Tweetkind

Anouk
Mag ik je even voorstellen? Dit is Anouk Marjolein van der Mieden, geboren op 17 februari 2012. De jongste dochter van Rick, onze oudste zoon, en Daniëlle en het zusje van Laura. Ze woog 4400 gram bij haar geboorte en weegt nu 5400 gram. Dat is een kilo erbij in 6,5 week en dat schijnt keurig te zijn! Toch wel om even te laten zien hè op je weblog!

Maar kun jij je nog herinneren dat je zo was als kleine Anouk? Ben jij dat in dat mandje? Kun jij je nog herinneren dat je zo gelukkig en tevreden in deze wereld aanwezig was? Of heb jij, net als ik, geen enkele herinnering daaraan? Ik kan me, zoals zovele kinderen, geen enkel vreugdevol moment herinneren als jong kind. Maar niet iedereen wordt ook in zo’n liefdevol en veilig gezin geboren als Anouk. Bij mij kwamen die vreugdevolle momenten pas veel later. Wellicht bij jou ook.

In mijn werk vraag ik het wel aan mijn cliënten:”Ga eens terug naar toen je een jaar of vijf was. Naar het vreugdevolle, onbevangen kind.” Bij mij zou die vraag dus niet gewerkt hebben en dat geldt voor vele mensen. Maar, zo merkte ik bij mezelf en bij anderen in mijn praktijk, we kunnen ons wel een voorstelling maken van onszelf als het vreugdekind en dus blijkt de vraag toch altijd te werken. Want ergens diep in onszelf ligt het weten omtrent wie we in wezen Zijn!

Dus kijk eens goed naar deze foto en denk je eens in dat jij dat bent. Dan kom je weer Thuis, in die Zijnstoestand waar Liefde, Schoonheid, Vrede en Vreugde is. En realiseer je dan dat die werkelijkheid, die hemel, dé Realiteit is. Die wereld is niet de droom, een Vergangene Welt, maar deze wereld is de droom. Dat hemelkind is niet “de verlorene”, nee………… wij zijn ons Zelf “kwijtgeraakt”.

En dan zie je daar weer Anouk. Dappere Anouk, die – net zoals wij – ervoor koos om in te dalen in deze wereld. Een wereld waar dagelijks wereldwijd de meest basale mensen- en kinderrechten worden geschonden en we, in de 21e eeuw levende, ons moeten schamen over de Millenniumdoelen. Daar ligt ze dan, veilig en tevreden in haar mandje. Nu nog in de geborgenheid van een liefdevol gezin.

Straks stapt ze zelfstandig de wereld in en gaat ze het verschil maken! Dan herinnert ze zich Zelf en herinnert ze zich uit het Zijnde weer de Zuiverheid, Kracht en Liefde en de Schoonheid. En ontdekt ze weer de Waarheid en de Wijsheid. Haar eigen Wijsheid. Hopelijk behoudt ze het Vertrouwen en anders herstelt ze het, en ze zal het zeker verdiepen. Dat wens ik, wensen wij, haar in ieder geval toe.

Maar wij zijn nu volwassen en wij kunnen, net zoals Anouk, ook het verschil maken en ons het bovenstaande herinneren. Onze, inmiddels opgedane, wereldwijsheid met bovengenoemde waarden voeden en gaan voor die betere, duurzame en humanere wereld. Laten we ons Zelf herinneren en ons inzetten daarvoor. En laten we elkaar herinneren aan het wonder van het Leven en aan onszelf als Levenswonder. En zeg dan met mij: “Bedankt Anouk! Welkom hier en samen gaan we het verschil maken!”

 

 

 

Read more

Na het verslag van de bijzondere Kick-Offbijeenkomst – nogmaals dank daarvoor – laat ik graag weer wat van me horen. De werkconferenties van november en december zijn helaas niet doorgegaan. Dat is jammer, want ik geloof dat we ons juist in deze tijd – omwille van de (nabije) toekomst – moeten bekommeren om realisatie van de mensenrechten in onze eigen omgeving en in organisaties. Ik kan dat echter niet alleen, dus ik heb jullie hulp daarbij hard nodig. Laten we dus samen meer draagvlak creëren voor het realiseren van een humanere wereld. Onderstaand licht ik e.e.a. toe en nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst van 10 maart 2012. Meld je hier aan.

