MVO, globalisering en de externe vertrouwenspersoon

In het artikel “Bewustwordingsmanagement als basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van 23-09(zie o.a. bij “Globalisering”) gaf ik de uitgangspunten en voorwaarden aan om duurzame globalisering en duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren. Ten behoeve van het denken over, het realiseren en/of optimaliseren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en duurzame, waarachtige globalisering kan ik van dienst zijn door:

1. Het bevorderen van de bewustwording omtrent duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarachtige globalisering. Dat kan o.a. door het verzorgen van maatwerkworkshops, trainingen, cursussen en (interactieve) lezingen.
2. Adviseren en begeleiden van de integrale implementatie en uitvoering van duurzaam MVO en waarachtige globalisering
3. Coachen in het omgaan met waarden en normen, ethiek, integriteit en pluriformiteit
4. Counselen van aanwezige menselijke belemmeringen en weerstanden en het mobiliseren en optimaliseren van aanwezige motivatie en mogelijkheden

Daar waar organisaties beginnen met het denken over MVO en globalisering kan het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon zeer zinvol zijn. Iedereen kan dan vrijelijk diens visie, gedachten en gevoelens omtrent kansen en bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen en mogelijke individuele en collectieve consequenties ventileren. Als externe vertrouwenspersoon kan ik vervolgens geanonimiseerd adviseren ten aanzien van visie, missie, strategie, beleid en uitvoering ervan. Het bovenstaande kan uiteraard ook zeer zinvol zijn voor organisaties die al veel langer bezig zijn met MVO en globalisering. Resulterend in krachtig, renderend en duurzaam beleid en een integere en gewaardeerde profilering. En zeker ook in optimale individuele en collectieve motivatie van alle betrokkenen.

Is het iets voor jouw organisatie of van een uit je netwerk, laat het me dan weten. Een gesprek erover is altijd zinvol voor alle gesprekspartners.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.