Uncategorized

 

Probeer het je voor te stellen: Liefde als criterium. Een paar consequenties:

  1. Als we het willen en iets noodzakelijk is, dan is er geld voor. “Geen geld” valt als argument weg. We maken bewuste keuzes
  2. We gaan en staan voor onze visie, maar stellen het (inter)nationale belang voorop! We luisteren naar onszelf, de ander en het andere
  3. We respecteren wetten, afspraken, regels en procedures, maar zijn niet bang voor precedentwerking en koesteren de uitzonderingen die wij bewust maken
  4. We koesteren onze eigen belangen en willen winst maken om de continuïteit te waarborgen, maar gunnen de ander ook welvaart en welzijn en laten ons doen en laten niet bepalen door egocentrisme
  5. Oneigenlijke machtswil is geen drijfveer. We gaan en staan voor de mensenrechten
  6. We handelen naar anderen toe, zoals we zelf behandeld willen worden

Dit is geen utopie! De Pyramide-Aanpak, met een universeel toepasbare methodiek en instrumentarium, is hierop gebaseerd en werkt al 27 jaar! In gezinnen en in organisaties. Druppels wellicht, maar wel glinsterende! Het kleinste licht verdrijft de machtigste duisternis en waar een wil is, is een weg. Niet een maar 365 dagen per jaar Liefde; voor je Zelf en de Ander.

Wil je meer weten? Mail dan naar bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

Laten we ermee stoppen. Neem je niets voor. Goede voornemens per 1 januari mislukken vaak, omdat ze opgehangen zijn aan die datum en je niet echt van binnenuit gemotiveerd bent. Als je echt iets wilt heb je daar 1 januari niet voor nodig. Dat kan ook op 13 Mei, 7 Juni, enz.

Als je meer wilt bewegen, minder wilt snoepen of drinken, minder gestresst wilt zijn, of anderszins je leven wilt verbeteren, neem je dat dan niet voor.

Doe iets! Het eerste dat je dan het beste kunt doen is opschrijven wat jij wilt in leven, wonen en werken. Iets dat haalbaar is en binnen je eigen invloedssfeer ligt. Iets dat je nu kunt doen. Daarmee doe je tegelijk een tweede ding: Je pakt zelf de regie!

Jij bent je eigen levensregisseur! Schrijf dus ook op wat voor jou de zin en betekenis van je bestaan is. Waarom doe je wat je doet? Wat is jouw innerlijke drijfveer en motivatie? Misschien verandert dit je eerste lijstje. Je verlangens en doelstellingen worden scherper!

Weet je waarom je nu gaat doen wat jij wilt? Omdat je zelfrespect hebt. Omdat je in jezelf gelooft en weet dat jij de enige bent die verantwoordelijk is voor je beperkingen, herstel, kwaliteiten, uitdagingen, enz. Lever jouw unieke bijdrage aan het geheel! Doe het voor in 2019! Voor jezelf en de ander!

Read more

In wezen gaat het om wat ons van binnenuit met elkaar verbindt. De brandende kaars is het symbool van ons innerlijk licht. Of het nu een grote, kleine, dikke, dunne, lange, korte, vierkante of ronde kaars is, het vlammetje is hetzelfde. Het gaat niet om de uiterlijke verschijning, positie, rol of functie, maar om wie we Zijn. Dat verbindt ons ook met het Licht.

Dat is de betekenis van het “Ieder mens is van innerlijke adel en adeldom verplicht”. Waarbij ieder diens unieke bijdrage levert aan en diens medeverantwoordelijkheid heeft voor het Geheel.

Ont-dek en her-inner je dat, door te luisteren naar jezelf, de ander en het andere. Dan komen we op basis van vertrouwen en verbondenheid tot de vitale samenleving die wij met elkaar willen realiseren.

Ik wens iedereen een jaar toe waarin we floreren, door de regie stevig ter hand te nemen in leven, wonen en werken. Onthoud daarbij, dat het kleinste licht de machtigste duisternis verdrijft. Laten we er samen wat moois van maken!

Met hartelijke groet,

Bert-Jan.

