De burger wil dat u luistert: Open brief aan de Tweede Kamer en het Kabinet.

Geachte leden van het Kabinet en leden van de Tweede Kamer

Vrijdag 20 April schreef ik de volgende weblog: De burger huilt: “Open brief van het Nederlandse volk” aan de onderhandelaars in het #Catshuis http://wp.me/g2BH .

Ik twitterde die ook via @IkVerbind. Nog geen vijf minuten later werd ik door het TV-programma Nieuwsuur gevraagd voor een interview, dat diezelfde avond werd uitgezonden. Inmiddels hebben ruim 1100 mensen de brief gelezen en mocht ik er via diverse kanalen vele positieve reacties op ontvangen. Ik verzoek u er, voordat u verder leest, kennis van te nemen, zodat u dit vervolg goed begrijpt. Zaterdagmiddag mochten wij allemaal vernemen dat de onderhandelingen in het Catshuis mislukt waren. Evenals mijn eerste brief is dit een welgemeende oproep, die naar ik hoop door zeer velen wordt onderschreven en aangevuld. In aanvulling op hetgeen ik in de vorige brief heb aangegeven verzoek ik u, mede namens hen die deze brief  onderschrijven, in uw beraadslagingen ernstig rekening te houden met het volgende:

 1. Wij zijn ervan overtuigd dat de heren Rutte, Verhagen en Wilders de oprechte wil hadden om, indachtig alle onderlinge verschillen, tot een acceptabel resultaat te komen. Het mislukken ervan is hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons teleurstelling en boosheid bij elk der onderhandelaars voorstellen, maar wij willen dat het afgelopen is met het elkaar de zwarte piet toespelen. Wij willen ook niet getrakteerd worden op verkiezingsretoriek, maar verwachten van alle drie de onderhandelaars dat zij hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken ervan.
 1. Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor een krachtig Europa. We hebben daarin een respectabele reputatie opgebouwd, die ons zelf ook geen windeieren heeft gelegd. Ten aanzien van de 3%-norm staat Nederland bekend als een groot voorvechter daarvan. Het gaat niet aan om met de vinger naar andere landen te wijzen en zelf vervolgens gemaakte afspraken niet na te komen. Wij willen dat u de in de afgelopen tijd opgelopen imagoschade in Europa zo spoedig mogelijk herstelt, door alle in het verleden gemaakte afspraken op fatsoenlijke wijze na te komen.
 1. Wij zijn er ons van bewust dat er bezuinigd moet worden, maar wij willen dat dit op een verantwoordelijke en evenwichtige wijze gebeurt. Wereldwijd is het nog steeds zo dat de rijken veel meer worden ontzien dan de middengroepen en de armen. Dat geldt ook voor Nederland. Wij willen dat u er het voortouw in neemt dat dit verandert. De huidige crisis vraagt om een maatschappelijk zo breed mogelijke stimulering en draagkracht en om een extra offer van hen die dat het beste kunnen dragen en het meest geprofiteerd hebben van de welvaart in de afgelopen decennia. Wij verzoeken u hen dat te vragen en van hen te verlangen.
 1. Wij willen dat het afgelopen is met het links en rechts denken. Houd op met deze schijnpolarisatie en dit quasi-onderscheidende profileren en afzetten tegen elkaar. Wij willen dat u in deze crisistijd het partijpolitieke belang direct terzijde schuift en het landsbelang voorop stelt. De partij die nu gaat voor diens eigenbelang en meent haar kiezers op die wijze voor zich te kunnen winnen, zal merken dat zij stemmen gaat verliezen. De beste en enig juiste partijprofilering is aan te tonen dat nu het landsbelang voorop wordt gesteld. Wij willen door geen enkele politicus meer getrakteerd worden op partijretoriek en zich afzetten tegen anderen. Wij willen uitsluitend daadkracht in het algemeen landbelang. In het belang van elke burger!
 1. Wij willen dat u gezamenlijk uw waarden en normen ten aanzien van welvaart herziet en meer respect heeft voor natuur en welzijn en zich meer bewust bent van onze plicht een duurzame en humane toekomst te realiseren voor de huidige en komende generaties en daar naar handelt.
 1. Wij willen dat u direct het schenden van mensenrechten in Nederland van kinderen en volwassenen ongedaan maakt. Wij leven in een van de rijkste landen ter wereld, dankzij onze open samenleving. Wij Nederlanders willen onze beschaving tonen en onze verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van de bureaucratie die wij hier zelf tot stand hebben gebracht. Wij stoppen ermee om asielzoekers die hier al jarenlang verblijven nog langer in onzekerheid te laten. Geef ze de zekerheid dat ze hier kunnen blijven en zich kunnen ontwikkelen. Boter van het hoofd en streep eronder! Stop met ingewikkeld doen en angst voor gezichtsverlies enz.

