Communiceren door middel van taal

Een relatie is een interactie tussen twee of meer schepselen. Er is daarbij altijd sprake van communicatie. Waarachtig en doeltreffend communiceren is in verbondenheid openstaan voor het andere en de ander. Er bestaat geen liefde zonder communicatie en geen communicatie zonder liefde. Ook al blijkt dat laatste niet altijd. Wat toont zich in de communicatie? Wat komt aan het licht? Wie en wat maakt zich kenbaar?

We communiceren veelal door middel van taal. Taal is in het weergeven van wat wij denken, voelen, ervaren en beleven een beperkt communicatiemiddel en daardoor een uitdaging. Er worden minstens vijfduizend talen gesproken op de wereld, exclusief de dialecten. Al deze talen hebben bepaalde kenmerken gemeen, de zogenaamde taalkundige universalia. De taalwetenschap houdt zich daarmee o.a. bezig. Taal is geen doel op zich, maar o.a. een middel om elkaar bij te staan in de bewustwording en bedoeld om de communicatie tussen mensen te bevorderen. Door de taal kunnen we onze levenservaringen, cultuur en kennis overbrengen. Verschillen in taal en taalgebruik zijn vaak lastig, maar kunnen ook een hulpmiddel bij de bewustwording zijn.

Soms lijkt het of het de taal net zo is vergaan als de muziek. Er zijn bepaalde moderne composities bestaande uit een breimassa aan tonen, waar geen touw aan vast te knopen is en die kennelijk een afspiegeling zijn van een duistere chaos in het menselijke onbewuste van de componist en/of diens omgeving. In het algemeen, maar zeker voor filosofische en psychologische beschouwingen, is het mijns inziens van belang dat in, voor zoveel mogelijk mensen, begrijpelijke taal geschreven wordt. Iemand die volstrekt onbegrijpelijk schrijft bewijst daarmee alleen de beperktheid van diens intelligentie en kan het beter laten. Daardoor wordt geen positieve bijdrage geleverd aan de optimale verspreiding van kennis, ervaringen en inzichten.

Optimale en waarachtige openheid naar de ander toe betekent dat de ontmoeting met de ander niet verstoord wordt door een of meerdere schijn-ikken en schijnmotieven van daaruit. Dat is de ideale situatie, maar onze communicatie is veelal combinatie van communiceren vanuit ons Zijn en onze schijn.

De mens verandert continu door het voortdurende proces van bewustwording, o.a. verkregen door te communiceren met onze omgeving. Door communicatie, die er nooit niet is, worden elementen toegevoegd aan onze indrukken en ons voelen, denken, beleven en ervaren. We zijn daardoor op het ene moment niet dezelfde mens als op het unieke moment daarvoor en daarna. Toch is er tevens ook sprake van een vaststaande unieke persoonlijkheid, die zich communicerend ontwikkelt en ontplooit. Al hetgeen op ons afkomt wordt door ons individueel op volstrekt unieke wijze opgenomen en verwerkt. Door deze individuele veranderingsprocessen en ons unieke omgaan met communicatie kunnen we de ander nooit volledig kennen. Dit geldt zowel voor de eeuwige Mens als voor de geïncarneerde mens.

Dit weblog is bedoeld om met elkaar te communiceren door middel van taal ten behoeve van bewuste verbreding, verdieping en verbinding. Ik probeer uiteraard zo duidelijk mogelijk te zijn, maar laat het s.v.p. weten als ik dat niet ben. Tevens is het gebruik van taal een continue oefening voor mij. Kritiek en suggesties ter verbetering zijn van altijd harte welkom. Door uitwisseling via de taal ervaren we dat iedereen zijn/haar eigen wijze van taalgebruik heeft en maken we kennis met een unieke belichting van de werelden waarin wij mogen leven. Daarom herhaal ik nog maar eens de oproep om zoveel mogelijk te reageren op artikelen en weblichtjes, tot lering ende vermaak.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.