PYRAMIDE

Hier informeer ik je over de dienstverlening van PYRAMIDE en kun je daar op reageren. Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.pyramide.nl . Je kunt mij altijd bellen voor informatie op 055 522 39 26 of mobiel op 0653 31 31 47.

Outplacement

Voorkomend bij reorganisaties, fusies en overnames en carrièreontwikkelingen. Ik onderscheid me door breedte en diepgang, coaching en therapie, marktkennis en zeer uitgebreid en effectief netwerk. Zeventien jaar ervaring met trajecten in de automatisering, de industrie, het Ministerie van Financiën, het MKB, de (geprivatiseerde) overheid, verzekerings- en bankwereld, zakelijke dienstverlening en de zorgsector. Tevens met langdurig werklozen. Resultaat: Binnen 6 tot 10 maanden op de gewenste plek. Optimaal evenwicht werk-privé en toekomstperspectief. Partner- en gezinsbegeleiding mogelijk. Zeven dagen per week en 24 uur bereikbaar. Ook begeleiding mogelijk in het weekend en ’s avonds. Maatwerktarieven voor organisaties en particulieren. Waarom PYRAMIDE? Je wilt je Zelf en je eigen leider zijn. Zie: “Het belang van outplacement +”(27-01).

Externe vertrouwenspersoon

Zeker in deze tijd is de behoefte aan en de noodzaak groot voor (herstel van ) vertrouwen en verbinding. In organisaties is er veelvuldig sprake van agressie, onzekerheid, angst, wantrouwen, ongelijkheid. Een externe vertrouwenspersoon is zinvol bij: Fusie en overname, sterke groei en dynamiek, inkrimping, reorganisatie(s) en ongewenst verloop. PYRAMIDE is geen Arbodienst en ik ben geen bedrijfsarts of maatschappelijk werker. Ik ben wel de onafhankelijke, externe professional en “bruggenbouwer”. Marktpartijen geven aan dat ik mij onderscheid door mijn brede en diepgaande professionaliteit, integriteit, senioriteit en effectieve en renderende vertaalslagen van problemen naar oplossingen. Resultaten kunnen zijn: Optimale motivatie, productiviteit en continuïteit, preventie, kostenbesparing en rendementsverbetering. Waarom PYRAMIDE? Gelukkig werken en gelukkig leven. Ik ben graag extern vertrouwenspersoon van een organisatie in de industrie, kunst en cultuur, het onderwijs, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Zie voor meer informatie de artikelen:

“Worstelen met levensvragen: Zinvolle mogelijkheden voor organisaties”(15-10)
“Gelijkheid tussen vrouwen en mannen blijft een illusie, tenzij……”(22-11).
“MVO, globalisering en de externe vertrouwenspersoon”(30-11).
“De externe vertrouwenspersoon levert geld op”(03-12).

Bewustwordingsdiners

Het accent van deze diners ligt op de kracht en de mogelijkheden van verbinding. Ze leiden tot actieplannen, planning en afspraken. Inzichten en handvatten. Bewust denken, bewust voelen, bewust ervaren en bewust doen. Effectiever (persoonlijk) leiderschap en management, herstel van evenwicht en nieuwe perspectieven op korte en lange termijn.
De ontvangst is vanaf 17.00 uur en het diner begint om 17.30 uur. Einde van de bijeenkomst is 21.00 uur. Het maximum aantal deelnemers is 10 personen. Als men in besloten kring, bijvoorbeeld als directieteam, bestuur, partijgenoten, of anderszins als groep, wilt deelnemen aan een bewustwordingsdiner en aan themadiners dan kan dat ook. Vooraf worden dan data, plaats, het programma en de kosten in overleg bepaald. Ook grotere groepen zijn mogelijk.

Voorbeelden van thema’s zijn: Diversiteit en pluriformiteit / Innerlijke dilemma’s / Spirituele, relationele en sociale innovatie en kwaliteitsverbetering / Luisteren: Het aangaan van de dialoog met jezelf, de ander en het andere / Duurzame ontwikkeling en ontplooiing / De psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van de mens / Leiderschap en persoonlijk leiderschap / Visie, strategie en uitvoering inzake MVO en globalisering.

Andere dan bovengenoemde thema’s zijn mogelijk, binnen onze expertise. Voor overleg en meer informatie: Telefoon: 055 522 39 26. Mobiel: 06 53 31 31 47. Zie ook het artikel “Wil men na werktijd nog dineren? Ja!!”(28-01).

Begeleiding voor bestuurders, ondernemers en starters

Jarenlang begeleid ik al directeuren, commissarissen, bestuurders en ondernemers. Voor hen die voor zichzelf willen beginnen of al een tijdje bezig zijn ontwikkelde en verzorg ik de workshop “Professioneel ondernemen voor starters”, bestaande uit een dagdeel en een terugkomdagdeel. Voor meer informatie verwijs ik naar het artikel “Voor jezelf beginnen in een recessie?”(02-02-09) en kun je contact met mij opnemen.

Levens- en werkdocument

Zie hiervoor bij “Media”. Voor meer informatie kun je telefonisch contact met mij opnemen of via de mail.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.