Ondanks alle inspanningen van mijzelf, diverse leden van de Commissie van Aanbeveling en een aantal sprekers waren er helaas onvoldoende deelnemers om de werkconferentie van 4 november te kunnen laten doorgaan. Voor al diegenen, ook onder jullie, die hebben bijgedragen aan de bekendmaking ervan (nogmaals) mijn hartelijke dank! Ik ben daarna met diverse commissieleden en sprekers in gesprek gegaan over de oorzaken en de gevolgen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het economische, politieke en psychische klimaat daar debet aan is. Men focust zich op de kerntaken en op overleven, men bezuinigt en reorganiseert en wil niet “afgeleid worden van”. Enerzijds begrijpelijk, maar ik – en gelukkig ik niet alleen – ben ervan overtuigd dat we ons juist nu, op basis van een krachtige en realistische visie, moeten richten op de lange termijn en het realiseren van een humanere samenleving!

Ik ben doorgegaan met het werven van sprekers en leden van de Commissie van Aanbeveling. Met succes want de lijst van ambassadeurs en vrienden groeit. Ik leverde als adviseur een bijdrage aan de werkgroep Vital Community van de Worldconnectors. Zie Nieuws. Echter heb ik ook gemerkt dat ik het allemaal niet alleen kan. Ik overleg daarom op korte termijn met de sprekers en de leden van de  Commissie van Aanbeveling – maar laat mij ook graag inspireren door jullie! – hoe we in 2012 meer draagvlak kunnen creëren en de werkconferenties gestalte gaan geven. Alleen samen met hen en met jullie gaat dat lukken!

Hoe gaan we nu verder? Ik organiseer op zaterdag 10 Maart 2012 een tweede bijeenkomst. Natuurlijk maak ik graag weer een dansje voor jullie en vele anderen, maar we doen meer! Ik zal jullie inspireren en nieuwe tools geven voor het verbeteren van jezelf en het realiseren van de mensenrechten, maar ik wil ook dat we elkaar inspireren.

01.  Heb jij een tip voor een goede locatie? Wie ruimte heeft en die aanbiedt…….chapeau! Neem s.v.p. contact  met mij op.

02.  Kom s.v.p. met je ideeën en input voor 10 maart!

03.  Meld je hier aan voor 10 maart. De bijdrage in de kosten is wederom slechts 25 euro. Ben je nog geen Vriend? Kijk hier naar de mogelijkheden voor jou.

Dank, hele fijne Feestdagen toegewenst, graag tot ziens en hartelijke groeten van,

Bert-Jan van der Mieden.

P.S. Wil je als Vriend je activiteiten vermelden op de website, meld ze dan aan.

Read more

Afgelopen dinsdag 22 februari was het mijn duizendste weblogdag. In de afgelopen periode passeerden we de grens van 40.000 bezoekers. Het gemiddeld aantal bezoekers in 2010 was 47 personen per dag. Inmiddels zijn het er 57. De activiteiten op Twitter spelen daar zeker ook een rol bij. Er zijn weer meer artikelen verschenen in de afgelopen periode en dat zullen er zeker meer worden in de komende tijd, nu de nieuwe website van de Stichting Globaliseringscentrum is gerealiseerd. Zie http://www.ikverbind.nl En nu we de Vriendendagen en de Werkconferenties organiseren. In de afgelopen 1000 dagen werden er ruim 360 artikelen geschreven, dus er was wel sprake van enige productiviteit.

Twitter

Op de twitteraccount http://www.twitter.com/tweetkind herschrijf ik “De mens in de 21e eeuw” in tweets van maximaal 140 tekens. Er zijn nu ruim 240 volgers. De dagelijkse #DeDagVraag wordt gewaardeerd. Op de laatst ingestelde account http://www.twitter.com/ikverbind besteed ik aandacht aan de mensenrechten en de millenniumdoelen. Die wordt nu door ruim 240 mensen gevolgd. Mijn eerste twitteraccount http://www.twitter.com/vandermieden wordt inmiddels door 1775 mensen gevolgd. De dagelijkse Twitterlichtjes, de tweets #Vertrouwensmanagement en #Werk-Tweets en mijn commentaar op het Journaal en de krantenberichten in #AfterTheNews leiden tot reacties en worden gewaardeerd.

Nieuwe websites

In de afgelopen periode werd de website van Uw Biografie gerealiseerd. Zie http://www.uwbiografie.nl. De nieuwe website van Joke levert vele positieve reacties op. Zie: http://www.jokevandermieden.nl. De nieuwe website van de Stichting Globaliseringscentrum is nu een zeer informatief e-book, maar aan de marketing wordt gewerkt.

