Bijeenkomsten

O Eerste volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 04-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 08-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 06-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken. Een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 17-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 07-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 04-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 16-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

O Tweede volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 07-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 11-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 09-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 20-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 10-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 07-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 19-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

O Derde volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 11-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 15-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 13-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 24-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 14-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 11-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 23-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

O Vierde volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 14-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 18-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 16-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 27-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 17-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 14-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 26-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

Voor meer informatie zie ook: http://wp.me/pg2BH-B0. U kunt ook contact opnemen met Bert-Jan van der Mieden. Telefoon: 055 5 22 39 26 / Mobiel: 0653 31 31 47. Of stuur een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

Een inspirerend gesprek in goed gezelschap

Tijdens een goed verzorgd diner van gedachten wisselen over wezenlijke thema’s. Met ongeveer acht mensen die u nog niet kent, maar die uw denkniveau en belangstelling voor het thema delen. Onder leiding van een bevlogen coach, trainer en adviseur op het gebied van bewustwordingspsychologie en vertrouwensmanagement. Dát is een inspiratiediner!

Uw tafelgenoten zijn bestuurders, leidinggevenden en ondernemers uit verschillende branches, zowel mannen als vrouwen. Deze diversiteit stimuleert een levendige uitwisseling van ideeën en ervaringen vanuit meerdere invalshoeken. Gespreksleider Bert-Jan van der Mieden zorgt voor inhoudelijke verdieping, verbinding en een openhartige sfeer. U gaat naar huis met nieuwe energie en een frisse kijk op lastige vraagstukken.

Zeven afzonderlijke diners, samen één thematische cyclus

Wie ben ik, wat wil ik
1. Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken

Hoe manage ik mijn mogelijkheden
2. Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier

Hoe smeed ik stevige relaties
3. Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag

Hoe ga ik effectief om met diversiteit
4. Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans

Hoe staat de organisatie in de samenleving
5. Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing

Hoe draagt de organisatie bij aan leefbaarheid
6. Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties

Hoe staat de organisatie in de wereld
7. Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

Voor wie zijn inspiratiediners bestemd?

De inhoud van de inspiratiediners is afgestemd op vragen en knelpunten waar bestuurders en leidinggevenden uit verschillende maatschappelijke disciplines in hun dagelijks werk tegenaan lopen. Dat zijn bijvoorbeeld politici, topambtenaren, (staf)directeuren, ondernemers en zelfstandig beroepsbeoefenaren, zoals notarissen en huisartsen.

Hoe verloopt de avond?

Het diner vindt plaats in een sfeervolle, besloten ruimte in Bilderberg Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn. Om 17.00 uur wordt u daar ontvangen met een drankje. Het inspiratiediner begint om 17.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten.

Thematische inleidingen – Voorafgaand aan en tijdens het diner houdt gespreksleider Bert-Jan van der Mieden een korte inleiding over het thema. Daarna vindt intensieve uitwisseling plaats. De gespreksleider legt verbanden en geeft oplossingsrichtingen aan. Aan het eind vat hij de ideeën en inzichten samen.

De kracht van verbinding – Het accent van elk inspiratiediner ligt op de kracht van verbinding: inleidingen worden direct gekoppeld aan de praktijk, verschillende invalshoeken en aspecten worden met elkaar in verband gebracht. De inhoud wordt zoveel mogelijk afgestemd op actuele vragen en wensen van deelnemers met betrekking tot het centrale thema.

Bert-Jan van der Mieden is gespecialiseerd in vertrouwensmanagement en coacht individuele bestuurders, managers, werknemers en ondernemers. Daarnaast verzorgt hij inspiratiediners en trainingen voor zowel besloten groepen als open inschrijving. De centrale doelstelling van al deze bijeenkomsten is: creëren van een optimale uitgangspositie voor een open en veilige organisatie met een sterke, onderlinge verbondenheid en vertrouwen.

