugde en Vertrouwen uit.

Weblicht 26 januari 2011:

“Waar een wil is, is een weg. Waar het weten is, is het Einddoel.”

Weblicht 25 januari 2011:

Ga niet aan de bak met de moed der wanhoop, maar met de kracht van de hoop.

Weblicht 24 januari 2011:

De wereld heeft behoefte aan jou, mijn, onze Liefde, Waarheid en Kracht.

Weblicht 23 januari 2011:

We zijn toegerust met alles dat we in dit leven nodig hebben om ons levenswerk te vervullen.

Weblicht 22 januari 2011:

Als je je schijn opheft, ont-dek je de Vreugde!

Weblicht 21 januari 2011:

Al maakt de schijn de wereld tot nog zo’n hel, het Zijnde achterhaalt haar wel!

Weblicht 20 januari 2011:

Wie zijn schaduw kent, kent ook zijn Licht.

Weblicht 19 januari 2011:

Ziek zijn staat in dienst van onze bewustwording. We kunnen niet alleen fysiek, maar ook mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel ziek zijn.

Weblicht 18 januari 2011:

Wordt elke dag opnieuw geboren.

Ja, in meervoud, want als we allemaal elke dag opnieuw geboren worden, oftewel terug gaan naar ons Zelf, dan ziet de wereld er een stuk beter uit.

Weblicht 17 januari 2011:

Geef de zon die schijnt er niet de schuld van dat je binnen blijft zitten.

Weblicht 16 januari 2011:

Er is meer dan alleen deze wereld. Ontkenning daarvan is als het alleen maar zien van een kopje, terwijl dat deel uitmaakt van een heel servies.

Weblicht 15 januari 2011:

Stel je levensvragen aan het Leven.

Weblicht 14 januari 2011:

Moed, niet aflatend doorzettingsvermogen en hoop zijn menselijke eigenschappen die een betere wereld creëren.

Weblicht 13 januari 2011:

Wie de mensenrechten schendt, schendt zichzelf.

Weblicht 12 januari 2011:

Wij lijden onder liefdeloosheid, omdat wij de Liefde kennen.

Weblicht 11 januari 2011:

Waarin je ook gevangen zit, de vrijheid vind je in je Zelf.

Weblicht 10 januari 2011:

Als je al het overbodige wegdoet, houd je het zinvolle en bijzondere over.

Weblicht 09 januari 2011:

Je kunt je pas echt verplaatsen in een ander als je je eerst in je Zelf verplaatst hebt.

Weblicht 08 januari 2011:

Doorbreek regelmatig je dagelijkse patroon. Leuk hè. Daar word je gelukkiger van.

Deel s.v.p. met ons het resultaat. Dat brengt anderen op een idee.

Weblicht 07 januari 2011:

Herinner je de Afspraak die wij mensen met elkaar gemaakt hebben.

Weblicht 06 januari 2011:

In deze wereld vind je geen veiligheid. Die vind je uitsluitend in je Zelf.

Weblicht 05 januari 2011:

“Doe jij je best dan doet God de rest” zei iemand eens tegen mij. Het leven is tot je uiterst kunnen gaan en vertrouwen.

Weblicht 04 januari 2011:

Ontdek wat jou, ondanks alles wat je in het leven aan naars overkomt of tegenzit, altijd en toch doet doorgaan.

Weblicht 03 januari 2011:

Wij kunnen de wereld veranderen door bij ons zelf te beginnen.

Weblicht 02 januari 2011:

Ieder mens wil geven en ontvangen en doelen realiseren. Inventariseer wat dat voor jou inhoudt.

Weblicht 01 januari 2011: Ik wens je een heel gelukkig en verbindend nieuw jaar toe!

Ik verbind mij met jou. Door verbinding geven we aan elkaar. Door geven ontstaat verbinding.

Weblicht 31 december 2010:

Kijk achterom en zie wat we allen hebben aangericht. Kijk vooruit en laten we doen wat Goed is.

Weblicht 30 december 2010:

Inventariseer eens wat dit jaar energie gegeven heeft en wat jou heeft belemmerd. Maak vervolgens je energiegevende lijst voor het volgend jaar.

Weblicht 29 december 2010:

Buig al hetgeen waarover je verdrietig en teleurgesteld bent om naar realisatie van je zielsverlangen, naar wat je ten diepste verlangt.

Weblicht 28 december 2010:

Met wie en met wat verbind jij je en/of ga jij je verbinden?

Weblicht 27 december 2010:

Word na het Kerstfeest weer opnieuw geboren en realiseer je je zielsverlangen

Weblicht 26 december 2010:

Als je naar de hemel kijkt zie niet één maar allemaal bijzondere sterren. Hier op aarde zijn wij allemaal sterren.

Weblicht 25 december 2010:

Gelukkig Kerstfeest. Als we allemaal ons licht verspreiden creëren we een gelukkige wereld.

Weblicht 24 december 2010:

Ontken de donkerte niet, maar richt je op het Licht en op het jouwe en verspreid het.

Weblicht 23 december 2010:

Achter je tranen ligt wat Is.

Weblicht 22 december 2010:

Lijden is veelal geen plek te geven. Ruim in ieder geval van binnen en van buiten op.

Weblicht 21 december 2010:

Treur niet om degenen die, in leven zijnde, zich van je afwend(d)en en afwijzen. Jouw hart is vervuld van liefdevolle relaties.

Weblicht 20 december 2010:

Verminder het lijden van de ander met jouw Zijn.

Weblicht 19 december 2010:

Ontvang kritiek en feedback als een geschenk.

Weblicht 18 december 2010:

De invloed op onze omstandigheden is gering. Ieder mens is wel de enige die bepaalt hoe die met omstandigheden en gebeurtenissen omgaat.

Weblicht 17 december 2010:

Achter het harnas ligt de eenzaamheid. Achter de eenzaamheid het Licht en de verbinding.

Weblicht 16 december 2010:

Ook in een ogenschijnlijk rimpelloze vijver valt wel eens een steen.

Weblicht 15 december 2010:

Alle succes, rijkdom en roem ligt straks tussen zes planken. Alleen wij Zelf gaan naar Huis.

Weblicht 14 december 2010:

De mens in de donkere, in schijn gehulde, wereld verlangt naar Licht.

Weblicht 13 december 2010:

Herinner je het vreugdekind in jezelf dat er altijd Is

Weblicht 12 december 2010:

We kunnen elkaar herinneren aan onze verbondenheid door elkaar te begroeten. Ontmoet die onbekende medemens.

Weblicht 11 december 2010:

Oceanen zijn de tranen van deze wereld.

Weblicht 10 december 2010:

Het is vandaag de Dag van de Mensenrechten. Lees eens een artikel hierover op dit weblog.

Zie categorie “mensenrechten”. Mensenrechten zijn ook onze zaak.

Weblicht 09 december 2010:

Als je trouw bent aan een ander en niet aan je Zelf dan ben je aan niemand trouw.

Weblicht 08 december 2010:

De liefdeloosheid, wreedheid en oneerlijkheid van de ander ketsen af op jouw “Ik Ben”, jouw er Zijn!

Weblicht 07 december 2010:

Dat deze wereld ook de hel is heeft een voordeel: Elke dag gaat ook daar de zon op.

Weblicht 06 december 2010:

Echt welzijn is welvaart voor iedereen

Weblicht 05 december 2010:

Met liefde geven is de basis voor een gelukkig leven.

Weblicht 04 december 2010:

Als we elkaar een hand geven en met ons innerlijk licht als kompas op weg gaan, verlichten we de wereld.

Weblicht 03 december 2010:

Iemand zei eens dat de mens een fout van de Schepping was, vanwege diens wan- en misdaden. Ik snap het, maar hij heeft toch ongelijk.

Weblicht 02 december 2010:

In een gelukkige bewuste wereld zijn er geen verliezers.

Weblicht 1 december 2010:

Je kunt je gevoelens verdringen of parkeren, maar ze bepalen 24 uur per dag mede je gedrag.

Weblicht 30 november 2010:

Denk je de mooiste muziek eens in. Onze gedachten kunnen ook zo mooi zijn.

Weblicht 29 november 2010:

Denken zonder voelen maakt dat anderen niet (willen) snappen wat jij wilde bedoelen.

Weblicht 28 november 2010:

Zelfrealisatie en de wil tot waarheid zijn de twee voorwaarden om onze persoonlijke problemen en de wereldproblemen op te lossen

Weblicht 27 november 2010:

Als we negenhonderd innerlijke lichten ontsteken en laten branden dan verlichten we de wereld.

Vandaag 27 november is dit het negenhonderdste weblicht! Met dank aan de lezers voor hun reacties, mondeling of schriftelijk. Als je wilt reageren op een weblicht of je hebt er een vraag over dan kan dat hier of stuur een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl

Weblicht 26 november 2010:

Wij zijn de slachtoffers en de daders van onze eigen schijn. De oplossing: Realiseren van ons Zijn.

Weblicht 25 november 2010:

De wereld zit vol met bedriegers en plegers van zinloos geweld, maar Waarheid, Liefde en Vertrouwen zullen uiteindelijk overwinnen.

Weblicht 24 november 2010:

Het oordeel over jou door de ander kan honderd procent projectie zijn. Wees en blijf jezelf!

Weblicht 23 november 2010:

De mens beschikt over een enorme veerkracht. Blijf altijd vertrouwen op je innerlijke Kracht.

Weblicht 22 november 2010:

Overdag luisteren mensen naar elkaar. Zowel in jou als in de ander zit de mens zoals die ’s morgens wakker wordt. Luister eens naar die mens!

Weblicht 21 november 2010:

De mens maakte van de wereld deels de hel, maar we kunnen er ook een hemel van maken.

Weblicht 20 november 2010:

Laat je door het Leven inspireren.

Weblicht 19 november 2010:

Als er sprake is van Liefde dan zijn voelen en denken in harmonie met elkaar.

Weblicht 18 november 2010:

Vertrouwen is: In een lange tunnel zijnde zonder uitzicht op licht….En Toch: het Weten.

Weblicht 17 november 2010:

De wereld telt zo’n zeven miljard mensen die leven met levensvragen waar ze geen antwoord op hebben. Wat is jouw antwoord?

Weblicht 16 november 2010:

In de eerste plaats worden de wereldproblemen veroorzaakt door zelfbedrog.

Weblicht 15 november 2010:

Het leven vraagt nog wel eens om moed. Zullen we onze moed verzamelen en met elkaar verbinden!

Weblicht 14 november 2010:

“Gedeelde onwijsheid is halve wijsheid. Gedeelde halve wijsheid is wijsheid.”

Weblicht 13 november 2010:

Soms lopen dingen niet zoals jij het wilt. Dan is het tijd voor rust en herbezinning op je doelen en kwaliteiten.

Weblicht 12 november 2010:

Kritiek kan veel en soms alles zeggen over degene die de kritiek uit, maar onderzoek altijd je reactie erop en wat ervan waar is.

Weblicht 11 november 2010:

Schijngedrag kun je niet bestrijden of opheffen door schijnbewegingen. Dat lukt alleen door her-ontdekken van het Zelf en het Zijnde.

Weblicht 10 november 2010:

Ik droomde dat er slechts één, mannelijke, God was. Gelukkig wist ik toen ik wakker werd ook de Godsvrouwe, de Broers, de Zussen en hun Kinderen.

Weblicht 09 november 2010:

Ik droomde dat ik op deze aarde, als de enige wereld en werkelijkheid, was. Toen werd ik wakker en gelukkig was ik weer in de eeuwigheid.

Weblicht 08 november 2010:

Als “toeval bestaat niet” je uitgangspunt is, dan is het zaak alles dat en ieder die je ontmoet bewust tegemoet te treden.

Weblicht 07 november 2010:

Als je naar de stad gaat en je “harnas” uitdoet, wie ben je dan en hoe doe je dan?

Weblicht 06 november 2010:

Als je even rust neemt en goed naar je eigen denken luistert, want vind je daar dan van en wat voel je dan? Denk er eens over!

Weblicht 05 november 2010:

In een gesprek heb je te maken met je Zelf, je schijn-ik en met het Zelf en het schijn-ik van de ander. Wie zijn er aan het woord?

Weblicht 04 november 2010:

Vanuit diens schijn is de mens het meest ontluisterende schepsel, vanuit diens Zijn het meest luisterrijke.

Weblicht 03 november 2010:

Eenzaamheid en depressiviteit los je niet op door te vluchten in je zielsverlangens, wel door ze te realiseren.

Weblicht 02 november 2010:

Wel eens erover gedacht jezelf eens te laten helpen? Kwetsbaar durven zijn is Kracht!

Weblicht 01 november 2010:

Red de ander. Met inachtneming van diens eigen verantwoordelijkheid.

Weblicht 31 oktober 2010:

Wat er tijdens onze levenswegen ook gebeurt, Het Doel wordt bereikt!

Weblicht 30 oktober 2010:

Jouw unieke creativiteit is een waardevolle bijdrage aan de wereld.

Weblicht 29 oktober 2010:

We zijn allemaal wel eens het spoor bijster. Zoek er niet naar, maar hervind het in je Zelf.

Weblicht 28 oktober 2010:

Het leven is een proces van elkaar opvolgende NU’s. Neem de verantwoordelijkheid voor al je NU’s.

Weblicht 27 oktober 2010:

In de stilte ontdek je de schijn en het lijden, maar ook het Zijnde.

Weblicht 26 oktober 2010:

Het verlies van een relatie door schijn is erger dan door overlijden.

Weblicht 25 oktober 2010:

Egoïsme en egocentrisme komen als een boemerang bij je terug. Liefde verspreidt zich en verbindt.

Weblicht 24 oktober 2010:

Wil jij de “mijnwerker” voor de ander zijn en hem/haar bijlichten? Kijk eens in je netwerk wie wel wat licht kan gebruiken.

Weblicht 23 oktober 2010:

Wat vind jij als wereldburger van deze wereld? Beschouw daarbij de medemens aan de andere kant van de wereld eens als je familie. Wat ga je doen?

Weblicht 22 oktober 2010:

Als je luistert naar je Zelf wie is dan het Vreugdekind van binnen? Noem eens drie eigenschappen van je Zelf?

Weblicht 21 oktober 2010:

Wat wil jij op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau? Maak eens een profiel van je Zelf.

Weblicht 20 oktober 2010:

Begrijpen van het leven begint bij je Zelf.

Weblicht 19 oktober 2010:

Geef je net zo in vertrouwen aan het leven over als aan je slaap.

Weblicht 18 oktober 2010:

Als er sprake is van donkerte, eenzaamheid, afwijzing, geen erkenning of waardering, dan is er altijd het Licht in je Zelf.

Weblicht 17 oktober 2010:

Realiseer je welk Doel alles heeft.

Weblicht 16 oktober 2010:

Als je je eigen schijn erkent, besef je dat je Bent.

Weblicht 15 oktober 2010:

De grootste en domste fout die een mens kan maken is te ontkennen dat we allemaal, dus ook hij/zij zelf, schijn hebben.

Weblicht 14 oktober 2010:

Emotionele gebeurtenissen in de wereld kunnen ons emotioneel raken. Welke innerlijke emoties inzake jouw leven worden dan geraakt?

Weblicht 13 oktober 2010:

De meeste keren dat mensen hun afspraken niet nakomen, betreft het de afspraken met hun Zelf.

Weblicht 12 oktober 2010:

Je levensweg kan door diepe dalen gaan en langs steile bergwegen, maar na moeizame wegen is er altijd een nieuw inzicht en goed uitzicht.

Weblicht 11 oktober 2010:

Ieder mens Is en heeft schijn. Ieder van ons verschilt in schijn en zijn. Vrede begint met acceptatie van en respect voor verscheidenheid.

Weblicht 10 oktober 2010:

Rust kun je tijdelijk buiten jezelf vinden, maar vind je blijvend in je Zelf.

Weblicht 09 oktober 2010:

De tranen van alle mensen vloeiden naar beneden, vormden een rivier en stroomden in het Meer. Het Meer vol van het Serum van lijden van onze Scheppers en al het Geschapene.

Weblicht 08 oktober 2010:

Op de horizontale balk van het Kruis staan de woorden “God Is Liefde”. Op de verticale balk staan de woorden:”De Vreugde van het Kruis”.

Weblicht 07 oktober 2010:

Cynisme is niet het antwoord. Openheid voor de zin en betekenis van het leven draagt het antwoord in zich.

Weblicht 06 oktober 2010:

Liefde kent geen afscheid, geen dood, geen breuk in een relatie. Liefde Is. Eeuwig.

Weblicht 05 oktober 2010:

Als je goed luistert dan weet, ervaar en/of voel je de verbinding tussen jou en je medeschepsel(s).

Weblicht 04 oktober 2010:

Koester de Stem in je die medeschepselen in hun waarde laat, respecteert, liefheeft en steunt in diens duurzame ontwikkeling en ontplooiing.

Weblicht 03 oktober 2010:

Je kunt je verbazen over de perceptie en visie van de ander. Vraag eens naar de achtergrond en het waarom ervan en ontdek de overeenkomsten.

Weblicht 02 oktober 2010:

Een oordeel over de ander dat de toets van liefde, waarheid en zuiverheid niet kan doorstaan is een misdaad.

Weblicht 01 oktober 2010:

De wereld vermag niet veel met machteloze liefde, maar niets met liefdeloze macht.

Weblicht 30 september 2010:

Als ziekte mede door mentale, emotionele, sociale, relationele en/of spirituele factoren veroorzaakt kan worden, dan ligt daar ook een deel van de genezing.

Weblicht 29 september 2010:

Als iemand jou ontmoet, wie ontmoet hij/zij dan? En wie ontmoet jij?

Weblicht 28 september 2010:

Al het water op aarde bevat afwijzing, eenzaamheid en verdriet, maar elke dag komt de zon op en schijnt op en in het water.

Weblicht 27 september 2010:

Wat is jouw persoonlijke doelstelling in dit leven? Welke hulp wil je daarbij hebben?

Weblicht 26 september 2010:

Kinderen die vragen, die zullen slagen. Word als de kinderen.

Weblicht 25 september 2010:

In de diepste duisternis herinneren we ons de woorden: En toch…….

Weblicht 24 september 2010:

Onder het diepste lijden Is het Licht, in de diepste eenzaamheid Is de Verbinding.

Weblicht 23 september 2010:

Er zijn momenten dat we het leven niet begrijpen. Zoek dan van binnen naar je verwondering en de verbondenheid met het Leven.

Weblicht 22 september 2010:

We gaan voorbereid op levensreis in de wereld der tegenstellingen, om ons opnieuw bewust te worden van de realiteit van het Zijnde.

Weblicht 21 september 2010:

Door de combinatie van infectie met de begoocheling en de vatbaarheid van de mens ontstaat het psychische virus: De schijn.

Weblicht 20 september 2010:

Dé werkelijkheid is niet het theater, de bioscoop of het fata morgana. Als je dat denkt, zoek je het Geluk, ons Zijn, op de verkeerde plaats.

Weblicht 19 september 2010:

Door het spelen van diverse “toneelstukken” worden wij spelers ons steeds bewuster van de verschillende levensaspecten.

Weblicht 18 september 2010:

Wij spraken met God, de grote Regisseur, af dat wij een rol zouden spelen in een toneelstuk en in welke rol en met welke spelers.

Weblicht 17 september 2010:

Het aardse bestaan is, net als een toneelstuk, een middel tot doel. Het levensdoel is: Bewustwording. Te komen tot bewust ervaarbaar Geluk.

Weblicht 16 september 2010:

Door de idee niet meer ons Zelf te (kunnen) zijn, ontstaat onze schijnpersoonlijkheid, met minderwaardigheidsgevoelens en -gedachten.

Weblicht 15 september 2010:

Om ons lijdens-ik, ziels-ik, geest-ik en lichaams-ik kan een schijn-ik door ons worden geformeerd. Zo ontstaat de schijnpersoonlijkheid.

Weblicht 14 september 2010:

De begoocheling houdt in dat we ons onze herkomst vanuit het Zijnde en ons wezen, ons Zelf niet meer (geheel) herinneren.

Weblicht 13 september 2010:

Een wegenkaart is niet de weg, een lamp niet het licht en zo is het lichaam ook niet de mens. Het lichaam is het aardse voertuig van ons Zelf.

Weblicht 12 september 2010:

Het ziels-ik is verbonden met ons Zelf en ons geest-ik en ontvangt dus invloeden vanuit de Geest. In ons ziels-ik liggen onze zielsverlangens

Weblicht 11 september 2010:

Het geest-ik, het onstoffelijke deel van ons Zelf, is van hieruit de brug naar ons Wezen en de Geest. Via dat kunnen we ons Wezen herinneren.

Weblicht 10 september 2010:

We zijn ons Zelf als we in evenwicht leven met ons geest-ik, ziels-ik en lichaams-ik en inzicht hebben in ons lijdens-ik en schijn-ik.

Weblicht 09 september 2010:

Zelfrealisatie kan door ons zieleleven en ons geestelijk leven te onderzoeken. Vanuit ons #zielsverlangen doen we ons #Zelf weer ontwaken.

Weblicht 08 september 2010:

Het gaat, zoals #Socrates al zei, om het Ken U #Zelf. Maar we kunnen ons Zelf alleen herinneren als we onze #schijn erkennen en opruimen.

Weblicht 07 september 2010:

Het schilderij, de wereldbol, de bioscoop, het theater is niet dé werkelijkheid.

Weblicht 06 september 2010:

Vertrouwen is leven vanuit het weten dat alles een Bedoeling heeft.

Weblicht 05 september 2010:

Als we de ander in de ogen kijken, zien we ons Zelf.

We waren even met vakantie, maar met dit 806e weblicht zetten we de deze dagelijkse traditie weer voort. Reacties zijn van harte welkom.

Weblicht 24 augustus 2010:

Als we ongelukkig zijn in relaties dan komt dat door gebrek aan Zelfmanagement.

Weblicht 23 augustus 2010:

Iedereen heeft minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens. Die bepalen mede ons gedrag. Realiseer ze dus, realiseer je Zelf en hef ze op.

