Bijeenkomsten

In de afgelopen jaren heb ik diverse diners georganiseerd. In mijn werk merk ik dat er behoefte is aan herstel en vergroten van (zelf)vertrouwen en verbinding. Aan zinvolle uitwisseling, waarmee men in de levens-, woon- en werkpraktijk verder kan. Vandaar dat ik dit jaar weer een aantal diners organiseer. De ontvangst is vanaf 17.00 uur en het diner begint om 17.30 uur. Einde van de bijeenkomst is 21.00 uur. Het maximum aantal deelnemers is 8-10 personen. Ik koos bewust voor een goede locatie, een sfeervolle zaal en een plezierige en goede bediening. Garant staand voor in alle rust dineren en de dialoog aangaan. Voor de inwendige mens wordt uitstekend gezorgd met een drankje vooraf en een drie-gangen diner met aansluitend koffie en thee. Speciale wensen (bijvoorbeeld vegetarisch) zijn uiteraard mogelijk. Ik heb aan diverse mensen uit mijn netwerk, o.a. via Twitter, de volgende vraag gesteld:”Stel u wordt uitgenodigd voor een inspiratiediner, welk thema wilt u dan dat er besproken wordt?” En er kwamen diverse suggesties. Onderstaand treft u ze aan. Continue reading De inspiratiediners

Read more

Vanavond presenteer ik mijn idee inzake de multidisciplinaire werkconferenties. De kern van het programma bestaat uit de presentaties van 12 Gelderse duurzame initiatiefnemers. Zij krijgen elk drie minuten de tijd om u te overtuigen dat dit idee de moeite van uitvoering meer dan waard is. Daarnaast zullen zij de kans grijpen u concreet om advies of hulp te vragen. In bijgevoegd programma kunt u heel in het kort zien waar de presentaties over gaan. Hierbij treft u de flyers aan van de presentatoren, waaronder die van mijzelf: IK Verbind: Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen. http://www.studioherder.nl/downloads/duurzamedinsdag2.html Dat helpt u ook in uw voorbereiding. Mocht u meer informatie willen dan kunt u kijken op de website www.duurzamedinsdag.nl onder regionale duurzame dinsdag Gelderland.

Na 3 presentaties is er tijd voor de experts in de zaal om kort advies te geven of – liever nog – een aanbod te doen. Dat is natuurlijk veel te kort. Na de presentaties is er nog een uur de tijd om verder met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje. Neemt u vooral uw visitekaartjes mee! De avond wordt geopend door wethouder Milieu van gemeente Zutphen de heer A.J. van Oosten. Hij zal de koffer met alle Gelderse duurzame initiatieven van 2009 aanbieden aan gedeputeerde Milieu mevrouw A. van der Kolk van provincie Gelderland. Wilt u er op letten dat de avond begint om 19:30 uur? We kijken uit naar uw komst! (Adres De Kaardebol: Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen). Zie verder het programma. Continue reading Presentatie Duurzame Dinsdag Gelderland 6 oktober

Read more

Tijdens de werkconferentiecyclus; zeven conferenties en een achtste samenvattende en evaluerende, verbinden we Peace met Schoonheid, People met Liefde, Perspective met Waarheid, Planet met Wijsheid, Power met Kracht, Pride met Vertrouwen en Profit met Zuiverheid. De werkconferentiecyclus leidt tot interdisciplinaire actie(plannen). De deelnemers uit de verschillende disciplines en de drie groepen consumenten werken in de tussenliggende periodes interdisciplinair samen. Zie het artikel:”Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen”. In dit artikel geef ik, na een korte toelichting, eerst de gehele Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) weer. Dan weten we waar we het over hebben. Voor dit artikel maakte ik dankbaar gebruik van de site van Wikipedia inzake de mensenrechten en de verwijzingen aldaar, alsmede van de site van Amnesty International. Schuin gedrukt geef ik mijn toelichting en eventuele, door mij gewenste, aanvullingen op het artikel. Achter het artikelnummer geef ik de bij behorende koppeling tussen de zeven P’s en de zeven gemeenschappelijke menselijke eigenschappen. In vervolgartikelen worden de artikelen gerubriceerd naar de zeven P’s en de zeven eigenschappen weergegeven en besproken. Continue reading De UVRM, de zeven P’s en de zeven eigenschappen van de mens

Read more

Ik zond bijgaand initiatief in voor Duurzame Dinsdag en Duurzame Dinsdag Gelderland. Het initiatief “Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen!” wordt beschreven mede aan de hand van door die organisaties gestelde vragen. Op 6 oktober presenteer ik het initiatief op Duurzame Dinsdag Gelderland. Graag verneem ik je reactie, ideeën en suggesties ter verbetering. Doe je mee? Continue reading Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen!