Inschrijving

Binnenkort verschijnt de informatie op de website en kunt u zich via de website ook inschrijven. Maar u kunt zich nu al via een mail opgeven. bjpvandermieden@pyramide.nl.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging van uw deelname na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Hierna is annulering niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

Data


1. 04-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
2. 08-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
3. 06-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
4. 17-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
5. 07-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
6. 04-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
7. 16-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

Kosten

Onderstaande prijzen zijn exclusief 19% btw en inclusief: drankje vooraf, goed verzorgd driegangendiner met aansluitend koffie en thee en drankjes tijdens de maaltijd. Speciale dieetwensen zijn mogelijk. Het eerste diner waaraan u deelneemt: € 175,- inclusief studieboek “De mens in de 21e eeuw” (t.w.v. € 40,-). Vervolgdiners: € 150,- per diner.

Vier diners: € 575,- (i.p.v. € 625,-). De hele cyclus van zeven diners: € 975,- (i.p.v. € 1.075,-).

Contactgegevens: Pyramide. Prof. Einthovenstraat 19. 7316 LV Apeldoorn. T 055-522 39 26 of 06-53313147
bjpvandermieden@pyramide.nl

Read more

Hoe komen we tot vergroten en herstel van vertrouwen? Vertrouwensmanagement is o.a. het leiden en managen van het onzichtbare en het onbespreekbare. Wie dat kan is succesvol(ler). Een onvergetelijke avond, mede dankzij jou.

Datum – 10 juni 2010 / Business School Nederland
De Raadskamer / Herenstraat 25 4116 BK Buren(Gld.)

Inhoud

Wat maakt een organisatie écht succesvol? Vertrouwen. Managementauteurs als Robert Rosen en Jim Collins wijzen erop dat de motivatie hoog is en ontwikkelingen versneld plaatsvinden in organisaties waar een klimaat is van veiligheid en vertrouwen en op open wijze wordt gecommuniceerd. U zult dat vast bevestigen, maar de vraag is altijd: Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Coach, trainer en extern vertrouwenspersoon Bert-Jan van der Mieden is gespecialiseerd in vertrouwensmanagement. Hij is grondlegger van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, die hij met zijn methodiek van vertrouwensmanagement in de praktijk brengt. Hij ontwikkelde een nieuw mensmodel en geeft praktische handvatten hoe de mens effectief met diens diverse persoonlijkheidsaspecten om kan gaan. Hij legde e.e.a. vast in zijn lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Een gewaardeerd naslagwerk bij zijn workshops en trainingen.

Door toepassing van vertrouwensmanagement weet Bert-Jan van der Mieden het vertrouwen in organisaties te vergroten en waar nodig ook te herstellen. Hij leert leiders, managers en medewerkers op een andere manier naar hun gedrag kijken. U gaat daardoor anders handelen en weet hoe u de angel uit potentiële conflictsituaties trekt. Hij leert u hoe u het onbespreekbare bespreekbaar en het onzichtbare zichtbaar maakt en hoe u daardoor betere relaties smeedt.

Op deze interactieve avond leert Bert-Jan van der Mieden u hoe u beter naar uzelf en de ander kunt luisteren. Hoe u leiding kunt geven aan uzelf en de ander. En hoe u vertrouwensmanagement kunt toepassen in uw organisatie.

Meer over Bert-Jan, zijn visie en zijn boek is te vinden op: www.pyramide.nl en hij publiceert over een scala van onderwerpen op zijn weblog: www.bertjanvandermieden.nl.

De verkoopprijs van zijn boek “De mens in de 21e eeuw” is €40. Alleen voor de deelnemers aan deze workshop is het te koop voor € 25.

Programma:

18.30 uur Ontvangst deelnemers
19.00 uur Introductie door Adri van der Zwart – organisator van deze bijeenkomst
19.10 uur “Vergroten en herstel van vertrouwen” door Bert-Jan van der Mieden.
21.30 uur Afsluiting en Netwerk Borrel.

