Europees ondernemerschap

Vele vraagstukken in de samenleving vragen om een grensoverschrijdende, internationale aanpak. In Europees verband kunnen we bijvoorbeeld de energievraagstukken en vraagstukken inzake werkgelegenheid en immigratie, gezondheidszorg, vergrijzing, de rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn veel beter en efficiënter aanpakken.


Niet alleen met behoud van de nationale, regionale en lokale cultuur en identiteit, maar zelfs met meer ontplooiing ervan! Maar dan zonder afzetten tegen en zonder protectionisme. De Europese eenwording heeft niet ten doel zich af te zetten tegen andere samenwerkingsverbanden van landen. Maar Europees ondernemerschap zorgt voor een gezond en vitaal werelddeel, dat daardoor beter in staat is om andere werelddelen indien nodig te helpen in hun ontwikkeling en ontplooiing.

Ieder werelddeel kan de eigen, unieke identiteit optimaal ontwikkelen en ontplooien. We kunnen komen tot een uitwisseling van kwaliteiten en van culturen en daardoor elkaar helpen om te komen tot een betere, gelukkiger wereld. Dat is geen utopie, maar een keuze en………… zal mijns inziens in een wereld die steeds meer globaliseert gelukkig het onvermijdelijke en het beste en meest kansrijke scenario voor de toekomst zijn. Laten we nu al die kansen pakken en mogelijkheden onderzoeken en benutten.

We zien nu al dat arbeid uit Europa verschuift naar Aziatische landen. Steeds meer bedrijven en organisaties komen in niet-westerse handen. Vanuit angst, onzekerheid en eigenbelang verzet men zich hiertegen. Dat is wel begrijpelijk, maar niet zinvol en niet vol te houden. De welvaartstoename in het ene deel van de wereld hoeft niet ten koste te gaan van de welvaart in het andere werelddeel. Natuurlijk zijn er concrete en tijdelijke effecten, maar er zijn veranderingen en verschuivingen mogelijk, waardoor de welvaart anders, eerlijker en beter verdeeld wordt.

Dat vergt visionair en duurzaam ondernemerschap, leiderschap en management. Het blijft vanzelfsprekend van belang om de processen in goede banen te leiden, kwaliteit te waarborgen en resultaten te behalen, maar er is visie en daadkracht nodig, die gericht is op een verdere toekomst en andere belangen optimaal insluit in plaats van uitsluit. In de huidige maatschappelijke context vergt dat moed en diepgaand en breed inzicht.

Welke concrete stappen kunnen we maken en welke initiatieven zijn er nu al?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.