Innovatie zit in jezelf en een meter om je heen

Nederland is niet innovatief genoeg. We investeren minder dan het gemiddelde in de Europeese Unie in onderzoek en ontwikkeling en scoren slecht als het gaat om het realiseren van omzet uit innovatie. Ideeën zijn er genoeg, maar hoe komt het dan?Er zijn projectmanagers en er is kennis genoeg om innovatie goed te managen. De oorzaak dat we niet in staat zijn om als land succesvol innovatief te zijn, laat staan dat we er een vooraanstaande positie in kunnen innemen is ont-luisterend en te simpel voor woorden. Dat laatste is onthutsend, maar ook een geluk, want dan ligt wellicht de oplossing dichtbij en kunnen we het snel herstellen. Alhoewel?

De oorzaak is dat we niet luisteren. Luisteren is dus de oplossing. Neem zelf de proef op de som. Blijf even zitten en leg even alles opzij. Neem een pen en papier en schrijf nu eens de innovatieve ideeën op als je denkt aan je werk en aan je privé-situatie. Wellicht heb je een idee dat onuitvoerbaar lijkt of nog uit te werken valt, maar het is er een. Vraag vervolgens aan je collega(e), degene in je directe omgeving, om hetzelfde te doen. En neem nu eens de tijd om daar met elkaar over praten. Hoeveel nieuwe ideeën heeft dit opgeleverd? Breid dit desnoods eens uit naar een vergadering. Gewoon eens een brainstormsessie van anderhalf uur. Maar dan wel luisteren en je niet laten beperken door mogelijke belemmeringen.

Ook dit lijkt te simpel. Als het zo eenvoudig was! Er wordt echter toch echt te weinig gelegenheid geboden en genomen en tijd vrijgemaakt. Maar de dieper liggende oorzaken zijn, dat we niet openstaan voor vernieuwing, ons Zelf(!) en de ander niet serieus nemen, en niet luisteren. Dat laatste is gelukkig te leren, waardoor we de twee eerder genoemde oorzaken kunnen opheffen. De workshop “De essentie van luisteren” bewijst dat, maar je weet nu dat je bij jezelf en in je directe omgeving al kunt beginnen. Vervolgens is het zaak om te blijven luisteren en de eeuwenlange ervaring van Nederlands ondernemerschap te benutten.

Meld je de resultaten?!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.