Author's Posts

Het is vrijdagmiddag en je weet dat er nog problemen zijn op te lossen. Dat is een gegeven. In je werk en/of in je privé-situatie. Als je ontkent dat er problemen zijn, lees dan niet verder. Schijnoplossingen en schijnzekerheid bied ik niet. Leiders en managers, maar in welke rol of functie wij ook zitten, wij willen allemaal hetzelfde:

* Overzicht, inzicht en uitzicht, oftewel toekomstperspectief

* Een zinvol en betekenisvol bestaan

* Een unieke bijdrage leveren en iets tot stand brengen

* Winnaars zijn

* Vertrouwen hebben dat de weg naar de oplossing voert

* Dat er naar je geluisterd wordt

De Pyramide-Aanpak biedt dat. Zoals ondernemers het vertellen aan hun collegae:

“Bert-Jan van der Mieden maakt het ongrijpbare grijpbaar”

“Pyramide maakt het onbespreekbare bespreekbaar”

“Van der Mieden maakt het ondenkbare denkbaar”

Niet bedreigend, maar ondersteunend. Geen symptoombestrijding, maar naar de kern.

Een bruggenbouwer. Optimale ontwikkeling en ontplooiing.

Zet de eerste stap en pak nu de regie. Jij bent je eigen toekomst. Ik ben graag je reisgids. bjpvandermieden@pyramide.nl/ 0653 313 147.

Read more

We worden overspoeld met artikelen over dienend leiderschap. Het inspireerde mij tot dit blog. Doe er je voordeel mee.

 1. Ook al ligt het aan de ander, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Als ik te weinig of teveel verantwoordelijkheden krijg, bespreek ik dat
 2. Ik laat mij niet gek maken. Ik stel mijn prioriteiten en geef duidelijk aan wat wel en niet kan en wat de consequenties daarvan zijn
 3. Ik heb begrip voor de situatie van de ander, maar geef wel duidelijk mijn grenzen aan
 4. Ik werk aan mijn eigen ontwikkeling en ontplooiing. Ik ben namelijk ook niet feilloos
 5. We kunnen alleen goed samenwerken o.b.v. vertrouwen en daar ontbreekt het vaak aan. Daarom wil ik goed leren luisteren; zowel naar mezelf, de ander en het andere
 6. Ik reageer mijn negatieve gedachten en gevoelens wel eens af op mijn omgeving. Ik heb dus begrip voor mijn collegae en denk beter na voordat ik reageer
 7. Ik zet zelf mijn masker als eerste af en trakteer de ander niet op mijn geharnaste gedrag. Het gedrag van de ander is zijn/haar verantwoordelijkheid. Ik blijf geloven in “Wie goed doet, goed ontmoet”
 8. Ik ken de visie en de missie van de organisatie. Ik stem mijn persoonlijke verlangens en doelstellingen en die van de organisatie optimaal op elkaar af en ga samen met de anderen voor het realiseren daarvan.

We zijn allemaal levensregisseurs. Neem dus de regie stevig ter hand in leven, wonen en werken. Alleen dan kunnen wij en organisaties floreren door regie.

Wil je meer informatie over de trajecten “Levensregisseur” en/of de opleiding “Organisatieregisseur” stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl

 

Read more

Voor mij was het bijzonder dat niet alleen de bewoners waarvoor ik speelde, maar ook de professionele begeleiders tranen in de ogen kregen en geraakt waren door mijn klassieke piano-improvisaties. Zowel door mijn spel als door het positieve en bijzondere effect dat het had op de bewoners. In dit geval waren het mensen met dementie waarvoor ik optrad.

En dat is elke keer weer bijzonder. Ook als ik optreed voor het management en andere medewerkers in organisaties. Men hoeft niet perse tranen in de ogen te krijgen, maar de reacties zijn vaak heel bijzonder. Men geeft aan dat men zo open kan zijn, omdat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen is, waardoor men zich er ook helemaal niet voor geneert. Men ontmoet elkaar!

Men wordt er niet alleen door bemoedigd en geïnspireerd en gaat daardoor weer vitaler aan het werk, maar communiceert vervolgens ook beter met elkaar. Daardoor wordt er sneller en betere resultaten geboekt! En daar heeft iedereen baat bij!

Wil je meer weten? Bel of mail mij dan even: bjpvandermieden@pyramide.nl / 0653 313 147.

http://www.classicimprovisations.com. 

