Awakening management

“Ieder mens is van innerlijke adel en adeldom verplicht!”

Met droefheid heb ik kennisgenomen van de Troonrede en met ontzetting en diepe treurnis heb ik via het Journaal en het programma Nieuwsuur de informatie tot mij genomen over uw debat daarover. De Troonrede en het debat daarna waren beide een beschamende schijnvertoning van zelfvoldaanheid en kortzichtigheid, uitsluitend gericht op eigenbelang en partijbelang. U denkt althans dat u uzelf en uw partij daarmee dient, maar ik hoop dat de verkiezingen zullen uitwijzen dat u daarin volstrekt voorbijgaat aan de wijsheid van de kiezer. Wat wij o.a. konden waarnemen was onderling pestgedrag, dat u notabene in de maatschappij wilt terugdringen. Zowel de linkse als de rechtse partijen gunden elkaar het licht in de ogen niet. Terecht neemt men afstand van de PVV, maar hypocrisie is u niet vreemd. Diverse politici verwijten de PVV dat die destijds bij het altaar wegliep, maar daarbij wordt verhuld, dat men er alles aan gelegen was om samen met de PVV in het huwelijk te treden. Met oneliners en deuren op een kier verbloemt u niet dat u programmatisch veelal op dezelfde lijn zit. God zij dank werd ons land dat huwelijk bespaard, ondanks uw (machts-)wellust. De oproep om onze waarden en normen hoog te houden wordt gedaan terwijl u ze zelf collectief te grabbel gooit. De voorgeprogrammeerde woordkeus van de premier in een tv-programma is als degene die na een pleidooi tegen het roken zelf een sigaret opsteekt. U bent de weg kwijt m.b.t. waarden en normen en respect voor de burgers, maar u snapt dit waarschijnlijk niet. Ik leg het u uit.

Als burgers, kiezers en belastingbetalers worden wij geconfronteerd met een troonrede en een debat waaruit uw blindheid en doofheid blijkt voor waar het wérkelijk om gaat. U luistert alleen naar uw schijn-ik en niet naar u Zelf, niet naar de ander en niet naar het andere. U spreekt terecht schande over de handelwijze van de president van Turkije, maar u heeft er wel een beschamend, en mensen- en kinderrechten schendend, pact mee gesloten. Fraai uitgedost luistert u naar de Troonrede, waarin o.a. het woord Voedselbank niet genoemd werd. En dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe u uw verantwoordelijkheid als Kabinet en Tweede Kamer niet neemt. Nederland heeft dringend behoefte aan leiders, managers en politici die zich kwetsbaar durven op te stellen en hun ongelijk willen erkennen.

U maakt van de Nederlandse politiek een marionettenvoorstelling in handen van het populisme. U doet het verworden tot een aftreksel van het verwerpelijke Clintonisme en Trumpisme. U maakt beloftes niet waar, vertelt niet de (hele) waarheid en trakteert ons op ego-en partijgeneuzel. U denkt dat kiezers dom en onwetend zijn. Politici begint u nu eindelijk eens een keer te luisteren! Zorg dat de voedselbanken verdwijnen, stop met de onnodige afbraak van het milieu, stop met het schenden van de mensen- en kinderrechten en stop met de bureaucratie in de Zorg. Om slechts een aantal zaken te benoemen, die geen enkel weldenkend en beschaafd mens wil. Kijk niet weg van de echte problemen. Wordt u nu eens bewust van de eenheid in verscheidenheid die wij zijn. Stop met het acteren en reageren vanuit uw schijn-ik. U mag best achter uw eigen partij staan en diens belang behartigen, maar doe dat niet, zoals nu, ten koste van het landsbelang. Ga vanuit een gemeenschappelijke missie en visie voor eenheid in verscheidenheid en dien vandaaruit het landsbelang. Stop met het onteren en ontzielen van het socialisme en liberalisme!

En, beste lezer, er is hoop, want luisteren naar onszelf, de ander en het andere is te leren, waardoor we de regie stevig ter hand kunnen nemen in leven, wonen en werken. Ik laat u dat graag ervaren.

