Hoe kan de politiek beter aansluiting vinden bij de bevolking?

Vele kiezers beklagen zich erover dat de politiek hun taal niet spreekt. Ze vinden dat de politiek niet in staat is om de samenleving in de richting te sturen die noodzakelijk en gewenst is. Hoe kan dit veranderd worden?

Door de globalisering nemen de belangen, macht en invloed van de multinationals en de niet-gouvernementele organisaties toe en neemt die van de nationale politiek af. De politiek kan haar invloed vergroten door internationale samenwerking. Zij kan zorgen voor een goede nationale samenleving vanuit internationaal perspectief en als wezenlijk onderdeel van een globaliserende samenleving. Daardoor herstelt en vergroot zij haar geloofwaardigheid.

Met name jongeren haken af en keren de politiek de rug toe. Maar ook de groep tussen de dertig en de vijfenzestig en de ouderen in de samenleving voelen zich steeds minder gehoord. De politici zijn er zelf schuld aan dat het populisme toeneemt.

Mijn oproep aan de (weldenkende) politici: “Ik begrijp niet dat jullie het erbij laten zitten en het laat gebeuren dat de bevolking van jullie vervreemdt. Jullie zullen afscheid moeten nemen van een houding en instelling die het uitgangspunt hanteert, dat er naar jullie geluisterd dient te worden. Dat is niet meer van deze tijd. De oneigenlijke afstand tussen de notabelen en de elite enerzijds en het volk anderzijds is er gelukkig niet of nauwelijks meer. Titels, status en maatschappelijke posities maken niet meer het verschil, maar integriteit, authenticiteit, liefde, vertrouwen en waarheidgerichtheid.”

Voor ons allemaal geldt: Er wordt pas naar je geluisterd, als je naar de ander luistert.
Luister en luisteren begint bij je Zelf. Burgers dienen zich op hun beurt niet af te zetten tegen de politiek en politici. Laten we ieder persoonlijk onze bijdrage eraan leveren, dat politici en burgers naar elkaar luisteren en zich met elkaar verbinden.

Wat zijn jouw voorstellen daartoe en welke ervaringen heb je? Door die te delen, kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren en stimuleren.

2 Comments, RSS

 1. Cor 23 July, 2008 @ 18:25

  Bert-Jan,

  Mooie blog!
  In mijn optiek zou er zou al een goed begin gemaakt kunnen worden door de politici als eens leerden onbaatzuchtig te luisteren én te handelen.

  De bevolking vervreemd door het regenteske gedrag van de dames en heren, ze besluiten maar wat, reageren op de waan-van-de-dag, in plaats van inspirend leidergedrag te vertonen en ze hebben duidelijk belangen die niet het land dienen maar wel hun eigen carriere.

  Hoe politici door de mand vallen: Tom de Graaf, de grootste voorstander van het gekozen burgemeesterschap, dit was uit-onderhandeld dat het er toendertijd toch echt van zou komen, uiteindelijk komt het er niet….Tom de Graaf verdwijnt via de achterdeur en komt terug als: benoemd burgemeester….Tsja met het meeste inlevingsvermogen kan ik dit toch niet plaatsen….gevolg: De zoveelste beeldbepalende handeling en bevestiging dat ze dus niet te vertrouwen zijn…..op een enkeling na.

  Wat politici kunnen leren is wat ondernemers al heel lang doen, met elkaar praten en oplossingen vinden (onbaatzuchtig) voor soms alledaagse en soms minder-alledaagse problemen, elkaar helpen door te delen in kennis met maar één uitgangspunt: het probleem opgelost krijgen.

 2. Bert-Jan van der Mieden 23 July, 2008 @ 21:39

  Beste Cor,

  Bedankt voor deze reactie! Je hebt wel gelijk at die politici betreft, maar ik bereik graag de goedwillende politici, die oprechte aansluiting willen met het volk en niet voor hun eigen ego in de politiek zitten. Ik hoop dat het meer is dan een enkeling en dat ze zich melden. Weet jij er een paar?

  Wat je over ondernemers meldt vind ik wel behoorlijk rooskleurig. Politici en ondernemers kunnen heel veel van elkaar leren, maar of er nu zoveel onbaatzuchtige ondernemers zijn die doen wat jij daar schetst? Ze zijn er beslist en ik heb een positief mensbeeld, maar als dit echt zo was, dan zag de wereld er toch anders uit denk ik. Maar laten de onbaatzuchtige ondernemers die aan jouw profiel voldoen zich ook melden. Dan gaan we er samen voor!

  Ik hoop dat meerdere lezers zich aansluiten en reageren. Bedankt en hartelijke groeten,

  Bert-Jan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.