Read more

 

Probeer het je voor te stellen: Liefde als criterium. Een paar consequenties:

 1. Als we het willen en iets noodzakelijk is, dan is er geld voor. “Geen geld” valt als argument weg. We maken bewuste keuzes
 2. We gaan en staan voor onze visie, maar stellen het (inter)nationale belang voorop! We luisteren naar onszelf, de ander en het andere
 3. We respecteren wetten, afspraken, regels en procedures, maar zijn niet bang voor precedentwerking en koesteren de uitzonderingen die wij bewust maken
 4. We koesteren onze eigen belangen en willen winst maken om de continuïteit te waarborgen, maar gunnen de ander ook welvaart en welzijn en laten ons doen en laten niet bepalen door egocentrisme
 5. Oneigenlijke machtswil is geen drijfveer. We gaan en staan voor de mensenrechten
 6. We handelen naar anderen toe, zoals we zelf behandeld willen worden

Dit is geen utopie! De Pyramide-Aanpak, met een universeel toepasbare methodiek en instrumentarium, is hierop gebaseerd en werkt al 27 jaar! In gezinnen en in organisaties. Druppels wellicht, maar wel glinsterende! Het kleinste licht verdrijft de machtigste duisternis en waar een wil is, is een weg. Niet een maar 365 dagen per jaar Liefde; voor je Zelf en de Ander.

Wil je meer weten? Mail dan naar bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

Gisteren plaatste ik een blog over liefde in de politiek en in organisaties. Dat woord hoor je daar niet zo gauw. Te soft. Toch  heeft de Pyramide-Aanpak in de afgelopen 27 jaar bewezen, dat het er kan zijn. Het woord wordt zelf ook genoemd, maar de gehele methodiek en het instrumentarium maakt dat de gebruikelijke organisatietaal er door gevoed wordt. Hetzelfde geldt voor waarheid.

Politici en politieke partijen doen de waarheid zo bewust, zichtbaar en bewijsbaar geweld aan, dat kiezers zich ervan afwenden en hun geloofwaardigheid steeds meer afneemt. Debatten zijn veelal verworden tot een ego-poppenkast en men komt niet tot akkoorden, of komt ze niet na, door partij-egoïsme  en -egocentrisme. Geheel verblind ontkent men dit.

Met als gevolg extremisme, populisme en versplintering.

En ook in organisaties wordt de waarheid van hoog tot laag vaak geweld aangedaan, vanuit hetzelfde schijngedrag.

Wat zijn de consequenties als men waarheid als criterium neemt?

01. Optimaal draagvlak

02. Minimale kosten en optimale winst

03. Intrinsieke motivatie en volledige inzet bij eenieder

04. Hoge in- en externe tevredenheid

Pyramide maakt niet alleen het onbespreekbare bespreekbaar, maar ook het onvoorstelbare realiseerbaar. Het is een keuze! Voor meer informatie: bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

Probeer het je voor te stellen: Liefde als criterium. Een paar consequenties:

 1. Als we het willen en iets noodzakelijk is, dan is er geld voor. “Geen geld” valt als argument weg. We maken bewuste keuzes
 2. We gaan en staan voor onze visie, maar stellen het (inter)nationale belang voorop! We luisteren naar onszelf, de ander en het andere
 3. We respecteren wetten, afspraken, regels en procedures, maar zijn niet bang voor precedentwerking en koesteren de uitzonderingen die wij bewust maken
 4. We koesteren onze eigen belangen en willen winst maken om de continuïteit te waarborgen, maar gunnen de ander ook welvaart en welzijn en laten ons doen en laten niet bepalen door egocentrisme
 5. Oneigenlijke machtswil is geen drijfveer. We gaan en staan voor de mensenrechten
 6. We handelen naar anderen toe, zoals we zelf behandeld willen worden

Dit is geen utopie! De Pyramide-Aanpak, met een universeel toepasbare methodiek en instrumentarium, is hierop gebaseerd en werkt al 27 jaar! In gezinnen, organisaties en de politiek. Druppels wellicht, maar wel glinsterende! Het kleinste licht verdrijft de machtigste duisternis en waar een wil is, is een weg. Niet een maar 365 dagen per jaar Liefde; voor je Zelf en de Ander.

Voor meer informatie: bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

Laten we ermee stoppen. Neem je niets voor. Goede voornemens per 1 januari mislukken vaak, omdat ze opgehangen zijn aan die datum en je niet echt van binnenuit gemotiveerd bent. Als je echt iets wilt heb je daar 1 januari niet voor nodig. Dat kan ook op 13 Mei, 7 Juni, enz.

Als je meer wilt bewegen, minder wilt snoepen of drinken, minder gestresst wilt zijn, of anderszins je leven wilt verbeteren, neem je dat dan niet voor.

Doe iets! Het eerste dat je dan het beste kunt doen is opschrijven wat jij wilt in leven, wonen en werken. Iets dat haalbaar is en binnen je eigen invloedssfeer ligt. Iets dat je nu kunt doen. Daarmee doe je tegelijk een tweede ding: Je pakt zelf de regie!