Reacties en verwijzingen

Voor verwijzingen naar dit weblog, onze websites en mijn twitteraccounts ben ik je zeer erkentelijk. Uiteraard hoop ik dat er veelvuldig gereageerd wordt op de oude en nieuwe artikelen en de dagelijkse weblichtjes. De rubriek In het Zonnetje wordt veel bezocht en daar zullen ook weer nieuwe personen aan worden toegevoegd.

Dank voor je aandacht voor dit weblog en: Op een toenemende uitwisseling! Om die te intensiveren roep ik jullie graag op om Vriend te worden van de Stichting Globaliseringscentrum en 18 juni en 19 november vast in jullie agenda te noteren. Zie http://www.ikverbind.nl

Read more

Ik verbind mij met jou.
Door verbinding geven we aan elkaar.
Door geven ontstaat verbinding.

Bert-Jan van der Mieden.

Onze verbondenheid als mensen met elkaar en met al het geschapene is de basis van alle communicatie. Onze communicatie is een middel om ons (weer) met elkaar te verbinden.

Het Doel van communiceren is ons bewuster te doen worden van ons Zelf, de ander en elkaar. Ons het Zijnde te herinneren en hier bewuster te leven. Daardoor komen we tot een betere en gelukkiger wereld en samenleving. Om daaraan een bijdrage te leveren heb ik o.a. dit weblog en behalve het twitter-account @vandermieden ook het account @Tweetkind, waar ik een samenvatting geef van mijn boek “De mens in de 21e eeuw” en het account @IkVerbind waar ik informeer over de mensenrechten en de millenniumdoelen. Ik hoop jullie (ook) in 2011 hier en elders te mogen ontmoeten.

Deze eerste weken in het nieuwe jaar zijn mooie momenten om nieuwe plannen te maken. Jij bepaalt je eigen toekomst. Hierbij een paar vragen die je daar wellicht bij van dienst zijn:

1.    Wie wil jij graag zijn voor jezelf en voor de ander?
2.    Wat wil je graag ontvangen en van wie?
3.    Voor wie wil jij van toegevoegde waarde zijn en hoe?
4.    Wat is jouw visie op en jouw missie in dit leven?
5.    Welk plan ga je nu maken voor dit jaar?
6.    Welke prioriteiten stel je daarbij vast?
7.    Op welke vragen wil je graag een antwoord?

Neem actie om achter de antwoorden te komen. Begin vol goede moed en met veel energie weer aan het nieuwe jaar. En je weet: Elke uitwisseling op dit weblog en op Twitter is welkom! Samen maken we er een mooi jaar van!

Read more

Omdat ik benieuwd was op welk tijdstip je het beste een tweet kunt plaatsen, als je wilt dat die door zoveel mogelijk mensen gelezen wordt, besloot ik op Twitter een onderzoek te doen. Ik stelde die vraag op drie verschillende tijdstippen: ‘s morgens tussen 0.700 en 07.30 uur, ‘s middags tussen 12.00 uur en 12.30 uur en ‘s avonds tussen 18.00 – 18.30 uur. Ik kreeg zestien reacties, waarvan tien tussen 12.00 en 14.00 uur. De rest gelijk verdeeld over de ochtend en de avond. Zonder dat er sprake was van een uitschieter, de meeste tijden werden tweemaal genoemd, gaf men de volgende tijdstippen aan: Continue reading Wanneer worden je tweets het meest gelezen?

Read more

Verbinding

We kunnen God, de Ander en ons Zelf niet vinden, omdat het Zijnde is. We kunnen God, de Ander en ons Zelf wel hervinden. De verbinding met God ligt mijns inziens in ons Gewetene. Wie zich Zelf hervindt, hervindt God en wie God hervindt, hervindt zich Zelf. Godsvertrouwen is zelfvertrouwen, omdat wij een kind van God, van het Leven zijn. We kunnen ons dat opnieuw her-inneren. In de mens ligt iets van het goddelijke, maar de mens is geen God. God is God en de mens is mens. Ik geloof in een persoonlijke relatie met God en dat wij mensen medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Gods Plan. Ik geloof dat wij samen met God en anderen onze levensloop evalueren en eventueel ons Levensplan bijstellen. God wil geen slaafse volgelingen op basis van ge- en verboden maar een relatie op basis van Liefde, Waarheid en Vertrouwen. God laat ons altijd vrij in onze eigen keuzes en veroordeelt niet. Al het geschapene oordeelt over zichzelf, op basis van diens Gewetene. De mens gaf een Ja, God gaf een Ja en we gaven een Ja aan elkaar. Een wederzijdse belofte en verbinding tussen God en al het geschapene. Heb het leven lief. Het leven heeft jou lief. God helpt wie zich zelf helpt. Ieder schepsel levert een unieke bijdrage aan het Geheel. God gaat uit van een samenwerking met de mens op basis van vrijheid, vertrouwen en doelgerichtheid. In wederzijds geven en ontvangen. In ons Zelf ervaren we onze verhouding met en herkennen we God. Zonder tussenkomst van een ander, in ons voelen en denken. We hebben allemaal nog schijn, maar ondanks dat is er gelukkig wel een verbindingspunt in ons Zelf met God. God wil begrepen en gekend worden. Daardoor ontkrachten we niet het Mysterie van de Schepping. God openbaart zich in Alles. Ik geloof dat het Koninkrijk der Hemelen voor iedereen is weggelegd en niet verkregen wordt maar er is voor ieder die zich Zelf wil zijn. Continue reading De avonturen van Tweetkind deel 6. Levensbeschouwing: Verbinding, levenskunst en het Mysterie.