Read more

In de afgelopen jaren heb ik diverse diners georganiseerd. In mijn werk merk ik dat er behoefte is aan herstel en vergroten van (zelf)vertrouwen en verbinding. Aan zinvolle uitwisseling, waarmee men in de levens-, woon- en werkpraktijk verder kan. Vandaar dat ik dit jaar weer een aantal diners organiseer. De ontvangst is vanaf 17.00 uur en het diner begint om 17.30 uur. Einde van de bijeenkomst is 21.00 uur. Het maximum aantal deelnemers is 8-10 personen. Ik koos bewust voor een goede locatie, een sfeervolle zaal en een plezierige en goede bediening. Garant staand voor in alle rust dineren en de dialoog aangaan. Voor de inwendige mens wordt uitstekend gezorgd met een drankje vooraf en een drie-gangen diner met aansluitend koffie en thee. Speciale wensen (bijvoorbeeld vegetarisch) zijn uiteraard mogelijk. Ik heb aan diverse mensen uit mijn netwerk, o.a. via Twitter, de volgende vraag gesteld:”Stel u wordt uitgenodigd voor een inspiratiediner, welk thema wilt u dan dat er besproken wordt?” En er kwamen diverse suggesties. Onderstaand treft u ze aan. Continue reading De inspiratiediners

Read more

Vanavond presenteer ik mijn idee inzake de multidisciplinaire werkconferenties. De kern van het programma bestaat uit de presentaties van 12 Gelderse duurzame initiatiefnemers. Zij krijgen elk drie minuten de tijd om u te overtuigen dat dit idee de moeite van uitvoering meer dan waard is. Daarnaast zullen zij de kans grijpen u concreet om advies of hulp te vragen. In bijgevoegd programma kunt u heel in het kort zien waar de presentaties over gaan. Hierbij treft u de flyers aan van de presentatoren, waaronder die van mijzelf: IK Verbind: Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen. http://www.studioherder.nl/downloads/duurzamedinsdag2.html Dat helpt u ook in uw voorbereiding. Mocht u meer informatie willen dan kunt u kijken op de website www.duurzamedinsdag.nl onder regionale duurzame dinsdag Gelderland.

Na 3 presentaties is er tijd voor de experts in de zaal om kort advies te geven of – liever nog – een aanbod te doen. Dat is natuurlijk veel te kort. Na de presentaties is er nog een uur de tijd om verder met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje. Neemt u vooral uw visitekaartjes mee! De avond wordt geopend door wethouder Milieu van gemeente Zutphen de heer A.J. van Oosten. Hij zal de koffer met alle Gelderse duurzame initiatieven van 2009 aanbieden aan gedeputeerde Milieu mevrouw A. van der Kolk van provincie Gelderland. Wilt u er op letten dat de avond begint om 19:30 uur? We kijken uit naar uw komst! (Adres De Kaardebol: Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen). Zie verder het programma. Continue reading Presentatie Duurzame Dinsdag Gelderland 6 oktober

Read more

Tijdens de werkconferentiecyclus; zeven conferenties en een achtste samenvattende en evaluerende, verbinden we Peace met Schoonheid, People met Liefde, Perspective met Waarheid, Planet met Wijsheid, Power met Kracht, Pride met Vertrouwen en Profit met Zuiverheid. De werkconferentiecyclus leidt tot interdisciplinaire actie(plannen). De deelnemers uit de verschillende disciplines en de drie groepen consumenten werken in de tussenliggende periodes interdisciplinair samen. Zie het artikel:”Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen”. In dit artikel geef ik, na een korte toelichting, eerst de gehele Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) weer. Dan weten we waar we het over hebben. Voor dit artikel maakte ik dankbaar gebruik van de site van Wikipedia inzake de mensenrechten en de verwijzingen aldaar, alsmede van de site van Amnesty International. Schuin gedrukt geef ik mijn toelichting en eventuele, door mij gewenste, aanvullingen op het artikel. Achter het artikelnummer geef ik de bij behorende koppeling tussen de zeven P’s en de zeven gemeenschappelijke menselijke eigenschappen. In vervolgartikelen worden de artikelen gerubriceerd naar de zeven P’s en de zeven eigenschappen weergegeven en besproken. Continue reading De UVRM, de zeven P’s en de zeven eigenschappen van de mens

Read more

Ik zond bijgaand initiatief in voor Duurzame Dinsdag en Duurzame Dinsdag Gelderland. Het initiatief “Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen!” wordt beschreven mede aan de hand van door die organisaties gestelde vragen. Op 6 oktober presenteer ik het initiatief op Duurzame Dinsdag Gelderland. Graag verneem ik je reactie, ideeën en suggesties ter verbetering. Doe je mee? Continue reading Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen!

