Mag ik je even voorstellen: St. Nicoline!

Sint Nicolaas, de bisschop van Myra(in Turkije gelegen) overleed op 6 december 343 na Christus. Wellicht goed om 1665 jaar na diens overlijden mij eens aan jullie voor te stellen. Ik ben St. Nicoline, de vriendin van St. Nicolaas. Zoals zovele vrouwen, de grote, stille en onbekend gehouden en gebleven kracht achter de man. Dat is al eeuwen lang zo. Koningen en keizers, bestuurders, presidenten, politici, ondernemers, die naar buiten toe de macht en het heft in handen hadden, maar dat alleen konden dankzij de hulp, inzichten, wijsheid en toewijding van hun of een vrouw achter de schermen. En dat is nog steeds zo. Menig politicus, ondernemer, zzp’er, redt het niet zonder haar. De man treedt naar buiten, gesteund door de vrouw die zorgt dat het van binnen loopt en geregeld is en zijn werk steunt en beïnvloedt met haar wijsheid en levenservaring. Dat wordt vaak niet erkend, maar dat doet aan het gegeven niets af.

En dan treedt de afgelopen honderd jaar de vrouw meer naar buiten toe. Na – tot op de dag van vandaag aanwezig zijnde – eeuwenlange respectloze onderdrukking, superieure handelwijze en houding van de man, ongelijkheid en schaamteloze willekeur, neemt en krijgt de vrouw haar rechten en gelijke positie. Dat is wennen voor de man, die zich uit angst en weerstand afschermt en verweert. We noemen dat heden ten dage diversiteit en emancipatie. Een veel te traag verlopend proces. Een proces dat zich nog teveel aan de buitenkant afspeelt, met diverse vormen van “window dressing”. Goede sier makend met bepaalde publiciteit, maar als het er op aan komt, blijft het daarbij steken. Zonder hierbij tekort te willen doen aan de wil tot en de geboekte vooruitgang.

De vrouw heeft op haar beurt al eeuwenlang macht over de man, die niet zonder haar omhulling kan. Al eeuwenlang maakt ook zij misbruik van haar macht, door de man naar zich toe te halen en weer af te stoten. Hetgeen weer geen enkel excuus is voor het oneigenlijke misbruik en de walgelijke verkrachtingspraktijken door de man met behulp van diens fysieke overwicht. Helaas zien we heden ten dage vrouwen het oneigenlijke gedrag van de man kopiëren. Ook in werksituaties. Over en weer worden oneigenlijke patronen in stand gehouden en wordt de wederzijdse wezenlijke liefde tussen mannen en vrouwen vervangen door oneigenlijke machtsuitoefening.

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” ga ik verder in op de dieper liggende oorzaken van dit wederzijdse machtsmisbruik, de wederzijdse man-vrouwpatronen en hoe we kunnen komen tot een menswaardige, respectvolle en liefdevolle relatie tussen vrouwen en mannen.

St. Nicoline staat in dit artikel symbool voor de liefdevolle, wijze vrouw op de achtergrond. St. Nicolaas staat bekend als de man die zijn liefde geeft. Wellicht dat dit artikel stimuleert om de oneigenlijke patronen en machtswil op te heffen en de liefde en wijsheid van zowel de man als de vrouw in 2009 dagelijks meer op de voorgrond te laten komen. Ook dat proces begint bij ons zelf: Bij het erkennen van inferioriteit- en superioriteitgevoelens en -gedachten en bij Zelfrealisatie. En in het geloven in de realiteit en het realiseren van onze dieper liggende zielsverlangens. Dat zal de wereld verlichten. Dat is mede de betekenis en bedoeling van deze Advent- en Kersttijd. Dat zal positieve effecten hebben in en tot ver na 2009. Een goede feestmaand toegewenst.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.