Medeburgers, kom in het geweer tegen het wangedrag van deze politici. Misschien moeten we massaal gaan stemmen, maar dan een ongeldige stem uitbrengen. Dat is natuurlijk een onzinnige actie, maar het zou wel een signaal afgeven naar Den Haag. Maar laten we eerst met deze open brief een stevig signaal afgeven. Verspreidt deze brief s.v.p. in uw netwerk en deel hem op de sociale media. #luisternueens

Jhr. Bert-Jan Peter van der Mieden.

(Organisatie-, levens- en stadsregisseur)

bjpvandermieden@pyramide.nl /  Tel: 055 – 522 39 26.

Read more

 

Vandaag, 1 september, ben ik dus 64 jaar geworden. Met dank voor de vele felicitaties die ik mocht ontvangen! Nu vind ik leeftijd een zeer relatief begrip, maar ik vond het leuk om het om te rekenen in maanden en dat zijn er 768. Nu begint dit aardse leven bij de conceptie, dus ik ben hier nu 777 maanden! Dat vond ik een bijzonder getal en – nieuwsgierig als ik ben – ging ik Googelen wat dat getal betekent. En nu blijkt de betekenis daarvan niet alleen bijzonder te zijn voor mij, maar ook voor jullie, dus daarom deel ik mijn bevindingen hier graag. Al lezende wordt duidelijk wat jij er zelf aan hebt.

Het getal 7 is een bijzonder getal. Een paar voorbeelden daarvan: In de oudste heilige geschriften verwijst 7 naar de kracht van het Goddelijke en het wordt daarom het goddelijke getal genoemd. We kennen de 7 kleuren van de regenboog, de 7 chakra’s, de 7 dagen van de week en de 7 basistonen van de toonladder. Het lichaam vernieuwt zich in 7 jaar en het getal 7 komt veel voor in sprookjes! 🙂 In de numerologie is 777= 7+7+7 = 21 en 21 = 2+1 = 3. Dat cijfer refereert aan de heilige drie-eenheid. En de Hebreeuwse vertaling van “gevuld met Licht” geeft het getal 777. En met Licht hebben we allemaal iets, nietwaar! Het getal 7 verbindt dus het aardse en het geestelijke met elkaar. En dat vind ik boeiend. Maar wat heb jij daar nu aan?

In mijn eigen woorden vertaald refereert het getal 777 dus aan de weg die wij – dus jij en ik en wij allemaal – afleggen, om deze wereld en de meerdimensionale wereld in ons leven met elkaar te verbinden. Door ons bewust te zijn van de betekenis van het getal 777 bouwen wij een brug tussen ons lager en ons hoger denken en voelen. Je kunt op een terrasje zitten – bijvoorbeeld aan tafel 7 – met een drankje en denken aan je geliefde, of de schoonheid van het leven. Het vertelt iets over de manier waarop wij onze spiritualiteit uiten en doorgeven in ons aardse bestaan. Het getal 777 symboliseert de integratie van ons Zelf; onze ware persoonlijkheid, met onze lichamelijke aanwezigheid op deze aarde; de driedimensionale wereld. Het geeft ons als boodschap, dat we onze schijnpersoonlijkheid erkennen en herkennen, en bezig zijn meer ons Zelf te worden: Zelfrealisatie. En dat is toch inspirerend! En een felicitatie waard!

De Amerikaanse schrijfster en helderziende Doreen Virtue schrijft over het getal 777: ‘Gefeliciteerd met het werken aan jezelf!! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden omgezet. Je plukt er nu al de vruchten van. Jouw succes inspireert en helpt mogelijk vele anderen, ga er dus alsjeblieft mee door!’ En dat vind ik een leuke felicitatie op mijn verjaardag, die ik graag aan jullie doorgeef.

Wellicht heb je nu de vraag:” En Bert-Jan hoe heb jij dat nu vorm gegeven?” Dat doe ik o.a. door het starten met het PyramideRegieNetwerk waar ik jullie gisteren op wees, maar ook met mijn nieuwe boek:”Eenheid in verscheidenheid”. Je hoeft niet jarig te zijn om je dat zelf cadeau te doen en het is een mooi cadeau voor iemand die ook graag de regie stevig ter hand neemt. Een handzaam boekje van precies 88 bladzijden. Dat is ook een mooi getal! http://www.levensregisseur.eu/boekbestellen.