Read more

Op de dag van de duurzaamheid organiseert de Stichting Transformation, Indexation & Research het congres “Wat is welvaart?”
Locatie: ICSE Eindhoven (de oude Philipstoren) – 1e Verdieping – Auditorium. Vanwege de opening van het ICSE is de toegang tot het congres gratis. Het kan zijn dat ik die dag als dagvoorzitter optreed. Ik beveel die dag in ieder geval van harte aan. Bijgaand tref je het programma aan. Continue reading Stad van Morgen op 090909 2e congres over duurzaamheid

Read more

Wil jij ook je invloed laten gelden op de de klimaattop in Kopenhagen in december? Laat je stem dan horen op sealthedeal2009.org en teken de petitie voor bindende en verregaande klimaatdoelen! De petitie zal door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon aan de wereldleiders in Kopenhagen worden aangeboden. Wij zijn geen machteloze druppels in een vervuilde ocean. Realiseer je dat jouw glinsterende druppel een wezenlijk onderdeel is van een oceaan vol leven. Bezoek de website eens en teken de petitie. Elke stem is van invloed!

Read more

“Ik kan mij goed vinden in de idealistische en praktische benadering van dit twee jaar durende project met de juiste specialisten en ondernemende deelnemers. De timing is perfect”, aldus Herman Wijffels. De Stad van Morgen is een project waarin ondernemingen samenwerken aan een betekenisvolle toekomst, niet volgens de normale innovatieve wegen maar door te werken vanuit een holistisch leiderschapsperspectief voor zingevende en maatschappelijke meerwaardeontwikkeling. “Wij zijn enorm blij met de toezegging van Dhr. Wijffels”, aldus initiatiefnemer Jean-Paul Close.(Zie bij: In ‘t Zonnetje). “Heel Nederland weet waar Herman Wijffels voor staat en dat hij zich ten dienste stelt van initiatieven die betekenisvol kunnen zijn in tijd van onvermijdelijke veranderingen. De hulp en ondersteuning van Dhr. Wijffels is voor ons een geweldige steun in de rug”.

Het is een enorme uitdaging om in deze tijd en in deze crisis zoveel moed van ondernemingen te verlangen deel te nemen aan een project dat wel een begin kent met hoge aspiraties, maar waarvan de geprojecteerde duur, het traject zelf en het einde bij de start niet concreet kan worden ingevuld. De aspiratie is een wezenlijke vernieuwing, waarin een duurzame balans voor
menselijke maat en meerwaardesystemen vanzelfsprekend is. Enkele uiterst boeiende mensen hebben zich reeds persoonlijk aan het project verbonden om het open proces te begeleiden.

Prof. Paul de Blot is hoogleraar Business Spiritualiteit te Nyenrode en verzorgt seminars waarin zakelijkheid en zingeving verbonden wordt. Jan H. Mattsson is een Zweed die zich meer dan 35 jaar praktisch bezig houdt met een holistisch leiderschapsperspectief en de persoonlijke groei van de mens. Tot slot is er initiatiefnemer Jean-Paul Close, auteur, grondlegger van multidimensioneel ondernemerschap en bedenker van diverse instrumenten voor doelbewuste ondernemingen.

Ter kennismaking met het plan en de begeleidende specialisten is er een introductiecongres georganiseerd op 25 juni 2009 te Mennorode (Elspeet), een duurzaam conferentieoord. Het hele programma van twee jaar gaat in September van start en wordt vanuit het International Center for Sustainable Excellence te Eindhoven gecoördineerd. Voor meer informatie: www.stir-cwc.org en www.marktleiderschap.nl/downloads/ProjectStad.pdf. Een boeiend initiatief waar ik graag je aandacht op vestig.

