Kiezersbedrog?

Vandaag een interessant artikel in het FD over wel of niet kiezersbedrog door de PvdA, waar D’66 haar van beschuldigt. D’66 werd afgerekend bij de vorige verkiezingen en scoort op dit moment in de peilingen in haar oppositierol, maar probeert nu ten onrechte de PvdA te beschuldigen van kiezersbedrog. De oorzaak van de verharding in standpunten door de kiezers, wordt gezocht in de extreme individualisering in de samenleving. Dat dringt nu ook door in de politiek.Tot zover het artikel. Maar wat is er in feite in de politiek aan de hand?

Politici luisteren niet. Niet naar zichzelf in de eerste plaats. Afgaande op hun gedrag en uitspraken die ze in de media laten zien, handelen ze veelal vanuit schijnmotieven, angst en het krampachtig voorkomen van gezichtsverlies. Ze luisteren ook niet naar elkaar. Zie de debatten. Ze luisteren tenslotte niet naar de kiezers en verbergen zich achter zogenaamd niet open te breken regeerakkoorden en andere (eigen en partij-)belangen. Aan goede uitzonderingen wil ik hiermee geen afbreuk doen, maar over het geheel genomen is het bedroevend. Veel gebruikte woorden zijn: Vertrouwen, Integriteit en Authenticiteit. Belangrijke waarden voor politici, die op basis daarvan het landsbelang willen dienen.

Je kunt echter alleen authentiek zijn, als je bereid bent om naar jezelf te luisteren.
Je kunt alleen vertrouwen hebben en krijgen, als je je Zelf vertrouwt. Je kunt alleen integer zijn, als je bereid bent de waarheid in jezelf te onderzoeken en schijn en Zijn in jezelf te erkennen en te onderscheiden.

Wie dat niet doet bedriegt in de eerste plaats zichzelf en daarmee de ander. Kiezersbedrog is helaas niet voorbehouden aan welke partij dan ook, wel of niet in de oppositie zijnde. Het wordt tijd dat politici zich laten coachen in zelfonderzoek door te leren luisteren. Dan kunnen we wellicht eens spreken over de luister van de politiek en wordt het politicus zijn een luisterrijke functie, een gewaardeerd beroep en een positie om met recht trots op te zijn.

Een workshop:”Vertrouwen door luisteren” voor het kabinet en de fracties zou niet verkeerd zijn. Dan staat er over een jaar in de krant: “Jonkheer dient landsbelang met workshop luisteren voor politici”. Met als resultaat: De belastingen omlaag. En ik kan het mooi combineren met een bezoek aan kleindochter Laura.

3 Comments, RSS

 1. Lidia Vonk 13 June, 2008 @ 16:44

  Hai Bert-Jan,
  FD lezen stond zoals gebruikelijk niet op mij to-do lijstje.
  En als moeder begon de dag met luisteren, een lijst van argumenten aanhoren van mijn stuiterende puber die het niet eens was met de strafmaatregel die de school had opgelegd voor te laat komen, omdat ze eigenlijk op dat moment liever wilde uitslapen.
  Dus juist wakker en nog net in staat op een kop thee te voorschijn te toveren, begon de ………………..
  Inmiddels heb ik wel geleerd dat een puber eerst alles opsomt wat niet bevalt en daarna hoopt dat er een compromis wordt gesloten.
  Wat dat betreft zijn de politici niet veel anders.
  Het grote verschil is echter dat ik als moeder zwijg en tijdens het genieten van een kopje thee op zoek ga naar de juiste woorden en de juiste argumenten van mijn stuiterende puber.
  Toen ze klaar was heb ik haar daar waar het klopte gelijk gegeven (leraren zijn ten slotte niet altijd redelijk, straf is niet leuk, enz) en haar vriendelijk uitgelegd wat het nut is van school, op tijd zijn en de strafmaatregel.
  Daarna dronken we nog een kopje thee en was mijn puber weer het lieve meisje dat ze meestal is.
  Misschien zou het debat niet over ouderschapscursus moeten gaan maar of er wel of niet een cursus “luisteren voor vertrouwen” gegeven zou moeten worden.
  Dit zou niet alleen het probleem voor de ouders oplossen, maar ook voor de politici, werknemers en werkgevers. Kortom gewoon een extra les die begint bij het basisonderwijs.
  Met als resultaat respect
  Kan onze minister president dat deel van zijn campagne op zijn cv vermelden; staat er over 5 jaar in het FD “jonkheer dient bevolking met lesmethode luisteren en bewustwording” . En geeft mijn dochter of zoon les aan jullie kleindochter.
  Helaas zoekt de oppositie zoekt naar elk woord dat niet klopt en benadrukt dit met woorden die mogelijkerwijs over een ander onderwerp gaan. Waadoor respect ver te zoeken is.
  Zelfs toen onze MP daarop wees, werd dit niet gehoord en afgewimpeld als een probleem van ons, als burgers. Hoe “doof” kun je zijn.
  Helaas is er al een jaar voorbij gegaan dus laten ze maar beginnen met een debat over de workshop luisteren voor politici, want als 20 jaar voor een ouder vaak niet genoeg is zal 4 jaar voor onze politici wel helemaal moeilijk worden 🙂