Weblicht 22 augustus 2010:

Verstand zonder gevoel en gevoel zonder verstand, verpest een boel en houdt geen stand.

Weblicht 21 augustus 2010:

We leven veelal in het verleden of in de toekomst met onze gedachten en gevoelens. Het is levenskunst om in elk NU te leven en je Zelf te zijn.

Weblicht 20 augustus 2010:

Als we ons allemaal op ons eigen unieke kompas maar ook op hetzelfde Doel richten, varen we in verbondenheid en bereiken we dat Doel.

Het weblicht van 19 augustus was alweer het achthonderdste weblicht. Genoeg materiaal voor een fantastische scheurkalender. Wie weet. Op naar de volgende 800. Jullie reacties op de weblichtjes en de artikelen zijn van harte welkom.

Weblicht 19 augustus 2010:

Als we ons lijden met elkaar delen vermindert het. Als we vreugde delen vermeerdert het.

Weblicht 18 augustus 2010:

Als iemand je doodzwijgt, luister dan naar de Stem in je Zelf en die van je dierbaren.

Weblicht 17 augustus 2010:

We kunnen schaterlachen van plezier, maar heb ook oog voor het verdriet dat achter een lach kan schuilen. Verbondenheid in verdriet voert ons naar Vreugde.

Weblicht 16 augustus 2010:

Wie de pijn zoekt achter de boosheid, vindt de mens achter het harnas.

Weblicht 15 augustus 2010:

We zijn allemaal die ene glinsterende druppel in de oceaan, die er ook toe doet.

Weblicht 14 augustus 2010:

Een verkeerde houding leidt tot nek- schouder- en rugklachten. Een verkeerde levenshouding tot starheid, overbelasting en stilstand. Zorg voor de goede levenshouding.

Weblicht 13 augustus 2010:

Laten wij het verschil maken door met een glimlach en luisterend naar de ander uit te gaan.

Weblicht 12 augustus 2010:

Het slechte nieuws staat gedrukt in de krant. Het goede nieuws staat gegrift in je ziel.

Weblicht 11 augustus 2010:

Verbondenheid in eenzaamheid heft eenzaamheid (enigszins) op. Eenzaamheid kan men alleen maar voelen, als men het verlangen naar het tegendeel kent: Verbondenheid. Vertrouw in de realiteit van je zielsverlangens.

Weblicht 10 augustus 2010:

Extreme droogte, verwoestende overstromingen. Elders, niet hier. We vernemen het. Wat voel je nu? En….welk Weten en Voelen ligt daar onder? Wat doe je?

Weblicht 09 augustus 2010:

Bestrijdt niet alleen de fysieke kanker, maar ook de mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele kanker in de samenleving. Dat kan door inzicht in en toepassing van de bewustwordingspsychologie.

Weblicht 08 augustus 2010:

Het leven gaat voorwaarts en stroomt door en we zijn daar allemaal op onze eigen manier een onderdeel van. Met de keuzevrijheid er iets moois van te maken.

Weblicht 07 augustus 2010:

We kennen veel gemeenschappelijk verdriet, maar daaronder ligt ook de gedeelde en verbindende Vreugde.

Weblicht 06 augustus 2010:

Wordt jouw mening niet gevraagd of telt die niet mee? Ga kaarsrecht staan en zeg luid en duidelijk:”Ik tel mee”. Als jouw denken niet belangrijk zou zijn, dan was je hier niet.

Weblicht 05 augustus 2010:

Als de een over feiten communiceert en de ander vanuit diens gevoel dan zijn het net twee sporen die elkaar nooit bereiken. Tot je ze met elkaar verbindt.

Weblicht 4 augustus 2010:

Elke dag brengt weer nieuwe verbindingen met zich mee.

Weblicht 3 augustus 2010:

We vertrouwen erop:”Na regen komt zonneschijn”. Maar soms is het leven net een moesson.

Realiseer je dan waarop je vertrouwt en ga bij je Zelf te rade.

Weblicht 2 augustus 2010:

Iets met de mantel der liefde bedekken is iets anders dan het verdoezelen van schijn. Liefde en Waarheid gaan altijd samen.

Weblicht 1 augustus 2010:

Je kunt geconfronteerd worden met de negativiteit van anderen. Onderzoekt wat je raakt en stel er je Zelf en je eigen positieve energie tegenover.

Weblicht 31 juli 2010:

Mijd mensen die negatieve energie geven. Geef zelf positieve energie en zoek mensen die dat geven op. Dan vermenigvuldigt de energie zich.

Weblicht 30 juli 2010:

Overzie je leven eens als vanuit een luchtballon. Overzie de weg die je hebt afgelegd en die je wilt gaan. Zie de patronen en de schoonheid van de afwisseling.

Weblicht 29 juli 2010:

Het aardse leven is de droom waaruit je eens wakker wordt. Wakker worden kan ook tijdens dit leven. Tip: Word een wakker mens!

Weblicht 28 juli 2010:

Herleid al je vragen eens tot jouw centrale levensvraag. Welke vraag blijft dan over waar jij graag het antwoord op wilt?

PYRAMIDE kan je helpen dat antwoord te hervinden.

Weblicht 27 juli 2010:

Een wolf is een wolf. Een schaap is een schaap. Maar op een begrafenis/crematie kun je wolven in schaapskleren tegenkomen.

Weblicht 26 juli 2010:

Liefde wordt vaak afgepantserd door allerhande schijngedrag en schijnmotieven. Onthul het Zijn achter de schijn.

Weblicht 25 juli 2010:

Toen hij gestorven was zei ze:”Nu is voor hem het gordijn tussen de Stof en de Geest weg”.

Weblicht 24 juli 2010:

Schuldgevoelens kun je niet afkopen door plotseling overdreven te gaan zorgen voor. Erken je gevoelens en wees oprecht.

Weblicht 23 juli 2010:

Het Plan van het Leven en het Bewustzijn is een Mysterie. Wij kunnen wel ons eigen levensplan herinneren.

Weblicht 22 juli 2010:

Ik plan. Jij plant. Wij plannen. Maat Het Leven stroomt.

Weblicht 21 juli 2010:

God is Liefde: Met klaroengeschal worden wij bij ons heengaan Thuis weer welkom geheten.

Weblicht 20 juli 2010:

Het dreigen met de hel door geestelijke leiders is een terreurdaad jegens de medemens

Weblicht 19 juli 2010:

Er is vaak een reden om ons ergens zorgen om te maken. Slechts op Vertrouwen kunnen we bouwen.

Weblicht 18 juli 2010:

Geen macht en/of bezit zal groot genoeg zijn om je innerlijk ongeluk te compenseren. Liefde, vertrouwen en geluk liggen in ons.

Weblicht 17 juli 2010:

Als je moe bent luister dan goed naar je moeheid, want moeheid wil je iets over jezelf vertellen.

Weblicht 16 juli 2010:

Het is onze plicht naar onszelf en de ander toe om ons optimaal bewust te zijn van onze gevoelens en motieven in onze relaties.

Weblicht 15 juli 2010:

Stel je voor dat je niet meer weet wie je bent. Hoe communiceer je dan? ……….Wij zijn hier vergeten wie wij in wezen zijn!

Weblicht 14 juli 2010:

Elke duurzame, waarachtige relatie begint bij het realiseren van je zielsverlangens omtrent relaties.

Weblicht 13 juli 2010:

Mensen verlangen naar zekerheid. Aardse zekerheid bestaat niet. Resteert innerlijke zekerheid. Zoek die niet. Hervind!

Weblicht 12 juli 2010:

Mensen kunnen veel en zelfs alles verliezen in een leven, maar Verbondenheid Is en blijft.

Weblicht 11 juli 2010:

Onze relaties zijn het cement tussen alle verbondenheid. Relaties met anderen, begint bij de relatie met je Zelf. Hoe is die?

Weblicht 10 juli 2010:

Als gevoel de motor is, laat het denken dat het stuur zijn.

Weblicht 09 juli 2010:

We hebben een gedachtenhuis. Zet de ramen daarvan open, ontvang bezoekers met andere gedachten en bezoek eens een andere wijk. Open (je) Huis.

Weblicht 08 juli 2010:

Onze gedachten sturen onze gevoelens. Onze gevoelens vertellen ons wat we denken. Luister dus naar beide.

Weblicht 7 juli 2010:

Schrijf je oordelen over een ander eens op en zet er dan eens je eigen naam voor in de plaats. Ben jij dat dan? Tip: We projecteren veel, dus hef eerst je projecties op.

Weblicht 6 juli 2010:

Onze communicatie wordt honderd procent bepaald door een mix van veelal verborgen hoofd-, bij- en schijnmotieven. Maak ze transparant!

Weblicht 5 juli 2010:

Opheffen van lijden begint bij jezelf. Herstel je eigen evenwicht, realiseer je je verbondenheid en ont-dek je eigen perspectief.

Weblicht 4 juli 2010:

Wie vanuit deze wereld vlucht in de onstoffelijke wereld laat zich in beide werelden leven. Leef in beide werelden en verbind ze met elkaar.

Weblicht 3 juli 2010:

Je gelooft er misschien niet in, maar stel nu eens dat natuurgeesten bestaan, wat wil je daar dan mee uitwisselen? Verrijk hun en jouw leven!

Wil je dit met ons delen? Reageer dan s.v.p. Een vertrouwelijk mailtje mag ook: bjpvandermieden@pyramide.nl

Weblicht 2 juli 2010:

Hoe stil zal het zijn als er alleen waarachtige en zinnige dingen worden gezegd. Zoek de wijze, liefdevolle en waarachtige woorden in de stilte.

Weblicht 1 juli 2010:

Maak van elke dag een feestdag door je Zelf te zijn en tot je uiterst kunnen te gaan het opnieuw te worden.

Vandaag 01 juli is het 750e weblicht. Nooit gedacht, maar niet gezwegen. (Wellicht) niet verwacht en toch (voor elkaar) gekregen. Zegt het voort s.v.p.

Weblicht 30 juni 2010:

Investeer in relaties die je energie opleveren. Je levensenergie is kostbaar.

Weblicht 29 juni 2010:

Ver-antwoord-elijkheid is het antwoord dat je vanuit je Zelf geeft.

Weblicht 28 juni 2010:

Neem je leven niet in eigen hand. Je hebt het al in eigen hand!

Weblicht 27 juni 2010:

Hier kunnen contacten worden verbroken. De eeuwige verbinding die we diep in ons weten Is. Nooit niet. Vertrouw op eeuwige verbinding en verbondenheid.

Weblicht 26 juni 2010:

Als je je lichaam bent, ga je dood. Als je een lichaam hebt blijf je eeuwig leven.

Weblicht 25 juni 2010:

Leef niet als de gevangene van je lichaam. Je bent het niet.

Weblicht 24 juni 2010:

Bij ziekte is het wijsheid na te gaan of, en zo ja welke, niet-somatische oorzaken daarbij een rol (kunnen) spelen.

Weblicht 23 juni 2010:

Achter de wolken schijnt de zon. Achter de woorden huist de ziel.

Weblicht 22 juni 2010:

In wezen is de mens betrouwbaar, maar door de schijnpersoonlijkheid kunnen schijngedrag en schijnmotieven de mens onbetrouwbaar doen zijn.

Weblicht 21 juni 2010:

Het komt voor dat je bedrogen wordt door een ander: Verborgen motieven, niet transparant zijn. Bedrieg je Zelf/de ander in ieder geval niet en wees open naar je Zelf/ de ander.

Weblicht 20 juni 2010:

Elke relatie ligt in je zielsverlangen omsloten en is realiteit.

Weblicht 19 juni 2010:

In noodweer richt de schipper zich op de vuurtoren. Richt je in nood op het Licht dat er altijd is.

Weblicht 18 juni 2010:

Soms loopt het voor geen meter. Sta dan gewoon heel bewust eens stil.

Weblicht 17 juni 2010:

Heb jij al een nieuwe, bewuste coalitie met je Zelf en je Scheppers gesmeed?

Weblicht 16 juni 2010:

Er is veel onrecht en onrechtvaardigheid in deze wereld. We dienen er alles aan te doen die op te heffen. Alleen het eeuwigheidscenario biedt rechtvaardigheid.

Weblicht 15 juni 2010:

Ieders zorgen zijn voor die persoon honderd procent van belang. De een maakt zich zorgen om dit, de ander om dat. Voor ieder geldt: Het Leven regelt veel.

Weblicht 14 juni 2010:

Wie niet luisteren wil, moet voelen en doet er verstandig aan na te denken over wat zich op sociaal, relationeel en spiritueel niveau bij zichzelf afspeelt.

Weblicht 13 juni 2010:

Geen zelfvertrouwen zonder levensvertrouwen. Geen vertrouwen in de ander, zonder zelfvertrouwen.

Weblicht 12 juni 2010:

In ieder mens is een Lichtpunt. Hervind die in jezelf, ontdek die bij de ander en verbindt ze met elkaar. Elke donkere plek kan dan verlicht worden.

Weblicht 11 juni 2010:

Zij zijn daar. Wij zijn hier. Levenskunst is het om de verbinding 24 uur per dag te ervaren.

Weblicht 10 Juni 2010:

Een verkiezingsuitslag, een crematie, een begrafenis, een workshop; het kan allemaal op één dag plaatsvinden. Er is een verbindingspunt in ons Zelf met hemel en aarde.

Weblicht 9 juni 2010:

Vandaag mogen we in Nederland weer stemmen. Kies je (alleen) voor je eigen portemonnaie en belangen of voel je je betrokken bij je medemensen, overal ter wereld? Denk je ook aan de mensenrechten en de millenniumdoelen?!

Weblicht 8 juni 2010:

Vraag eens aan jezelf en aan de ander:”Wat inspireert jou? Ont-dek wat mensen voor elkaar (kunnen) betekenen.

Weblicht 7 Juni 2010:

Ik kies. Jij kiest. Hij en zij kiest. Daar hebben Zij en wij voor gekozen: Keuzevrijheid.

Weblicht 6 juni 2010:

Als anderen je laten barsten of je niet serieus nemen laat dat dan bij hen. De enige die je Zelf altijd aandacht kan schenken en serieus kan nemen ben jezelf.

Weblicht 5 juni 2010:

Als de dood je gewenkt heeft, is er geen bonus, geen status, geen titel, geen bezit, geen positie meer die van belang is. Je verlaat je lichaam en weet: IK Ben.

Weblicht 4 juni 2010:

Wie stervende is en het aardse leven loslaat zal met klaroengeschal ontvangen worden. Iedereen komt in het Licht.

Weblicht 3 Juni 2010:

De ander kan je bedriegen, liegen en verborgen agenda’s hanteren. Verander ook hier de wereld door bij jezelf te beginnen: Houd jij je Zelf voor de gek? Ik ben er druk mee en ook om het te herstellen.

Weblicht 1 Juni 2010:

We hebben een stoffelijk lichaam; het voertuig van onze ziel en ons Zelf, van onze eeuwige persoonlijkheid. Sterven betekent dat we ontkoppelen, ons aardse bestaan loslaten. We komen weer Thuis. Help hen die moeite hebben met het loslaten van dit aardse bestaan, door hen in je gebed dit besef toe te zenden. Daarmee realiseer je tevens je eigen Zijn en het Zijnde.

Weblicht 31 Mei 2010:

Als de wereld veranderen bij mijzelf begint, en dat is zo, dan heb ik al levenslang werk.

Weblicht 30 Mei 2010:

Als we nu eens heel stil worden, alsof we stervende zijn. Wie komen we dan tegen? Laten we bewust(er) Leven.

Weblicht 29 Mei 2010:

Erkennen van je kwetsbaarheid en tekortkomingen getuigt van zoveel kracht en wijsheid.

Weblicht 28 Mei 2010:

Levenskunst is goed omgaan met het onverwachte

Weblicht 27 Mei 2010:

Blijf niet doormodderen. Neem een beslissing.

Weblicht 26 Mei 2010:

Kijk eens in je adressenboekje, je adressenbestand en naar de namen in je mobieltje en onderzoek eens wie jou kunnen helpen met jouw (business)vraag.

Weblicht 25 Mei 2010:

Alleen de realiteit van ons eigen zielsverlangen en onze belevingen geven ons zekerheid omtrent het leven na de dood.

Weblicht 24 Mei 2010:

Vogels zijn de boodschappers van de Geest: Ze zingen elke dag!

Weblicht 23 Mei 2010:

Je hebt fysieke rust, maar ook mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele rust. Op welke gebieden heb jij meer behoefte aan rust?

Weblicht 22 Mei 2010:

Als je de afgelopen week evalueert, wat zou je dan anders willen? Maak een plan voor volgende week o.b.v. een jaarplan en je levensplan.

Weblicht 21 Mei 2010:

Als we onze eigenwaarde niet meer buiten onszelf leggen consumeren we heel wat minder.

Weblicht 20 Mei 2010:

Er zijn (minimaal) drie voorwaarden voor succes: Vertrouwen, Zelfvertrouwen en Visie.

Weblicht 19 Mei 2010:

Laat je relaties niet mede bepaald worden door je angst.

Weblicht 18 Mei 2010:

Als mensen stervende zijn komen ze vaak tot de diepere gesprekken met mensen om hen heen. Zullen we het eerder doen?! Met wie wil jij nu een goed, diepgaand gesprek voeren?

Weblicht 17 Mei 2010:

Wat maakt dat je als je na deze dag weer gaat slapen terugkijkt op een dag die je het cijfer negen zou geven? En hetzelfde voor als je terugkijkt naar de komende week?

Weblicht 16 Mei 2010:

We zijn veelal slechts een schim van wie we in wezen Zijn. We kunnen het lijden al verminderen door onze identificatie met de schijnpersoonlijkheid te doorzien.

Weblicht 15 Mei 2010:

Dat er één Waarheid is, is niet het punt, maar dat mensen menen die als enige(n) in pacht te hebben is onacceptabel. We zien eventueel een deel ervan.

Weblicht 14 Mei 2010:

Wie in relaties de eigen grenzen niet respecteert kan ze niet goed openstellen.

Weblicht 13 Mei 2010:

Lijden en sterven zijn, hoe verschrikkelijk ook, tussenstations in ons persoonlijke levensplan. Dat besef kan leiden tot acceptatie en wellicht verlossend werken.

Weblicht 12 Mei 2010:

Als een vrouw in een mannenlichaam kan zitten en andersom is het toekennen van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen een relatieve en hachelijke zaak. We zijn in de eerste plaats mens.

Weblicht 11 Mei 2010:

Hoe wijs zijn zij die zichzelf dom vinden.

Vandaag 11 Mei is dit het zevenhonderdste weblicht.Het weblicht van 22 maart is het 650e weblichtje! Op 31 januari 2010 plaatste ik het 600e weblichtje en op 12 december 2009 plaatste ik het 550e weblichtje. Zie het artikeltje naar aanleiding van het vijfhonderdste weblicht op 23 oktober. http://wp.me/pg2BH-tv

Weblicht 10 Mei 2010:

Veilig communiceren is als in het verkeer: Kijk eerst naar binnen, dan naar buiten, dan weer naar binnen en spreek dan pas.

Weblicht 9 Mei 2010:

We zijn in de eerste plaats mens, dan vrouw of man en dan moeder of vader en kind. Maak van alles iets moois!

Weblicht 8 Mei 2010:

Wie denkt zonder te voelen misbruikt het denken. Wie voelt zonder te denken misbruikt het voelen.

Weblicht 7 Mei 2010:

Als iedereen die zich niet kwetsbaar durft op te stellen thuis bleef, werd er niet veel gewerkt.

Als iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen beginnen we met werken.

Weblicht 6 Mei 2010:

Sta, in het volle leven staand, eens stil bij het proces van sterven. Kijk terug, beschouw het Nu en onderzoek je toekomst. Ga wijzer verder op je levensweg.

Weblicht 5 Mei 2010:

We vieren internationaal bevrijdingsdag als eenieder bevrijd is van de begoocheling, dat dit de enige werkelijkheid zou zijn. Dan plaatst men het leven in het juiste perspectief . Dat biedt de mogelijkheid wereldwijd tot duurzame vrede te komen.

Weblicht 4 Mei 2010:

Wie deze werkelijkheid als de enige werkelijkheid beschouwt maakt zichzelf niet wat wijs, maar houdt zich dom.

Weblicht 3 Mei 2010:

Velen vrezen hun innerlijke duisternis zo, dat ze met “kunst(ver)licht(ing)” genoegen nemen.

Weblicht 2 Mei 2010:

Al is je schijn nog zo fijn het is toch ontspannender je Zelf te zijn.

Weblicht 1 Mei 2010:

Ieder mens gaat diens eigen weg, maar bid s.v.p. voor hen die lijden en stervende zijn. Goede gedachten geven Rust op elkaars levensweg.

Weblicht 30 April 2010:

In dit leven kun je tot het vorstenhuis behoren, in een vorig leven was je wellicht moslim en wat ben je in een volgend leven? Bezin je dus op wezenlijke, innerlijke waarden en normen.

Weblicht 29 April 2010:

Wees in de eerste plaats je Zelf en Mens en dan man of vrouw.

Weblicht 28 April 2010:

Als je ergens het licht op laat schijnen dan is het resultaat duidelijkheid, helderheid en zichtbaarheid. Geen vaagheid. Wie zich Verlicht waant en vaag is hult zich in het duister.

Weblicht 27 April 2010:

Zoek het Licht niet buiten je. Het brandt altijd in je. Jouw innerlijke vuurtoren wijst jou de weg. Juist als je in nood zit.

Weblicht 26 April 2010:

Vanuit de schijn gezien is de mens het meest wreedaardige en leugenachtige schepsel dat er bestaat. Vanuit het Wezen van de mens is de mens het schepsel dat o.a. een enorme Liefde, Schoonheid, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid in zich heeft en die met enorme positieve Kracht en creativiteit kan manifesteren. Dat biedt perspectief om te Vertrouwen.

Weblicht 25 April 2010:

Wie alleen naar beneden kijkt en nooit naar binnen, botst uiteindelijk en wordt krank van zinnen. Wie alleen omhoog kijkt en nooit naar binnen, struikelt een keer en wordt ook krank van zinnen. Wie naar binnen kijkt en zich ook op de omgeving richt, ontdekt en toont diens gezonde gezicht.

