Uncategorized

Na het verslag van de bijzondere Kick-Offbijeenkomst – nogmaals dank daarvoor – laat ik graag weer wat van me horen. De werkconferenties van november en december zijn helaas niet doorgegaan. Dat is jammer, want ik geloof dat we ons juist in deze tijd – omwille van de (nabije) toekomst – moeten bekommeren om realisatie van de mensenrechten in onze eigen omgeving en in organisaties. Ik kan dat echter niet alleen, dus ik heb jullie hulp daarbij hard nodig. Laten we dus samen meer draagvlak creëren voor het realiseren van een humanere wereld. Onderstaand licht ik e.e.a. toe en nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst van 10 maart 2012. Meld je hier aan.

Ondanks alle inspanningen van mijzelf, diverse leden van de Commissie van Aanbeveling en een aantal sprekers waren er helaas onvoldoende deelnemers om de werkconferentie van 4 november te kunnen laten doorgaan. Voor al diegenen, ook onder jullie, die hebben bijgedragen aan de bekendmaking ervan (nogmaals) mijn hartelijke dank! Ik ben daarna met diverse commissieleden en sprekers in gesprek gegaan over de oorzaken en de gevolgen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het economische, politieke en psychische klimaat daar debet aan is. Men focust zich op de kerntaken en op overleven, men bezuinigt en reorganiseert en wil niet “afgeleid worden van”. Enerzijds begrijpelijk, maar ik – en gelukkig ik niet alleen – ben ervan overtuigd dat we ons juist nu, op basis van een krachtige en realistische visie, moeten richten op de lange termijn en het realiseren van een humanere samenleving!

Ik ben doorgegaan met het werven van sprekers en leden van de Commissie van Aanbeveling. Met succes want de lijst van ambassadeurs en vrienden groeit. Ik leverde als adviseur een bijdrage aan de werkgroep Vital Community van de Worldconnectors. Zie Nieuws. Echter heb ik ook gemerkt dat ik het allemaal niet alleen kan. Ik overleg daarom op korte termijn met de sprekers en de leden van de  Commissie van Aanbeveling – maar laat mij ook graag inspireren door jullie! – hoe we in 2012 meer draagvlak kunnen creëren en de werkconferenties gestalte gaan geven. Alleen samen met hen en met jullie gaat dat lukken!

Hoe gaan we nu verder? Ik organiseer op zaterdag 10 Maart 2012 een tweede bijeenkomst. Natuurlijk maak ik graag weer een dansje voor jullie en vele anderen, maar we doen meer! Ik zal jullie inspireren en nieuwe tools geven voor het verbeteren van jezelf en het realiseren van de mensenrechten, maar ik wil ook dat we elkaar inspireren.

01.  Heb jij een tip voor een goede locatie? Wie ruimte heeft en die aanbiedt…….chapeau! Neem s.v.p. contact  met mij op.

02.  Kom s.v.p. met je ideeën en input voor 10 maart!

03.  Meld je hier aan voor 10 maart. De bijdrage in de kosten is wederom slechts 25 euro. Ben je nog geen Vriend? Kijk hier naar de mogelijkheden voor jou.

Dank, hele fijne Feestdagen toegewenst, graag tot ziens en hartelijke groeten van,

Bert-Jan van der Mieden.

P.S. Wil je als Vriend je activiteiten vermelden op de website, meld ze dan aan.

Read more

De artikelen 3, 4, en 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan over respect. We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven en niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. We mogen elkaar geen pijn doen, niet martelen of folteren, of onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.

Respect is het tonen van bewondering, eerbied, hoogachting, ontzag of waardering voor de ander door je gedrag. Iemand beleefd, met eerbetoon bejegenen. De mens dient met respect met elkaar en al het geschapene om te gaan. Een beschaafde samenleving wordt gekenmerkt door respect. Zowel voor het wezenlijke van zichzelf, de ander als voor het andere. De Stichting Globaliseringscentrum stelt zich ten doel om respect in de samenleving te bevorderen. Ik hoop dan ook dat zowel hier als in de discussiegroep Ik Verbind op Linked In: http://linkd.in/osXYTh en gedurende de werkconferentiecyclus er een intensieve uitwisseling over dit onderwerp zal plaatsvinden. Continue reading Respect in de samenleving en in organisaties

Read more

Ik startte een nieuwe groep op Linked in. Dagelijks hebben wij te maken met mensenrechten. Zowel in ons persoonlijk leven als in organisaties. Denk maar eens aan privacy, respect, veiligheid, gelijkwaardigheid, enz. Graag verbind ik professionals uit alle maatschappelijke disciplines en particulieren met elkaar om lokaal, nationaal en ook internationaal de mensenrechten te realiseren. Op de website http://www.ikverbind.nl vind je er meer informatie over. Doe jij ook mee met de discussie? Verrijk je persoonlijk leven en werken ermee en laten we samen onderzoeken hoe we kunnen komen tot een duurzame, meer humanere wereld. Ik hoop jullie als lid te mogen verwelkomen.
Hier is de link naar de nieuwe groep. http://linkd.in/osXYTh