Jij bent je eigen levensregisseur! Schrijf dus ook op wat voor jou de zin en betekenis van je bestaan is. Waarom doe je wat je doet? Wat is jouw innerlijke drijfveer en motivatie? Misschien verandert dit je eerste lijstje. Je verlangens en doelstellingen worden scherper!

Weet je waarom je nu gaat doen wat jij wilt? Omdat je zelfrespect hebt. Omdat je in jezelf gelooft en weet dat jij de enige bent die verantwoordelijk is voor je beperkingen, herstel, kwaliteiten, uitdagingen, enz. Lever jouw unieke bijdrage aan het geheel! Doe het voor in 2019! Voor jezelf en de ander!

Read more

Ik ontving een kaartje van haar: “Graag wil ik je bedanken voor je mooie CD, die mij heel goed doet. Troostend en inspirerend.” Een paar maanden daarna is ze overleden. Haar man vertelde mij later, dat zij tot een week voor haar overlijden de CD beluisterd had. Onlangs speelde ik voor iemand die in diens laatste levensfase is. Met dezelfde reactie.

Muziek werkt helend en niets komt in dieper contact met de ziel. Ook als het brein beschadigd is. De ziel is nog intact.

Ik improviseer al van kind af aan klassiek op de piano. Het heeft mijzelf altijd geholpen en doet dat nog steeds, maar op mijn twintigste ontdekte ik dat anderen er ook baat bij hadden. Later, toen ik met mijn bureau Pyramide startte, bleek het ook voor kleine en grote groepen te werken, in en voor profit en non-profit organisaties. En begin dit jaar kwam een wens uit: Meer kunnen betekenen voor mensen in de Zorgsector, waaronder mensen met dementie. Een paar geslaagde optredens leidde tot een nieuw project. Ik hoop dat je het wilt steunen, zodat ik in 2019 meer optredens kan verzorgen, bv. in ziekenhuizen, revalidatiecentra, zorginstellingen, enz.

https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties

Read more

In wezen gaat het om wat ons van binnenuit met elkaar verbindt. De brandende kaars is het symbool van ons innerlijk licht. Of het nu een grote, kleine, dikke, dunne, lange, korte, vierkante of ronde kaars is, het vlammetje is hetzelfde. Het gaat niet om de uiterlijke verschijning, positie, rol of functie, maar om wie we Zijn. Dat verbindt ons ook met het Licht.

Dat is de betekenis van het “Ieder mens is van innerlijke adel en adeldom verplicht”. Waarbij ieder diens unieke bijdrage levert aan en diens medeverantwoordelijkheid heeft voor het Geheel.

Ont-dek en her-inner je dat, door te luisteren naar jezelf, de ander en het andere. Dan komen we op basis van vertrouwen en verbondenheid tot de vitale samenleving die wij met elkaar willen realiseren.

Ik wens iedereen een jaar toe waarin we floreren, door de regie stevig ter hand te nemen in leven, wonen en werken. Onthoud daarbij, dat het kleinste licht de machtigste duisternis verdrijft. Laten we er samen wat moois van maken!

Met hartelijke groet,

Bert-Jan.

IMG_1218

Read more

“We vertrouwen elkaar nog voor geen bliksem” zei de CEO tegen mij na een investering in teamontwikkeling. Ik ontmoette hem op een bijeenkomst en vertelde hem vervolgens hoe je naar mijn idee tot vertrouwen komt.

Iedere leider en manager wil dat de organisatie vitaal is. En iedereen begrijpt dat dit alleen lukt door verbondenheid: optimale samenwerking door optimale communicatie. En iedereen is het ook altijd met mij eens, dat je alleen tot verbondenheid komt door vertrouwen: in jezelf, in de ander en in de toekomst. Maar hoe kom je tot vertrouwen?

Toen ik in 1992 met Pyramide begon was dat mijn insteek: Een methodiek en instrumentarium ontwikkelen, waardoor men tot vertrouwen komt en daardoor tot verbondenheid en vitaliteit. En daardoor eerder en betere resultaten boekt.

En ik wist dat we alleen tot vertrouwen komen als we leren luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Dat werd dus mijn corebusiness. Daardoor word ik nu niet alleen de vertrouwensexpert maar ook de luisterleraar genoemd.

Echt luisteren doen we zowel met onze linker- als onze rechterhersenhelft. Het gaat erom dat we e.e.a. ook ervaren. Daarom zet ik mijn pianospel in. Altijd weer een bijzondere belevenis, zo geeft men aan. Ik informeer je er graag over.

Read more