Read more

Ieder mens heeft levensvragen: Wie ben ik? Wie is de ander? Hoe kan ik omgaan met gevoelens en gedachten? Met mijn gedrag en dat van de ander? Hoe kan er een einde komen aan mijn en het lijden? Wat is de zin en betekenis van het leven? Velen voelen zich niet meer thuis bij de traditionele geloofsleer en godsdienstbeoefening. Er kwam verzet tegen uiterlijke schijn. Er ontstonden vele spirituele, religieuze bewegingen en nieuwe levensbeschouwingen mede door de globalisering.

Via opvoeding overgedragen waarden, normen en spiritualiteit zijn niet meer de vanzelfsprekende levensbasis. De basis, het fundament van ons geloof, ligt niet in welk geschrift dan ook, maar in ons Zelf. Een geschrift kunnen we verliezen. Ons Zelf niet. Geboden en verboden kunnen we vergeten, maar innerlijk weten en beleven niet. Wat we hebben kan voor altijd verloren gaan. Wie we zijn nooit. De tijd is rijp voor het van binnenuit (her)vinden van de antwoorden. We kunnen elkaar de weg wijzen naar onze Oorsprong, uniciteit en verscheidenheid in eenheid. Bewust worden, bewust zijn en bewust doen! Een wezenlijk gesprek over levensbeschouwing is het aangaan van een innerlijke dialoog met elkaar op bestaansniveau. Geloof kunnen we beleven door de ander van binnen aan te raken en aangeraakt te worden door de ander en het andere. Geloven is dan een bewustwordings- en zingevingsproces. Een spiegel waarin we ons Zelf herontdekken. Antwoorden op levensvragen vinden we in bestudering van de wereld en in ons Zelf, onze ervaringen van verwondering en mystieke belevingen. De waarden, normen en levensbeschouwing van onze opvoeders spelen een belangrijke rol bij de vragen die we onszelf stellen. Laten we daarom eens kort stilstaan bij de verschillen in opvatting, waarbij ik drie levensscenario’s schets. Continue reading De avonturen van Tweetkind deel 5. Levensbeschouwing: De drie levensscenario’s

Read more

Het zielsverlangen is het verlangen van de mens zoals hij/zij van binnen in werkelijkheid, in wezen is. Het is het geluksverlangen waarvan je weet dat het een onderdeel is van het Zijnde en het in vervulling zal gaan. Het zielsverlangen is synoniem aan Zelfvervulling. Door Zelfrealisatie kunnen we ons Zelf herinneren. Het zielsverlangen is geen vlucht uit het leed. Het lijden komt voort uit onze onbevredigde zielsverlangens.

Is ons zielsverlangen vervulbaar? Volgens mij kunnen we niet iets verlangen dat er niet is. Ieder mens streeft naar honderd procent geluk. Ieder mens heeft het besef in zich dat het Leven een Mysterie is. Op basis van mijn zielsverlangen geloof ik in de eeuwigheid. En dus ook in het eeuwige bestaan van mijn zielsverlangens: Eeuwige trouw, eeuwige liefde, waarheid, schoonheid, enz. We moeten wel logisch en consequent zijn en blijven in ons denken en voelen. Het zielsverlangen is een manifestatie van het Zijnde. Omdat je niet iets kunt verlangen dat er niet is, is er een eeuwigheid en een God als we daar naar verlangen.

