De externe vertrouwenspersoon levert geld op

Sluimerende conflicten en boosheid op de werkvloer zijn belangrijke veroorzakers van verzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. Ongemerkt kosten ze organisaties, waaronder ook verenigingen en besturen, handen vol geld. Helaas worden de signalen vaak genegeerd. Betrekkelijk onschuldige verschillen van mening kunnen zo uitgroeien tot zeer ongewenst gedrag, waaronder pesten. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn gepeste werknemers “oververtegenwoordigd” in de categorie langdurig verzuim. Reden waarom de nieuwe Arbowet werkgevers verplicht om pesten op het werk aan te pakken.

Volstrekt onafhankelijk

Met alle respect voor het werk van Arbodiensten, maar het kan zinvol zijn om aanvullend op diens werk een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Terecht of ten onrechte werd en wordt de Arbodienst vermeden en niet in vertrouwen genomen als het gaat om conflicten en pestgedrag. Er is behoefte aan een volstrekt onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon, zodat gewaarborgd is dat er op korte en/of op lange termijn geen kans op negatieve consequenties zijn voor de betrokkene.

Als externe vertrouwenspersoon heb ik mijn beroepsgeheim en kan ik aan de hand van de gevoerde gesprekken tot een geheel geanonimiseerde advisering komen naar de directie of Raad van Commissarissen toe, waardoor men tot opheffing van dit fenomeen kan komen. Het feit dat men een gesprek aangaat blijft ook geheim. Met de organisatie is af te spreken dat een notaris kennisneemt van mijn agenda en verifieert dat de gesprekken hebben plaatsgevonden. Dat is geen kwestie van wantrouwen, maar van professionaliteit.

Oorzaken vinden en oplossingen realiseren

Als externe vertrouwenspersoon kan ik direct hulp verlenen en in overleg met de betrokkene tot actie overgaan. Door mijn interventies kunnen “de hakken-in-het-zand-medewerker, de mijn-tijd-zal-het-wel-duren collega, de treiteraar, de stiekemerd, de eeuwige mopperaar en de sfeerverpester” voorgoed tot het verleden gaan behoren. Niet alleen de slachtoffers van deze collegae, maar ook deze personen zelf kunnen adequaat worden begeleid. Oorzaken worden geanalyseerd en weggenomen. Oplossingen worden gerealiseerd. Dat is geen loze belofte.

Constructiviteit leidt tot winst in meerdere opzichten

Een en ander betekent niet dat er geen boosheid en conflicten mogen zijn. Kwaadheid is een uitlaatklep en heeft doorgaans een functie. Maar het draait om de wijze waarop iemand kwaadheid uit of erop reageert; in beide gevallen kan er (onbedoeld) veel schade worden aangericht. Ook onuitgesproken boosheid kan de arbeidsproductiviteit doen dalen, terwijl het ziekteverzuim in razend tempo stijgt. Als externe vertrouwenspersoon kan ik het verschil laten zien tussen effectief en destructief gedrag en concrete handvatten bieden voor gedragsverandering. De arbeidsproductiviteit kan met gemak 25% omhoog. Veel schade wordt hersteld en voorkomen en de motivatie van binnenuit wordt weer ontdekt en optimaal ingezet. Dat maakt niet alleen december tot feestmaand!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.