Zoals de leider communiceert, gedraagt zich de volger.

Ik heb niets met oorlogen, maar stel je eens voor dat een legerleider onduidelijk is over de strategie, de koers en de uitvoering. Dan zouden de soldaten niet de juiste kant opgaan en is de slag bij voorbaat verloren. De legerstructuur bewijst dat alleen duidelijkheid werkt. Nu zijn organisaties niet een op en vergelijkbaar met een leger, maar iedereen zal het er toch mee eens kunnen zijn dat elke organisatie er baat bij heeft, als iedereen weet welke haalbare en duidelijke doelen er gerealiseerd dienen te worden. Ook geldt voor elke organisatie dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan en voor eenieder volkomen duidelijk en bekend dienen te zijn. Als organisaties met zo min mogelijk kosten en zoveel mogelijk rendement en resultaat hun doelstellingen willen halen, dan is het van belang dat bij uitval van een of meerdere medewerkers, de werkzaamheden en bevoegdheden worden overgenomen.

Maar een goede structuur is niet de enige voorwaarde. De sterkten en zwakten van alle individuen, groepen en organisatieonderdelen dienen bekend te zijn. Als je die namelijk van elkaar weet, heb je een solide basis om op elkaar te kunnen vertrouwen. Je weet van elkaar waarop de ander wel/niet aanspreekbaar is en waar hij/zij voor staat en gaat.

Ook hier geldt weer het besef van de kracht van het voorbeeldgedrag. Als de leider(s) en het management hun eigen sterkten en zwakten kennen en bewust en adequaat communiceren, dan zullen de ondergeschikten overeenkomstig communiceren en handelen. Zelfreflectie nodigt uit tot zelfreflectie. Openheid genereert openheid. Duidelijkheid creëert duidelijkheid. Zelfonderzoek leidt tot zelfinzicht en zelfinzicht tot mensenkennis. En dat is de weg naar waarachtige, respectvolle invloed. Ik hoop dat veel leiders en managers zich daarin willen bekwamen.

Een bewustere wereld, leidt tot bewustere productie en consumptie. Die begint bij bewustere organisaties en die bestaan uit mensen. Het komen tot bewuste mensen begint bij ons Zelf. Inzicht, kennis en ervaring daarin kan men opdoen door opleiding, workshops en trainingen in bewustwording, met directe en continue koppeling aan de praktijk in leven en werken.

Hoe werkt dit bij jou? In je (persoonlijk) leiderschap en management? In je werk en je privé-situatie? Hoe werkt dit in jouw organisatie, vereniging, bestuur, partij, enz?

2 Comments, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.