Read more

Op de dag van de duurzaamheid organiseert de Stichting Transformation, Indexation & Research het congres “Wat is welvaart?”
Locatie: ICSE Eindhoven (de oude Philipstoren) – 1e Verdieping – Auditorium. Vanwege de opening van het ICSE is de toegang tot het congres gratis. Het kan zijn dat ik die dag als dagvoorzitter optreed. Ik beveel die dag in ieder geval van harte aan. Bijgaand tref je het programma aan. Continue reading Stad van Morgen op 090909 2e congres over duurzaamheid

Read more

Wil jij ook je invloed laten gelden op de de klimaattop in Kopenhagen in december? Laat je stem dan horen op sealthedeal2009.org en teken de petitie voor bindende en verregaande klimaatdoelen! De petitie zal door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon aan de wereldleiders in Kopenhagen worden aangeboden. Wij zijn geen machteloze druppels in een vervuilde ocean. Realiseer je dat jouw glinsterende druppel een wezenlijk onderdeel is van een oceaan vol leven. Bezoek de website eens en teken de petitie. Elke stem is van invloed!

Read more

“Ik kan mij goed vinden in de idealistische en praktische benadering van dit twee jaar durende project met de juiste specialisten en ondernemende deelnemers. De timing is perfect”, aldus Herman Wijffels. De Stad van Morgen is een project waarin ondernemingen samenwerken aan een betekenisvolle toekomst, niet volgens de normale innovatieve wegen maar door te werken vanuit een holistisch leiderschapsperspectief voor zingevende en maatschappelijke meerwaardeontwikkeling. “Wij zijn enorm blij met de toezegging van Dhr. Wijffels”, aldus initiatiefnemer Jean-Paul Close.(Zie bij: In ‘t Zonnetje). “Heel Nederland weet waar Herman Wijffels voor staat en dat hij zich ten dienste stelt van initiatieven die betekenisvol kunnen zijn in tijd van onvermijdelijke veranderingen. De hulp en ondersteuning van Dhr. Wijffels is voor ons een geweldige steun in de rug”.

Het is een enorme uitdaging om in deze tijd en in deze crisis zoveel moed van ondernemingen te verlangen deel te nemen aan een project dat wel een begin kent met hoge aspiraties, maar waarvan de geprojecteerde duur, het traject zelf en het einde bij de start niet concreet kan worden ingevuld. De aspiratie is een wezenlijke vernieuwing, waarin een duurzame balans voor
menselijke maat en meerwaardesystemen vanzelfsprekend is. Enkele uiterst boeiende mensen hebben zich reeds persoonlijk aan het project verbonden om het open proces te begeleiden.

Prof. Paul de Blot is hoogleraar Business Spiritualiteit te Nyenrode en verzorgt seminars waarin zakelijkheid en zingeving verbonden wordt. Jan H. Mattsson is een Zweed die zich meer dan 35 jaar praktisch bezig houdt met een holistisch leiderschapsperspectief en de persoonlijke groei van de mens. Tot slot is er initiatiefnemer Jean-Paul Close, auteur, grondlegger van multidimensioneel ondernemerschap en bedenker van diverse instrumenten voor doelbewuste ondernemingen.

Ter kennismaking met het plan en de begeleidende specialisten is er een introductiecongres georganiseerd op 25 juni 2009 te Mennorode (Elspeet), een duurzaam conferentieoord. Het hele programma van twee jaar gaat in September van start en wordt vanuit het International Center for Sustainable Excellence te Eindhoven gecoördineerd. Voor meer informatie: www.stir-cwc.org en www.marktleiderschap.nl/downloads/ProjectStad.pdf. Een boeiend initiatief waar ik graag je aandacht op vestig.

Read more