Ik geloof niet dat er zielsverlangens in de mens zijn gelegd die niet vervulbaar zijn. We hervinden ons zielsverlangen omdat het Zijnde is. Het weten van het bestaan van de eeuwigheid geldt alleen voor hen die het in hun eigen zielsverlangen hebben hervonden. Meer – en beter – bewijs is er niet. Alleen ons eigen Godsvertrouwen en intuïtie is onze eeuwige gids. Ik kan de onstoffelijke, geestelijke wereld niet zien, maar stel die wel als concreet voor. Vanuit mijn zielsverlangen is die een realiteit.

Het zielsverlangen is het verlangen dat boven de tegenstellingen uitgaat. Het is het verlangen naar ons Zelf. Onze innerlijke verlangens vervullen we in de eerste plaats door realisatie van het Zijnde en ons levensdoel. Het is goed om bij je Zelf na te gaan wat je nu écht wilt en waarom. Je motieven zijn bepalend. Komen zij voort uit je schijn of Zijn? Uit angst voor teleurstelling duwen we onze zielsverlangens vaak weg. Dat komt voort uit de begoocheling. Daardoor zijn we de stof als enige werkelijkheid gaan zien. Daardoor denken we dat het zielsverlangen onvervulbaar is. Maar we verlangen naar het Absolute, het Zijnde,ons Zelf, omdat het bestaat. Laat je zielsverlangen weer toe in je denken.

Als je het zielsverlangen weer toelaat in je denken dan kun je het ervaren. Het weten wordt dan voelbaar. Onze zielsverlangens zijn altijd vervulbaar. Hetzij in de Geest, hetzij in de Geest en in de stof. De Geest brengt vervulling van geluk en deze wereld kan daar een uitdrukking van zijn. Hier worden we echter ook geconfronteerd met schijn. En ook met onvolmaaktheid en de beperking in tijd en ruimte. Maar in onze levensloop worden we geleid. Onze levensloop staat in dienst van ons en het bewustwordingsproces. We kunnen ons zielsverlangen realiseren.

Het kan zijn dat niet al je zielsverlangens hier worden gerealiseerd. Vertrouw op realisatie ervan in de Geest. Onze zielsverlangens zijn niet aan ruimte en tijd gebonden. Realisatie ervan bevrijdt je van je identificatie met je schijnpersoonlijkheid. Het richt je op je Zelf, het Zijnde, de Synthese en de realiteit van de Eeuwigheid. Door realisatie van Zijn wordt schijn ook zichtbaar. Door realisatie van je zielsverlangen en je idealen, komen de belemmeringen en blokkades vanzelf ook in zicht.

Het zielsverlangen ligt onder het lijden. Het lijden is nooit het eindstation. Daarachter is altijd het Licht, de Waarheid en de Liefde. Ga eens na welke verlangens je had als klein kind, als vijfjarige bijvoorbeeld. Maak ze zo concreet mogelijk. Hoe was je, hoe wilde je zijn en wilde je worden? Onderzoek in hoeverre je ze alsnog kunt realiseren of kunt vertalen naar het NU. Wat zijn jouw verlangens t.a.v. waarheid, jouw willen, je kracht, je uniciteit en je creativiteit? Wissel het uit met anderen. Inventariseer ook eens je verlangens die volgens jou niet gerealiseerd kunnen worden en wat de reden daarvan is. Het je bewust worden van je zielsverlangens is wellicht confronterend, maar ook het begin van een prachtige levensreis. Herlees eens hetgeen ik schreef over het zielsverlangen en durf te geloven.

Read more

Op 02 november j.l. schreef ik het artikel “De avonturen van tweetkind op twitter”, waarin ik het begin daarvan aankondigde. Op 07 november schreef ik het tweede bericht daarover, om het nader toe te lichten: “De avonturen van Tweetkind” in kindertaal. Voor het goede begrip omtrent mijn bedoeling met dit project, wil ik je vragen deze artikelen te lezen. Daarna schreef ik “De eerste elf weken van “De avonturen van Tweetkind” in twittertekst.”

Onderstaand geef ik het resultaat tot 03 februari aan, voor degenen die ze tot nu toe nog niet gevolgd hebben. Realiseer je s.v.p. dat ik geen kinderboekenschrijver ben. Ik houd me voor suggesties en verbeteringen en een andere woordkeus nadrukkelijk graag aanbevolen. Maar de basis voor een verhaal wordt bij deze wel gelegd. Als je het leuk en boeiend vindt om deze avonturen, en ook deze eerste schreden op het realiseren van een kinderboek, vanaf het begin te volgen, dan ben je van harte welkom! Continue reading De avonturen van Tweetkind. Over gezondheid, geluk, ontspanning en vreugde

Read more