De ondernemer en vertrouwen

Vertrouwen is mensenwerk. De ondernemer/de functionaris als mens bepaalt hoe de mens is als ondernemer/functionaris. Vertrouwen betekent dat je je veilig voelt, kunt rekenen op en weet wat je eraan hebt. We kunnen vertrouwen op het leven, op onszelf en op de ander. En in die volgorde. Levensvertrouwen houdt in dat je je door het leven gedragen voelt en weet, ondanks alle tegenslagen en het lijden dat je overkomt. Vertrouwen in jezelf betekent dat je je veilig en zeker voelt en trouw bent aan je Zelf. Vertrouwen in de ander betekent dat je weet wat je aan de ander hebt, dat die betrouwbaar is en je daar altijd op kunt rekenen. Maar zijn wij zelf betrouwbaar, vertrouwen we het leven en de ander?

We Zijn vol vertrouwen en betrouwbaar. We hebben wantrouwen en vertrouwen. We vertrouwen het leven niet, doordat we ons niet meer bewust zijn van de verbinding met onze oorsprong. We vertrouwen daardoor onszelf niet meer. Met als gevolg angst, onzekerheid en minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens. Omdat we die onplezierige gedachten en gevoelens niet willen ervaren verdringen we die. Omdat we ze niet willen laten blijken zetten we er een muur omheen. Zo ontstaat naast onze Persoonlijkheid, die betrouwbaar Is, een schijnpersoonlijkheid die we niet kunnen vertrouwen.

Doordat ieder mens een Persoonlijkheid Is, weten we wat vertrouwen is en blijven we daar in deze wereld naar verlangen en naar verbinding streven. Omdat iedereen ook een schijnpersoonlijkheid heeft, worden we dagelijks geconfronteerd met gebrek aan vertrouwen en wantrouwen. Dat leidt tot allerlei vormen en uitingen van miscommunicatie, die tijd en geld verslindt. Hoe kunnen we komen tot vertrouwen in het leven, onszelf en de ander?

Door te luisteren naar en de dialoog aan te gaan met ons zelf. En wel op zes niveaus: naar ons lichaam, ons denken en onze gevoelens en op sociaal, relationeel en spiritueel niveau. Het laatste niveau betreft onze eigen waarden en normen, ons zelfbeeld en ons mens- en wereldbeeld en onze levensovertuiging. Stel jezelf de vraag hoe het nu gesteld is met je op deze zes niveaus en schrijf eens voor jezelf op wat je diepste verlangens zijn op deze zes niveaus. Wat wil jij? En wat wil jij? Bepaal vervolgens wat er nodig is om daar te komen. Wat zijn je bevindingen en geeft dit je vertrouwen?

3 Comments, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.