Vertrouwen: Het ultieme bindmiddel van succesvolle organisaties

Om als team samen een topprestatie neer te zetten, is een sfeer van onderlinge veiligheid en openheid een absolute vereiste. Maar hoe kweek je zulk vertrouwen? Succesvolle bedrijven weten al lang dat dit hard werken is én blijft, en schakelen daar professionele hulp bij in. Vertrouwen komt immers te voet maar vertrekt te paard. In veel bedrijven en organisaties denken managers helaas dat vertrouwen opbouwen vanzelf gaat. Ze doen er zelf niets aan. De verstandige leiders niet te na gesproken. Vertrouwen creëren én in de organisatie laten groeien verdient absolute topprioriteit. Succesvolle organisaties weten dat. Vertrouwensmanagement biedt de belangrijke bouwstenen voor het toekomstige succes van iedere organisatie, groot of klein!

Hogere motivatie en innovatie

Wantrouwen is de vloek van de moderne samenleving. Een te hoog ziekteverzuim? Een te lage arbeidsproductiviteit? Een sfeer om te snijden? In alle gevallen speelt een gebrek aan vertrouwen een belangrijke rol. De controlemechanismen die door de moderne mens overal worden ingebouwd, werken wantrouwen en argwaan in de hand. We dúrven elkaar bijna niet meer te vertrouwen. Pas als er vertrouwen is, durven mensen hun schillen af te gooien. Dan komt er een énorme hoeveelheid creativiteit los. Er ontstaat een klimaat van veiligheid, openheid, optimale inzet en motivatie. Er wordt vrijwillig overgewerkt. Het verschil merk je bijvoorbeeld ook aan de lengte van vergaderingen: die worden korter. Mensen hebben ineens aan een half woord genoeg.

Ook bestseller managementauteurs als Robert Rosen en Jim Collins wijzen erop dat succesvolle bedrijven worden gekenmerkt door een sterke sfeer van vertrouwen. In deze organisaties is er doorlopend aandacht voor ‘de menselijke kant’. Communicatiekanalen zijn volledig open en er heerst een veilige bedrijfscultuur waarin iedereen zichzelf durft te zijn. Hierdoor is de motivatie hoog en vinden ontwikkelingen versneld plaats.

Onzichtbare processen in kaart: Een nieuwe basis voor vertrouwen

Welk bedrijf wil dit niet? Het is niet zo dat het management kan volstaan met de mededeling dat ‘we vanaf morgen meer vertrouwen in elkaar moeten gaan stellen’. Allereerst is het vereist te beseffen dat vertrouwen niet vanzelf ontstaat. Al helemaal niet in een omgeving waar het er lange tijd aan heeft ontbroken. Mensen leggen niet zomaar hun harnas af. Dat pantser hebben ze vaak al vanaf hun jeugd ontwikkeld, om hun kwetsbaarheid tegenover anderen af te schermen.

In mijn coachingstrajecten en trainingen ervaren de betrokkenen dat het niet eng is om hun eigen harnas af te leggen. Rode draad in al mijn programma’s is het ‘weer bespreekbaar maken van het onbesprokene’. Ik maak de onzichtbare processen op de werkvloer zichtbaar en onderzoek tot welk oneigenlijk gedrag die leiden. Hierdoor ontstaat een nieuwe groepsdynamiek. Mensen durven zich sneller kwetsbaar op te stellen en zich te uiten tegenover de ander. Daarmee ontstaat een nieuwe basis voor vertrouwen waarop de organisatie kan verder bouwen. Doordat ik altijd werk met verplichte terugkomdagen wordt voorkomen dat het herwonnen vertrouwen en de daarbij behorende open communicatie, na verloop van tijd weer wegsijpelen omdat ze (nog) onvoldoende verankerd zouden zijn. De insteek van de individuele coachingtrajecten en de groepstrainingen kan verschillen, het doel en de uitkomst blijven hetzelfde: een ultieme uitgangspositie creëren van waaruit verder kan worden gebouwd aan een open organisatie met een sterke, onderlinge verbondenheid en vertrouwen.

Veranderingsvermogen

Het bevorderen van onderling vertrouwen en – veel vaker – het herstellen van geschonden vertrouwen, mag met recht een vak apart worden genoemd. Eentje waarvoor specifieke kennis en ervaring vereist is. Door mijn langjarige loopbaan in verschillende sociaal-maatschappelijke functies en mijn levens- en werkervaring verenig ik “een breed palet” aan professies in me, waardoor ik een vraagstuk vanuit verschillende oplossingsrichtingen tegelijk weet te benaderen. Het is van belang de verschillende aspecten te onderkennen en te weten welke zaken je van elkaar moet scheiden en welke je juist weer met elkaar moet verbinden.

Sinds mijn jeugd heb ik een fascinatie voor het hoe en waarom van menselijk gedrag en dan met name voor de onzichtbare pantsers die we onszelf aanmeten. Mijn jarenlange onderzoek o.a. naar wat ik de ‘schijnpersoonlijkheid’ van de mens noem, resulteerde in 2004 in mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Onze schijnpersoonlijkheid manifesteert zich in allerhande uitingen van gewenst gedrag. In een maatschappij (of bedrijf) vol sturings- en controlemechanismen durft bijna niemand meer zijn ware ik te laten zien. In dit lees-, studie- en werkboek leer ik de lezer af te rekenen met zijn schijnpersoonlijkheid en opnieuw te gaan leven vol vertrouwen. ‘De Mens in de 21e eeuw’ is de theoretische basis voor de individuele coachingtrajecten en de maatwerktrainingen in vertrouwensmanagement, die ik aan bedrijven en organisaties geef.

Vertrouwen? Daar moet je aan bouwen!

Succesvolle bedrijven besteden continu aandacht aan vertrouwen. Het ontstaat niet vanzelf en kan ook snel verdwijnen. Daarom is het van belang het vertrouwen in organisaties te vergroten en daar waar nodig te herstellen. Dat kan door anders te leren handelen en te leren het onbespreekbare weer bespreekbaar te maken en te weten hoe je de angel uit potentiële conflictsituaties trekt. Vertrouwensmanagement biedt je dat perspectief.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.