IMG_1218

Read more

Ieder van ons kent in meer of mindere mate gevoelens en gedachten van boosheid, verdriet, teleurstelling en frustratie, of maakt zich zorgen.  En ieder van ons verlangt naar geluk, liefde, respect en waardering en wil op een of andere manier van betekenis zijn. En we leven allemaal in deze hectische en gecompliceerde wereld. Ieder met ons eigen verleden en met onze eigen en met anderen gedeelde verlangens en doelstellingen. Maar met een universeel verlangen: naar het Licht.

En dat manifesteert en uit zich met name in de maand december. De donkerste maand van het jaar. En dan zien we hoe een klein (kaars)licht de machtigste duisternis verdrijft. In de buitenwereld manifesteert zich ons innerlijke verlangen naar het innerlijk Licht.

En dat Licht dat is er, omdat we niet naar iets kunnen verlangen dat er niet is. Dus in ieder van ons is dat innerlijk Licht. We zien dat in de ogen en in de (glim)lach van de ander. Het ons weer herinneren van het innerlijk Licht in ieder schepsel is de zin en betekenis van ons bestaan.

Dat Licht manifesteert zich in de universele waarden kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid, die ieder van ons op unieke wijze inkleurt. Laten we daarover uitwisselen met elkaar.

Read more

Ik had het al eerder vernomen, maar vanmorgen kreeg ik nog eens de bevestiging van een ervaringsdeskundige. Hij denkt ook dat ook mensen met NAH baat hebben bij mijn klassieke piano-improvisaties. In feite is het een vorm van muziektherapie en die is ook in revalidatiecentra vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling. Voor mij een aanmoediging om mij ook op die doelgroep te richten.

Ik mocht een aantal optredens verzorgen voor mensen met dementie. Vanwege de positieve en bijzondere effecten van mijn pianospel besloot ik om meer optredens in verpleeghuizen en zorginstellingen te gaan verzorgen. Om de kosten van het huren en/of stemmen te besparen en niet meer afhankelijk te zijn van de aanwezigheid ervan ging ik op onderzoek uit naar een goed en draagbaar alternatief. En dat heb ik gevonden! Maar dat is wel een investering van 5500 euro. Toen kreeg ik de tip: “Start een crowdfunding-actie!”

Wil jij mij een handje helpen om meer optredens te kunnen verzorgen, ook voor mensen met NAH, ga dan s.v.p. naar https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties.

Kun jij mij in contact brengen met de juiste contactpersoon in revalidatiecentra of andere instelling? Delen van dit bericht in je netwerk stel ik zeer op prijs. Bij voorbaat dank.

Read more

Het is de afgelopen jaren bewezen dat het werkt. Voor jong en oud, voor gezonde en zieke mensen, voor leiders en managers en voor medewerkers in welke functie dan ook. Voor mantelzorgers, vrijwilligers, professionals, ondernemers, leveranciers, klanten, enz.

Men komt versneld van onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en van verbondenheid naar vitaliteit. En daardoor, sneller en goedkoper, tot de gewenste en tot betere resultaten! Daar informeer ik je graag over.

Alleen is er een handicap: De aanwezigheid van een goed bespeelbaar instrument. En het huren daarvan kost veel geld. Dus zocht ik daarvoor een oplossing. En die heb ik gevonden. Een behoorlijke investering.

Maar dan kan ik wel overal, in diverse ruimtes, in verpleeghuizen, ziekenhuizen, zorginstellingen, hospices, enz. en in wat voor organisatie dan ook, optreden. Ik ben dankbaar voor de hulp die ik tot nu toe al gekregen heb, maar we zijn er nog niet. Help jij een handje mee?

https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties

Read more

 

“Het rustige beginspel raakte direct” en “Dit is voor herhaling vatbaar”.

 

Dat zijn een paar zinnen uit het verslag dat gemaakt werd van mijn optredens voor mensen met dementie in huize de Hofstee in Rotterdam. Bijzondere belevenissen, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de aanwezige professionals en mijzelf. En met bijzondere resultaten.

Vanwege de positieve en bijzondere effecten van mijn pianospel besloot ik om meer optredens in verpleeghuizen en zorginstellingen te gaan verzorgen. Om niet meer afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van een instrument ging ik op onderzoek uit naar een goed en draagbaar alternatief. En dat heb ik gevonden! Maar dat is wel een investering van 5500 euro.