 

Read more

New perspectives and a plan of approach

So now I will get to the third part of my argument. In the first part I provided my starting-point, which is that in this world of increasing globalisation, as cosmopolitans, we have new opportunities and challenges to realise human rights and millenium targets. And that our society in essence is a unity which manifests itself in an enormous variety. I stipulated that the purpose of my lecture is that I wish to make a contribution to the awareness that our influence on our living environment is only limited, but that both individually and jointly we are responsible for the way that we are dealing with the earth. Both in life, living and working we can make our individual and collective contribution to the whole. The purpose of this lecture is to stimulate you to give it content and to provide you insights and concrete opportunities for that. In the second part of my lecture I gave you a number of results of the climate summit and I drew three harsh conclusions. Not exactly to be happy about, but in the third part I promised you a number of new perspectives and a plan of approach. In this third part I will provide you an answer to the following question: How can we individually and jointly reduce the harmful role of man and expand our constructive role? To be able to provide an answer to that question I must tell you first what is the role of man in the climate problems. Continue reading The climate, our business too! How do we go from here after the climate summit in Copenhagen? Part three.

Read more

The results of the climate summit:

In the second part of his lecture I will give you, as I mentioned before, a summary of the results of the climate summit in Copenhagen and the conclusions that we can draw from them. The climate summit did not result in a new and ambitious climate treaty, as the original intention was, but in an agreement. This agreement is the follower of the Kyoto protocol that has applied since 1997. In the Kyoto protocol it was agreed that in the period of 2008 – 2012 the emission of CO2 would be lowered by 5 percent as regards to 1990. The treaty was signed in 2002 by the EU and was not implemented until February 2005, when 55 countries had ratified it. Negotiations are still going on about the reductions of emissions after 2012. China and the US, who between the two of them account for 40% of the emission of greenhouse gases, are not joining however. After a conference that went with difficulty, long discussions and extremely difficult negotiations the 193 participating countries officially took cognizance of the agreement of Copenhagen. With it the UN have a document by which countries are free to accept and execute the agreement or not. Continue reading The climate, our business too! How do we go from here after the climate summit in Copenhagen? Part two.

Read more

Introduction

Thank you very much for inviting me to give a lecture to this international party about how to proceed after the climate summit in Copenhagen. I have divided this lecture into three parts. In the first part I will tell you what the starting point and the purpose of this lecture is and I will give you an outline of the climate problems. In the second part I will give you a summary of the results of the climate summit and the conclusions that we can draw from them. In the third part I will offer you a number of new perspectives and a plan of approach. Continue reading The climate, our business too! How do we go from here after the climate summit in Copenhagen? Part one.

Read more

Mij bereikte een verzoek uit Canada, via het internetwerk Xing, of ik het artikel “De 21e eeuw: Einde van het primaat van het bedrijfseconomische uitgangspunt”(16-12-08) wilde vertalen in het Engels. Een buitengewoon verzoek. Met dank voor de correcties door een lieve nicht van mij is hier dan het eerste artikel over bewustwordingsmanagement in het Engels:“The 21st century: End of the primacy of business economics principles”. Zowaar een historisch moment. Zie bij de categorie “Awakening management”. Ik ben benieuwd waar dit toe leiden zal. Dit weblog blijft in de eerste plaats Nederlandstalig, maar er zullen zeker daarnaast ook meerdere Engelse artikelen verschijnen.

Read more

For centuries, economic reasons have prevailed and up to this day they still do. Corporate social responsibility, emancipation and diversity are almost exclusively “sold” underlining the economic advantage that can be gained by it. “CSR is the best guarantee for turnover and profit” and “Top women bring in money.” In the nineteenth century the headlines would probably have been “More profit without slaves” and in the last century “More turnover without racial discrimination.” But there is another way! Continue reading The 21st century: End of the primacy of business economics principles

Read more