Klimaatverbetering vereist een ander klimaat

Een Globaliseringscentrum zou de G8 kunnen vervangen en een veelvoud van grote landen bij elkaar kunnen brengen. Nadat Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, vanaf 1975 de G6 vormden en in 1978 Canada aanschoof en in 1998 Rusland lid werd, is er nu sinds tien jaar de G8, waarbij de voorzitter van de Europese Commissie de vergadering ook bijwoont. We leven nu in een wereld waarbij men niet meer om de landen Brazilië, China, India, Mexico en Zuid-Afrika heen kan. Wat kunnen zij gezamenlijk bereiken in het huidige politieke klimaat?

Dit jaar confereert men over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Men wil die per 2050 halveren. Tijdens de VN-klimaattop op Bali kwam men echter overeen dat men in 2020 tot tussen de 25 en 40% reductie zou komen. Nu kiest men voor een langere termijndoelstelling, zonder dat daar duidelijke doelstellingen in de tussenliggende periode aan gekoppeld zijn. En wat zijn ook nu weer de grootste hobbels tijdens de onderhandelingen?

Juist ja: Wantrouwen, het eigenbelang voorop stellen en het wijzen naar de ander. Het ene land vindt het andere niet democratisch genoeg, een ander wil eerst de problemen in eigen land oplossen, men stelt vooraf allerlei eisen aan elkaar en men wantrouwt elkaar of men de afspraken wel nakomt. Waarbij de ontwikkelingslanden door ervaring wijs zijn geworden, want de rijke landen beloofden van alles en nog wat, maar kwamen en komen hun beloftes niet na. Conclusie: Klimaatverbetering komt alleen tot stand als men eerst het overlegklimaat verbetert.

Tijd en geld wordt verspild, ten behoeve van individuele egotripperij en (inter)nationale, politieke windowdressing en ten koste van de wereld waarin wij mogen leven. Als men de vergaderingen nu eens zouden beginnen met een groot scherm met daarop in alle talen de volgende woorden: For The Waarheid, Openheid, Respect, Liefde en Doen, dan zou men zichzelf en elkaar daar voortdurend aan kunnen herinneren en op aanspreken. De uitnodigingen zijn verstuurd op het briefpapier van de Stichting Globaliseringscentrum met in het logo in de eigen taal het Ik Verbind. Zie www.ikverbind.nl. Daar staan suggesties voor directe en concrete acties van bovenaf en bottom up. Want de wereld verbinden begint bij jezelf.

En………..2014 is een mooi tussendoel nietwaar. Utopie? Je suggesties, reacties en ideeën zie ik graag tegemoet. We gaan ervoor!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.