Toen kreeg ik de tip: “Waarom start je niet een crowdfunding-actie!” En daar is ie dan! Help je mee? Bijvoorbeeld al door dit bericht te delen?! Hierdoor wordt het mogelijk overal te spelen, waardoor veel meer mensen bereikt kunnen worden. Bijvoorbeeld op een afdeling en in andere instellingen zoals hospices, ziekenhuizen en bij mensen thuis.

Bijvoorbaat dank voor je hulp! Ga s.v.p. naar https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties

Met hartelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden.

Read more

 

Hij belde mij woensdagavond op vanuit het buitenland. De volgende ochtend zou hij een belangrijk gesprek hebben. Eigenlijk meer een onderhandeling. Er stond veel op het spel. Hij was professioneel genoeg om dat gesprek goed aan te kunnen. Daar had hij mij niet voor nodig. Maar de problemen op het thuisfront werden hem net even wat teveel door een gebeurtenis daar. Dat leidde hem teveel af, waardoor hij zich niet kon concentreren en zijn laatste voorbereiding in de soep dreigde te lopen. Hij was ook bang dat hij slecht zou slapen, hetgeen het gesprek ook niet ten goede zou komen.

We spraken elkaar een klein half uur, waarin ik hem ook een paar inzichten en concrete handvatten meegaf en daarmee was hij geholpen. Later vertelde hij mij dat het goed was gegaan. Het gesprek met mij was goud waard geweest.

Dit is een van de vele voorbeelden, die het belang van de PyramideRegieLijn onderstreept. Al 26 jaar begeleid ik mensen ook via de mail en de telefoon. We hebben elkaar dan in ieder geval een keer ook gesproken en afspraken gemaakt.

Wil jij meer info, stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

Terugziend op de afgelopen 26 jaar is er een rode draad te trekken  t.a.v. vakantieperiodes. Men verkeert in een ROES en tracht problemen te vergeten en bij te tanken. ROES staat voor de meest voorkomende zaken die dan aan het daglicht komen.

Relatieproblemen. Als je elkaar 24 uur tegenkomt, kan er wat aan de oppervlakte komen. En dat gebeurt zowel voor, tijdens als na de vakantie.

Ongelukkig voelen over je werk. Houd ik mijn baan? Ik zit niet op de goede plek. Mijn baas / collegae sporen niet. En als je dan in de vakantie rekening moet houden met……., dan komen de irritaties eruit.

Eenzaamheid. Ondanks een fijn gezin, kun je je zo eenzaam voelen. Dat ligt niet aan de ander, maar zit diep in jezelf. En dan komt het naar boven, terwijl je geniet van de rust.

Stress. Het gevolg van dit alles + de vakantiestress. En dan de mantelzorg en/of het werk die aandacht blijven vragen. Als je geen regie hebt, dan krijg je dat.

Wat is er aan te doen? Voor deze periode is de PyramideRegieLijn een noodoplossing. En  besluit na deze vakantie orde op zaken te stellen en Levensregisseur te worden.

Wil jij ook zonder ROES op vakantie? Stuur voor meer informatie een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

 

U hoeft van mij niet in natuurgeesten te geloven, dus lees gerust verder. Toch heb ik het er met leiders en managers wel eens over. Wat is de reden daarvan? Leiders en managers moeten bij uitstek in staat zijn om te luisteren: Niet alleen naar zichzelf, maar ook naar de ander en……. naar het andere!  In de waan van de dag nemen zij niet of nauwelijks de tijd om even rustig een moment voor zichzelf te pakken en ruimte te geven aan “out of the box-denken.” Toch zijn dat de kostbaarste momenten, die hen veel tijd kunnen besparen!  Moraal van dit stukje: Gun jezelf minimaal eenmaal per dag een moment stilte. In alle rust, zonder afleiding. Even reflecteren. Even e.e.a. laten bezinken. Maak vervolgens een paar notities over je inzichten en acties.   Pak de regie. Zowel in je werk- als je privésituatie. Want laat die laatste ook even de revue passeren, zodat je daarna weer volledig geconcentreerd aan het werk kan. Dan is de kans groot dat je straks naar huis gaat en dat liedje neuriet: Op een mooie paddestoel….. Je kunt me tijdens of na dat stilte-moment, of voordat je naar huis rijdt, ook bellen of mailen: 0653 313 147. bjpvandermieden@pyramide.nl. Even professioneel sparren.  Maak er een zonnige dag van!

Read more