LIEFDE ALS CRITERIUM IN DE POLITIEK EN IN ORGANISATIES!

Probeer het je voor te stellen: Liefde als criterium. Een paar consequenties:

  1. Als we het willen en iets noodzakelijk is, dan is er geld voor. “Geen geld” valt als argument weg. We maken bewuste keuzes
  2. We gaan en staan voor onze visie, maar stellen het (inter)nationale belang voorop! We luisteren naar onszelf, de ander en het andere
  3. We respecteren wetten, afspraken, regels en procedures, maar zijn niet bang voor precedentwerking en koesteren de uitzonderingen die wij bewust maken
  4. We koesteren onze eigen belangen en willen winst maken om de continuïteit te waarborgen, maar gunnen de ander ook welvaart en welzijn en laten ons doen en laten niet bepalen door egocentrisme
  5. Oneigenlijke machtswil is geen drijfveer. We gaan en staan voor de mensenrechten
  6. We handelen naar anderen toe, zoals we zelf behandeld willen worden

Dit is geen utopie! De Pyramide-Aanpak, met een universeel toepasbare methodiek en instrumentarium, is hierop gebaseerd en werkt al 27 jaar! In gezinnen, organisaties en de politiek. Druppels wellicht, maar wel glinsterende! Het kleinste licht verdrijft de machtigste duisternis en waar een wil is, is een weg. Niet een maar 365 dagen per jaar Liefde; voor je Zelf en de Ander.

Voor meer informatie: bjpvandermieden@pyramide.nl

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.