Mensenrechten in de (geestelijke) gezondheidszorg

Ondanks alle inspanningen van professionals en andere betrokken partijen is de situatie in de GGZ zorgwekkend. Psychiatrische patiënten belanden te snel in de isoleercel volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er zijn teveel mensen die worden opgenomen en er is te weinig personeel. Er is geen tijd en mankracht om een vertrouwensband op te bouwen. Daar waar sprake is van gebrekkige en onvoldoende behandeling en zorg verergert de toestand van de betrokkenen. Wat is er aan de hand en wat is daar aan te doen?

Bij ongewijzigd beleid stijgt de hulpvraag jaarlijks met ca. 7% en vergt deze jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro aan extra kosten. In 2020 zijn er 480.000 extra arbeidskrachten nodig, terwijl het aantal werkenden slechts met 250.000 of nog minder groeit. De arbeidskrapte vereist verdere professionalisering, op basis van een lange termijnstrategie en een breed draagvlak. Cruciaal is dat er gezorgd wordt voor een optimaal personeelsbestand in de zorg. Dat kan door effectieve interne mobiliteit, optimale inzetbaarheid van personeel en het opvangen van de vergrijzing.

Preventieve maatregelen

Transparantie over de kwaliteit en resultaten, optimale doelmatigheid in de GGZ en preventie leiden tot beheersbare uitgaven en besparing van kosten. Op meerdere fronten zijn verbeteringen mogelijk, als zorginstellingen meer met elkaar samenwerken en de ondoorzichtige en ondoorgrondelijke regelgeving wordt opgelost. Door zorg te voorkomen neemt de hulpvraag minder toe, worden wachttijden korter en is het mogelijk om sneller tot indicaties, inzicht in behandelplannen en tot optimale cliëntgerichtheid te komen.

Preventie houdt in dat men zorgt voor investeringen in gezond eet-, drink- en bewegingsgedrag. Pak het alcohol- en drugsgebruik rigoureus aan en investeer in het oplossen en voorkomen van depressiviteit en overmaat aan stress in de samenleving. Investeer optimaal curatief en preventief in de jeugdzorg om problemen op de lange termijn te voorkomen. De externe vertrouwenspersoon kan een belangrijke stimulerende, initiërende rol hierin spelen.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.