Werd er maar (naar mij) geluisterd!

Het belang van luisteren wordt niet onderschat en men beseft ook wel dat het moeilijk is, maar velen denken vaak dat ze zelf goed kunnen luisteren. En dit ondanks het feit dat men erkent dat de communicatie vaak niet goed verloopt, doordat er slecht geluisterd wordt. Maar meestal wordt er dan toch naar de ander gewezen en vindt de betrokkene dat hij/zij best goed luistert. Hij/zij laat de anderen bijvoorbeeld meestal uitpraten en stelt open vragen en toont echt interesse in de ander. Maar:………”De ander luistert zelf niet en praat maar door. Sterker nog: Vult in wat ik zeg, komt meteen met een advies of oplossing en neemt niet de moeite te begrijpen wat ik bedoel. En laten we wel wezen, het is best moeilijk om duidelijk te maken wat je er precies over denk of wat je voelt.”

Kortom, we hebben al moeite genoeg om duidelijk te maken wat we zelf precies bedoelen en willen. Laat staan dat we dan nog ruimte hebben om te luisteren naar de ander. Oeps, dus dat luisteren kan toch beter?!

We worden nauwelijks geleerd om te luisteren. Ja als kind, maar dan in de betekenis van “gehoorzamen”. Of als volwassene:”Heeft u het begrepen?” Maar we worden er in onze opleidingen of in werksituaties veelal niet in getraind. Terwijl in organisaties bekend is dat we zeer beperkt zijn in onze opnamecapaciteit, dat er teveel geluisterd wordt om zelf te kunnen scoren of te overtuigen, en dat men heel vaak achteraf constateert dat men, bewust of onbewust, verkeerd begrepen is. Redenen genoeg om te leren luisteren. Luisteren is niet alleen maar fysiek luisteren, door te horen wat de ander zegt en door via je lichaamstaal duidelijk te maken dat je geconcentreerd bent op de ander. Het is ook een gevoelsmatige actie: Liefde voor en betrokkenheid bij de ander. Het is een mentale actie: Ruimte maken en je onbevooroordeeld open stellen voor de ander. Een paar hulpmiddelen zijn belangrijk:

01. Laat de ander niet alleen uitspreken, maar stel dan vervolgens eerst open vragen en check of je de ander goed begrepen hebt. Niet op een gekunstelde manier proberen de woorden samen te vatten, maar op een oprechte manier navragen of je de ander goed begrepen hebt.
02. Maak gebruik van de stilte. Laat hetgeen de ander zegt op je inwerken.
03. Beperk je eigen spreektijd tot een paar minuten en check dan op een vriendelijke wijze of de ander luistert.
04. Kom niet meteen met een mogelijke oplossing, een advies of een tegenwerping, maar onderzoek eerst wat de eventueel dieper liggende problematiek of achterliggende vraag van de ander is.
05. Houd rekening met je eigen en andermans hoofdmotieven, eventuele bijmotieven en schijnmotieven en tegengestelde belangen.
06. Onderzoek de diverse mogelijkheden met de ander. Samen weten we meer en ieder kent een deel van de waarheid en heeft diens eigen unieke wijsheid.
07. Bepaal je eigen verlangens en doelstellingen op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau en besef dat de ander die ook heeft.
08. Pas dit toe in zowel werk- als privé-situaties en je zult merken dat het luisteren je steeds beter af gaat en men ook meer en beter naar jou luistert.

Over luisteren valt veel meer te zeggen en te schrijven. Dus dit is slechts een bloemlezing. Als je je luisteren wilt verbeteren, de ander bijvoorbeeld beter wilt leren verstaan, zelf beter begrepen wilt worden en/of meer invloed wilt en prettiger en effectiever wilt samenwerken, dan raad ik je graag de training “Effectief luisteren” aan. Zie http://www.pyramide.nl

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.