Weblicht 24 April 2010:

Wie ten onrechte de schuld op een ander of de omstandigheden schuift is een lafaard. Wie zich Zelf respecteert neemt de eigen schuld op zich.

Weblicht 23 April 2010:

Stel je de wereld voor zonder telefoon en internet en alleen openbaar vervoer met koets, paard en wagen. Hoe ziet jouw leven er dan uit? Vandaag? Volgende week? Dit jaar?

Weblicht 22 April 2010:

Maak een wandeling door je ziel. Kijk eens achterom, ga zitten en overzie de weg die je hebt afgelegd. Kijk dan vooruit. Welk pad wil jij gaan?

Weblicht 21 April 2010:

Natuurverschijnselen, files, gebeurtenissen kunnen je dagelijkse ritme en doelstellingen in de war gooien. Ze wijzen naar je levensdoel.

Weblicht 20 April 2010:

Voor velen is het individuele lijden zo intens dat het niet begrijpbaar en draagbaar is. Naar hen toe hebben wij de plicht om in de diepste duisternis hen, zelfs het kleinste, licht te brengen. Ook al kunnen we het lijden niet verminderen, ons mededogen en licht zal het verlichten.

Weblicht 19 April 2010:

Rennen, vliegen, jagen. Neem eens een moment voor jezelf en bezoek eens je innerlijke museum, bekijk eens je innerlijke levensweg en neem eens innerlijk voedsel tot je.

Weblicht 18 April 2010:

We worden in deze wereld telkens een jaartje ouder, maar we Zijn de eeuwige jeugd!

Weblicht 17 April 2010:

Ont-dek elke dag opnieuw het Licht in jezelf. Als je daarmee op pad gaat ontmoet je de ander in diens licht en herken je schaduw.

Weblicht 16 April 2010:

Dromen zijn geen bedrog. Bedrog is wel een onderdeel van de “droom” waarin we leven.

Zie meer over de begoocheling in “De mens in de 21e eeuw”

Weblicht 15 April 2010:

De appel op een schilderij is een weergave van een echte appel. Zo zijn wij hier hopelijk een zo goed mogelijke weergave van ons Zelf. Deze wereld is de hemel niet, maar we kunnen die er wel op doen lijken.

Weblicht 14 April 2010:

Vandaag is het een mooie dag om een ander eens glimlachend tegemoet te treden en te groeten. Dat was het gisteren ook, maar is het zeker ook morgen, enz.

Weblicht 13 April 2010:

Hoed je voor degene die zegt nooit te oordelen. Je herkent ze aan hun (ongenuanceerde) oordeel.

Weblicht 12 April 2010:

Degene die zichzelf verlicht noemt herken je het beste aan diens schaduw/schijn.

Weblicht 11 April 2010:

Ieder mens heeft verdriet in zich. Het kan er elk moment uitkomen, in diverse vormen en wel of niet gemaskeerd. Word je bewust van je diepste verdriet en realiseer je de oorzaak ervan. Laat het stromen in haar pure vorm en geef het een plek.

Weblicht 10 April 2010:

Je Zelf zijn is niet afhankelijk van de plaats waar je bent.

Weblicht 09 April 2010:

“Ik moet maar eens van mezelf gaan houden”, zei ze, in de veertig zijnde. Houd van je Zelf.

Weblicht 8 April 2010:

Als we plotseling geconfronteerd worden met een traumatische gebeurtenis, een burn-out, een terminale ziekte of een overlijden, van onszelf of van een ander, dan staan we indringend stil bij het Leven. We doen er goed aan om ook zonder dat elke dag een moment indringend stil te staan bij het Leven.

Weblicht 07 April 2010:

De mens is en wordt. Alles Is en wordt. Een Mysterie. Absolute Rust is tijdloos en dus in elk Nu te ervaren.

Weblicht 06 April 2010:

Onder ons en het diepste lijden ligt de Liefde, de Waarheid en het Vertrouwen.

Weblicht 05 April 2010:

Het weten van het Zijnde, onze Oorsprong en het Doel van onze aardse en onstoffelijke levenswegen, schept bewuste vreugde

Weblicht 04 April 2010:

Door ontspanning kunnen we vreugde ervaren en vreugde leidt tot ontspanning. Vreugde geeft energie en maakt gelukkig.

Weblicht 03 April 2010:

Ons wezen lijkt hier welhaast gestorven en ons Zijn wordt door onze schijn overschaduwd. Het wordt tijd voor onze eigen wederopstanding: Ons Zelf Zijn.

Weblicht 02 April 2010:

“De Vreugde van het Kruis” is het Heilige Doel en het grote Mysterie van de Schepping

Zie ook hetgeen ik daarover schrijf in mijn boek “De mens in de 21e eeuw”

Weblicht 01 april 2010:

Leg je identiteit in de eeuwigheid, dan overwin je de dood. De dood is een aspect van de driedimensionale werkelijkheid

Weblicht 31 maart 2010:

Wel of niet werkzaam en op elke leeftijd leveren we onze bijdrage aan de verdieping van het geluk en het bevorderen van de bewustwording.

Weblicht 30 maart:

Van het programma des levens krijg je geen program, maar je componeert je leven wel zelf.

Weblicht 29 maart 2010:

Wie nadenkt over het leven tijdens het wachten komt flink vooruit.

Weblicht 28 maart 2010:

Vreugde wil je delen en wat je deelt maakt vreugdevol. Door vreugde te delen maak je anderen blij en verspreidt en verdiept het zich

Weblicht 27 maart 2010:

Alleen vanuit innerlijke ontspanning kunnen we een bijdrage leveren aan het komen tot een ontspannen wereld.

Weblicht 26 maart 2010:

Zet eens een paar stappen achteruit en overzie het geheel eens

Weblicht 25 maart 2010:

Als we vertrouwen op het resultaat gaan we met vreugde en enthousiasme op weg

Weblicht 24 maart 2010:

Deze wereld staat zo haaks op hetgeen mensen ten aanzien van relaties verlangen, waarbij de dood of de schijn er een eind aan maakt, dat er wel een andere werkelijkheid moet zijn.

Weblicht 23 maart 2010:

Als je denkt dat je dit lichaam bent, identificeer je je er geheel mee. Herinner je wie je Bent en dat je dit lichaam hebt en er in woont. Het is de jas om je Zelf.

Het weblicht van 22 maart is het 650e weblichtje! Op 31 januari 2010 plaatste ik het 600e weblichtje en op 12 december 2009 plaatste ik het 550e weblichtje. Zie het artikeltje naar aanleiding van het vijfhonderdste weblicht op 23 oktober. http://wp.me/pg2BH-tv

Weblicht 22 maart 2010:

Ontharnas je hart.

Weblicht 21 maart 2010:

Alle beweging komt in Oorsprong voort uit Rust. Daaruit komt ons verlangen naar rust voort. Rust is de basis van volledige ontspanning.

Weblicht 20 maart 2010:

Als je je (levens)doel(en) scherp stelt glipt de tijd je niet door de vingers.

Weblicht 19 maart 2010:

De kunst is niet alleen je Zelf te herinneren, o.a. door het ideaalbeeld omtrent jezelf te realiseren, maar ook je Zelf, je Zijn te ervaren.

Weblicht 18 maart 2010:

Een verwaarloosd lichaam, een verwaarloosde geest.

Weblicht 17 maart 2010:

Soms denk je “wat gaat de tijd toch snel”. Een andere keer: ”Wat kost het toch veel tijd, voordat……..”. Tijd is een relatief begrip. Ontwikkelingsprocessen kosten tijd. Zijn is tijdloos.

Weblicht 16 maart 2010:

Bij de confrontatie met de dood is het telkens weer goed om stil te staan bij de zin- en betekenisgeving en het uiterst waardevolle van elk NU en hier te Zijn.

Weblicht 15 maart 2010:

Wie de stilte vermijdt wordt nooit gelukkig.

Weblicht 14 maart 2010:

Ieder mens kent verdriet. Verstop je tranen niet. Laat ze stromen. Dat ont-spant. Her-inner je de Waarheid die er aan ten grondslag ligt.

Weblicht 13 maart 2010:

De Wijze leider luistert niet alleen naar zich Zelf, maar ook naar diens partner, de ander en het andere.

Weblicht 12 maart 2010:

Herinneren wie je in wezen bent is je Zelf voelen, ervaren en zijn.

Weblicht 11 maart 2010:

Mensen kunnen zich harnassen. We hebben een harnas. We zijn het niet. Ont-dek de Mens.

Weblicht 10 maart:

Verbinding is ook: Het vermengen van onze tranen tot een grote rivier die terugstroomt naar de Bron. Naar ons terugkomend als bewust Geluk.

Weblicht 9 maart 2010:

We kunnen niet weten wat het leven voor ons vandaag en morgen in petto heeft. Wel wat we elk NU er zelf van kunnen maken.

Weblicht 8 maart 2010:

Tranen vloeien terug naar de Bron.

Weblicht 7 maart 2010:

Goede gedachten kunnen het lijden van anderen verzachten. Steun hen door bidden en denken.

Weblicht 6 maart 2010:

Hebzucht en oneigenlijke machtswil komen voort uit angst, voortkomend uit onze identificatie met onze schijnpersoonlijkheid

Weblicht 5 maart 2010:

Geluk vind je in je Zelf en daardoor kun je het buiten je Zelf herkennen en uiten. Houdt elkaar de spiegel van het geluk voor.

Weblicht 4 maart 2010:

Zit het tegen, loopt het niet zoals je wilt? Zoek even ergens de stilte op en ontmoet je Zelf.

Vertrouw altijd op je Zelf.

Weblicht 3 maart 2010:

Bidt voor Rust.

Weblicht 2 maart 2010:

Als je je niet gedraagt overeenkomstig je eigen waarden, normen en levensovertuiging, wie ben je dan? Ont-dek je Zelf en vind van binnen wie je in eeuwigheid Bent.

Weblicht 1 maart 2010:

Ziek zijn – fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en/of spiritueel – is een teken dat we weten wat gezondheid is.

Weblicht 28 februari 2010:

Cultuurverschillen kan tot gevolg hebben dat we elkaar ongewild en onbedoeld mis verstaan. Sta open voor het andere en de ander en realiseer je dat je in een ander leven wellicht in een of die geheel andere cultuur leefde.

Weblicht 27 februari 2010:

God sluit geen enkel mens uit. Nooit. Van welke geaardheid, enz. dan ook. God schiep elk mens en houdt daarvan. Onvoorwaardelijk en altijd. De mens die uitsluit, sluit zich Zelf uit en een deel van God.

Weblicht 26 februari 2010:

Wie om niet geeft leeft.

Weblicht 25 februari 2010:

Vertrouwen herstellen en vergroten begint met een vragende en open houding, ook naar jezelf toe.

Weblicht 24 februari 2010:

Geluk wordt niet bepaald door de omstandigheden maar door de manier waarop wij deze beleven.

Weblicht 23 februari 2010:

Als je ervan uitgaat dat toeval niet bestaat, wat betekent dat dan voor de ontmoetingen en belevenissen die je tot nu toe hebt gehad en voor die van vandaag. Wat is jouw levensvisie?

Weblicht 22 februari 2010:

Alle buitenkant die afleidt van de binnenkant is als het sterfelijke dat afleidt van het onsterfelijke Zijn in ons.

Weblicht 21 februari 2010:

Vanuit innerlijke rust komen we vanuit ontspanning in beweging. Alles is Rust en stroomt en aan verandering onderhevig. Zijn en worden.

Weblicht 20 februari 2010:

Wie uitsluitend het buitenste aanbidt verloochent zichzelf en de ander.

Weblicht 19 februari 2010:

Kenmerk van je gelukkig voelen is dat je je geluk wilt delen.

Weblicht 18 februari 2010:

Door onze innerlijke rust en uitstraling zijn we een spiegel, steun en voorbeeld voor anderen en kunnen we elkaar op wezensniveau ontmoeten.

Wat heb jij nodig om dat te bereiken?

Weblicht 17 februari 2010:

Het volmaakte geluk ligt in het eeuwige, het tijdloze en onschendbare. De herinnering daaraan ligt in je zielsverlangen.

Weblicht 16 februari 2010:

Genieten van het leven op aarde houdt in dat we bewust leven en elk Nu honderd procent beleven en benutten.

Weblicht 15 februari 2010:

Stel dat je als volwassene een “20-weken”-scan zou krijgen, zou je dan geaborteerd worden?

Weblicht 14 februari 2010:

Als je begrijpt dat alle omstandigheden een Doel hebben, dan kun je, ondanks het lijden dat je en men ondergaat, toch in vreugde leven.

Weblicht 13 februari 2010:

Vreugde ontstaat door het ontdekken van de waarheid, door het krijgen van een inzicht, door je Zelf te mogen zijn en door Zelfontplooiing.

Weblicht 12 februari 2010:

Je kunt optimaal effectief leven door te luisteren naar je Zelf en je zielsverlangens en naar wat het leven je vertelt.

Weblicht 11 februari 2010:

Innerlijke ontspanning is onlosmakelijk verbonden met vertrouwen. Hoe meer we ons Zelf zijn, des te meer kunnen we ontspannen zijn.

Weblicht 10 februari 2010:

Geluk kun je in jezelf vinden door je zielsverlangen, liefdesvermogen, vertrouwen en waarheidsgerichtheid als kompas te nemen.

Weblicht 9 februari 2010:

In de Geest is de mens volmaakt en eeuwig gelukkig. Deze aardse levenstocht dankbaar gebruikend voor de bewustwording.

Weblicht 8 februari 2010:

Geluk zonder waarheid, liefde en vertrouwen is geen geluk, maar schijngeluk.

Weblicht 7 februari 2010:

Stilte en rust bieden ons de gelegenheid om tot innerlijk evenwicht te komen en de buitenwereld en de binnenwereld met elkaar te verbinden.

Weblicht 6 februari 2010:

Bidden is niet om iets vragen, maar je zelf aanbieden. God merkte meteen dat het stiller werd, maar alle gebeden werden verhoord.

Weblicht 5 februari 2010:

Het is makkelijk om vast te stellen dat een gelukkige maatschappij moeilijk realiseerbaar is. Maar we kunnen allemaal ons Zelf worden, zijn en laten zien en van binnenuit de wereld helpen veranderen.

Weblicht 4 februari 2010:

De wijze is als de beroemde violiste die zegt:”Het kan altijd beter, mooier”. De wijze heeft dan ook een wat trieste glimlach om de mond als de ander zegt:”Ik kan heel goed luisteren”.

Weblicht 03 februari 2010:

De wijze weet dat ons oordeelsvermogen in deze aardse ommegang uiterst gering is. De wijze verbaast en verwondert zich en stelt levenslang vragen.

Troost je met mij: wie de eigen onwijsheid erkent, getuigt van beginnende wijsheid

Weblicht 02 februari 2010:

Het is zeker dat ons lichaam op enig moment sterft. Maar niet alleen het Leven gaat door, ook het leven van degene die het lichaam bewoonde.”Wie ben jij die eeuwig leeft?”

Weblicht 01 februari 2010:

Leer je Zelf kennen door een gesprek aan te gaan met je diepst liggende gevoelens

Op 31 januari 2010 plaatste ik het 600e weblichtje en op 12 december 2009 plaatste ik het 550e weblichtje. Zie het artikeltje naar aanleiding van het vijfhonderdste weblicht op 23 oktober. http://wp.me/pg2BH-tv

Weblicht 31 januari 2010:

Gevoelens willen gevoeld worden.

Weblicht 30 januari 2010:

Het is een zegen je diepste gevoelens en gedachten te kunnen delen met een medemens.

Weblicht 29 januari 2010:

De mens is ver afgedwaald van zich Zelf en van het Zijnde. Daardoor leven we hier in de hel, veroorzaakt door onze schijn. Een hemel op aarde begint bij het herinneren van ons Zelf.

Weblicht 28 januari 2010:

Ik maak mij zorgen om de wijze waarop mijn schijnpersoonlijkheid op alle zes kwaliteitsniveaus van leven afwijkt van wie Ik Ben en verlang te Zijn. Ik kan dat alleen herstellen door Zelfrealisatie. Laten we elkaar de hand reiken.

Weblicht 27 januari 2010:

Levensvertrouwen is het accepteren van onbeantwoorde levensvragen en weten dat er Licht is na elke tunnel.

Weblicht 26 januari 2010:

Bid niet alleen voor vrede, verbondenheid, liefde, vertrouwen, rechtvaardigheid en geluk, maar onderneem zelf actie om het te bereiken.

Weblicht 25 januari 2010:

Mensen kunnen de meest verschrikkelijke, wrede en mensonwaardige dingen bedenken en doen. Als we allemaal erkennen dat we een schijnpersoonlijkheid hebben en tot schijngedrag in staat zijn, dan gaat de wereld er al veel beter uit zien. Dan manifesteert zich de ware persoonlijkheid bewust en puur.

Weblicht 24 januari 2010:

De mens is als een orkest. Wees vanuit je Zelf de dirigent daarvan.

Weblicht 23 januari 2010:

De schijnpersoonlijkheid is per definitie onbetrouwbaar. Richt je op je eigen en andermans Wezen, zonder de schijn te veronachtzamen. Ontmoet je Zelf en de Ander.

Weblicht 22 januari 2010:

We zijn geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen van de aardbeving in Haïti. In hoeverre verandert dat jouw levensovertuiging, je godsbeeld, je wereldbeeld, mensbeeld en/of zelfbeeld?

Wil je dat met ons delen? Je kunt hier reageren of via bjpvandermieden@pyramide.nl

Weblicht 21 januari 2010:

Gewelddadige conflicten tussen Moslims en Christenen in Nigeria. Dit heeft niets met God te maken. Evenzo heeft de strijd tussen gelovigen in Nederland niets met God te maken. Het is allemaal hetzelfde: Verwerpelijk, respectloos schijngedrag.

Weblicht 20 januari 2010:

De aardbeving in Haïti: Als je gelooft dat dit de wil van een god is: Help hen naar uiterst kunnen. Als je gelooft dat het een natuurverschijnsel is: Help hen naar uiterst kunnen. Als je gelooft dat dit een straf van een god is: Help hen naar uiterst kunnen. Als je gelooft dat dit uiteindelijk de Bedoeling voor hun en ons bewustwordingsproces is: Help naar uiterst kunnen. Wat je levensbeschouwing of visie ook is: Help naar uiterst kunnen.

Weblicht 19 januari 2010:

Tirannie, manipulatie en indoctrinatie zijn de drie meest criminele methodieken, leidend tot fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele misdaden. De bewustwordingspsychologie biedt inzichten en handvatten die leiden tot bevrijding daarvan.

Weblicht 18 januari 2010:

Eeuwigheidsrelaties gaan over incarnaties heen. Dat relativeert de eventuele teleurstelling in stoffelijke relaties. Blijf je zielsverlangen trouw.

Weblicht 17 januari 2010:

De meeste communicatieproblemen komen voort uit het verstoppertje spelen met ons zelf en met de ander, ten aanzien van onze gevoelens. Onderken dus je gevoelens.

Weblicht 16 januari 2010:

Vele mensen dragen levenslang trauma’s uit hun verleden met zich mee, doordat ze zwegen. Verbreek het eigen zwijgen en sta open en luister naar de ander. Erover spreken biedt de mogelijkheid tot helen.

Weblicht 15 januari 2010:

Via de media, internet en telefoonverbindingen zijn we wereldwijd op de hoogte van aardbevingen, orkanen, overstromingen of vulkaanuitbarstingen, die waar dan ook plaatsvinden. De wereld wordt wat dat betreft steeds kleiner. Daardoor kunnen we de onderlinge verbondenheid op aarde optimaliseren.

Weblicht 14 januari 2010:

Luister naar de ander zoals jij wilt dat de ander naar jou luistert!

Weblicht 13 januari 2010:

Wie zich volledig identificeert met de schijnpersoonlijkheid beschouwt zich kwetsbaar opstellen, fouten erkennen en excuses maken als een zwaktebod. Wie zich Zelf is weet dat het een teken is van innerlijke Kracht en Wijsheid en doet het vanuit Waarheid en Liefde.

Weblicht 12 januari 2010:

Wie geen tijd heeft is een slaaf. Wie een andere prioriteit heeft is een leider.

Weblicht 11 januari 2010:

Veranderingen beginnen bij onszelf: jouw, mijn, onze liefde, waarheidsliefde en trouw zijn aan ons Zelf en ons diepste Weten.

Weblicht 10 januari 2010:

Wereldwijd worden de dertig mensenrechten nog steeds geschonden. Denk in vrijheid bijvoorbeeld eens aan al die kinderen en volwassenen die ten onrechte (in eenzame opsluiting) gevangen zitten. Zend hen je goede gedachten.

Weblicht 9 januari 2010:

Een dag binnen biedt de gelegenheid tot bezinnen

Weblicht 8 januari 2010:

Het lijden in de wereld kun je niet oplossen, maar vanuit je innerlijke Kracht kun je wel naar uiterst kunnen je eigen bijdrage leveren aan het voorkomen en opheffen van lijden in je eigen omgeving.

Kun jij je kracht honderd procent inzetten? Wat kun jij er aan doen eventuele belemmeringen op te heffen? Onderneem actie.

Weblicht 7 januari 2010:

Succesvolle mensen bouwen continu aan vertrouwen en verbinding

Weblicht 6 januari 2010:

Verbeteren van deze wereld begint bij persoonlijk leiderschap

Weblicht 5 januari 2010:

Vele mensen worden wel eens of regelmatig naar wakker: In een donkere sfeer en vertrouwen is ver te zoeken. Opmerkelijk is dat twee woorden dan helpen: Licht en Vertrouwen. Richt je daarop.

Deel hier s.v.p. je ervaringen en tips.

Weblicht 04 januari 2010:

Herinner je in deze witte dagen je eigen innerlijke zuiverheid en pure schoonheid. We ontmoeten elkaar van daaruit.

