Ego-reflectie of Zelfreflectie: Politici kies s.v.p. voor het laatste.

Reflectie betekent terugkaatsen, terugstralen,weerspiegelen. In die zin zien we in de maatschappij dat de schijn van de een terugkaatst op het eigen schijn-ik. Wat je een ander aandoet komt als een boemerang op een of andere manier weer bij je terug. We projecteren veel van onze eigen schijneigenschappen op de ander. En in onze taal zitten niet voor niets uitdrukkingen als :”oog om oog, tand om tand” en “wel de splinter in andermans oog zien, maar niet de balk in de eigen ogen”. Schijnreacties roepen schijnreacties op.

In de media worden we geconfronteerd met regeringsleiders die de kredietcrisis aanwenden en misbruiken om hun eigen ego weer eens op te poetsen en te profileren. We lezen nu bijvoorbeeld dat Balkenende uit de schaduw van Bos tevoorschijn moet treden. En internationaal zien we soortgelijke taferelen. Het grootste belang is dus kennelijk wie van hen het egospelletje wint. Een spel dat gespeeld wordt op de brokstukken waar de burger mee achterblijft, en op alle andere schade die de burger leidt. Gelukkig dat het Centraal Plan Bureau langzamerhand de mooi-weer- en andere verhullende praatjes teniet doet. De ernstige gezichten van de politici dienen dan nu om hun “wijsheid” ten toon te spreiden. Nationaal en internationaal hebben politici kennelijk nog steeds niet door dat er vele, van hoog- tot niet of nauwelijks opgeleide, burgers zijn die hun ego-toneelspelletjes doorzien.

Dames en heren politici stop nu toch eens met die niet-werkende egoprofileringsdebatten, -persconferenties en -columns. Win vanaf nu stemmen door je Zelf te zijn. Maak oprechte excuses voor de afgelopen tijd en begin opnieuw. Doorbreek nu eens de politieke schijnmores en de egobelangen van de partij. Zet nu eens het eigenbelang en het partijbelang opzij en win stemmen door gezamenlijk de crisis te lijf te gaan. De enige duurzame redding wordt gerealiseerd door verbinding.

De eerste stap daartoe is Zelfreflectie. Reflectie betekent ook: Bespiegelend nadenken, zich terugbuigen op eigen bewustzijn. Ga s.v.p. voor je eigen authenticiteit. Zie ook mijn artikel “De authentieke politicus” van 29-08. Spreek jezelf en de ander dáár op aan. Jullie hebben zoveel in je mars en kunnen op veel meer waardering en respect rekenen van de burgers dan je denkt! Maar verpest dat dan niet door je eigen schijn. Realiseer je dat eens!
Heb de moed om voor de ontspanning van je Zelf zijn te kiezen en de schijntaferelen te doorbreken. Gooi je politieke schijnstropdas af, symbool voor oneigenlijke machtsspelletjes en persoonlijke en partij-egotripperij. Net zo moedig als Prins Claus destijds zijn stropdas weggooide, als symbool van het keurslijf waar hij mee afrekende.

Het Kerstreces biedt alle mogelijkheid tot Zelfreflectie en de Kersttijd ondersteunt je daarin. Welke levensovertuiging je ook hebt. Beschouw jezelf in de eerste plaats als mens, dan als medeburger en neem vervolgens je verantwoordelijkheid als authentieke, professionele politicus. Zijnde een volksvertegenwoordiger. Namens het volk, bedankt daarvoor en voor je idealisme en op het landsbelang gerichte inzet waarmee je politicus bent!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.