Leidinggeven en managen met open vizier

Wat verwachten mensen van leiders en managers? Waardoor worden mensen gemotiveerd om achter hun leider of manager te gaan staan en zich voor hen honderd procent in te zetten? Wat is daarvoor nodig ten aanzien van de opleidingen van leiders en managers?


Jullie kent wel de verhalen over de ridders, die voor de goede zaak streden. Als ze dat met open vizier deden, dan wist de ander wie hij was. Nu gebruiken we het wel in figuurlijke zin: Openlijk voor iets uitkomen en open en duidelijk zijn naar de ander toe. Willen leiders en managers dat ze gevolgd worden, dan willen mensen dat zij met open vizier werken ten aanzien van hun doelstellingen, missie, visie, strategie, beleid en de uitvoering daarvan. Het woord vizier staat voor de zes factoren, waardoor mensen – vanuit hun innerlijke motivatie – leiders en managers volgen. Om dat te realiseren willen mensen:

1. Verbinding voelen en weten met. Zich thuis en veilig voelen bij de groep waartoe ze behoren.
2. Invloed op hun eigen werk-, woon- en leefomgeving en verantwoordelijkheid dragen.
3. Zin- en betekenisgeving in hun leven, wonen en werk.
4. Inzicht in hetgeen er gebeurt in hun (directe) omgeving en wat het doel daarvan is.
5. Erkenning en waardering voor wie ze zijn en wat ze kunnen en doen.
6. Respect en respectvolle communicatie en omgang

Leiders en managers dienen deze zes factoren in hun vizier te krijgen. Eerst bij zichzelf, hetgeen zelfreflectie en zelfonderzoek vereist. En dan bij de ander en de omgeving. Dat vereist luisteren naar, de dialoog aangaan en mensenkennis.

“Vanuit een open vizier leidinggeven en managen” en “de ander in het vizier krijgen” dienen als leervakken en leerdoelen het fundament te zijn van hun opleiding. Nieuwe vakken zijn dan:

1. Zelfreflectie, zelfonderzoek en zelfinzicht.
2. Luisteren
3. Mensenkennis en kennis van de wereld(en) waarin wij leven, wonen en werken.
4. Verbinding en verbindend, respectvol communiceren. Gericht op duurzaamheid.
5. Zin- en betekenisgeving en effectief omgaan met verscheidenheid
6. Het leiding geven aan en managen van individuele en collectieve bewustwordingsprocessen.

Ik verzorg ze graag, maar het is noodzakelijk dat deze vakken een wezenlijk onderdeel gaan uitmaken in alle opleidingen. Wacht niet af, maar vraag er zelf om! Met dit fundament komen er andere opleidingen, leiders en managers. En dat is waar een duurzame samenleving en globaliserende wereld om vraagt.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.