Ontwikkelen van mensen hoeft niet veel te kosten, deel 1.

Dure en liefst Engelse woorden worden nogal eens vanuit het schijnmotieven door ons gebruikt. Een vertegenwoordiger wordt accountmanager, een verkoper salesmanager en als het om personeel gaat, hebben we het over Human Resource Management(HRM) en Human Resource Development. Het geeft status en compenseert minderwaarde. Als je de diverse artikelen leest dan moet HRD veel geld en tijd kosten. Dat laatste klopt, maar het eerste?


Natuurlijk kost het geld als je alle competenties van iedereen in kaart gaat brengen en allerhande informatie geautomatiseerd beschikbaar en verwerkbaar wilt hebben. Er zijn praktijkvoorbeelden van organisaties die veel, en zelfs alle denkbare, personeelsinstrumenten in huis hebben. Dat levert ze wel wat voordeel op, maar er wordt ook geklaagd, dat ze niet of nauwelijks worden ingezet, of dat ze niet die baten en resultaten opleveren die men ervan verwachtte.

De niet door mijzelf bedachte, maar door henzelf gegeven, voornaamste oorzaken daarvan zijn: Belangentegenstellingen door gebrek aan eensluidende visie, gebrek aan vertrouwen en niet luisteren naar. Tel uit je verlies aan geld en tijd. Dit kost tonnen tot vele tientallen miljoenen op jaarbasis! Zonder ook maar één systeem te bouwen, of een adviseur naar binnen te halen, kunnen ondernemers, leiders, managers en alle werkenden beginnen met:

1. Visie ontwikkelen en gezamenlijk vaststellen. Hulp nodig? Even P……. bellen!
2. Vertrouwen herstellen, door zelfonderzoek, inventarisatie en analyse. Hulp nodig?
3. Luisteren naar elkaar. Dat begint bij jezelf en kun je leren. Hulp………?

Stel dat je dat niet met elkaar kunt, dan schakel je externe hulp in. Maak van tevoren goede afspraken over de inhoud, tijdsduur, doorlooptijd, doelstellingen, resultaten en kosten daarvan, want anders ben je nog meer teveel geld kwijt. Als je die externe hulp goed inhuurt, levert die heel veel rendement op en verminder je de kosten gigantisch.

De kosten zijn nu geminimaliseerd. Prachtig. Maar hoe kunnen we zonder teveel geld uit te geven de ontwikkeling en ontplooiing in organisaties zo optimaal mogelijk ter hand nemen en doen slagen? Voordat ik daar antwoord op geef, waardoor je al honderden euro’s bespaart, ben ik eerst benieuwd naar je reactie op dit artikel en naar wie het antwoord op deze vraag graag wil hebben. Eens kijken wie er niet op vakantie zijn!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.