 2. Bert-Jan van der Mieden 14 June, 2008 @ 17:57

  Beste Lidia,

  Bedankt voor deze reactie. In “de mens in de 21e eeuw” houd ik een pleidooi om in het kleuteronderwijs al te beginnen met bewustwording omtrent onze persoonlijkheid en dieper en verdergaande persoonlijkheidsvorming. En roep ik mensen op om materiaal mee te helpen bedenken voor een lesmethode. Bij deze doe ik dat nogmaals.

  Een workshop over luisteren, bewustwording en komen tot vertrouwen kan ik nu al bieden. Ook aan landelijke, provinciale en plaatselijke politici. Zegt het s.v.p. voort en laten ze zich maar melden. Mooier natuurlijk aan het begin van een vierjarige periode, maar het kan ook tijdens. De kans op herverkiezing is dan velen malen groter. En het voordeel voor de kiezer is, dat er naar hen geluisterd wordt. Dat bevordert weer de opkomst. Zo ontstaat er een cyclus van positieve ontwikkelingen.

  De vergelijking met de gezinssituatie is mooi. Ik doe dat ook vaak bij organisaties.
  Als directeuren en managers (en ook onderwijzers/docenten )tot het inzicht komen dat ze soms wel erg op een oneigenlijke manier op een papastoel gaan zitten en vrouwen ontdekken dat ze zich in een inferieure rol plaatsen, dan verandert er wat in de werksituatie. Wordt de wereld leuker en gelukkiger voor onze kinderen en kleinkinderen. Nietwaar Laura?

 3. Lidia Vonk 14 June, 2008 @ 20:42

  Hai Bert Jan

  Als projectmedewerker I&A word ik geacht te pionieren in het nieuwe werken. Op 2 januari lag er een boek op mijn bureau met de titel “Het nieuwe werken “- Op weg naar een productieve kennisgeving. Nog geen week later kreeg ik een cursus met daarbij het motto: “Deel je kennis en laat iedereen weten wie je bent.”

  Allen waren we 30+ en gewend aan archieven achter sloten en files op een beschermd plekje op het netwerk. Maar vanaf nu worden we geacht te delen.
  Laat iedereen weten wie je bent, “de mens in de 21e eeuw???????????????”

  ALs moeder houd ik argwanend bijna dagelijks de msn, hyves en andere pages van mijn kinderen in de gaten. Welke foto’s en gesprekken worden er gedeeld? Staan er geen vreemde snuiters op? En tevens verplicht ik ze dat alle gesprekken worden gelogd. (Ze doen dit ook uit eigen veiligheid.)

  En nu word ik geacht ook te delen. Creëren van een flexibele werkplek en delen van mijn bestanden en kennis over de gehele wereld. Die week daarop ben ik avonden bezig geweest met het maken van pages op het net. En op mijn werk met mijn eigen sharepointsite en die van mijn afdeling.

  Onder het motto “zegt het voort” heb ik na jou mail overal koppelingen gemaakt zodat ze je kunnen bereiken en in op mijn eigen blogs een korte notitie gemaakt.

  Peter Drucker schreef in 2000 op 89-jarige leeftijd het volgende:
  “De grootste verdienste van het management in de 20e eeuw is de vijftigvoudige verbetering van de productiviteit van de fabriekswerker. De grootste uitdaging van het management voor de 21e eeuw is om de productiviteit van de kenniswerker op een vergelijkbare wijze te verbeteren.”

  Zelf probeer ik nu via deze manier bij te dragen aan een versnelling van de globalisering van het bewust worden van ons mensen.

  Lidia

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.