Weblicht 03 januari 2010:

Denk je ook wel eens “had ik dit maar gedaan, was het(………..) nu maar anders.” Maak een lijstje aan de hand van de zes kwaliteitsniveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel. Doe en verander het zo mogelijk alsnog. Neem actie.

Weblicht 02 januari 2010:

Toon je kwetsbaarheid en verbind op basis van Liefde, Waarheid en Vertrouwen.

Weblicht 01 januari 2010:

Evalueer elke vijftig dagen en bepaal je (nieuwe) voornemens. Zeven keer oud en nieuw per jaar!

Weblicht 31 december 2009:

Het beste voornemen voor het nieuwe jaar is de grootste vloek in deze wereld te verdrijven: De tirannie. Laat je niet tiranniseren en doe het zelf ook niet.

Weblicht 30 december 2009:

Niemand, geen enkel schepsel, is misbaar. Iedereen is onmisbaar en levert diens eigen unieke bijdrage aan de ontwikkeling en ontplooiing van de Schepping. En aan een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld. Bedankt dat je er bent.

Kijk vanuit deze optiek eens naar vriend en vijand en bedank hen voor hun er zijn

Weblicht 29 december 2009:

Laat je tranen stromen, schrijf je frustraties, teleurstellingen en boosheid eens op en praat erover, of schakel een deskundige in. Dat ruimt op. Ga met zo min mogelijk ballast het nieuwe jaar in.

Weblicht 28 december 2009:

Stap over je eigen schijn-ik heen en toon dagelijks oprechte interesse in de ander. Maak er een “jij-bent-belangrijk-wereld” van

Weblicht 27 december 2009:

Wat doe je vanuit je Zelf en welke vanuit je schijnpersoonlijkheid? Maak je eigen veranderingsplan.

Weblicht 26 december 2009:

Maak vanuit je innerlijk Licht je levensplan. Ont-dek het in de rust en de stilte.

Weblicht 25 december 2009:

Wat is jouw onmisbare bijdrage aan de verspreiding van het Licht? Wat is jouw opdracht?

Deel die met ons s.v.p.

Weblicht 24 december 2009:

Het heelal is zo onvoorstelbaar groot dat het wetenschappelijk niet voorstelbaar is dat de aarde, slechts een microbe qua grootte in het heelal, de enig bewoonde planeet zou zijn. Het is goed te beseffen dat dit aardse onderdeel van de Schepping, en wijzelf dus ook, deel uit maken van een veel groter geheel.”Seid umschlungen Millionen”.

Weblicht 23 december 2009:

Volg je eigen koers op je eigen kompas. Het Licht wenkt. Vuurtorens verlichten je route.

Weblicht 22 december 2009:

We kennen verlieservaringen en kunnen in de steek gelaten worden. Herinner je en koester de onderliggende eeuwige verbinding.

Weblicht 21 december 2009:

We zijn op onze levensreis altijd verbonden met water, lucht, aarde en vuur en medeschepselen die meereizen.

Weblicht 20 december 2009:

Het Licht is onze Oorsprong: de Eeuwigheid, de Bron. Het is in ons Wezen en ons Zelf en in elke incarnatie in ons aanwezig. Het verbindt ons en belicht onze wezenlijke eigenschappen.

Weblicht 19 december 2009:

Het paradoxale van volstrekte eenzaamheid en donkerte is dat ieder mens het kent. Herinner je de onderliggende verbondenheid en het Licht.

Weblicht 18 december 2009:

Herinner jezelf elke dag verscheidene keren aan wie je in wezen bent.”Ik Ben………..”.

Weblicht 17 december 2009:

Spreek niet als je ziel zwijgt. Zwijg alleen als je ziel spreekt. Spreek en zwijg alleen als je je ziel hoort.

Weblicht 16 december 2009:

De wereld heeft behoefte aan uitroeptekens! Het krachtigste uitroepteken wordt geplaatst door degene die altijd open blijft staan voor het vraagteken.

Weblicht 15 december 2009:

Doe je voordeel met het onterechte oordeel over jou van een ander en leg het vervolgens terzijde. Jij weet wie en hoe je bent.

Weblicht 14 december 2009:

Als men het op de klimaattop in Kopenhagen over het psychische klimaat zou hebben, hoe lang zou het daar dan heel stil zijn?

Weblicht 13 december 2009:

We communiceren in onszelf voortdurend, bewust of onbewust, tussen ons Zelf en onze schijnpersoonlijkheid. Kies voor de bewuste dialoog vanuit je Zelf.

Op 12 december 2009 plaatste ik het 550e weblichtje. Zie het artikeltje naar aanleiding van het vijfhonderdste weblicht op 23 oktober. http://wp.me/pg2BH-tv

Weblicht 12 december 2009:

Wat er in deze wereld met jou en de ander ook gebeurt, weet dat vanaf onze Oorsprong tot en met onze Thuiskomst wij altijd, nooit niet, vergezeld worden door Het Licht.

Weblicht 11 december 2009:

Analyseer eens je nachten: Hoe ga je slapen, hoe word je wakker, wat droom je? Doe iets met die uren die je ook leeft! Haal er uit wat er in zit en geniet ervan!

Weblicht 10 december 2009:

Ouderbinding leidt ertoe dat mensen het vasthouden aan de denkbeelden en opvattingen van de ouder(s) plaatsen boven waarheidsliefde. Dan regeert de leugen.

Weblicht 9 december 2009:

De plaat die mensen voor hun kop hebben, kunnen ze alleen van binnenuit verwijderen.

Weblicht 8 december 2009:

Brand een kaars. Niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Herinner je hoe het was, hoe het in het Zijnde Is.

Weblicht 7 december 2009:

Al het geschapene, wel of niet zichtbaar, is met elkaar verbonden en helpt elkaar in diens ontwikkeling en ontplooiing.

Weblicht 6 december 2009:

Zinloos geweld is de afwezigheid van bewust respect.

Weblicht 5 december 2009:

Liefde overwint alles. Zelfs het diepste lijden. Maak van elke dag er een, waarin je de ander kunt verblijden.

Weblicht 4 december 2009:

Wie uitsluitend aan de oppervlakte leeft, ziet niet wat de wereld daaronder te bieden heeft.

Weblicht 3 december 2009:

Lijden is de tijdelijke afwezigheid van bewuste vreugde.

Weblicht 2 december 2009:

Wie zich Zelf is maakt het onzichtbare zichtbaar

Weblicht 1 december 2009:

We hebben ondanks al het lijden dat we meemaken en ervaren kennelijk toch dat onuitblusbare weten en verlangen in ons naar Leven, naar Vreugde en Licht.

Weblicht 30 november 2009:

Als je op een weg rijdt en voor en achter je wordt de weg versperd door afgewaaide takken en je kunt niet meer voor of achteruit, wat doe je dan? Juist, je maakt de weg weer vrij door de takken op te ruimen. Je haalt er eventueel hulp bij. Tip: Doe dat dan ook op je levensweg.

Weblicht 29 november:

Ondanks al het lijden gaat het leven door. Vertrouw erop dat de zwaarste, moeilijkste en donkerste wegen uiteindelijk altijd naar het eeuwige Licht voeren.

Weblicht 28 november 2009:

De mens hecht enorm aan het aardse leven. Ga er dan ook zorgvuldig en respectvol mee om.

Weblicht 27 november 2009:

Als wij honger hebben, doordat ons gewone voedsel niet beschikbaar is, gaan wij op zoek naar vervanging. De mens verving Liefde door geld en innerlijke Kracht door oneigenlijke macht. Liefde en Kracht zijn echter altijd beschikbaar: In ons!

Weblicht 26 november 2009:

Erken je kwetsbaarheid. Erken je Kracht.

Weblicht 25 november 2009:

Voor hen die lijden:”Vindt troost in de stilte. Luister naar de klanken van je diepste zielsverlangens. Vertrouw op het Licht.”

Weblicht 24 november 2009:

Vertrouwen is niet een poging om de complexiteit van de werkelijkheid te reduceren. Wie echt vertrouwt, doet dit indachtig de complexiteit van de werkelijkheid en de ongrijpbaarheid, onvoorspelbaarheid van het leven.

Weblicht 23 november 2009:

De eenzame, lijdende, niet erkende mens heeft in leven, wonen en werken het dringendst behoefte aan een vaccin dáártegen. Een vaccin met Liefde, Vertrouwen en Waarheid.

Weblicht 22 november 2009:

Engelen helpen de mens met ons lijden. Denk er eens over en denk eens aan hen. Ervaar ze.

Weblicht 21 november 2009:

Wie lang genoeg stil staat komt elke dag een stap vooruit

Weblicht 20 november 2009:

Wie een ander bedriegt, bedriegt in de eerste plaats zichzelf. Schijnheiligheid ontkent de Heiligheid van het mens zijn.

Weblicht 19 november 2009:

Wie de hel in zichzelf ont-dekt, ontsluiert de hemel.

Weblicht 18 november 2009:

Je hoeft geen musicus te zijn om je zieleklanken te vertolken. Laat ze horen in leven, wonen en werken. Daardoor verbind je je met de ziel van de ander.

Weblicht 17 november 2009:

Door zelf positief naar de ander uit te gaan, licht te verspreiden, integer en je Zelf te zijn, kunnen we samen het verschil maken, voor een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld.

Weblicht 16 november 2009:

Van onbewuste spanningen kun je ziek worden, op fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, relationeel en/of spiritueel niveau. Bewuste spanningen kun je opheffen. Dat leidt tot bewust geluk.

Weblicht 15 november 2009:

Erken je lijden, analyseer het, hanteer het en hef het op.

Wat zijn jouw ervaringen in deze? Wat heeft jou geholpen?

Weblicht 14 november 2009:

Je bent geen leider over jezelf als je geen leiderschap hebt over je lijden.

Weblicht 13 november 2009:

De voornaamste en diepst liggende oorzaak van niet luisteren is dat we niet luisteren naar ons Zelf.

Weblicht 12 november 2009:

Luisteren naar de ander kan alleen als je je eigen perceptie, visie en oplossingen loslaat en open, vragend en respectvol de ander centraal stelt.

Weblicht 11 november 2009:

Innerlijke zekerheid lijkt wel een door je zelf gepote bloembol: Het zit onder de grond en op een bepaald moment komt het aan de oppervlakte en komt er een bloem uit.

Weblicht 10 november:

Uiteindelijk trekken we allemaal naar binnen en worden we geconfronteerd met ons diepste innerlijk. Ons diepste lijden. Daaronder ligt de Rust van het Zijn.

Weblicht 9 november 2009:

Ieder mens heeft een persoonlijke levensopgave. We kunnen elkaar daarbij helpen.

Weblicht 8 november 2009:

Ook degenen die in de andere wereld kunnen schouwen en mediamiek zijn kunnen twijfelen aan het bestaan ervan. Een bestaan voor onze geboorte en na ons overlijden is een kwestie van innerlijk weten.

Weblicht 7 november 2009:

De vele onzekerheden en vragen die het leven hier dagelijks oproept noodzaakt ons om telkens opnieuw de innerlijke zekerheid te ont-dekken en te her-inneren.

Welke ervaringen wil jij hieromtrent met ons delen?

Weblicht 6 november 2009:

Het Leven vraagt ons het diepste lijden een plek te geven. Geef kwetsbaarheid de ruimte.

Verbondenheid doet ons elkaar verlossen en herinneren aan het Zijnde, aan wat Is.

Weblicht 5 november 2009:

Laten we ons innerlijke oorspronkelijke kind herinneren dat, veelal diep maar altijd bereikbaar, in ons verborgen ligt.

Weblicht 4 november 2009:

De integere, authentieke mens verricht handelingen en gedraagt zich vanuit innerlijk respect en innerlijke plicht. Plichten zijn bewuste vrije wilsbesluiten.

Weblicht 3 november 2009:

Sluit eerst vriendschap met je Zelf. Dat is de beste basis voor vriendschap met een ander.

Weblicht 2 november 2009:

Onrecht en onrechtvaardigheid in deze wereld heeft een dieperliggende oorzaak en is dan ook alleen vanuit een dieper niveau duurzaam oplosbaar

Weblicht 1 november 2009:

Herinner je in deze herfsttijd je eigen kleurenrijkheid.

Weblicht 31 oktober 2009:

Geen enkele macht kan je innerlijke Kracht en Zijn breken. Je Bent. Altijd.

Weblicht 30 oktober 2009:

Het leven leidt ons door het lijden heen. Uiteindelijk zal Vreugde ons deel zijn.

Weblicht 29 oktober 2009:

Alleen kunnen we best veel, met een ander kun je meer, met ons allen maken we er of een zooitje van, of we kijken elkaar recht in de ogen en zeggen tegen elkaar:”IK Verbind”.

Meld je hier even op welke fronten jij en die ander de wereld verbetert

Weblicht 28 oktober 2009:

De mens is het schepsel dat ongekend wreed kan zijn. We kennen fysieke wreedheid, mentale wreedheid, emotionele wreedheid, sociale wreedheid, relationele wreedheid en spirituele wreedheid. We martelen, folteren en terroriseren elkaar eveneens op al deze zes niveaus. De oorzaak daarvan is onze schijnpersoonlijkheid die we allemaal hebben. Sta eens een dag stil bij het lijden dat wij hierdoor veroorzaken. Maak dan de keuze voor er Zijn, voor IK Ben.

Weblicht 27 oktober 2009:

Er zijn mensen die zo verblind zijn door hun eigen schijnpersoonlijkheid / egocentrisme dat ze niet meer beseffen dat ze oordelen en kwetsen. Troost je met de gedachte dat het over hen zelf gaat.

Weblicht 26 oktober 2009:

Zit je in een uitzichtloze of uiterst moeilijke situatie richt je dan op het Licht.

Tot welk inzicht, welke ontdekking of inspiratie kwam je?

Weblicht 25 oktober 2009:

Het goede nieuws ligt in ons zelf.

Weblicht 24 oktober 2009:

Communiceer niet vanuit de cocon, niet vanuit de rups maar vanuit je “vlinder” zijn naar de vlinder in de ander.

Weblicht 23 oktober 2009:

Wie weet dat de dood wellicht spoedig nadert, komt het dichtst bij het Leven. Zij appelleren ons erop dat eerder te doen: Leef! Met respect voor je Zelf, het Zijnde en het kostbare leven hier.

Dit weblicht van 23 oktober is het vijfhonderdste weblicht! Neem ze eens door! Zie ook het artikeltje erover. Alle goeds toegewenst!

Weblicht 22 oktober 2009:

Waar een bewuste wil is, is een duurzame weg!

Weblicht 21 oktober 2009:

Kijk eerst naar binnen, dan naar buiten, dan weer naar binnen en dan pas beginnen.

Weblicht 20 oktober 2009:

Accepteer je verlies in het leven. Richt je op je winst bij het nemen van je verlies.

Weblicht 19 oktober 2009:

Verbondenheid kent geen afstand. Gedachten en gevoelens bereiken elkaar ongeacht welke afstand dan ook. Vanuit hier gezien een Mysterie.

Weblicht 18 oktober 2009:

Het mooiste instrument om te luisteren hebben we niet, maar zijn we zelf!

Weblicht 17 oktober 2009:

Er is meer tussen hemel en aarde, net zoals er meer is dan wat je nu om je heen kunt zien.

Kijk verder dan je eigen begrenzingen. Verleg die eens en ga op onderzoek uit. Werelden te winnen!

Weblicht 16 oktober 2009:

Niemand weet wanneer iemand sterft. We weten alleen dat we leven. Koester elk uur als een geschenk. Wat deed jij daarmee als je terugkijkt en wat doe je dan nu en morgen?

Weblicht 15 oktober 2009:

Neem eens de tijd om naar de lucht, de wolken, de sterren te kijken. Stel jezelf dan de vraag:”Wie ben ik?”. Vervolg glimlachend je weg.

Weblicht 14 oktober 2009:

In uiterste nood biedt het Leven altijd een uitweg. Richt je, ook niet in nood zijnde, eens op die gedachte.

Wat zijn jouw ervaringen?

Weblicht 13 oktober 2009:

Wijs in de volstrekte duisternis de ander met jouw licht de weg.

Weblicht 12 oktober 2009:

Haal inzicht uit het verleden, houd zicht op de toekomst en laat je ware gezicht zien in het heden.

Weblicht 11 oktober 2009:

Wat een ander jou aandoet zegt iets over de in- en ontwikkeling van de ander.

Weblicht 10 oktober 2009:

Een verwerkte traan is een Bron van Geluk.

Weblicht 9 oktober 2009:

Wat is jouw antwoord op de levensvragen vanuit jouw verantwoordelijkheid?

Weblicht 8 oktober 2009:

Je Zelf Zijn, maar wat is je Zelf? Dat is degene die je in wezen bent, overeenkomstig je zielsverlangen. De volmaakte persoonlijkheid die honderd procent is en van daaruit zich manifesteert. Het “Ken u Zelf”, Zelfvertrouwen en je Zelf zijn doe je vanuit:“Ik Ben”.

Weblicht 7 oktober 2009:

Het leven leidt tot verbijstering en verwondering. Koester het laatste.

Weblicht 6 oktober 2009:

Vraag je bij tegenslag niet in protest af waarom jou dit overkomt, maar vraag je af waartoe het leidt.

Met dank aan Josefien.

Weblicht 5 oktober 2009:

Maak van elke dag een medeschepseldag

Weblicht 4 oktober 2009:

Verstoorde relaties leiden tot chronisch lijden. Herstelde tot intense vreugde.

Weblicht 3 oktober 2009:

Start elke dag met het denken aan problemen en schijn en de dag is zwaar.

Start elke dag met de gedachte “IK Ben” en Zijn en de dag wordt Licht.

Weblicht 2 oktober 2009:

Zijn kent geen wantrouwen, schijn geen vertrouwen.

Weblicht 1 oktober 2009:

Ontdek de lente in je Zelf.

Weblicht 30 september 2009:

Zij die beweren dat jij in de wolken loopt zijn degenen die zelf de kop in het zand steken. Wees realistisch: Koester je idealen.

Weblicht 29 september 2009:

Beantwoord spontane medemenselijkheid met je hart en niet met je denken.

Weblicht 28 september 2009:

Hier kunnen relaties geschonden en vertroebeld worden. In je zielsverlangen liggen ze ongeschonden en onschendbaar. Richt je energie op hen en hier op het wezenlijke in de ander.

Weblicht 27 september 2009:

Als we op zondag een van de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens lezen en onze bijdrage daaraan leveren komt hier het Paradijs.

Weblicht 26 september 2009:

Begroet iedereen die zijn/haar hoofd bedekt eens met een glimlach en met respect.

Weblicht 25 september 2009:

Pluk een ster voor iemand anders!

Weblicht 24 september 2009:

Als we onszelf niet kennen, houden we dus zelf veel verborgen. Zowel ons Zelf als onze schijn is onze eigen verborgen agenda. Met die twee agenda’s communiceren wij. Vandaar de wereld zoals die nu is. Verandering begint dus bij Zelfrealisatie en inzicht in onze schijn! Neem eens een kwartiertje!

Weblicht 23 september 2009:

Sta vandaag eens vijf tot vijftien minuten stil. Bijvoorbeeld “onderweg naar” op een parkeerplaats. Motor uit, radio uit. Of op een stille plek op kantoor of thuis. Staar voor je uit. Denk, voel en schrijf eens op wat in je opkomt. Neem dan actie. Haal diep adem, drink wat water o.i.d. en vervolg je weg. Je leven verandert!

Wat was je ervaring? Je kunt mailen naar bjpvandermieden@pyramide.nl

Weblicht 22 september 2009:

Als we beseffen dat we hier behoorlijk gedesoriënteerd zijn in persoon, plaats en tijdsbesef dan is er hoop op herstel: Herinneren wie we Zijn, waar we zijn in het grote Geheel en in welke ontwikkelings- en ontplooiingsfase we ons in eeuwigheidperspectief bevinden.

Weblicht 21 september 2009:

Het verleden is verleden tijd, de toekomst weet je niet, doe in het NU het goede.

Weblicht 20 september 2009:

Het is hier pas licht als voor iedereen de zon op gaat.

Weblicht 19 september 2009:

Kijk de ander, ook een vreemde, eens bewust aan en begroet de ander eens bewust met een glimlach. Is het leven dan niet veel plezieriger en fijner?!

Weblicht 18 september 2009:

Een mens heeft levens-ervaring. Levens! Welke waarden en normen, ideeën, beelden over anderen en kwaliteiten had jij toen?

Weblicht 17 september 2009:

Na verdwaald te zijn geweest is het goed Thuis komen.

Weblicht 16 september 2009:

De weg naar het gestelde doel heeft meer resultaten in zich dan het realiseren van de doelstelling zelf.

Weblicht 15 september 2009:

Elk einde draagt een nieuw begin in zich om.

Weblicht 14 september 2009:

Een leider die niet luistert is geen leider maar een volger.

Weblicht 13 september 2009:

Ieder mens heeft verantwoordelijkheid en wil er op worden aangesproken. Wie verantwoordelijkheid draagt is een leider.

Weblicht 12 september 2009:

Het is een troostrijke gedachte dat succes vaak vooraf wordt gegaan door vele mislukkingen.

Weblicht 11 september 2009:

Liefde is: Anticiperen op de verwachtingen van de ander en ze zo mogelijk overtreffen.

Weblicht 10 september 2009:

Het duurzame leven: Vertrouw erop dat àl het lijden uiteindelijk tot Vreugde leidt!

Weblicht 09 september 2009:

Als je ergens geen energie voor hebt, maak je dan bewust hoe dat komt. Doe dan hetgeen dat je op dat moment de meeste energie geeft. Dat uitstel kan heel effectief zijn. Pak vervolgens het andere weer op, of delegeer het als dat de beste oplossing is.

Weblicht 08 september 2009:

Wie de plaat voor zijn eigen kop weghaalt, ziet zijn hersens. Die staan in verbinding met je hart. Volg beide.

Weblicht 07 september 2009:

Als we fouten maken zijn we niet fout, maar hebben we een fout gemaakt. Analyseer de fout, leer ervan, geef ze toe en herstel ze.