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Read more

Het einde van het Ik-tijdperk breekt aan! Op 24 september wordt egocentrisme in het Utrechtse Doorn symbolisch ten grave gedragen, met de lancering van het platform ‘Ik Verbind’. Dit gebeurt door een zaal vol gedreven Nederlanders die vierkant geloven in het spreekwoord ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Bevlogen vrijwilligers, toegewijde professionals: allemaal mensen die gaan voor duurzaamheid en die graag het verschil willen maken. Kunt u zich voorstellen wat er allemaal mogelijk is wanneer al deze mensen hun kennis en ervaring bundelen en sámen inzetten voor een betere wereld? Ervaar het zelf. Wees er ook bij en reageer op deze persoonlijke uitnodiging van de Stichting Globaliseringscentrum.

Mondiaal netwerk in opbouw
De wereld redden lukt niemand alleen. De ‘Ik Verbind’- bijeenkomst in Doorn, georganiseerd door de Stichting Globaliseringscentrum, is daarom de eerste, belangrijke stap in de vorming van een mondiaal netwerk van burgers en professionals uit allerlei beroepsgroepen en disciplines. Vanaf 24 september zal dit netwerk in snel tempo gaan groeien.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere en humanere samenleving kan via het Ik Verbind-netwerk kennis en kunde inzetten en uitwisselen met bevlogen geestverwanten. Het doel is om onder de paraplu van Ik Verbind tal van acties en projecten in gang te zetten. Die zullen gericht zijn op zelfontplooiing en realisatie van de mensenrechten op lokaal, regionaal, landelijk en uiteindelijk ook op internationaal niveau.

Respect, privacy, keuzevrijheid…
Verbetering van de mensenrechten in mijn eigen buurt, denkt u wellicht verbaasd? Ja. Het is een misverstand te denken dat mensenrechten uitsluitend worden geschonden in veraf gelegen landen met dictatoriale regimes. De Verklaring van de Rechten van de Mens werd al in 1948 door de VN aangenomen, maar sinds die tijd is nog geen enkel ondertekenaar erin geslaagd de dertig artikelen volledig in de eigen samenleving te verankeren. Waarden als gelijkwaardigheid, respect, privacy, keuzevrijheid en ontwikkeling en ontplooiing: ook in een land als Nederland zijn we er niet in geslaagd op al deze gebieden blijvend vooruitgang te boeken.

Particulieren en professionals
Via het platform Ik Verbind gaat de Stichting Globaliseringscentrum het creatieve oplossingsvermogen van mensen mobiliseren. De stichting streeft naar de opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, wetenschap, religie, kunst en cultuur, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Het bijeenbrengen en mengen van zoveel verschillende expertises, maakt het mogelijk om tot zogeheten ‘co-creatie’ te komen en via multidisciplinaire projecten maatschappelijke vernieuwing écht aan te jagen en met z’n allen een duurzamere samenleving te creëren.

Over de Stichting Globaliseringscentrum
De Stichting Globaliseringscentrum is een initiatief van de Apeldoornse ondernemer Bert-Jan van der Mieden. De kick-off in Doorn is volgens hem zeker geen druppel op de gloeiende plaat van de wereldproblematiek, maar de allereerste druppel “waardoor het bassin zich vult zodat duurzame verandering kan ontkiemen en tot bloei komen. Door persoonlijke ontwikkeling, verbinding en co-creatie komen wij tot realisatie van de mensenrechten en de Millenniumdoelen en daardoor tot een gelukkiger samenleving,” aldus Van der Mieden. De bijeenkomst in Doorn is de eerste in een reeks, en zal onder meer worden opgevolgd door acht werkconferenties in 2011 en 2012. Die zullen uitmonden in een manifest en in acties en projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer informatie en opgeven
Uitgebreide informatie over de Stichting Globaliseringscentrum alsook het volledige programma voor de kick off-bijeenkomst van Ik Verbind op 24 september is te vinden op http://www.ikverbind.nl

Wilt u zich opgeven? Dan kan dat via het contactformulier op de website of simpelweg door een reply te geven op deze mail. Vergeet daarbij svp niet om uw adresgegevens te vermelden. Bij deelname vraagt de Stichting Globaliseringscentrum u om een kleine tegemoetkoming van € 25,- voor organisatie- en lunchkosten. Heeft u naar aanleiding van deze mailing een vraag of verzoek, bel dan met Bert-Jan van der Mieden: tel. 055 – 522 39 26.

