Bundeling van krachten in de maatschappij

De samenleving wordt complexer. En over alle ontwikkelingen die overal ter wereld plaatsvinden is informatie voorhanden. We merken in ons dagelijkse leven, wonen en werken steeds meer de gevolgen van de toenemende globalisering. Dat maakt enerzijds het leven er niet gemakkelijker op, maar welke kansen liggen er?

We moeten de kunsten en kunstenaars veel meer koesteren en stimuleren, maar creativiteit is niet (meer) het exclusieve domein van de kunstenaar. In diverse maatschappelijke disciplines wordt gebruik gemaakt van creatieve technieken om het realiseren van de doelstellingen te bevorderen. Daar kunnen kunstenaars bij worden ingezet.

Religie/spiritualiteit is al lang niet meer het exclusieve recht van de geestelijken. Wetenschap en bedrijfsleven verbinden zich met spiritualiteit. Ik verzorgde zelf eens een workshop over het omgaan met levensbeschouwing voor teamleiders in de gehandicaptenzorg. Kennis is niet meer het specifieke domein van de wetenschap en zakendoen niet meer van het bedrijfsleven. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

De verschillende maatschappelijke disciplines: het bedrijfsleven, de overheid, de politiek, de maatschappelijke organisaties, kunst en cultuur, religie, alsmede wetenschap en onderwijs leveren ieder hun eigen unieke bijdrage en professionaliteit, maar er vindt steeds meer verbinding plaats. Door aspecten van andere disciplines in de eigen discipline te betrekken, door professionals uit andere disciplines in te huren en door met elkaar in gesprek te gaan.

In 2005 richtte ik de Stichting Globaliseringscentrum op om o.a. de kruisbestuiving tussen de diverse maatschappelijke disciplines te bevorderen. Zie http://www.ikverbind.nl. De maatschappelijke vraagstukken en de specifieke problemen en uitdagingen per discipline zijn daardoor veel beter aan te pakken. We krijgen meer grip en invloed op de complexiteit van de samenleving.

Het is prachtig om te constateren dat de deelnemers aan de multidisciplinaire workshop die ik met Antoinette Hildering organiseerde, elkaar naderhand bleven opzoeken. Men had baat bij het uitwisselen van elkaars inzichten en aanpak.

Onderzoek eens welke vraagstukken in jouw werk gebaat zouden kunnen zijn met de input uit een of meerdere disciplines. Brainstorm daar eens over en meld het me s.v.p. Fantaseer er eens over en laat ons je gedachten erover weten.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.