Weblicht 06 september 2009:

Wie zwijgt hoort wellicht zich Zelf spreken.

Weblicht 05 september 2009:

Vertrouwen is alleen herstelbaar met waarheid en liefde.

Weblicht 04 september 2009:

Angst en afhankelijkheid zijn de basis van schijnverbindingen. Waarheid en Liefde zijn de voedingsbodem voor wezenlijke verbinding.

Weer een mijlpaal bereikt: 3 september verscheen het 450e weblicht! Zie het weblicht van 15 juli.

Weblicht 3 september 2009:

Elke, terechte of onterechte, boosheid op een ander, refereert aan je eigen innerlijke boosheid. Herinner je die en los het daaronder liggende verdriet op.

Weblicht 2 september 2009:

Het is vaak verstandig om niet direct te reageren, maar eerst bij jezelf te onderzoeken wat je denkt en voelt.

Weblicht 01 september 2009:

De identificatie met onze schijnpersoonlijkheid vraagt om het herboren worden van ons Zelf.

Weblicht 31 augustus 2009:

Wees geen slaaf van je en de schijn, maar je Zelf. De meester kent beide en leidt hen. Bevrijding van de mensheid begint bij ons Zelf.

Weblicht 30 augustus 2009:

Hoe zou jij denken, voelen en handelen als jij die ander was? Schrijf het eens op. Wellicht wijzigt je oordeel.

Weblicht 29 augustus 2009:

Als we het nu eens zouden omkeren: 90% ons Zelf zijn en slechts 10% vanuit onze schijn toneelspelen!

Hoe ziet de wereld er dan uit?

Weblicht 28 augustus 2009:

Het lijkt wel eens dat onrecht zegeviert, maar uiteindelijk is er rechtvaardigheid en evenwicht.

Weblicht 27 augustus 2009:

Wist je dat onder je hoofd ook een mens leeft?

Weblicht 26 augustus 2009:

Eenzaamheid is schrijnend. Omdat velen eenzaamheid kennen ben je niet eenzaam. Dat besef kan een opening zijn tot begin van het oplossen ervan. Op de bodem van eenzaamheid ligt verbinding.

Weblicht 25 augustus 2009:

Schijn bedriegt niet alleen, maar blokkeert, bedreigt en belemmert. Zijn beleeft niet alleen het Ware, maar verbindt, stimuleert en realiseert.

Weblicht 24 augustus 2009:

De individuele en collectieve depressiviteit is alleen oplosbaar door onze visie op deze werkelijkheid te herzien.

Weblicht 23 augustus 2009:

Alle disharmonie/lijden lost uiteindelijk op in bewuste Harmonie/Vreugde.

Weblicht 22 augustus 2009:

Het Journaal rept met geen woord over dé werkelijkheid, maar slechts over een werkelijkheid, en dan nog vrijwel uitsluitend over de ellende daarin.

Weblicht 21 augustus 2009:

Plan eens vier vergaderingen over “Winst door Liefde, Waarheid en Vertrouwen”.

Uw hulplijn: 055 522 39 26.

Weblicht 20 augustus 2009:

Wie kracht ontleent aan zijn/haar positie is dom en slap. Kracht op basis van wederzijds vertrouwen leidt tot effectieve invloed.

Weblicht 19 augustus 2009:

De meeste problemen en oplossingen liggen in onszelf.

Weblicht 18 augustus 2009:

Vertrouwen leidt tot resultaten.

Weblicht 17 augustus 2009:

Wie Vriendschap en de Partnerrelatie met elkaar verwart kent geen van beide.

Weblicht 16 augustus 2009:

Zou die boom, die vogel, dat konijn, die kip, die eekhoorn, enz. vandaag jarig zijn?

Weblicht 15 augustus 2009:

De wreedheden die mensen elkaar aan doen, refereren rechtstreeks naar ons lijdens-ik. Zie “De mens in de 21e eeuw” en ont-dek u Zelf.

Weblicht 14 augustus 2009:

Ook als een kaars is opgebrand blijft het Licht branden. Altijd en overal.

Weblicht 13 augustus 2009:

Spontaan verbinding leggen leidt tot vernieuwing.

Weblicht 12 augustus 2009:

Het meeste dat we over de ander denken gaat over onze eigen schijnpersoonlijkheid.

Weblicht 11 augustus 2009:

Vertel je zelf eens wat je denkt.

Weblicht 10 augustus 2009:

Ruimte in je denken biedt inzicht en inzicht biedt ruimte in je denken.

Weblicht 9 augustus 2009:

Improviseren op de piano is lichaamsbeweging, het uiten van gevoelens, het overdragen van gedachten, voedt de sociale contacten, inspireert relaties en verbindt je met je oorsprong en onstoffelijke figuren en werelden. Elke zielsuiting van creativiteit is leven op alle zes kwaliteitsniveaus van leven.

Weblicht 8 augustus 2009:

Mensen zijn als dagdieren die nachtdieren geworden zijn, met een vage herinnering aan het licht. Levend in de duisternis, zoekend naar een lichtpuntje. Vertrouwen is weten dat de duisternis weer zal wijken en we in het licht leven.

Weblicht 7 augustus 2009:

We hebben allemaal als diepste wil in ons het verlangen naar leven, licht en liefde.

Weblicht 6 augustus 2009:

Psychische klimaatverbetering, door het voorkomen en opheffen van uitstoot van schijn, leidt tot realisatie van alle Millenniumdoelen.

Weblicht 5 augustus 2009:

Vertrouwen is het fundament, waarop waarheid wordt geboren.

Weblicht 4 augustus 2009:

Elke dag herboren worden, is elke dag terug naar je Zelf gaan en jarig zijn.

Weblicht 3 augustus 2009:

Energie komt pas echt vrij als je de blokkades wegneemt.

Weblicht 2 augustus 2009:

Realiseer je hoe bijzonder het is zoals het leven, ogenschijnlijk toevallig, mensen met elkaar in contact brengt.

Weblicht 1 augustus 2009:

De wereld zou er beter uitzien als men zich niet alleen rekenschap geeft van diens passie(werken en leven vanuit hartstocht) maar ook van diens passie: Zich bewust zijn van de inhoud en oorsprong van diens lijden.

Weblicht 31 juli 2009:

Elk Nu biedt toegang tot je diepste Zelf.

Weblicht 30 juli 2009:

Jouw druppel glinstert in de oceaan.

Weblicht 29 juli 2009:

Vergeet nooit de schreeuw van de arbeider en van het kind die op vele plaatsen in de wereld nog onder onmenselijke omstandigheden moeten werken. De schreeuw van de door zinloos geweld verminkte burger. De schreeuw van de seksueel misbruikte. De schreeuw van het psychisch en fysiek mishandelde kind. Overal ter wereld. Vergeet ook nooit de schreeuw diep in de dader. Zoek en hervind de verbinding.

Weblicht 28 juli 2009:

Elke vorm van haat is een mensonwaardige en verborgen zoektocht naar Liefde.

Weblicht 27 juli 2009:

Vergeet nooit dat met zoveel miljard mensen elke seconde duizenden en elke dag miljoenen mensen lachen.

Weblicht 26 juli 2009:

Wie alles dat hij/zij buiten zichzelf zoekt van binnen zoekt, zal het niet vinden, maar hervinden.

Weblicht 25 juli 2009:

Stel dat je bijvoorbeeld het gevoel kent voor een lievelingsbroer of -zus. Zou God die gevoelens dan niet kennen? Zie het weblicht van 23 juli 2009.

Weblicht 24 juli 2009:

Als je verhuist dan Ben je en besta je nog steeds. Doodgaan is verhuizen, terug naar je plek van herkomst.

Weblicht 23 juli 2009:

De mens kent geen gevoelens die onze Schepper(s) niet zou(den) kennen.

Weblicht 22 juli 2009:

Op de eeuwigheid heeft één incarnatie ook zijn betrekkelijkheid.

Weblicht 21 juli 2009:

Het leven is ook, onverwachts hulp krijgen.

Weblicht 20 juli 2009:

De 21e eeuw is de eeuw van de inzicht-economie.

Weblicht 19 juli 2009:

Als het woord liefde nu eens in een Code voor organisaties en bestuurders zou staan.

Weblicht 18 juli 2009:

De mens is het schepsel met de grootste en met alles ontziende machtswellust en machtsmisbruik en kan komen tot beschamende machteloosheid, maar ook het schepsel wiens Kracht tot grote daden, inzichten, vooruitgang en vele zegeningen leidt.

Weblicht 17 juli 2009:

De mens is zo onzuiver dat men het zichzelf niet eens meer bewust is, maar tevens het schepsel dat zich in al haar puurheid en Zuiverheid verbindt met haar medeschepselen en het wonder van de natuur.

Weblicht 16 juli 2009:

De mens is het schepsel die vanuit diens schijnpersoonlijkheid alle schoonheid kan negeren, teniet kan doen en kan verkwanselen, maar ook degene die pure Schoonheid kan creëren, tonen en koesteren en tot de schoonste kunstuitingen in staat is.

Het vierhonderdste weblicht!

Vandaag, 15 juli, het vierhonderdste weblicht en eigenlijk ook wel een toepasselijke. Want een aantal weblichten kunnen wijs gevonden worden, maar hoe onwijs kan je als mens zijn, als ik alleen al over mezelf spreek. Maar ik zou zeggen:”Begin er zelf ook aan”. Elke dag is het toch een moment van bezinning en je willen laten inspireren, of je gevoelens en gedachten uiten. Interessant zou wellicht de lijst van ongekuiste weblichten zijn, want sommige weblichten over o.a. politici en encyklieken e.d. kan ik maar beter niet publiceren. Maar via artikelen laat ik wel van me horen en ik verheug me op jullie reacties, ook op de weblichten. Ik hoop jullie met nog vele weblichten te bemoedigen, te inspireren, nog eens te doen over- en doordenken en/of te doen glimlachen.

Kijk s.v.p. ook eens naar wat ik schreef bij het driehonderdste weblicht van 6 april!

Weblicht 15 juli 2009:

De mens is zo onwetend en dom dat ze die zelfs met quasi wijsheden overschreeuwt en zichzelf en de ander verheft boven anderen. Maar de mens is ook de wijze die de ander en de omgeving herinnert aan het wezenlijke, diens wezen en de Wijsheid van de Schepping.

Weblicht 14 juli 2009:

De mens is het enige schepsel dat uitblinkt in liegen, verborgen leugens en het volharden daarin, maar ook degene die zelfs bereidt is het eigen leven op te offeren voor het strijden voor de Waarheid.

Weblicht 13 juli 2009:

De mens is het onbetrouwbaarste schepsel op aarde, maar ook degene die men blindelings kan vertrouwen en die de ander met diens Vertrouwen kan bemoedigen en herinnert aan de betrouwbaarheid van Het Leven.

Weblicht 12 juli 2009:

De mens is het meest wrede, liefdeloze en respectloze schepsel dat er bestaat, maar ook degene die in staat is tot onbaatzuchtige Liefde en diep respect voor het wonder dat zich in de ander en in de omgeving openbaart.

Weblicht 11 juli 2009:

Pure wijsheid maakt stil.

Weblicht 10 juli 2009:

Zuiverheid herinnert ons aan de schoonheid van de waarheid.

Weblicht 9 juli 2009:

In elk geschonden mens zit een ongeschonden wezenskern.

Weblicht 8 juli 2009:

Het Zuivere is zonder schijn.

Weblicht 7 juli 2009:

Ontdek de ultieme schoonheid van levenskunst.

Weblicht 6 juli 2009:

De dood relativeert elke agenda.

Weblicht 5 juli 2009:

De schijnpersoonlijkheid veroorzaakt vicieuze cirkels. Ons Zelf de cirkel van Zijn.

Weblicht 4 juli 2009:

Door het ontduiken en misbruiken van wetten en regels veroorzaakt de schijnpersoonlijkheid van de burger weer het maken van nieuwe procedures, regels en wetten door de overheid.

Weblicht 3 juli 2009:

De meeste wet- en regelgeving wordt veroorzaakt door de schijnpersoonlijkheid van de mens.

Weblicht 2 juli 2009:

Wie zich bewust is van diens Zijnstoestand, kent geen hebzucht.

Weblicht 1 juli 2009:

De dood is geen eindstation. In Het Leven zijn geboorte en dood overstapplaatsen.

Weblicht 30 juni 2009:

Je kunt leven vanuit de gedachte:”Uiteindelijk gaan we allemaal dood”. Maar je Lééft als je weet en voelt dat dood en leven bepaald worden door Het Leven.

Weblicht 29 juni 2009:

Achter het meeste verdriet ligt een veel dieper verdriet. Als je dat kent, ontdek je de bodem van je ziel. Dan komt het Licht je tegemoet.

Weblicht 28 juni 2009:

Verbinding is ook: 85.000 mensen die genieten van een concert, honderden mensen zwaaiend naar motorrijders terugkerende van hun bezoek aan de TT-races in Assen en de glimlach van de vrouw die op hoffelijke wijze voorrang kreeg bij het oversteken. Het geroezemoes van met elkaar pratende en lachende mensen en de stilte die gedeeld wordt in een stampvolle zaal. Het denken aan en meeleven met de ander op verre afstand. Enz. We Zijn verbonden.

Weblicht 27 juni 2009:

De mens heeft zoveel verschillende aspecten, dat een oordeel over de ander, of over jou!, slechts over een deel gaat. Dus: Wie ben jij? Wie is de ander?

Weblicht 26 juni 2009:

In plaats van te wikken en wegen, doet de mens er beter aan te willen, te doen en te leven.

Weblicht 25 juni 2009:

Geen afscheid zonder Ontmoeting.

Weblicht 24 juni 2009:

Herinner je je eerste Wilsbeschikking.

Weblicht 23 juni 2009:

Het is niet moeilijk vertrouwen te hebben als alles goed gaat. Wie ondanks angst, onzekerheid, dood en lijden vertrouwt kent het ware Vertrouwen.

Weblicht 22 juni 2009:

Naar aanleiding van de tv-uitzending van Nova Zembla op 21-06-2009:

Het grootste misbruik door de christelijke kerken is seksueel misbruik, een van de gevolgen van hun machtsmisbruik. Daarbij misbruiken zij het woord vergeving, waardoor wandaden ongestraft blijven en voort blijven bestaan. Met als gevolg dat de kerken synoniem worden gesteld met hypocrisie. Pak de fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele misdaden aan!

Weblicht 21 juni 2009:

Een der werknemers trof de 48-jarige ondernemer dood in zijn stoel aan. Of: Toen hij/zij de dokter belde, vertelde die over de uitzaaiingen en de komende maanden. Of: Een aardbeving, een vliegtuigramp, een blikseminslag, een dodelijk ongeluk, het overleden kind. Met of zonder bericht, maar de dood roept en brengt lijden met zich mee. De dood is een aspect van en uitsluitend het werkterrein van het Leven. Doodt niet, tenzij respect voor het leven dat met zich meebrengt. Leef altijd gericht op het Leven, dat (uiteindelijk) dood en lijden overwint.

Weblicht 20 juni 2009:

Sinds de begoocheling is er de pandemie van de schijn, die het Zijn van de Mens tracht te doden.

Weblicht 19 juni 2009:

Stel nu eens de periode dat we als volwassene een actieve maatschappelijke bijdrage leveren op tussen ons achttiende en zeventigste jaar. Wat is dan jouw bijdrage aan een betere en gelukkiger wereld?

Weblicht 18 juni 2009:

De zeven plichten van de mens zijn: Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid. Daar heeft de ander recht op.

Weblicht 17 juni 2009:

Heb jij een hekel aan mensen van een bepaald ras, geloof, nationaliteit of andere seksuele geaardheid? Lees dan het weblicht van 16 juni eens door. Ben of was jij in een volgend of vorig leven een van hen?

Weblicht 16 juni 2009:

In een vorige of volgende incarnatie hebben jij en ook de ander wellicht een geheel andere rol, status, sociale positie, huidskleur, financiële situatie, politieke kleur, nationaliteit, stamboom, godsdienst en zelfs andere sekse. Als diverse politieke leiders en militaire machthebbers zich dat zouden realiseren, dan gingen ze hun (wan)daden eens overdenken.

Tot welke overdenkingen leidt dit weblicht voor jou?

Weblicht 15 juni 2009:

Liefde, waarheid en vertrouwen overstijgen leven en dood.

Weblicht 14 juni 2009:

Keuzevrijheid: Als vrijheid van meningsuiting zou inhouden dat je bewezen lijden mag ontkennen, wordt het plegen van een misdaad dan de vrijheid van handelen?

Weblicht 13 juni 2009:

De tragiek in relaties wordt veroorzaakt door onze afhankelijkheid.

Weblicht 12 juni 2009:

Onze eigenwaarde is dat wat we aan ons Zelf verplicht zijn, niet aan de ander. Anders heette het wel anderwaarde. Dat woord bestaat dus niet. Je Zelf bepaalt je waarde, niet de ander.

Weblicht 11 juni 2009:

De mens kent eigen Licht en schaduw niet of onvoldoende. Daardoor sluipt het kwade erin en wordt het Licht onopgemerkt (en) afgedekt.

Weblicht 10 juni 2009:

Het leven is nooit gewoon. Elke dag is buitengewoon. We wonen hier buiten het Gewone.

Weblicht 9 juni 2009:

Als je hoort dat een dierbare kanker heeft kun je in je eigen diepte duiken en in de stilte de Verbinding zoeken en hervinden.

Weblicht 8 juni 2009:

Slechtste opkomst ooit voor Europese verkiezingen: Zou het tijd worden voor een Code voor politici? Zou het helpen? Kies voor je eigen integriteit.

Weblicht 7 juni 2009:

Het bijzondere van verbondenheid is dat die, ondanks dat we elkaar niet of nauwelijks begrijpen, er toch altijd is.

Weblicht 6 juni 2009:

Onze ziel lijdt, onze ziel verlangt en verbindt ons lichaam met de geest.

Weblicht 5 juni 2009:

Je Zelf zorgt.

Weblicht 4 juni 2009:

Als al onze tranen zich met elkaar zouden vermengen ontstond er een lange rivier.

Weblicht 3 juni 2009:

Als je lichaam heel ernstig ziek is, weet dan dat je ziel sterker is.

Weblicht 2 juni 2009:

Niemand weet wat er in een volgend NU gebeurt. Laat staan in 2012. Dus: Leef!

Weblicht 1 juni 2009:

Onze eerste gevoelens bij onze indaling hier op aarde zijn die van verdriet en/of boosheid.

Ons denken, voelen en gedrag wordt mede daardoor en door het verdringen ervan bepaald.

Weblicht 31 mei 2009:

Mensen doen verbijsteren, verbazen, verwonderen. De mens in de 21e eeuw verbindt.

Weblicht 30 mei 2009:

Tegen het echte Kruid is geen onkruid gewassen.

Weblicht 29 mei 2009:

Houden van: De eeuwigheid duurt lekker lang!

Weblicht 28 mei 2009:

Een bloeiende plantenbak kan een etterbak blijken te zijn, maar uit een etterbak kan ook een bloeiende roos omhoog schieten.

Weblicht 27 mei 2009:

Het op een na mooiste en beste gevoel is te ervaren dat de ander blij met je is. Het mooiste en beste is het geven aan de ander.

Weblicht 26 mei 2009: Vandaag het driehonderdvijftigste weblicht! Zie 6 april.

Levenskunst is: Accepteren dat veel levensvragen onbeantwoord blijven.

Weblicht 25 mei 2009:

“Werk vanuit je passie!”, roept men. Leuk voor de portemonnee van trainers en coaches. Het lukt echter niet (blijvend) als je niet je Zelf bent.

Weblicht 24 mei 2009:

De Oude Grieken en Romeinen gunden in hun godsbeeld god nog een familie. De Christenen maakten er een oude man van. Met één zoon. En een moeder.

Wat is jouw godsbeeld?

Weblicht 23 mei 2009:

We hebben allemaal keuzevrijheid. Dat betekent dat jij en ik macht hebben over en invloed hebben op ons eigen leven.

Weblicht 22 mei 2009:

Het diepste lijden hier is relationeel lijden. Herinner je je vreugdevolle volkomen relaties.

Zie hoofdstuk 28 in “De mens in de 21e eeuw”.

Weblicht 21 mei 2009:

Het is vaak nuttig om te wachten “tot het stof weer wat is neergedwarreld”. Maar verzuim dan niet het op te vegen en de (relationele) scherven ook op te ruimen.

Weblicht 20 mei 2009:

De diepst liggende oorzaak van liefdeloosheid is verdrongen verdriet.

Wat zullen we samen bijdagen aan het opheffen van dit verdrongen tranendal?

Weblicht 19 mei 2009:

“Ik vroeg me Zelf af:”Wanneer beleven we hier nu het Paradijs?”. Ik vond het antwoord:”Als niemand meer oordeelt over een ander”.

Motto uit “De mens in de 21e eeuw”, bladzijde 172.

Weblicht 18 mei 2009:

Wat er ook gebeurt, het Leven staat naast ons.

Weblicht 17 mei 2009:

Als we onze eigen gedachten konden lezen, zouden we ontdekken hoe slecht we kunnen zien.

Weblicht 16 mei 2009:

We bestaan voor 90% uit (verdrongen) emoties.

Weblicht 15 mei 2009:

We zijn allemaal mensen van het Licht.

Weblicht 14 mei 2009:

Het leven stelt ons elke dag levensvragen. Neem de tijd om de antwoorden te vinden.

Wat waren / zijn jouw levensvragen en welke antwoorden vond jij?

Weblicht 13 mei 2009:

Het is een indringend levensmoment als een lijden veroorzakende gebeurtenis een functie blijkt te hebben en tot geluk leidt.

Weblicht 12 mei 2009:

“Een integer mens heeft geen schuld”.

Motto uit “De mens in de 21e eeuw”, bladzijde 100.

Weblicht 11 mei 2009:

We weten zo weinig dat zelfs een intelligente opmerking nog dom kan blijken.

Weblicht 10 mei 2009:

Er zijn miljonairs die meer angst en frustraties hebben dan geld, waardoor ze niet leven.

