De opleiding voor iedere leider en manager

Elk leiderschap en management vraagt mogelijkerwijs om een specifiek en persoonsgebonden opleidingstraject. Maar welke opleiding is de basisopleiding die elke leider en manager zou moeten hebben? Als een soort verkeersdiploma, waarna men kan kiezen waar men zich verder in bekwaamt?

In de literatuur heeft men het meer en meer over authentiek en dienend leiderschap. Prima en zeer belangrijke doelstellingen, maar wat houdt het in en hoe bereik je het?
Welke basisinzichten en vaardigheden zijn überhaupt nodig om een goede leider en/of manager te zijn? Doorgaans is men van mening dat je kennis en vaardigheden kunt leren, maar dat de persoonlijkheid van de mens genetisch is bepaald, vastligt en niet tot nauwelijks veranderbaar is.

Mijns inziens zijn de waarden en normen en de levensovertuiging van mensen wel beïnvloedbaar. Evenals de fysiek, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele kwaliteit van leven. De wezenlijke persoonlijkheid, het Zelf van de mens ligt vast. Maar doordat de mens zich individueel en collectief kan ontwikkelen en ontplooien, is ieder mens in staat tot persoonlijk leiderschap. Zelfinzicht door zelfreflectie voorkomt dat men de verkeerde beroepskeuze maakt. Daardoor zal men uitsluitend voor een leiderschap- of managementfunctie kiezen, als men daar geschikt voor is.

Psychologisch onderzoek kan daarbij een hulpmiddel zijn. Maar het begint bij Zelfinzicht op basis van zelfreflectie. En inzicht in de sterkten, kwaliteiten en mogelijkheden en de zwakten en beperkingen van de schijnpersoonlijkheid. Dan komt men pas daadwerkelijk tot authentiek leiderschap. Alleen vanuit ons Zelf kunnen we echt dienend zijn.

In deze eeuw is het zaak om woorden inhoud te geven en woorden om te zetten in daden.
Het heel concreet en specifiek ter hand nemen van zelfreflectie en opleiden tot zelfmanagement is een ommezwaai in opleidingsland en in organisaties. Maar de inzichten en handvatten zijn er nu.(“De mens in de 21e eeuw”, zie www.pyramide.nl). Dus laten we ermee aan de gang gaan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.