Graag tot 24 september!

Met vriendelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden
Stichting Globaliseringscentrum

Read more

De telefoon gaat en een journalist van de Stentor vraagt aan mij of ik mee wil werken aan een artikel over twitterende Apeldoorners. Dat is gratis PR die je natuurlijk niet moet afslaan, dus er volgde een leuk gesprek. Ik gebruik Twitter om bekendheid te genereren en omzet te vergroten en behoor dus tot de kennelijk ca. 5% van de ondernemers die twittert. Het is natuurlijk altijd weer spannend wat een journalist ervan maakt. Dat kwam goed. Het is natuurlijk bijzonder om via het artikel te vernemen dat ik organisatietherapeut ben. Daar had ik nog nooit van gehoord en ik was er in al die achttien jaar nog niet opgekomen, maar…… het is eigenlijk nog waar ook. Maar voordat je gaat lezen nog even dit:

Een persoonlijke noot is natuurlijk ook leuk af en toe, dus toen een van mijn twittercontacten vertelde dat zij zelfgemaakte jam ging verkopen, was deze bourgondisch ingestelde man meteen verkocht. Ondanks drie schoonzussen die alle drie heerlijke jam inmaken en die telkens weer accepteren en begrijpen dat ik zeer gehecht ben aan de lege potjes die ik ze geef, ging ik een tijdje later met vier potten jam naar huis. Zie hier het resultaat: twitter

Read more

Het is nu alweer acht jaar geleden dat Pim Fortuyn vermoord werd. Vanmorgen schreef Wim Boevink een mooie column over mijn interview met Pim Fortuyn destijds in het Dagblad Trouw: Van Pim, God en Arie – http://bit.ly/a63IcT. Welke lessen konden en kunnen politici en burgers leren uit de moord op Pim Fortuyn en uit de reacties op de val van het kabinet begin dit jaar? Hoe gaan we de verkiezingen straks bepalen? Continue reading Een boodschap voor politici en burgers voor de komende verkiezingen

Read more

Op Twitter is een discussie ontstaan over Verlicht zijn. Mensen die over Verlicht zijn spreken of schrijven kunnen daarover nogal eens vaag overkomen of zich in vaagheid hullen. De verwarring die daardoor ontstaat leidt tot weerstand, communicatiestoornissen en is niet ongevaarlijk. In mijn artikel “De “verlichte mens” bestaat niet. Wel de mens die door vertrouwen de wereld lichter maakt” waarschuwde ik al voor de consequenties. Er kunnen en zijn sektes ontstaan met zogenaamde zichzelf Verlicht of Bevrijd noemende leiders/leidsters, die de afhankelijke en zoekende mens in hun netten weten te verstrikken. Wie zichzelf Verlicht noemt heeft daarom wat uit te leggen als medeschepsel in deze wereld. En zeker als er nog steeds, en al eeuwenlang, medemensen zijn die vanuit die overtuiging anderen meeslepen in mensonwaardige situaties. Ik heb er teveel ervaring mee om er niet tegen te waarschuwen. Maar er is heel concreet wel wat over Verlicht zijn en worden te vertellen, waar men in leef-, woon-, en werksituaties veel aan kan hebben. Continue reading Verlicht worden en Verlicht zijn = Bewust worden, bewust zijn en bewust doen

Read more

Sinds 1991 is Joke werkzaam in haar eigen praktijk als magnetiseur. Over magnetiseren zijn vele vooroordelen. Helaas, maar onbekend maakt onbemind, het is en wordt nog altijd door diverse kerkgenootschappen als verkeerde magie gezien en de negatieve beeldvorming wordt in de hand gewerkt door het vele kaf dat er onder het koren is in het alternatieve circuit.

Wij hebben ons in ons werk en door deel te nemen in besturen van een aantal beroepsverenigingen altijd sterk gemaakt voor de professionele en integere uitoefening van beroepen in het alternatieve circuit. Ook in mijn artikelen en mijn boek pleit ik ervoor dat de reguliere en alternatieve gezondheidszorg veel beter gaan samenwerken en elkaar aanvullen. Er zullen nog meer referenties op deze kersverse website verschijnen, maar u krijgt door de tekst door te lezen een beter beeld van wat magnetiseren wel en niet is. Tevens maakt u dan kennis met wat Joke in haar praktijk voor menigeen al heeft kunnen betekenen en nog steeds mag zijn. Zij is daar elke keer weer dankbaar voor. Zie www.jokevandermieden.nl

Als u vragen of reacties heeft, laat u ze dan gerust weten.

Read more