Wat laat jij sterven in jezelf? Waardoor komt dat? Haal zonodig hulp.

Weblicht 9 mei 2009:

Wie op zijn geld zit, zit op zijn angst.

Weblicht 8 mei 2009:

Veel kostenbesparingen van vandaag zijn de kostenveroorzakers voor morgen.

Weblicht 7 mei 2009:

Een leider hoeft geen manager te zijn en niet elke manager is een leider. Erken dat, vul elkaar aan en werk samen.

Weblicht 6 mei 2009:

Hoe tragedisch ben je als, naarmate de AEX daalt, je angst stijgt.

Weblicht 5 mei 2009:

Zie jezelf eens in de ogen en zie daarin en in de ogen van de ander het (verborgen) lijden.

Bevrijdingsdag is die dag dat we elkaar daarvan bevrijden.

Weblicht 4 mei 2009:

Ons individuele ontwikkelings- en ontplooiingsproces brengt met zich mee dat, ook daar wij eeuwigdurende relaties herkennen, wij in een incarnatie voorbijgangers van elkaar kunnen zijn. Je kunt daar alleen goed mee omgaan als je de verschillende zijnstoestanden en meerdimensionale werkelijkheden in ons bestaan erkent: Het Zijnde, deze wereld en de schijn.

Weblicht 3 mei 2009:

Elke incarnatie hebben wij de individuele keuzevrijheid en verantwoordelijkheid in de manier waarop wij met onszelf en onze relaties omgaan. Respecteer die altijd van de ander, alsmede diens ontwikkelings- en ontplooiingsproces daarin.

Weblicht 2 mei 2009:

Volkomen relaties worden hier overschaduwt door onze schijn. De uitdaging is ze te ont-dekken en de onderlinge verbinding ook hier te ont-wikkelen en tot volle wasdom te laten komen.

Weblicht 1 mei 2009:

Deze wereld is een psychiatrische inrichting, waarin wij ons vrijwillig hebben laten opnemen. Dat besef is voorwaarde voor en het begin van onze genezing tot herstel van ons Zelf Zijn.

Weblicht 30 april 2009:

Er is pas sprake van diversiteit als, in je eigen omgeving en wereldwijd, elke dag voor elke vrouw koninginnedag is.

Weblicht 29 april 2009:

Op basis van ons diepste verlangen willen wij ook hier volkomen relaties.

Wie de schijn erkent, herkent het Zijn.

Weblicht 28 april 2009:

Levenskunst is het omgaan met het niet kennen van de agenda ervan.

Weblicht 27 april 2009:

De mens is het schepsel met de grootste draagkracht en grootste draaglast. Zij is het meest hulpbehoevend. Wie helpt de hulpbehoevende mens?

Weblicht 26 april 2009:

Ook degene die niet gelovig is, ervan overtuigd is dat er na dit leven niets is, en hij/zij dan ook niet meer bestaat, kan een zeer vruchtbare en helende briefwisseling beginnen tussen diens Zelf en diens schijnpersoonlijkheid. Ook managers en directeuren in organisaties staan daar steeds meer voor open en merken dat ze daardoor bijvoorbeeld effectief met boosheid kunnen omgaan en emotie en ratio beter met elkaar kunnen verbinden. Wie schrijft en wie blijft?

Weblicht 25 april 2009:

Het leuke en bijzondere van onze soort is dat wij mensen ons – ongeacht afkomst, functie, positie, levensovertuiging, milieu van herkomst e.d. – met elkaar verbonden kunnen voelen en lol kunnen maken. Alle verschillen en belangentegenstellingen vallen dan weg. Als we dat dagelijks of wekelijks opzoeken en ervaren, gaat de wereld er anders uitzien.

Weblicht 24 april 2009:

Er zijn mensen die aantoonbaar liegen en hun misdaden, ondanks alle bewijsmateriaal, ontkennen. Vertrouw erop dat eerlijkheid langer duurt dan een incarnatie.

Weblicht 23 april 2009:

Mensen bedriegen zichzelf en elkaar. Laat er meer Licht op schijnen.

Weblicht 22 april 2009:

“Wie zijn idealen verliest, verliest zich Zelf”.

Motto uit “De mens in de 21e eeuw”, bladzijde 152.

Weblicht 21 april 2009:

In verbondenheid en vanuit de onderlinge band ontmoeten zielen elkaar. Vanuit gebondenheid en binding zien ze die niet en wordt er op getrapt.

Weblicht 20 april 2009:

Hoe perfect een vervalsing ook lijkt, het blijft namaak. Word en wees je Zelf.

Weblicht 19 april 2009:

Je toekomstverwachtingen worden door elk nu bepaald.

Weblicht 18 april 2009:

Het leven kent veel lawaai. Speel elke nieuwe levensdag je eigen muziekstuk.

Weblicht 17 april 2009:

Al zijn leugen en bedrog nog zo snel, de Waarheid en waarachtigheid achterhalen die wel.

En al is liefdeloosheid en onbetrouwbaarheid nog zo fel, Liefde en Vertrouwen omhullen de schepping uiteindelijk wel!

Weblicht 16 april 2009:

Leven is geloven, bidden en innerlijk weten. Zonder het laatste zijn de eerste twee vruchteloos.

Weblicht 15 april 2009:

Het positieve wordt het meest bewust en intensief ervaren, na de afwezigheid daarvan.

Weblicht 14 april 2009:

Hoe komt het dat iemand die niet alleen diens leven lang atheïst was, maar ook zich cynisch uitliet over het geloof, op zijn sterfbed spontaan begint over het kruis en een kruisteken maakt?

Zie ook het weblicht van 12 en 13 april.

Weblicht 13 april 2009:

Als alle materie wegvalt blijft het zielsverlangen over.

Zie ook het weblicht van 12 april 2009.

Weblicht 12 april 2009:

Wat zou het nu zijn dat iemand die atheïstisch is opgevoed en dat altijd is gebleven, na een leven van ruim negentig jaar op zijn sterfbed veelvuldig bezig is met het geloof?

Zie ook het weblicht van 13 april.

Weblicht 11 april 2009:

Wie werd / wordt door jou gekruisigd? Wie doet het jou? Waarheid en Liefde stijgen daarboven uit. Kijk eens van daaruit naar wat er hier in deze en jouw wereld gebeurt.

Deel s.v.p. met ons je vragen en oplossingen.

Weblicht 10 april 2009:

Binding maakt (ziende) blind. Waarheidsliefde opent de ogen.

Weblicht 9 april 2009:

Uiteindelijk is al wat we hier (willen) bereiken betrekkelijk en wordt de waarde ervan bepaald door wat het bijdraagt aan ons en het Zijn.

Weblicht 8 april 2009:

In een discussie wordt wel eens gezegd:”Ja maar, dat voel ik zo”. Realiseer je dan dat er niet alleen schijngedachten maar ook schijngevoelens zijn. Wordt het als dooddoener gebruikt, vraag dan wat er wordt gevoeld. Oprechte gevoelens kunnen altijd gedeeld en onder woorden gebracht worden.

Weblicht 7 april 2009:

Vele halve waarheden zijn als etenswaren in half geopende vuilniszakken op een vuilnisbelt; ze gaan rotten en stinken. De waarheidlievende mens verwerkt diens eigen afval met duurzame energie.

Het driehonderdste weblichtje:

Op 15-02-2009 was het tweehonderdvijftigste weblicht en schreef ik bij “Het goede nieuws” daar een artikel over. Vandaag zijn we weer vijftig weblichtjes verder. Ik ben ze gaan rubriceren. Daar kom ik nog een keer op terug. Lees het artikel eens en scrol eens door de weblichtjes. Alle reacties zijn welkom. Wat doen ze je ? Heb je er wat aan en zo ja wat? Roepen ze vragen op? Schroom niet die te stellen en ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een artikel over een bepaald onderwerp blijft aanwezig. Zo mogelijk voldoe ik er aan.

Weblicht 6 april:

Angst leidt tot leugens, moed tot waarheid.

Weblicht 5 april 2009:

In het verzwegene verschanst zich veelal de leugen, maar het kan ook de verblijfplaats zijn van liefde, waarheid en vertrouwen.

Weblicht 4 april 2009:

Als het om de waarheid gaat heeft een medaille geen twee maar vier kanten: De bovenkant, onderkant, zijkant en……… de binnenkant. Daardoor komt hier de hele waarheid niet of zelden aan het licht.

Weblicht 3 april 2009:

Wie vanuit schijnmotieven (ver)zwijgt creëert en representeert de grootste leugens.

Weblicht 2 april 2009:

De diepstliggende oorzaak van de diverse crises in de wereld is het ons niet bewust zijn van ons Zijn en de identificatie met onze schijnpersoonlijkheid. De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement leiden tot oplossingen biedende inzichten en handvatten.

Zie het lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”, 345 pagina’s, gebonden, Bert-Jan van der Mieden, uitgeverij PYRAMIDE. Te bestellen via bjpvandermieden@pyramide.nl.

Weblicht 01 april 2009:

In leefsituaties en in mijn therapeutische praktijk ben en word ik geconfronteerd met sektarische personen die anderen tracht(t)en te indoctrineren. Niet alleen inwerkend op het fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele niveau, maar zelfs op het relationele niveau. Tot op de dag van vandaag zijn er sektaristen die anderen voorschrijven van wie de ander wel of niet mag houden en of en hoe je met elkaar om mag en moet gaan. En die bepalen wie wel of niet door de duivel besmet is. Wie zich Zelf kent volgt niet.

Het bovenstaande was een van de redenen om mijn boek “De mens in de 21e eeuw” te schrijven, waarin ik daar aandacht aan schenk en uitga van de innerlijke vrijheid van de mens als zijnde een van de mensenrechten. Zie ook de weblichtjes van 28, 29 en 31 maart.

Weblicht 31 maart 2009:

Wie een ander een geloof, levensovertuiging of welke overtuiging dan ook wil opdringen is arrogant, tiranniek en respectloos. Ieder mens heeft diens eigen overtuiging in zich. Onze diepste innerlijke overtuigingen zijn unieke druppels in de levensvijver.

Weblicht 30 maart 2009:

Als water het onbewuste symboliseert en zwemmen de manier waarop wij daarmee omgaan, dan zwemt het merendeel der mensheid wat rondjes aan de oppervlakte. Liefst met aan de kant een badmeester met een stok, voor het geval dat. Pas als iedereen “de diepte in wilt duiken”, ”onder water” en “vrij” gaat zwemmen, ontstaat er verbinding en vertrouwen, waardoor we de fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele, spirituele en daardoor de economische en ecologische crises kunnen oplossen.

Weblicht 29 maart 2009:

Vanuit het schijn-ik kan de mens de ander volstrekt liefdeloos en onwaarachtig misbruiken en lijden toebrengen. Vanuit ons Zelf is er de onuitblusbare wil om dat weer te rechten. Daarom komt al hetgeen dat vanuit schijn misdaan is als een boemerang weer bij ons Zelf terug.

Weblicht 28 maart 2009:

Het is de eigen verantwoordelijkheid en keuze van de burger en de gelovige om – vanuit afhankelijkheid en het niet nemen van de eigen verantwoordelijkheid – demagogische, manipulerende, indoctrinerende, tiranniserende, sektarische, respectloze en de historie vervalsende leiders(m/v) te volgen. Kom tot je Zelf en volg ze niet meer.

Weblicht 27 maart 2009:

Als in communicatie de Klik er is en de verbondenheid is ervaren, dan is dat letterlijk onvergetelijk. Je blijft het je herinneren, ook als de ander is komen te overlijden. Verbonden zijn is er “over het lijden” heen.

Weblicht 26 maart 2009:

Communicatie is een Mysterie: In de communicatie is 99%, ja negenennegentig procent, van de ander, over en weer, onbekend en verborgen. Toch kan er in dat ene NU, en in de opeenvolging daarvan, die Verbondenheid en die Klik zijn.

Weblicht 25 maart 2009:

Wat doen we als mensheid? Verdringen, verschuiven en verloochenen, of verantwoorden, verbinden en vertrouwen? Kies(t) s.v.p. voor de laatste drie!

Weblicht 24 maart 2009:

Naar aanleiding van opkoop slechte kredieten en hypotheken in de VS:

Met het opgraven en elders herbegraven van je overleden geliefde breng je die niet meer tot leven.

Weblicht 23 maart 2009:

Wie stervende is gaat vaak terug naar diens oorsprong en naar de essentie van het bestaan. We doen er goed aan, in het volle leven staande, dat ook te doen.

Weblicht 22 maart 2009:

Respecteer je eigen ruimte en grenzen. Dat maakt dat de ander jouw ruimte en grenzen respecteert. Respecteer ook de ruimte en grenzen van de ander.

Weblicht 21 maart 2009:

“Als we ons Zelf nu eens net zo serieus namen als God dat doet. Altijd. Nooit niet!”

Motto uit “De mens in de 21e eeuw”, bladzijde 216.

Weblicht 20 maart 2009:

Laat hun vrijheid en verantwoordelijkheid bij het Leven en de ander.

Neem jij de jouwe. Wees vrij, verantwoordelijk en vreugdevol.

Zie het weblicht van 18 en 19 maart 2009.

Weblicht 19 maart 2009:

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het lijden dat we het Leven, de ander en onszelf toebrengen.

Zie het weblicht van 18 en 20 maart 2009.

Weblicht 18 maart 2009:

Het Leven, de ander en wijzelf hebben de vrijheid van keuze. Ook als dat voor ons lijden met zich meebrengt.

Zie het weblicht van 19 en 20 maart 2009.

Weblicht 17 maart 2009:

In de 20e eeuw leerden we nog uit het hoofd rekenen. Laten we in deze eeuw vanuit ons hart rekenen.

Weblicht 16 maart 2009:

Eenzaamheid en gebrek aan verbinding is een werkelijkheid. Verbonden Zijn is werkelijkheid.

Weblicht 15 maart 2009:

De toverspreuk voor deze eeuw is:”Mens, open u.”

Weblicht 14 maart 2009:

De genezing van de mensheid begint bij de erkenning dat we ziek zijn.

Weblicht 13 maart 2009:

“Geen reis zonder thuiskomst”

Motto op bladzijde 10 uit “De mens in de 21e eeuw”.

Weblicht 12 maart 2009:

Vannacht werd ik wakker en dacht ik aan de weerzinwekkende moordpartijen door minderjarige kinderen. Ik heb ten diepste een positief mensbeeld, maar de mens is wel een schepsel dat in staat is tot de meest afschuwelijke fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele misdaden tegen de eigen soort. Het minste wat we kunnen doen is gedachten uitzenden van Liefde, Waarheid en Vertrouwen naar de daders en slachtoffers.

Weblicht 11 maart 2009:

In een visioen zag ik overal ter wereld billboards langs de wegen met de tekst “Ik Verbind”, “I Connect”, enz. En iedereen ging het vervolgens doen, ongeacht hun levensovertuiging.

Weblicht 10 maart 2009:

Integer zijn begint met het bij jezelf onderscheid maken tussen schijn en zijn.

Weblicht 9 maart 2009:

De wereldwijde Spirituele Depressie is dé oorzaak van elke economische recessie. In spiritueel en psychisch inzicht ligt dan ook dé oplossing. Alle verdere oplossingen vloeien daaruit voort.

Weblicht 8 maart 2009:

Toen iemand vroeg “Wie is God?” kwamen de volgende antwoorden:”Onze Vader”, ”Een man met een baard”, “Jezus Christus onze Heer”, “De Bron”, “Een Vrouw”, “De Leegte”, “Hij zal je straffen”, “Het Mysterie”, ”Mijn Maatje”, “De Heilige Geest”, “Het goddelijke in onszelf”, ”Het Onzegbare”. Toen iedereen uitgesproken was hoorde ik geen antwoord van God, maar de Stilte in de Schepping.

Weblicht 7 maart 2009:

Hoed je voor hen die zeggen iets te willen uitpraten, maar je als een noot willen kraken.

De wereld wordt merendeels geregeerd door (onze) verborgen agenda’s.

Weblicht 6 maart 2009:

Word wakker als een glimlachend kind van negen maanden.

Weblicht 5 maart 2009:

Wie roddelt praat met en over het eigen schijn-ik. Doe er het zwijgen toe.

Weblicht 4 maart 2009:

Weet je wat de oorzaak is van slecht luisteren? We willen het niet.

En daar ligt dus tevens de oplossing!

Weblicht 3 maart 2009:

Er wordt gezwegen uit angst, boosheid, onzekerheid, teleurstelling en/of verdriet. Zwijgen vanuit wijsheid kan alleen degene die goed geluisterd heeft naar zichzelf en de ander.

Weblicht 2 maart 2009:

In deze uiterst complexe wereld met alle informatie die op ons afkomt is het begin van de remedie: Het opzoeken van de stilte.

Weblicht 01 maart 2009:

Wie de schoen aantrekt die hem/haar past siert de betrokkene, maar repareer die dan wel, indien nodig.

Weblicht 28 februari 2009:

Zeer intelligente mensen kunnen kennelijk over een behoorlijke dosis emotionele, sociale, relationele en/of spirituele domheid beschikken.

Weblicht 27 februari 2009:

Een zweefkees is iemand die de economische en ecologische crisis ontkent of bagatelliseert.

Weblicht 26 februari 2009:

Zeg elke dag iets aardigs tegen een ander. Bel regelmatig iemand die het nodig heeft.

Weblicht 25 februari 2009:

Het is wel heel erg arrogant als mensen denken dat God een wezenlijke eigenschap, die de mens wel kan hebben, Zelf niet zou hebben. God schiep, zo vertelt ook de bijbel ons, de mens naar Diens evenbeeld. De erkenning van de homofiele mens impliceert dan dat bijvoorbeeld een homoseksueel Godsbeeld mogelijk is. God is een Mysterie. Wie zijn wij om het beeld daarvan dan te beperken naar ons eigen referentiekader in deze incarnatie!

Zie de weblichtjes van 11, 12, 23 en 24 februari 2009.

Weblicht 24 februari 2009:

Het scheppingsverhaal dat uitsluitend uitgaat van de mannelijke God is een der grondoorzaken van de discriminatie van de vrouw en het in stand houden daarvan door mannen en vrouwen.

Weblicht 23 februari 2009:

De bijbel spreekt alleen over de mannelijke God, Die de wereld in zes dagen schiep. Het is typerend dat de Godsvrouwe niet genoemd wordt. Haar Bijdrage te ontkennen is blasfemie.

Als je zou uitgaan van het bijbelverhaal, dan spreken we wellicht al van een dubbel aantal productie-uren. Maar de mens kent het Mysterie niet.

Weblicht 22 februari 2009:

Als alle, vanuit schijnmotieven gevoerde, discussies en debatten niet meer plaatsvinden, ervaren we veel meer stilte in deze wereld.

Weblicht 21 februari 2009:

Als God de wereld niet geschapen had, waren Darwin en diens evolutietheorie er niet geweest. God schiep de wereld. Het zijn o.a. wetenschappers die een tipje van de sluier oplichten omtrent het hoe en wat omtrent deze Schepping.

Zie het artikel:”De tijd is rijp voor het Ennisme: De filosofie van de verbinding”(30-11-2008).

Weblicht 20 februari 2009:

Achter de wolken schijnt de zon, maar soms komt die er dwars doorheen! Jij bent die zon!

Weblicht 19 februari 2009:

Politici, bestuurders en ondernemers die zichzelf “realisten” en “realistisch” noemen en vervolgens de economische en ecologische realiteit rooskleuriger afschilderen dan de werkelijkheid laat zien, zijn kortzichtig en vertonen gedrag dat een misdaad is tegen de schepping.

Weblicht 18 februari 2009:

Uitsluitend korte-termijn-denken is een ontkenning van het menselijk intellect en een (veelal) onbewuste manifestatie van domheid.

Weblicht 17 februari 2009:

Wie zichzelf of een ander feilloos waant ontkent zich Zelf en de ander.

Weblicht 16 februari 2009:

Verbaal terrorisme is niet hetzelfde als vrijheid van meningsuiting.

Weblicht 15 februari 2009:

Het tweehonderdvijftigste weblichtje! Zie het artikel daarover op 15-02 bij “Het goede nieuws”.

Oprechte aandacht is het mooiste aandenken.

Weblicht 14 februari 2009:

We zijn niet wat we hebben, wat we denken en wat we voelen. We Zijn!

Weblicht 13 februari 2009:

De herfst is de drager van de lente. De winter bereidt haar voor.

Weblicht 12 februari 2009:

Wie een andere denkwijze bij voorbaat uitsluit, denkt niet.

Weblicht 11 februari 2009:

We moeten niet napraten, maar ook niet nadenken. Denk over en denk door.

Weblicht 10 februari 2009:

Wie een misdaad goed praat, pleegt hem zelf.

Weblicht 9 februari 2009:

Voor wie niet gelooft dat zielsverlangens realiseerbaar zijn: Waarom en waardoor verlang je dan?

Weblicht 8 februari 2009:

De woorden hel en hemel. Het verschil is twee letters “me”. De eerste twee letters van het woord mens. Zullen wij het verschil maken!!

Weblicht 7 februari 2009:

Mensenplichten: Zorg dat de hemel op aarde komt.

Zie ook het weblicht van 3 februari.

Weblicht 6 februari 2009:

Wie de hel buiten deze wereld plaatst is wereldvreemd.

Wie de hemel in zich weet, vindt dit een vreemde wereld.

Weblicht 5 februari 2009:

Vandaag ben ik net zo onbevangen als een klein kind. En morgen en overmorgen en………

Weblicht 4 februari 2009:

Zij die in het eeuwigheidscenario geloven, houden dit in ieder geval langer vol, dan zij die geloven dat ze na hersendood niet meer bestaan.

Zie hoofdstuk 2 in “De mens in de 21e eeuw”

Weblicht 3 februari 2009:

Mensenplichten: Zeg precies wat je bedoelt.

Weblicht 2 februari 2009:

Hij vroeg, gevangen in zijn lijden:”Wie helpt mij?”. Toen droomde hij dat hij in een vliegtuig zat. Links van hem vloog een arend met een klein pakje tussen diens snavel met hem mee.

