Nieuw perspectief voor de respectabele ondernemer

Als ik langs de snelwegen rijd, kijk ik altijd met bewondering en respect naar de fabrieken en de productie- en dienstverlenende bedrijven die ik langs de weg zie. Er is iemand geweest die met een idee is begonnen en met, soms heel veel, risico’s, vele jaren van inspanning en inleveren van privétijd, een kleine onderneming heeft uitgebouwd tot een organisatie met personeel en wellicht zelfs meerdere vestigingen.Ondernemers zijn mensen met moed, doorzettingsvermogen en de bereidheid om af te zien en met weinig genoegen te nemen. Degenen die alleen kijkt naar de ondernemer die in welvaart leeft, gaat gemakshalve aan de offers voorbij. Risiconemende ondernemers verdienen respect, maar zeker ook – en misschien zelfs nog meer – de op de achtergrond aanwezige partner. Die vangt de klappen op als het niet loopt zoals gewenst, als er tegenslagen zijn en er te weinig of zelfs geen inkomsten zijn. En is degene die de ondernemer niet alleen door dik en dun steunt, maar die ook stimuleert en aanmoedigt om door te gaan. Dit geldt niet alleen voor startende ondernemers en hun partners, maar ook voor hen die al jaren ondernemer zijn. Deze eeuw biedt nieuwe uitdagingen voor ondernemers en hun partners.

Goede ondernemers leiden hun organisatie op basis van een persoonlijke missie en een toekomstgerichte visie. Zij blijven streven naar mogelijke verbetering van de inkoop-, productie-, bedrijfs- en verkoopprocessen. Zij staan open voor innovatie en volgen continu de ontwikkelingen in de maatschappij en op de markt. Dat is noodzakelijk, omdat de wereld om hen heen verandert, innoveert en zich ontwikkelt en ontplooit. Omdat bij alle processen mensen betrokken zijn, is het van cruciaal belang dat de ondernemer in staat is om deze goed aan te sturen en de in- en externe communicatieprocessen optimaal te doen verlopen. Alle processen en resultaten zijn primair afhankelijk van de manier waarop de in- en externe communicatie verloopt.

Ondernemers zijn daar veelal niet voor opgeleid en leren door vallen en opstaan en doen. Met helaas vaak negatieve gevolgen. Het is daarom goed als niet alleen startende, maar ook reeds jarenlang gevestigde ondernemers, zich laten scholen in optimaal communiceren. Niet alleen wordt daardoor het noodzakelijke fundament gelegd voor kwaliteitsverbeteringen en optimaal verlopende veranderings- en vernieuwingsprocessen, maar hun persoonlijk leven als ondernemer en als mens wordt er veel gemakkelijker en plezieriger door.

Men denkt vaak dat ondernemingen er alleen maar zijn om economische waarde te creëren, maar ondernemingen hebben ook een sociale, relationele en zelfs een spirituele waarde.
De spiritualiteit van de organisatie is niets meer of minder dan het zelfbeeld van de organisatie en het mensbeeld, het wereldbeeld en de waarden en normen op basis waarvan men – bewust of onbewust – onderneemt. Een onderneming is geen levensbeschouwelijke organisatie, maar ondernemers doen er goed aan zich te realiseren dat de communicatie in de organisatie met name door de spiritualiteit van en in de organisatie wordt bepaald.

Dat is een belangrijk en absoluut noodzakelijk inzicht in deze globaliserende, multiculturele wereld, waar steeds meer levensovertuigingen met elkaar in contact komen en zich ook in organisaties met elkaar vermengen. Bewustwordingsmanagement brengt alle bovengenoemde aspecten met elkaar in verband en biedt de inzichten en handvatten om daar als ondernemer adequaat mee om te gaan. In de 21e eeuw komt er daarmee een nieuw element in het ondernemerschap: De bewustwordingswaarde van de organisatie. Dat is geen bedreiging of complicerende factor, maar een perspectiefvolle uitdaging voor de respectabele ondernemer.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.