Positief denken over globalisering

Door het oneigenlijke gedrag, de uitbuiting en corruptie van een aantal politici, bedrijven en andere machthebbers heeft globalisering een negatieve klank gekregen. Globalisering ten koste van anderen leidde tot de komst van de antiglobalisten en gelukkig ook tot de andersglobalisten. In de afgelopen jaren ontstonden er van lokaal tot wereldwijd vele honderden forums, die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling en ontplooiing en een rechtvaardiger verdeling van welvaart en welzijn. Over globalisering zal ik nog meer schrijven, maar hier vast een aantal gedachten:


Globalisering is onontkoombaar. We lieten ons als Nederlanders ook niet onbetuigd met al onze ontdekkingsreizen en het VOC-tijdperk. Globalisering brengt landen en volkeren met elkaar meer en intensiever in verbinding. Maar het is wel zaak om respectvol met de identiteit, cultuur, leefwijze en verworvenheden van de ander om te gaan. Globalisering heeft ten doel om elkaar te helpen in de individuele en collectieve ontwikkeling en ontplooiing.

Globaliseer jezelf als individu door kennis te nemen van andere culturen, waarden, normen, gewoontes en gebruiken en andere levensovertuigingen. Sta er open voor, leer ervan en kom tot een onderlinge uitwisseling. Ontdek de kansen en mogelijkheden voor verbreding en verdieping. Erken en herken het wonder en het leuke en bijzondere van de ander en het andere. Globaliseer je organisatie door mensen aan te nemen uit andere culturen en landen, met andere levensovertuigingen. Maak je organisatie multicultureel. Houd rekening met andere feestdagen en tijdsverschillen. Investeer in het uitwisselen van inzichten, kennis en gewoonten. Zie de anderen niet als bedreiging maar als een kans.

Sluit je ogen niet voor alle problemen en bedreigingen, voor de angst en de weerstand. Inventariseer ze, analyseer ze en zet gezamenlijk je schouders eronder om ze op te lossen en op te heffen. Op basis van twee woorden: En toch……. Die appelleren aan het positieve fundament van ons bestaan: Liefde Integriteit Vertrouwen Evenwicht. LIVE staat hier voor leven en voor doorléven, in praktijk brengen.

De samenleving is niet toevallig juist ten aanzien van die begrippen geheel ontspoord. Door identificatie met onze schijnpersoonlijkheid is teleurstelling in de liefde mogelijk, werd ons Zelfbewustzijn overschaduwd, waardoor we ons innerlijk evenwicht kwijtraakten en ons Zelfvertrouwen verloren. Toch blijft het verlangen naar liefde, integriteit, vertrouwen en evenwicht er altijd en levenslang.

Op basis daarvan is waarachtige en duurzame globalisering mogelijk. En is een wereld en multiculturele samenleving mogelijk met een evenwichtige verdeling in welvaart en welzijn voor eenieder. Met hetgeen in de derde alinea staat kun je nu beginnen. Wijs s.v.p. anderen erop, zodat we zoveel mogelijk medestanders krijgen.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.