Hoe kunnen we de zorg beter maken?

Hoe kunnen we de zorg beter maken?

Het is de hoogste tijd om daar een zinvolle dialoog met elkaar over aan te gaan. Want er zijn veel klachten over de bureaucratie, de zorgkosten, de beschikbaarheid, de wetgeving, de marktwerking, enz. Laat ik een aftrap geven voor een oplossingsgerichte dialoog met de volgende drie vragen:

01. Als de overheid, politici, zorgverleners en -verzekeraars, kortom de zorgaanbieders, over hun schaduw zouden heenstappen, en gericht op het algemeen belang met elkaar het meest adequate zorgstelsel zouden inrichten, hoe ziet dat er dan uit? Met optimale zorg, kosten en regelgeving.

2.Wat is er nodig om van de huidige tot die gewenste situatie te komen?

3.Wie neemt het voortouw om tot die gewenste situatie te komen?

Kortom: Hoe pakken we samen de regie? Ik verneem graag je reactie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.