Leiderschap & Management

Ondernemers, zzp’ers, onderhandelaars en mensen die uit hoofde van een bepaalde functie gesprekken voeren met klanten, leveranciers, opdrachtgevers of andere partijen weten hoe belangrijk het is om goed voorbereid en (daardoor) goed beslagen ten ijs te komen. Na het artikel “effectief communiceren op basis van doelstellingen(24-10) en over evalueren(31-10) schreef ik op 07-11 het artikel “goed voorbereid staat borg voor wel bestede tijd”. Voordat ik nu een en ander aangeef over het voeren van een goed gesprek, vertel ik iets over de weg daar naartoe. Continue reading Wetenswaardigheden vóór het gesprek

Read more

In mei 1992 startte ik met PYRAMIDE. (zie www.pyramide.nl). Over de activiteiten daarvan kun je ook meer lezen bij “Over Bert-Jan”. Dit jaar kreeg ik uit de markt de vraag of ik extern vertrouwenspersoon wilde worden. Ik blijf de diensten die ik vanuit PYRAMIDE aanbied gewoon verlenen, maar vandaag heb ik besloten om mij in de markt te positioneren en te profileren als vertrouwenspersoon. Duurzame ontwikkeling en ontplooiing begint bij jezelf nietwaar! Jullie zult hier de komende tijd wel meer van merken. Voor verdere verspreiding van dit nieuws ben ik jullie uiteraard erkentelijk. Zeker in deze tijd is de behoefte mijns inziens groot aan (herstel van) vertrouwen en verbinding. Voor hen die meer willen lezen over hoe dit te bereiken is verwijs ik naar mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Zie bij “Boek”.

Read more

Veranderingsprocessen komen zowel in werk- als in privé-situaties continu voor. Veranderen is: Stimuleren, Inspireren, Motiveren, Positioneren, Enthousiasmeren, Luisteren. De eerste letters van deze woorden vormen het woord SIMPEL. Als het gaat om succesvol veranderen: Doe het SIMPEL in de combinatie van deze zes woorden. Je stimuleert jezelf en de ander om te geven. Door te geven inspireer je de ander. Door van binnenuit, vanuit je eigen innerlijke motivatie, naar de ander uit te gaan motiveer je elkaar. Daardoor ben je in staat de ander enthousiast, of weer opnieuw, enthousiast te maken voor je ideeën. Je enthousiasmeert elkaar door naar elkaar te luisteren. Continue reading Effectief veranderen: Simpel of niet?

Read more

De toegevoegde waarde van HRM in organisaties is een onomstotelijk gegeven, maar de inhoud en de positie ervan zal in de 21e eeuw veranderen. Ik ben daar sinds 1992 innovatief mee bezig, door me niet te richten op hetgeen zovele professionals veel beter kunnen dan ik, maar op het verbinden van HRM aan de psychologische, levensbeschouwelijke, sociale en relationele aspecten van organiseren. Zowaar ook na zestien jaar in 2008 nog beslist geen sinecure. In 1998 introduceerde ik daartoe de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. In 2004 legde ik mijn ervaringen en inzichten vast in het lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”.

Eind mei van dit jaar besloot ik tot het starten van een persoonlijk weblog. In een multiculturele en multidisciplinaire samenleving en een wereld waar behoefte is aan duurzame, waarachtige globalisering is het van belang dat bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en wetenschap zich met elkaar verbinden, om zodoende te komen tot een integrale, duurzame missie en visie. Ondernemerschap, en human resource management als onderdeel daarvan, zal zich daarom deze eeuw meer willen verbinden met de andere maatschappelijke disciplines. Daartoe is dit weblog-initiatief geboren. Onder andere leiders en andere professionals in organisaties kunnen daardoor hun inzichten en gezichtsveld verbreden en verdiepen. Ik hoop dat zij veelvuldig inhoudelijk hun bijdrage willen leveren aan uitwisseling door te reageren op de artikelen en door verzoeken voor artikelen in te dienen.

Read more

In dit artikel spits ik een en ander wel toe op ondernemers, bestuurders en op communicatie- en verkoopgesprekken in de zakelijke sfeer en in werksituaties, maar ook voor je particuliere contacten kun je er wellicht je voordeel mee doen. Een goede voorbereiding is wellicht niet altijd het halve werk, maar het is wel bepalend voor het realiseren van je doelstellingen. Als je leider bent van je eigen tijd accepteer dan zo mogelijk niet, dat de ander door een slechte voorbereiding oneigenlijk omgaat met jouw tijd. Door een goede voorbereiding respecteer jij ook de tijd van de ander. Er zijn een paar gouden basisregels:

1. Zorg dat het gesprek op een daarvoor geschikte en liefst optimale locatie plaatsvindt
2. Zorg dat je ruimschoots op tijd op de plek van bestemming kunt zijn
3. Zorg dat je papier en (reserve)schrijfmateriaal en visitekaartjes bij je hebt
4. Neem informatie voor en over de ander (diens organisatie) mee
5. Zorg dat je optimaal geïnformeerd hebt en bent

Bij een goede voorbereiding van bijvoorbeeld een verkoopgesprek is het van belang dat je vooraf de volgende vragen goed kunt beantwoorden:

01. Waarin onderscheid jij je en waarin de ander? Wat hebben jullie elkaar te bieden?
02. Wat zijn de overtuigingen, waarden en normen van de ander?
03. Wat zijn de doelstellingen, vragen en behoeften van de ander?
04. Wat zijn de interesses, hobby’s van de ander?
05. Wat kun je doen om de relatie te verdiepen, te verstevigen?
06. Welke vragen wil je graag door de ander gesteld zien? Hoe zorg je daarvoor?
07. Wat zijn jouw specifieke doelstellingen en wat wil jij weten?
08. Welke passende kleding en eventuele sieraden draag jij?
09. Wie zijn de beslissers en welke functie, positie en bevoegdheden heeft je gesprekspartner / hebben de diverse gesprekspartners?
10. Welke alternatieven heeft de ander? Hoe maak je duidelijk dat jij de beste keuze bent?
11. Wat zijn de resultaten voor de ander? Waar is de ander ontevreden over? Welke prioriteit of urgentie heeft dit?
12. Zorg er voor dat je geloofwaardig en betrouwbaar bent en dat je dat kunt tonen. Welke referenties en voorbeelden van jouw reputatie passen bij de ander?
13. Wees verder ook voorbereid op de vragen die je kunt verwachten. Wees in een verkoopgesprek in ieder geval voorbereid op de volgende vragen van de ander: Wie zijn je belangrijkste drie klanten? Waarom vinden je opdrachtgevers jou goed?

Een goede voorbereiding verhoogt de kans dat je je doelstellingen realiseert en dat je een win-win-situatie creëert, ook in privé-contacten, waardoor iedereen met een goed gevoel op het gesprek terugkijkt en de relatie graag wilt voortzetten en verdiepen.

Read more

Evalueren betekent: De waarde, het belang en/of de betekenis van iets bepalen. Waarom en waartoe hebben we iets gedaan, wat waren de doelstellingen en wat zijn de behaalde resultaten? Wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst? Welke veranderingen, verbeteringen en besluitvorming is gewenst ten aanzien van het heden en de door ons gewenste toekomst? In de artikelen “Het cadeau:…Innerlijke vrijheid” op 02-09 “Evalueer elke honderd dagen” van 06-09 en “Verjaardagen en-momenten op 29-09” – alle drie te vinden onder de categorie “Het goede nieuws” – geef ik diverse tips hoe met evaluatie om te gaan. Na het artikel “Effectief communiceren doe je op basis van doelstellingen” op 24-10 (Zie categorie Ondernemerschap) is het goed om te wijzen op een paar aspecten van evaluatie. Continue reading Evalueren: lijden in last of leiden tot lust?

Read more

Van timemanagement(zie 04-10) naar uniciteit(zie 10-10), en via overtuigingen(zie 17-10) naar doelstellingen, is daarom een logische volgorde, omdat we op deze wereld allemaal 24 uur per dag hebben en deze als unieke schepselen zijnde, op unieke wijze inkleuren op basis van onze waarden, normen en levensovertuigingen. Van kinds af aan worden we geconfronteerd met de wijze waarop onze ouders en opvoeders met het bovenstaande omgaan en dat inkleuren. In ons persoonlijk ontwikkelings- en ontplooiingsproces worden we ons min of meer bewust van de overgenomen patronen. Zijn we zo, of zijn we zo opgevoed? Continue reading Effectief communiceren doe je op basis van doelstellingen

Read more

In het eerste artikel van 05-06-2008 gaf ik aan dat we een te vertrouwen Persoonlijkheid Zijn, en een onbetrouwbare schijnpersoonlijkheid hebben. Daardoor worden we geconfronteerd met gebrek aan vertrouwen en wantrouwen. We kunnen weer tot Vertrouwen komen door op zes kwaliteitsniveaus te luisteren en ons zielsverlangen te realiseren. In het tweede artikel op 10-06-2008 stelde ik dat onze minderwaarde de oorzaak is van ons gebrek aan levensvertrouwen en van onze problemen met zin- en betekenisgeving en nodigde ik je uit om vier vragen te beantwoorden. De huidige financiële en economische wereldcrisis wordt veroorzaakt door hoogmoed, hebzucht en/of oneigenlijke machtswil. Willen we het individuele en collectieve schijngedrag daadwerkelijk blijvend, duurzaam en met wortel en al opheffen, dan zullen naar de diepst liggende oorzaak moeten gaan. Wat is de diepst liggende oorzaak van onze minderwaarde en de compensaties daarvan? Continue reading De ondernemer en vertrouwen, deel 3.

Read more

In het artikel over timemanagement van 04 oktober j.l. gaf ik o.a. aan dat je rekening dient te houden met de prioriteiten van de ander. Schikt het dat je belt? Hoelang mag het gesprek duren? Wat is voor de ander het belangrijkste op dit moment? Wat speelt er bij de ander op de zes kwaliteitsniveaus van leven, dat de aandacht voor jou positief of negatief beïnvloedt? Continue reading Overtuigingen, waarden en normen: Basis voor boeiende communicatie

Read more

Trakteer je partner en jezelf, of een ander paar, eens op een relatiediner met mij. Met een luisterend oor en verdiepende inzichten en praktische tips o.a. op basis van mijn jarenlange ervaring als counselor en partner- en relatietherapeut. Locatie, datum en tijdstip in onderling overleg. Uitgangspunt voor de tijdsduur is minimaal 1,5 uur en maximaal drie uur. De privacy is uiteraard gewaarborgd. Je betaalt de dinerkosten voor drie personen en ontvangt van mij een factuur. Voor particulieren zijn de extra kosten 250 euro en voor organisaties 500 euro. Net zoals bij de lunch(zie bij “Bijeenkomsten” op 09-10) gaat de opbrengst naar de Stichting Globaliseringscentrum.

Stuur s.v.p. een mailtje naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl met je telefoonnummer. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor nader overleg. Je kunt ook zelf telefonisch contact met mij opnemen: 055 522 39 26 of mobiel: 06 53 31 31 47.

Read more