Voor jou!?

Kunstenaarsdocument

Bert-Jan kan een “kunstenaarsdocument” voor u verzorgen. Er wordt daartoe door Bob Ruesink op zeer professionele en creatieve wijze een diepte-interview, dat Bert-Jan met jou als kunstenaar houdt, opgenomen. In combinatie met opnames van jouw werk en eventueel opnames van jou terwijl je aan het werk bent, ontstaat zo een uniek document. Prachtig PR-materiaal.

Beroepsdocument

Wat voor kunstenaars kan, kan natuurlijk ook voor andere beroepen. Bert-Jan houdt een diepte-interview met je en van en/of over jouw werksituatie kunnen opnames worden gemaakt. Een prachtig en uniek document voor bij je Curriculum Vitae, ter herinnering voor later of voor het nageslacht. Een pracht cadeau bijvoorbeeld voor een jubilaris of iemand die met pensioen gaat!

Galeries, tentoonstellingen en openingen

Bert-Jan van der Mieden speelt en spreekt uw galerij / tentoonstelling weer nieuw leven in. Met zijn klassieke piano-improvisaties en mondelinge toelichting speelt hij letterlijk en figuurlijk in op de tentoongestelde werken. Indien gewenst is dat zeker verkoopbevorderlijk. Het geeft de opening / tentoonstelling net die sfeer en dynamiek die de bezoekers inspireert, stimuleert en motiveert. En dat wordt weer doorverteld, waardoor er meer bezoekers (nog eens) komen. Ook verhalen en/of gedichten kunnen op deze wijze muzikaal worden omlijst. Indien gewenst kan een opname van het optreden van Bert-Jan en de opening aan het kunstenaarsdocument worden toegevoegd.

Omgaan met levensvragen

Er is steeds meer behoefte aan reflectie op levensvragen. Ik heb zelf een paar keer een cursus van tien avonden georganiseerd aan de hand van mijn lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Die werden zeer gewaardeerd door de deelnemers. Ik kan ze geven aan groepen particulieren of voor organisaties. Tevens organiseer(de) ik “Inspiratiediners” voor ondernemers, leidinggevenden, professionals en/of bestuurders. (Zie http://www.pyramide.nl). Andersoortige bijeenkomsten zijn ook mogelijk.

Deze activiteiten zijn bestemd voor eenieder, ongeacht diens levensovertuiging. Juist de diversiteit aan diverse soorten gelovigen en niet-gelovigen maken de ontmoetingen bijzonder en uiterst leerzaam. In een klimaat van veiligheid en vertrouwen ontstonden en ontstaan de mooiste dialogen. Ze bevorderen respect en vertrouwen en daar waar van toepassing de onderlinge samenwerking. Reactie van een hoofd personeelszaken: ”Ik ben drie dagen onderste boven geweest van het feit dat je zo’n sfeer van openheid wist te creëren.”

Als er werkgevers zijn die belangstelling hebben om bovengenoemde faciliteiten te ondersteunen voor henzelf en/of hun werknemers, laten ze dan contact met mij opnemen. Ook in de rol van externe vertrouwenspersoon kan ik ingaan op de levensvraagstukken van werkgevers en werknemers. Tevens kan ik voor groepen particulieren bijeenkomsten en cursussen verzorgen.

Uitvaartdiensten

Niet het leukste om aan te denken, maar we komen het onherroepelijk tegen. Niet iedereen is in staat om een uitvaart inhoudelijk vorm te geven. De overledene en/of de nabestaande(n) hebben geen behoefte aan een geestelijke, maar willen wel iemand die de plechtigheid inhoudelijk begeleidt. Kennelijk ben ik, gezien de reacties, in staat om op een begrafenisplechtigheid de juiste woorden te kiezen en een verhaal te vertellen ten behoeve van de overledene en diens nabestaanden. In een gesprek met de nabestaande(n) wordt een en ander overlegd. Ook nadien is er contact. Bob Ruesink is o.a. gespecialiseerd in het opnemen van begrafenisplechtigheden. Indien gewenst kan ook van zijn diensten gebruik worden gemaakt.

Voor een unieke huwelijksceremonie en Klassieke Improvisatieconcerten zie bij “Ik Verbind”.

Geef het een ander cadeau

U kunt bovenstaande documenten, concerten, lunches, diners en bijeenkomsten natuurlijk ook aan een ander als cadeau geven. Een uniek geschenk! Denk bijvoorbeeld ook aan jubilea en mensen die met pensioen gaan. Of als afscheidscadeau voor iemand die het bedrijf verlaat.

Tevens kunt u mooie en stevige drinkglazen, heerlijk drinkende wijnglazen en handige notitieblokjes krijgen via http://www.ikverbind.nl. (Zie “e-service” en dan “winkelen”).

Informatie en overleg

De artikelen over bovenstaande diensten ziet u bij de categorie “bijeenkomsten”. Voor meer informatie en overleg kunt u bellen naar telefoonnummer: 055 5 22 39 26 of naar het mobiele nummer: 0653 31 31 47. Stuur een mailtje naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl met je telefoonnummer. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.