Welk teken kreeg / krijg jij?

Weblicht 1 februari 2009:

Mensen kunnen je in de steek laten. Ware vrienden niet.

Weblicht 31 januari 2009:

De ander is een levenslang mysterie en wonder. Hoezeer de buitenkant dat ook tracht te maskeren en te verbergen.

Weblicht 30 januari 2009:

Schijnheilig is een mooi woord: We hebben schijn en we zijn heilig. Het is zaak om beide in onszelf te realiseren.

Weblicht 29 januari 2009:

Neem een papier en schrijf de goede en slechte eigenschappen op van een aantal personen die je heel goed kent. Welke van die eigenschappen heb je zelf ook?

Boeiend en verrassend hè! Schokkend en confronterend? Bel 055 522 39 26 of 0653 31 31 47 voor het gesprek

Weblicht 28 januari 2009:

We zien niet wat een ander denkt en voelt. Plotseling kan iemand dan compleet gestoord blijken. Maar ook de onverwachte drager/draagster van innerlijk Licht. Wie beide in zichzelf kent, kan het herkennen in de ander.

Weblicht 27 januari 2009:

Wie slecht doet………

Voor hen die gechanteerd worden of op andere wijze geconfronteerd worden met ander crimineel gedrag en/of oneerlijk zakendoen is er in ieder geval een troost: Al het criminele gedrag komt als een boemerang bij de dader terug. Rechtvaardigheid overschrijdt de grenzen van een incarnatie. Richt je op het licht en het licht in jezelf en niet op de donkerte waarin criminelen zich bevinden.

Weblicht 26 januari 2009:

De hel als eindbestemming bestaat niet, maar is uitgevonden door geestelijke leiders om de medemens te kunnen tiranniseren en te manipuleren. Mensen scheppen hun eigen hel door oneigenlijk te oordelen over de ander.

Weblicht 25 januari 2009:

Hoe overleven we de recessie? Door business te geven aan de ander!

Weblicht 24 januari 2009:

Doorloop eens alle vorige weblichtjes. Welke vijf spraken je het meeste aan? Waarom? Welke spraken je het minste aan? Waarom niet?

Vertel ons s.v.p. je bevindingen!

Weblicht 23 januari 2009:

Ik vlieg liever zelf dan dat ik ze zie vliegen. Helaas vlieg ik niet vaak.

Weblicht 22 januari 2009:

Als je boven het alledaagse uitstijgt krijg je vleugels.

Weblicht 21 januari 2009:

Als de krant het slechte nieuws brengt, dan ben jij toch het goede!

Weblicht 20 januari 2009:

“Wie voor het lijden vlucht, vlucht voor zichzelf”

Motto op bladzijde 55 uit “De mens in de 21e eeuw”.

Weblicht 19 januari 2009:

Laat de dag niet verjaren, maar renderen.

Weblicht 18 januari 2009:

Verjaardagen zijn toch dagen om nooit te vergeten?!

Weblicht 17 januari 2009:

“Ik snap niets van de ander”. Niet vreemd, als je degene die dat wil snappen niet kent.

Bestel het lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Mail naar b.j.p.mieden@pyramide.nl

Weblicht 16 januari 2009:

Hoe donker moet het buiten zijn om naar binnen te gaan?

Weblicht 15 januari 2009:

Ingespannen ontspanning leidt tot ontspannen inspanning.

Weblicht 14 januari 2009:

Wie boos wordt op een ander geeft de ander macht. Word niet voor niks boos. Jouw energie is kostbaar. Word alleen boos als de ander ervoor wil betalen. Spaar je energie voor een renderende lach.

Weblicht 13 januari 2009:

Over vijf jaar vinden we iemand die niet duurzaam is bekrompen.

Of zou het net zoals slavernij, emancipatie en wederzijds respect voor levensovertuiging wat langer duren? Wat denk jij?

Weblicht 12 januari 2009:

Zelfs de meest complexe (politieke) intermenselijke problematiek is oplosbaar vanuit ons Mens Zijn. Ze zijn niet oplosbaar als de basis van “Mens mogen Zijn” ontbreekt.

Weblicht 11 januari 2009:

Verzoek, namens alle slachtoffers, o.a. in het Midden-Oosten, aan alle kerkgangers:”Bidt s.v.p. niet voor ons. Doe er wat aan”.

Weblicht 10 januari 2009:

Onze regering durft en wil kennelijk het geweld van Israël niet “buitensporig” te noemen.

Welke christelijke normen en waarden zouden daar nu aan ten grondslag liggen? Lezen de nabestaanden van onschuldige kinderen voor uit “het oorlogsrecht”?

Zie weblicht van morgen, 11 januari.

Weblicht 9 januari 2009:

Hoe geloofwaardig is een geloof als er én gebeden en gelezen wordt én tegelijkertijd geschoten en gemarteld. Zelfs vanuit dat geloof? Niet dus. Sterker nog, dan is het gemaskeerd en sektarisch terrorisme.

Weblicht 8 januari 2009:

Stel je een openluchtgevangenis voor in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het Midden-Oosten nu. De overeenkomst? Wreed en nodeloos lijden en er zijn alleen verliezers.

Zie het weblicht van 7 januari.

Weblicht 7 januari 2009:

Stel je een openluchtgevangenis voor in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het Midden-Oosten nu. Zoek de verschillen.

Zie het weblicht van morgen.

Weblicht 6 januari 2009:

In ieder mens schuilt een terrorist. Maar ook een Lichtbrenger!

Weblicht 5 januari 2009:

Goede voornemens leiden vaak tot frustraties. Goede daden altijd tot geluk.

Weblicht 4 januari 2009:

Geen Vertrouwen zonder Liefde.

Zie de weblichtjes van 2 en 3 januari.

Weblicht 3 januari 2009:

Geen Liefde zonder Waarheid. Geen Waarheid zonder Liefde.

Weblicht 2 januari 2009:

Geen Vertrouwen zonder Waarheid. Geen Waarheid zonder Vertrouwen.

Een van de laatste zinnen uit het interview met Pim Fortuyn. Zie “Media”.

Weblicht 1 januari 2009:

In 2009 zeg ik elke dag: Gelukkig Nieuwjaar.

Zie de tien zinnige vragen in het artikel “Evalueer elke honderd dagen” van 06-09 en “Verjaardagen en -momenten” van 29-09 bij “Het goede nieuws”.

Weblicht 31 december:

Gelukkig Zijn is meer dan gelukkig oud en nieuw.

Weblicht 30 december:

Als Vertrouwen er niet is, regeert de angst.

Als Vertrouwen er is, ken je geen angst.

Weblicht 29 december:

God vroeg aan zijn Vrouw:”Welke mensen vind jij nu het leukst?”. Zij antwoordde:”De kritische”. “Waarom?” vroeg Hij met een glimlach. “Daar zit het meeste Leven in”.

Weblicht 28 december:

In welk leger mensen ook dienen – voor welk land dan ook – en tot welke groep men ook behoort, waarbij men strijd levert met anderen, mensen hebben altijd en door alle eeuwen heen drie gemeenschappelijkheden: Het verlangen en de wil om in leven te blijven, liefdesvermogen en liefdesverlangen en het willen opheffen van lijden.

Het tweehonderdste weblicht!

Het weblicht van 27 december is het tweehonderdste weblicht! Kijk ook eens bij het honderdvijftigste weblicht op 7 november en de tips aldaar. Boeiend voor mezelf om de afgelopen vijftig weblichtjes weer eens te herlezen. Ze ontstaan vrijwel allemaal per dag en geven dus weer wat mij bezig heeft gehouden en bezighoudt. Ik vraag me wel weer af of ik er weer vijftig kan bedenken, maar tot nu toe is het gelukt. Wie weet komen we nog eens tot een (scheur)kalender of agenda ten behoeve van de Stichting Globaliseringscentrum. Het wordt dan in ieder geval een bijzondere. Je kunt je vast aanmelden! Stuur een mailtje met “Info kalender/agenda 2010” en ik zend je op de aanbiedingslijst. Dat verplicht je uiteraard nog tot niets.

Weblicht 27 december:

Ik verbind. Jij verbindt. Hij verbindt. Zij verbindt. Het verbindt. Wij verbinden. Jullie verbinden. Zij verbinden. Alles is verbonden.

Weblicht 26 december:

Ik droomde dat elke kaarsvlam een mens vertegenwoordigde. Toen de mensheid ontwaakte zag zij het licht in zichzelf. Toen merkte ik dat ik niet droomde maar wakker was!

Weblicht 25 december:

De drager van het licht is niet het licht zelf.

Weblicht 24 december:

De schijn kent geen onvoorwaardelijkheid. Het Zelf geen voorwaarde.

Weblicht 23 december:

Wie echt luistert naar de ander hoeft geen vragen te stellen, want de ander opent zich.

Weblicht 22 december:

Wie vanuit diens ego leidt veroorzaakt lijden.

Weblicht 21 december:

Geven kan in deze wereld gevolgd worden door lijden. Wie blijft geven leidt deze wereld!

Weblicht 20 december:

Je kunt een idee hebben van wat komen gaat en hopen dat er iets gebeurt. Verwacht echter in die zin, dat je – in vertrouwen in het leven – het mogelijk acht, maar het openlaat.

Weblicht 19 december:

De schijn kan je heel hardnekkig, grondig en langdurig bedriegen, maar “Zijn” duurt het langst. Gelukkig geldt dat zelfs heel vaak binnen één incarnatie.

Weblicht 18 december:

Ondernemers en bestuurders die in 2014 nog niet duurzaam opereren worden dan als bekrompen en ouderwets beschouwd.

Weblicht 17 december:

Ten diepste is het kijken naar en spelen van voetbal het verlangen naar verbinding maken en verbondenheid. We zijn echter Het Spel en Het Spelen vergeten.

Vertel ons s.v.p. je diepste verlangens naar Het Spel en Het Spelen

Weblicht 16 december:

Stel je voor dat de mensheid zich bewust wordt dat ze verdringt en vlucht. Dan wordt de psychische, sociale en geestelijke gezondheidszorg het grootste werkveld.

Weblicht 15 december:

Als het maken van en kijken naar sex- en geweldfilms verboden werd, blijkt de wereld een (verborgen) vulkaan van oneigenlijke machtswil, haat en agressie. En komt de verborgen verslaafdheid van de mens in de openbaarheid. Vervang ze door goede films en de reclame door ideale reclame, zoals bijvoorbeeld:”Stop het verdringen”.

Weblicht 14 december:

Wie gaat doordenken en doorvoelen komt zich Zelf tegen.

Weblicht 13 december:

Wie de radio of tv uitzet komt zichzelf tegen.

Weblicht 12 december:

We leven op deze aarde als mijnwerkers. We dragen een innerlijke mijnwerkerslamp en langs onze levenswegen staat telkens het bord:”Ontsteek uw licht”.

Laten we elkaar helpen dat licht te ontsteken.

Weblicht 11 december:

Vertrouwen is: Ondanks het feit dat je het lijden niet begrijpt zeggen:”En toch…”

Wat is jouw “En toch….?”

Weblicht 10 december:

Er zijn nog kinderen die dansen en zingen. Zorg dat ze blijven dansen en zingen.

Wie is het dansende en zingende kind in jou? Her-inner en ont-dek het!

Weblicht 9 december:

Voor hen die het (te) druk hebben: Je verspilt gemiddeld minimaal 1 uur per dag en veelal is het meer. Dat zijn heel wat uren per jaar. Dat is met een geringe investering in tijd en geld te verhelpen, waarmee je kwaliteit van leven op alle zes de niveaus omhoog gaat. Een mooi cadeau (aan jezelf) voor de decembermaand en het nieuwe jaar.

Weblicht 8 december:

Gebrek aan emancipatie wordt niet veroorzaakt door mannelijk en vrouwelijk gedrag, maar door menselijke angst, minderwaarde en de compensatie daarvan in oneigenlijke machtswil en weerstand.

Als alle verandering bij onszelf begint, wat doe jij dan aan jouw emancipatie? Voor hulp, zie o.a. deel 3, hoofdstuk 27 in “De mens in de 21e eeuw”.

Weblicht 7 december:

De Adventstijd is een jaarlijks ijkpunt, dat ons herinnert aan het licht dat zich vermeerdert. Laat elke dag in het jaar een Adventsdag zijn en je innerlijk licht helderder schijnen.

Weblicht 6 december:

Herinner je ook eens de Goede Heilige Vrouwe en wat Zij ons allemaal schenkt

Weblicht 5 december:

Doe jij je best, dan doet het Leven de rest.

Weblicht 4 december:

Als het Leven een zet doet, reageer dan alert en goed.

Weblicht 3 december:

Wie de kunst verstaat van het wachten, leeft het meest intens.

Weblicht 2 december:

Er zijn mensenrechten, mensenplichten en -verantwoordelijkheden. Respecteer ze alle drie.

Weblicht 1 december:

Het erkennen van de mensenrechten begint bij het nakomen van je individuele plichten hierin.

Weblicht 30 november:

De eeuwigheid duurt gelukkig lekker lang!

Weblicht 29 november:

Er zijn veel mensen die diep lijden onder een overgenomen, verwrongen godsbeeld. Ik raad hen aan zich eens voor te stellen welk godsbeeld een dier, een natuurgeest, een engel of een niet-blanke medemens heeft. Zich af te vragen of God een Partner heeft en welk beeld een niet-heteroseksuele medemens daarvan heeft. Dat lucht niet alleen op, maar werpt er ook licht op.

Wat is jouw godsbeeld en welke verlangens heb jij ten aanzien van god(en)?

Weblicht 28 november:

De plaat die wij voor de kop hebben als mens, maakt het ons zwart voor de ogen. Wie zich Zelf iets verheft en naar zichzelf kijkt, ziet een driedimensionale werkelijkheid. Wie de blik naar binnen op zich Zelf richt, ziet de lichtende meerdimensionale werkelijkheid en een immer wijkende horizon.

Weblicht 27 november:

Jarenlang volgden zij dagelijks, geheel gestructureerde, zwemlessen. Op een dag zei de badmeester:”Jullie mogen vrij zwemmen.” Velen wisten daar geen raad mee. Dat is tragisch en zorgwekkend, want het Leven is:”Vrij zwemmen.”

Weblicht 26 november:

Wie met stilte spreekt, beluistert de klanken daarin en in de ander.

Weblicht 25 november:

Iemand die spreekt zonder stilte veroorzaakt geluidshinder.

Weblicht 24 november:

Wat zou er gebeuren als ieder diens binnenste naar buiten zou keren?

Wat is het effect als jij je Zelf, je diepste binnenste, naar buiten toe keert?

Weblicht 23 november:

Levenskunst begint met te accepteren dat het leven vragen oproept die niet te beantwoorden zijn, vanuit de beperktheid die deze driedimensionale werkelijkheid met zich meebrengt. Maar ook die acceptatie is pas mogelijk, als men dieper dan de derde dimensie schouwt.

Weblicht 22 november:

Neem je Zelf net zo serieus als het Leven dat doet.

Weblicht 21 november:

Trouwbelofte:

Beloof jij…………… Het Leven lief te hebben,

Het te respecteren, te dienen en trouw te blijven,

in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid,

alle dagen van je Zijn?

Weblicht 20 november:

Ze zeggen wel dat je van het concert des levens geen programma krijgt. Dat klopt ook wel, want we hebben het niet nodig. We voeren onze eigen compositie uit.

Weblicht 19 november:

De complexe mens maakt relaties complex. De ware Mens geniet ervan.

Weblicht 18 november:

Laat je creatieve, spontane Zijn niet smoren door het oordelen van anderen

Weblicht 17 november:

Fouten bieden leermomenten. Het zijn in diepste zin geschenken aan jezelf. Breng echter geen nodeloos leed toe aan de ander.

Weblicht 16 november:

In eeuwige verbondenheid trillen we allemaal samen op eenzelfde niveau van Zijn. Maar elke relatie is daarbij uniek.

Weblicht 15 november:

Duurzame ontwikkeling en ontplooiing begint bij je Zelf.

Weblicht 14 november:

Je hebt recht op de liefde van de ander. De ander heeft recht op jouw liefde.

Weblicht 13 november:

Zorg dat je hart, je leven klopt voor je Zelf en voor de Ander.

Weblicht 12 november:

Heb je vandaag al aan je Zelf gedacht?

Weblicht 11 november:

Dat je leeft is een geschenk. Hoe je leeft is een vrije keuze.

Weblicht 10 november:

Laten we van alle tranen geluksdruppels maken.

Weblicht 9 november:

Wie kwaad spreekt over jou probeert met zijn eigen schaduw zich te verlichten. Resultaat: Het wordt donkerder om hem/haar heen. Het raakt jou niet. Jouw licht verdrijft de duisternis.

Weblicht 8 november:

Ook wel eens bedrogen en geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid van anderen? Laat het je waarheidsgerichtheid, waarheidsliefde, vertrouwen en integriteit verdiepen.

Honderdvijftigste weblicht:

Het weblicht van 7 november is het honderdvijftigste weblicht! Dat vind ik zelf een prestatie, maar ik realiseer me ook dat ik hoop dat er nog duizenden uit mijn brein zullen voortkomen. Met ruim 7500 bezoekers in vijf maanden en 140 artikelen in 162 dagen is er een begin. Ik hoop op vele reacties op de weblichtjes en de artikelen, zodat we verbindingen tot stand brengen en verdiepen. Op 18-09 is het honderdste weblicht. Kijk ook (nog) eens naar de tips bij het vijftigste op 30-07.

Weblicht 7 november:

Wie zijn verplichtingen moet nakomen is een slaaf. Wie zijn verplichtingen wil nakomen is een leider.

Weblicht 6 november:

De Amerikanen kozen eerder een zwarte president dan wij Nederlanders een vrouwelijke premier. Hoe willen wij herinnerd worden?!

Weblicht 5 november:

Een historische dag: De Verenigde Staten koos haar eerste zwarte president Barack Obama. Laten we speciaal alle niet-blanken feliciteren, na eeuwenlange overheersing door het blanke ras. En laten we denken aan allen die daaronder geleden hebben en nog steeds lijden. Yes we can: Dream, overcome and change. Yes, they did!

Weblicht 4 november:

Wie verlies niet kan verwerken, geniet niet optimaal van winst.

Weblicht 3 november:

Als je niets hebt, heb je ook niets te verliezen. Als je niets bent, ben je verloren.

Zie het weblicht van 21 oktober.

Weblicht 2 november:

Geloven geeft onrust. Weten biedt rust.

Weblicht 1 november:

Op onze levenswegen dragen we allemaal onze eigen spiegel en rugzak. Kijk er dagelijks in.

Wie zichZelf ontdekt ontmoet de ander.

Zie de omslag van mijn boek, waarin ik vertel over het hoe, waarom en waartoe.

Weblicht 31 oktober:

De ander kan zoveel goeds over jou vertellen en jij over de ander.

Weblicht 30 oktober:

Toegankelijk zijn betekent:”De ander toegang geven tot je Zelf”

Wie geef jij toegang tot wie?

Weblicht 29 oktober:

Pas als de schijn failliet is, is de weg vrij voor optimale rendementen.

Weblicht 28 oktober:

Ik wens jullie goedevandaag! Geloof in morgen, groei door gisteren en ga voor vandaag.

Weblicht 27 oktober:

Ieder mens heeft recht op vrijheid. Jij ook. De ander ook. Zij ook.

Wie ontneem jij vrijheid? Wie ontneemt jou vrijheid? Wat doe je eraan?

Weblicht 26 oktober:

Ik houd van bomen: Over levens bomen

Welke vruchten dragen jouw levensboom? Deel ze uit!

Weblicht 25 oktober:

“Consequent je consequenties trekken heeft nogal wat consequenties”

Motto uit “De mens in de 21e eeuw” bladzijde 24.

Weblicht 24 oktober:

Wie erkent dat hij/zij krank van zinnen is, is op weg naar hun genezing

Weblicht 23 oktober:

Wie een ander vergeet, vergeet zichZelf.

Weblicht 22 oktober:

Ont-dek en ont-wikkel alle facetten van jouw diamant: jouw Zijn. Ken je alle facetten van de ander al? Belicht die eens.

Wat ont-dek je nu?

Weblicht 21 oktober:

Ik Ben. Jij Bent. Wij Zijn. Het Is.

Zeg dat eens bewust en langzaam hardop. Luister er eens naar! Wat ontdek je nou?

Laat het ons s.v.p. weten.

Weblicht 20 oktober:

“Ik huil soms van binnen” zei de directeur in een bijeenkomst met al zijn personeel. De stilte die daarna viel, was de basis voor blijvend betere in- en externe communicatie.

Dat is nou mijn vak. Kun je je voorstellen dat ik blij ben met mijn dankbare werk?!

Weblicht 19 oktober:

Vandaag doe ik alles duurzaam.

Wat ga je doen? Vertel je ons hoe het is gegaan?

Weblicht 18 oktober:

Wie het binnenste niet eert, is het buiten niet weerd.

Weblicht 17 oktober:

Geef je energie. Zeker aan hen die het nodig heeft. Van geven krijg je energie. We geven energie aan elkaar.

Weblicht 16 oktober:

Het Leven vertrouwt jou! Vertrouw ook het Leven!

Zijn daar problemen mee?( Laat) Even 055 bellen! … : 5 22 39 26. Of mobiel: 0653 31 31 47.

Weblicht 15 oktober:

Wie ziet kan toch “blind” zijn. Wie niet helderziend is kan toch Zien.

Je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn om toch in de Geest te geloven en die te ervaren. Wat zijn jouw bevindingen?

Weblicht 14 oktober:

De wakkere mens weet dat de droom niet de werkelijkheid, maar een droom was.

Dromen zijn geen bedrog, maar een fase waaruit we kunnen leren.

Weblicht 13 oktober:

Als het onderwijs goed is kan elke elfjarige uitleggen dat de tegenstellingen tussen arm en rijk in de wereld nog steeds te groot zijn.