Read more

Op 29 april a.s. is de Voorjaarsconferentie Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. In samenwerking met de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur, VU.
Locatie: De Vrije Universiteit, Medische Faculteit, Atrium / Zaalnummer: MF/D-146. Van der Boechorststraat 7-9, Amsterdam. Om 13.10 uur geef ik daar gedurende een uur de volgende workshop: Welke rol kan de vertrouwenspersoon spelen in diverse crises? Ik geef aan “Hoe te komen tot vertrouwen?” Daarbij uitgaande van zes kwaliteitsniveaus van leven en mijn inzichtgevende mensmodel. Handvatten gevend hoe om te gaan met onze ethiek en die van anderen in een multiculturele en pluriforme samenleving en ingaand op de rol van de vertrouwenspersoon in deze eeuw van meerdere crises. Je wordt verzocht je vooraf op te geven als je er heen wilt, met vermelding van de twee workshops welke u wit bezoeken, via een mail aan: BEDRIJFSETHIEK@LISTS.UTWENTE.NL Inschrijving in de workshops gebeurt in volgorde van binnenkomst. Op 27 april heb ik in overleg met de organisatie mijn workshop laten vervallen. Voor het onderwerp inzake vertrouwenspersonen was te weinig belangstelling. Wie er een gesprek over wilt hebben kan mij daarover bellen of mailen. Lees verder voor meer informatie over de conferentie: Continue reading Wat is effectieve bedrijfsethiek?

Read more

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) werd in 1988 opgericht en is een onpartijdige organisatie van de Verenigde Naties (WMO en UNEP). Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieu-organisaties en andere organisaties. Het IPCC(http://www.ipcc.ch) heeft als doel wetenschappelijk een duidelijke en objectieve evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie in verband met de klimaatveranderingen. Het IPCC doet dus zelf geen onderzoek en wordt als de meest neutrale bron van informatie over klimaatverandering beschouwd. Op 12 oktober 2007 werd in Oslo bekend gemaakt dat aan het IPCC, samen met de voormalige Amerikaanse vice-president, Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede 2007 was toegekend “voor het vergroten en verspreiden van de kennis over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en voor het bevorderen van maatregelen om deze tegen te gaan.” Continue reading Mondiale interdisciplinaire klimaatconferenties: Zes boodschappen.

Read more

In dit artikel ga ik in op de rol van de internationale politiek en de diverse wereldorganisaties. Wat is er gaande in de wereld en welke wegen worden bewandeld en zou men moeten gaan? De politieke machtshebbers dienen niet alleen plotseling hun directe en snelle daadkracht te tonen bij economische malaise, maar ook ten aanzien van de ecologische crisis. Maar dan niet in een plotselinge eruptie van schrik, gevolgd door een vrij snel wederom vervallen in partijpolitieke en nationale politieke egoïstische spelletjes. Door bewust ingezette en op duurzaamheid gerichte daadkracht worden de, door mij aangescherpte, Millenniumdoelen beslist gehaald! Er is één winstpunt op dit moment: Politici kunnen, ondanks de verdamping ervan, niet alleen niet meer beweren dat er geen geld is, maar ook niet meer ontkennen dat ze weldegelijk daadkrachtig, en dwars door alle bureaucratie heen, kunnen optreden.

Hoe geloofwaardig zijn politici – die er vrijwillig voor gekozen hebben zich beschikbaar te stellen als onze politieke leiders en daartoe zijn gekozen – die in 1990 afspreken dat ze in 2015 een achttal Millenniumdoelstellingen realiseren, die heel wat aanscherping behoeven willen ze menswaardig zijn? En anno 2008 de gemaakte afspraken niet zijn en worden nagekomen! En men zelfs niet verder komt dan een beschamende 1% van het BNP aan ontwikkelingshulp, met nog een hoop eigenbaat daarbij. Sterker nog, men niet verder komt dan 0,3%! Dit ontslaat ons niet van onze persoonlijke, individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burgers. Daar ga ik in diverse artikelen op dit weblog en in mijn boek “De mens in de 21e eeuw” nader op in. Maar laten we eens kijken wat er in de wereld gebeurt en kan gebeuren. Continue reading Willen wij weten? En wat? Deel 9: Internationale politiek en de wereldorganisaties.

Read more