OPEN BRIEF AAN POLITIEK DEN HAAG

Geachte politici,

U wilt het land dienen en doet dat ongetwijfeld met goede wil. Daarbij roept u uw collegae en medeburgers op fatsoenlijk te zijn en normaal te doen. Om waarden en normen in acht te nemen van medemenselijkheid, ethiek, respect, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en waarachtigheid.

Hoe rijmt u dat met uw vaak onfatsoenlijke en respectloze manier van met elkaar omgaan en debatteren? Met uw – allemaal in de media zichtbare – achterbakse gedrag, leugens, goedpraterij en uitsluitend gaan voor het eigen belang en het partijbelang i.p.v. het landsbelang? Waar zijn uw eigen waarden en normen die u zogenaamd voorstaat?

“Goed voorbeeld doet goed volgen”! Vindt u dan niet dat u zelf – gezien uw positie, functie en maatschappelijke verantwoordelijkheid – het voorbeeld moet geven! Vindt u het, als u dat niet doet, niet begrijpelijk dat burgers genoeg van u krijgen? U volstrekt ongeloofwaardig vinden en vinden dat u de belangen van Nederland in Europa en in de wereld schaadt!

Wanneer gaat u luisteren naar uzelf, de ander en het andere? En geeft u zich rekenschap van uw hoofd-, bij- en schijnmotieven? Ik leer het u graag.

Met vriendelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden.

bjpvandermieden@pyramide.nl

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.