Weblicht 12 oktober:

Je kunt niet naar iets zoeken dat er niet is.

Weblicht 11 oktober:

Schijnvertrouwen wordt gevoed door egoïsme en egocentrisme. Zelfvertrouwen door de Bron. Vertrouwen is als een rots in de branding. Schijnvertrouwen is als drijfzand.

Wat ont-dek je als je teruggaat naar jouw innerlijke bron van vertrouwen?

Weblicht 10 oktober:

Kinderen die vragen………………zijn de volwassenen die slagen!

Weblicht 9 oktober:

Er zijn ernstige, tijdelijke crises in “hebben”. De ernstigste crisis bestaat al sinds mensenheugenis: De crisis in “Zijn”.

Welke vragen heb jij hierover?

Weblicht 8 oktober:

We leven allemaal in een cocon. Er is wel licht buiten de cocon, maar ons Licht hervinden we diep binnen in ons Zelf.

Weblicht 7 oktober:

Schijn bedriegt: Mensen verbergen hun criminaliteit. Criminelen verbergen hun menselijkheid.

Weblicht 6 oktober:

Wie alleen zijn brood belegt, is vandaag de dag een gelukkig mens.

Weblicht 5 oktober:

Al die verschillende geloven op één aarde.

Ik geloof dat de Schepper er slechts één bewaarde: Liefde.

En mocht je zeggen dat alle goede dingen uit drie bestaan,

dan zal de Schepper ook voor Waarheid en Vertrouwen gaan.

Weblicht 4 oktober:

Onze tijdsbesteding wordt bewust, maar veelal onbewust, bepaald door de zes kwaliteitsniveaus van leven: het fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele niveau. Deze werken allemaal op elkaar in.

Tip: Breng ze bij jezelf in kaart. Wat zijn je bevindingen?

Weblicht 3 oktober:

“Achter elke angst wacht de Liefde ons op”

Motto uit “De mens in de 21e eeuw”, blz. 111.

Weblicht 2 oktober:

Denken zonder gevoel is een misdaad. Voelen zonder denken is in-der-daad mis.

Weblicht 1 oktober:

Al maakt men de leugen nog zo complex, geraffineerd en groot,

Liefde, Waarheid en Vertrouwen krijgt men nooit dood.

Zie het artikel op 24-09-2008

Weblicht 30 september:

Waarachtige kunst geeft weer wat ons ten diepste beweegt

Weblicht 29 september:

Je lichaam stelt je een vraag:”Luister eens naar mij van top tot teen. Wat ontdek je?”

Antwoord je lichaam regelmatig

Weblicht 28 september:

“Hoe is het nu echt met je?”

Met dank aan zoon Markward

Weblicht 27 september:

“Te…. is nooit goed”, behalve tezamen.

Welke actie onderneem jij nu daartoe? Vertel je het ons en het effect ervan?

Weblicht 26 september:

De leraar vroeg aan de leerling:”Waar zit jouw verstand eigenlijk”? De leerling wees naar zijn hart.

Weblicht 25 september:

Wat er ook gebeurde toen jij je kwetsbaar opstelde: Er ontstaat vertrouwen als jij je (opnieuw) kwetsbaar opstelt.

Deel s.v.p. je ervaringen met ons. Wat gebeurde er?

Weblicht 24 september:

Je kunt je gezicht nooit verliezen, wel je masker.

Weblicht 23 september:

Kijk eens goed naar de ander als die lacht. Wie zie je dan?

Weblicht 22 september:

De honger van de schijn is niet te stillen. Geestelijke honger wordt altijd gestild.

Het schijn-ik wil continu gevuld worden. Het Zelf is vervuld van zichzelf.

Weblicht 21 september:

Toegevoegde waarde zonder eigenwaarde is waardeloos. Eigenwaarde is waardevol. Eigenwaarde + toegevoegde waarde = waardevermeerdering.

Deel met ons s.v.p. eens hoe jij vanaf nu tot waardevermeerdering bent gekomen.

Weblicht 20 september:

Elke seconde zonder levensdoel is een vorm van tijdverspilling

Weblicht 19 september:

Als je niet weet wat je wilt dwaal je. Als je het wel weet, kies dan de goede weg. Als je die niet weet, bel me dan: “Via een buitenlijn naar binnen”.

Weblicht 18 september: Het honderdste weblicht! Zie 24-08 voor het 75e en de tips bij het vijftigste weblicht op 30-07.

Als het stil wordt in je hoofd, hoor je het zingen in je hart

Weblicht 17 september:

Deze wereld waarin wij leven is niet de en de gehele werkelijkheid. Wij leven hier op een eiland. Dat besef is de eerste stap naar het opheffen van eenzaamheid.

Weblicht 16 september:

Investeer zélf in de (werk- en privé)relatie, die je met de ander hebt

Wat gebeurt er nu je zelf het initiatief neemt?

Weblicht 15 september:

Als we hier samen zijn, kunnen we ook onze verbondenheid ervaren. Neem eventueel zelf het initiatief.

Weblicht 14 september:

“Als we ons Zelf nu eens net zo serieus namen als God dat doet. Altijd. Nooit niet!”

Een van de honderd motto’s uit “De mens in de 21e eeuw”, blz. 216. Je kunt God vervangen door het Leven of een andere naam. In deze incarnatie kies ik voor deze benaming.

Oproep:

Misschien vind je het leuk om eens op een weblichtje te reageren. Bij de volgende weblichtjes vroeg ik om een reactie:

30-05 /02-06 / 06-06 / 09-06 / 12-06 / 18-06 / 19-06 / 29-06 / 01-07 / 17-07 / 20-07 / 22-07 / 25-07 / 28-07 / 29-07 / 31-07 / 02-08 / 11-08 / 17-08 / 21-08 / 25-08 / 30-08 / en 12-09.

Je kunt natuurlijk ook op een van de andere weblichtjes reageren. Van diverse mensen krijg ik mondeling positieve reacties op de weblichtjes. Daar ben ik uiteraard blij mee, maar het is mooi als je hier je ervaringen met anderen uitwisselt. Dat intensiveert de verbinding, die er altijd is. Oeps, bijna weer een weblicht.

Weblicht 13 september:

Ontmoet jezelf eens voor het eerst. Hoe stel je je dan voor?

Weblicht 12 september:

Zie de ander in de eerste plaats als mens en dan pas als degene die een bepaalde rol vervult: ouder, kind, collega, baas, politieagent, enz. We zijn mens, we hebben een rol.

Tip: Pas het ook op jezelf toe. Wie ben jij als mens, zonder die rol(len)?

Weblicht 11 september:

Benader alles en ieder schepsel vanuit het standpunt dat het een ziel heeft

Weblicht 10 september:

De meest beperkende overtuiging is, dat deze wereld de enige werkelijkheid is

Weblicht 9 september:

Na ontmaskering van de schijn, wacht bewust geluk

Weblicht 8 september:

Laat de zon op je tranen schijnen en zie de glinstering van wat diep-in IS

Weblicht 7 september:

Als je eerlijk bent ten opzichte van je Zelf ga je voor honderd procent!

Weblicht 6 september:

Zwijgen is vaak veelzeggend. Veel zeggen is vaak verzwijgend

Weblicht 5 september:

Sta even stil, kijk een keer naar binnen, een keer naar buiten en nog een keer naar binnen en loop dan pas verder

Weblicht 4 september:

Om gelukkig te zijn heb je geen geld nodig. Geld maakt alleen gelukkig, als je weet wat Geluk is

Weblicht 3 september:

Je kiest je levenspartner niet, die herken je

Weblicht 2 september:

We worden elke dag en elk moment opnieuw geboren. Wie is dat?

Weblicht 1 september:

De jeugd heeft de toekomst, de eeuwige jeugd het Nu

Weblicht 31 augustus:

Zou het de Goden niet behagen,

als we Hen iets gaven,

in plaats van alleen maar te vragen?

Weblicht 30 augustus:

Ik weet nog niet hoe ik het inhoud kan geven,

maar ik wil wel beschermmens van engelen en natuurgeesten zijn.

Wie komt er nog meer “uit de kast” en heeft ideeën over inhoud en mogelijkheden van verbinding?

Weblicht 29 augustus:

De grootste vrijheid is vrij te zijn van projectie

Zie bladzijde 78-82 van “De mens in de 21e eeuw” http://www.pyramide.nl

Weblicht 28 augustus:

Schijn bedriegt, Zijn begrijpt

Weblicht 27 augustus:

Als het donker is om je heen, kom dan niet in opstand daartegen, maar verlicht jezelf en de ander met je eigen licht.

Weblicht 26 augustus:

Welk verdriet zit er achter (je) boosheid en welke boosheid achter (je) verdriet? En welk zielsverlangen ligt onder beide?

Tip: doe er wat mee en laat (je) er eventueel bij helpen.

Weblicht 25 augustus:

Wat verzwijgen de mooie woorden en wat verhult de mooie buitenkant? …………Neem eens een opruimdag!

Geef je de tip door en deel je de effecten met ons?!

Het weblichtje van 24 augustus is het vijfenzeventigste weblicht! Kijk eens bij het vijftigste van 30 juli voor tips. Veel plezier en ik hoop dat je er baat bij hebt. Ik hoop dat je dit aantal weblichtjes met ons wilt meevieren door jouw reacties op weblichtjes of artikelen. Elk “Ik verbind” leidt tot meer verbinding! Zie http://www.ikverbind.nl

Weblicht 24 augustus:

Door bewust te willen, bewust te worden en bewust te Zijn en door bewust te mogen, bewust te durven en bewust te doen, worden jouw, onze en de doelstellingen van de Schepping gerealiseerd.

Weblicht 23 augustus:

“Als je zegt:”Ik ben wakker”, dan weet je ook “Ik heb gedroomd”

Weblicht 22 augustus:

“Het is een Wijze die zegt:”Kijk naar je Zelf”

Motto op bladzijde 175 in mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Ik sloeg het boek op een willekeurige bladzijde open. Zie ook de weblichtjes van 25 en 26 juni.

Weblicht 21 augustus:

Als je het leven beschouwt als een toneelstuk waarin je diverse rollen speelt, hoe zie jij je Zelf dan als toeschouwer?

Je reactie en ervaringen zijn welkom!

Weblicht 20 augustus:

“Wie een eis stelt aan de ander, ontkent de ander. Wie een eis stelt aan zichzelf, ont-dekt zijn Zelf.”

Weblicht 19 augustus:

“Ontsteek” eerst het licht in jezelf en help dan met behulp van dat licht de ander

Weblicht 18 augustus:

We nemen als axioma:”Je kunt niet iets verlangen dat niet bestaat”. Wat zijn dan jouw diepste verlangens?

Weblicht 17 augustus:

Ik verlang naar een leven zonder angst, dus dat bestaat!

Reageer s.v.p. hier, of via b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl

Weblicht 16 augustus:

Ziekte is een signaal. Wie het oppakt wordt gezond!

Weblicht 15 augustus:

Het grootste geschenk dat wij als mensen hebben gekregen is de vrijheid van keuze

Weblicht 14 augustus:

Al is er nog zoveel schijn, de overwinning is aan het Zijn!

Weblicht 13 augustus:

Wie mediteert en daarna weer in de waan van de dag opgaat mediteert niet maar verspilt kostbare tijd

Weblicht 12 augustus:

Innerlijke rijkdom kunnen we niet verliezen

Weblicht 11 augustus:

Het leven is als de rivier die vanaf de gletsjer naar zee stroomt: We weten niet hoe ons leven stroomt, maar wel waar we terecht komen.

Wat is jouw beginpunt en waar kom jij terecht?

Weblicht 10 augustus:

Her-inneren doet bewust leven, bewust leven doet her-inneren

Weblicht 9 augustus:

Er bestaat geen liefde zonder communicatie en geen communicatie zonder liefde

Weblicht 8 augustus 2008:

We kunnen alleen leven zonder angst door vol Bewust Zijn.

Hiertoe wil de bewustwordingspsychologie inzichten en richting bieden, o.a. door dit weblog.

Weblicht 7 augustus:

Vertrouwen als het goed gaat is niet zo moeilijk. Vertrouwen bij tegenslag en lijden is Levenskunst. Het geeft gelukkig Licht en verlichting in de duisternis.

Zie ook het weblichtje van 16 juni.

Weblicht 6 augustus:

Ieder van ons heeft een eeuwige vlam in zich, die altijd en op al je levens-wegen brandende is. Zie die in jezelf en in de ander.

Weblicht 5 augustus:

De leraar die niet luistert is noch leraar noch leerling. We zijn elkaars leraar en leerling.

Weblicht 4 augustus:

Wezenlijke relaties kunnen worden vertroebeld door de schijn. Hef jouw schijn op. Het realiseren van je zielsverlangen is niet afhankelijk van de schijn van de ander.

Weblicht 3 augustus:

Dag Vreugdekind!

Weblicht 2 augustus:

Pluk de dag, pluk de toekomst en pluk het Nu!

Welke gedachten en gevoelens en vragen roept dit in je op?

Weblicht 1 augustus:

Verbind je met de ander van binnenuit. Dan ontmoet je de ander altijd van binnen.

Weblicht 31 juli:

Geloven is hopen. Hopen is leven. Leven is weten. Geloven is dus weten.

Een denkprikkel. Wie gaat deze uitdaging aan?

Het weblichtje van 30 juli was alweer het vijftigste weblicht! Een tip voor zelfreflectie waar je meteen en op langere termijn wat aan kunt hebben: Lees ze allemaal eens door en beantwoord daarbij de volgende vragen:

1. Welke spraken/spreken je het meeste aan en waarom?

2. Wat heb je ermee gedaan, wat ga je ermee doen en met welk doel?

3. Welke spreken je het minst aan? Hoe komt dat?

4. Wat ga je daar verder mee doen? Schrijf voor jezelf op wat jouw visie/mening is.

5. Welke weblichtjes wil je delen met een ander? Doen!

Dit weblog is bedoeld om elkaar te inspireren op onze levensweg. Dat kun je doen door jouw ervaringen en antwoorden met ons te delen. Als je dat liever wilt, kan dat anoniem. Je kunt ook mailen naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl.

Weblicht 30 juli:

Liefde is grenzeloos, dus jij hebt invloed op een betere wereld. Denk daaraan en zend je goede gedachten uit! Zend ze uit, zend ze uit……….

Weblicht 29 juli:

Schouw jezelf en de ander en zeg:”Ik zie het Wonder in jou”.

Vertel ons je wonderen! En die van de ander.

Weblicht 28 juli:

Echte verbinding met de ander komt pas tot stand vanuit je Zelf.

Wat zijn jouw ervaringen?

Weblicht 27 juli:

Maak van elke dag je verjaardag: Laat je Zelf (opnieuw) geboren worden.

Weblicht 26 juli:

Behalve het lijden kunnen we hier ook het Zijnde ervaren.

Weblicht 25 juli:

Ouders hebben en nemen geen kinderen. Ouders en kinderen hebben wederzijds een afspraak. Ouders mogen kinderen voeden en opvoeden. KInderen mogen leren en zich ontwikkelen en ontplooien. Ouders en kinderen zijn er……. voor elkaar!

Deel jij deze visie en wat zijn jouw ervaringen?

Weblicht 24 juli:

Alle kansen en mogelijkheden die je nodig hebt liggen in het NU.

Weblicht 23 juli:

Vanuit je Zelf leef je zonder afhankelijk te zijn van de erkenning en waardering van anderen.

Weblicht 22 juli:

Je competenties (her)vind je in de Stilte. En daarna zet je ze (opnieuw) in.

Welke (her)vond jij?

Weblicht 21 juli:

Schijn is een doodlopende weg.Zijn vele levenswegen.

Weblicht 20 juli:

Kijk de ander in de ogen en zie jezelf. Kijk in de spiegel en zie de ander.

Als weblichtjes vragen oproepen, stel ze dan gerust. Als je dat niet via dit weblog wilt, dan kan dat ook op b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl.

Weblicht 19 juli:

Wie goed kan luisteren, wil dat altijd verdiepen.

Weblicht 18 juli:

Vrijheid is de basis voor elk goed contact.

Weblicht 17 juli:

Elke individuele en collectieve crisis biedt een leerzame uitdaging.

Dit is niet lichtzinnig bedoeld. Ik heb er ervaring mee. Als je er middenin zit ervaar je het veelal niet zo. Wie wil zijn/haar reactie op dit weblichtje geven? Wie kan het en waarmee onderschrijven?

Weblicht 16 juli:

Verbinding Is er. Altijd en met iedereen!

Weblicht 15 juli:

Vreugde ligt in ons en wordt niet bepaald door de omstandigheden.

Weblicht 14 juli:

Geen schaduw zonder licht.

Weblicht 01 juli:

Verstuur de komende veertien dagen elke dag een e-card. Bijvoorbeeld naar iemand die eenzaam is, je vriend(in), zieke collega, opdrachtgever, leverancier, klant, clubgenoot of buurtgenoot. Zie…(http://www.ikverbind.nl)

Hoe heeft dit je leven veranderd?

Weblicht 30 juni:

Reageer eens als je wilt op de weblichtjes van 30 mei, 02/06/09/12/18/19 en 29 juni. Uiteraard zijn reacties op de andere weblichtjes ook welkom. “Wie deelt en geeft, die gelukkiger leeft.”

Weblicht 29 juni:

Lees de voorgaande dertig weblichtjes nog eens rustig over. Welke sprak je het meeste aan en waarom en waardoor?

We vernemen graag je bevindingen.

Weblicht 28 juni:

Wie zich Zelf geeft, geeft aan het Goede Doel.

Weblicht 27 juni:

Ik ben wijs:ieder mens heeft diens eigen Wijsheid.

Weblicht 26 juni

“De harmonie loopt voor het conflict uit”

Motto op blz. 68 van “De mens in de 21e eeuw”.

Weblicht 25 juni:

Onthoud altijd:”We hebben leed en we Zijn blij”.

Motto op blz. 67 van “De mens in de 21e eeuw”.

Weblicht 24 juni:

De kunst van hier te Zijn is het herinneren van het Zijnde en het (h)erkennen en analyseren van schijn. Zweverigen denken dat we het wereldse moeten loslaten. Realistische idealisten willen het eeuwige met het aardse verbinden en brengen die verbinding tot stand.

Weblicht 23 juni:

Als ik “ik kan het niet” vervang door “Ik wil het niet”, wie wil dan wel?

Weblicht 22 juni:

“ik moet” is een vlucht. “Ik wil” bevrijdt.

Weblicht 21 juni:

De vier seizoenen liggen in onszelf omsloten: Onderzoek je eigen winter, ruim die op met je herfst, laat je Zelf ontkiemen in je lente en oogst in je zomer. Onderzoek in je zomer wat is blijven liggen, ontwikkel jezelf in je herfst, benut de stilte van je winter en ontplooi het in je lente. Onderzoek in je lente wat er in jouw zelf geboren wil worden en laat het zien in je herfstkleuren. En onderzoek in je herfst je stormen en buien en pluk er, na het zelfonderzoek in je winter, in je lente en zomer je vruchten van. Kortom: Beleef al je/de seizoenen, onderzoek jezelf en Leef!

Weblicht 20 juni:

Emancipatie en diversiteit begint bij je Zelf.

Weblicht 19 juni:

Her-inner je je zielsverlangen. Elke min herken je alleen doordat je de plus kent.

Vertaal elke negatieve gedachte en elk negatief gevoel naar je diepste verlangens.

Wat heb je nu ont-dekt en ont-wikkeld?

Weblicht 18 juni:

Van vergelijken word je armer. Door je uniciteit rijker.

Vertel ons s.v.p. je ervaringen!

Weblicht 17 juni:

Als het vriest in de levenszomer, laat dan je zon erop schijnen.

Weblicht 16 juni:

Wij worden allemaal door het leven gedragen.

Weblicht 15 juni:

Ik ben mijn eigen leider en leraar.

Weblicht 14 juni:

Ik voel me waardeloos. Dat klopt want je bent onbetaalbaar.

Weblicht 13 juni:

Niemand hoeft naar mij te luisteren. Maar ik luister zelf wel.

Weblicht 12 juni:

Ik stel steeds meer vragen, want ik oordeel niet meer.

Wat is het effect voor jou in leven, wonen en werken?

Weblicht 11 juni:

Ik heb tijd in overvloed.

Weblicht 10 juni:

Kijk negentig minuten naar binnen en gun je Zelf de overwinning

Weblicht 9 juni:

Voor in de file of in de trein: Fantasie, Intuïtie, Luisteren, Etiquette.

Nog leuke mensen ontmoet?

Weblicht 8 juni:

Problemen? Zoek de oorzaak en je vindt de oplossing.

Weblicht 7 juni:

Iedereen wil liefde. Geef het iedereen.

Weblicht 6 juni:

Ik groet iedereen met een glimlach. Hoe reageerde men?

Schrijf ons de mooiste, leukste reactie

Weblicht 5 juni:

Wie het te druk heeft, is te lui om voor zichzelf te zorgen.

Weblicht 4 juni:

Waarom wil je met vakantie? Uitrusten? Genieten? Veel moois zien? ………..?

Doe dat elke dag. Maak van elke dag ook een vakantiedag.

Protest? Kan dat niet? Kijk nog even naar het weblichtje van 01 juni en let op die van morgen!

Weblicht 3 juni:

Vervang elk slecht (nieuws)bericht door je diepste verlangens. Geniet ervan!

Weblicht 2 juni:

Vandaag doe ik de televisie en de radio niet aan. Wat ontdek ik in de stilte?

Deel met ons je bevindingen

Weblicht 01 juni:

Elk moeten is afschuiven van verantwoordelijkheid. Ik heb keuzevrijheid.

Vanaf nu ga ik er alleen nog maar vanuit dat ik Wil.

Weblicht 31 mei:

Het was donker vannacht. Ik ben niet afhankelijk van wat er zich buiten mij afspeelt.

Het licht, de zon schijnt binnenin mij.

Weblicht 30 mei:

Adem een keer diep in en uit. Zeg dan: Ik Ben.

Stap de wereld in en vraag aan ieder ander: “Wie ben jij?”

Vertel ons de resultaten.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.