Bovenstaande lijst is zeker niet volledig en wij zijn er ons van bewust dat dit een complete omslag vergt in uw denken en politieke handelen. Wijdt zo spoedig mogelijk een partijoverleg, een kabinetsberaad en een kamerdebat aan deze en voorgaande brief. En ga voor nieuwe politiek in het landsbelang: Laten we de handen ineen slaan en nu een brug bouwen tussen de burger en de politiek. Samen de lasten dragen van de crises die we zelf veroorzaakt hebben.

Wij hebben respect voor uw inzet en goede bedoelingen en voor uw partijpolitieke overtuigingen, maar doen hierbij een dringende oproep ze nu terzijde te schuiven. Wellicht ziet u dat niet direct zo, maar dat is ook in uw partijbelang. Ga gezamenlijk, kamerbreed, in overleg en toon uw gemeenschappelijke daadkracht – en politieke professionaliteit – door eendrachtig naar die oplossingen te zoeken, die in belang zijn van Nederland en Europa. Daarmee toont u ons en uzelf aan de wereld en zijn we weer het Nederland zoals we herinnerd willen worden. Alleen en als partij kunnen we de wereld niet veranderen. Op basis van ieders persoonlijke en ons gezamenlijke Noblesse Oblige kunnen we dat samen wel!

Wij wensen u moed, wijsheid, waarheidszin en zuiverheid toe. En vergeet u niet, in alle moeilijkheden die we het hoofd moeten bieden, te genieten van de schoonheid van uw vak en ……. dat onze waardering groot zal zijn.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Jhr Bert-Jan Peter van der Mieden.

P.S. Beste lezers: Verspreid s.v.p. deze brief via uw netwerk, internet en de diverse sociale media en geef s.v.p. uw reactie erop. Verandering tot stand brengen kan! Samen maken we het verschil en staan we sterk.

 

16 Comments, RSS

 1. Cees Hoogendijk 22 April, 2012 @ 16:06

  Beste Bert-Jan, ik deel je oprechte zorg en complimenteer je voor je initiatief. De vraag die je kunt stellen is of wij moeten volharden in het aanspreken van ‘partijpolitici’ op hun verantwoordelijkheid. Daar zit iets van een paradox in. Zij zullen namelijk ‘qualitate qua’ vinden dat hun partijprogram hun verantwoordelijkheid is, hoezeer ze het ook ‘retorisch’ zullen verpakken in ‘landelijk belang’. Misschien wordt het tijd om in te zien dat het woord ‘partij’ op zich al het schisma in de hand lijkt te werken.

  In plaats van op een ‘politieke partij’ zou ik – als het dan toch moet – liever willen stemmen op een ‘politieke partner’. Zouden alle politieke partners zich zo noemen, dan zou dat de kans op samenwerking kunnen vergroten, denk ik ten stelligste.

  De crux van dit alles schuilt toch immer in het goede gebruik van de taal (zoals Confucius 2500 jaar geleden al zei, toen zijn leerlingen hem vroegen wat hij zou doen als hij het land zou moeten besturen…). Mochten de ‘partijen’ zichzelf evenwel niet als ‘partner’ willen presenteren, dan wordt het zaak onze brieven – hoe constructief ook bedoeld – aan anderen te richten dan aan de (gevestigde) politici.

  Misschien is de tijd rijp voor het doorstoten naar Society3.0?

  • Bert-Jan van der Mieden 23 April, 2012 @ 11:48

   Beste Cees,een boeiende gedachtengang. Of het nu veel verschil maakt of het partij of partner is, weet ik niet. Als partner- en relatietherapeut heb ik daar mijn twijfels over, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Men komt mijns inziens pas tot echt samen werken als men bereid is het landsbelang te laten prevaleren boven het partijbelang en dat laatste desnoods terzijde te schuiven. We kunnen de wereld alleen vanuit de realiteit die we met ons allen tot stand hebben gebracht veranderen. De wereld verbeteren begint mijns inziens bij ons Zelf. Zie mijn MultiMensModel. Misschien is dat wel 8.0. Maar 3.0 is al een stap verder.

   • sace28 23 April, 2012 @ 13:12

    ik ontving een bericht van Cees Hoogendijk met:
    “De wereld verbeteren begint mijns inziens bij ons Zelf. Zie mijn MultiMensModel. Misschien is dat wel 8.0”

    zou daar graag in een nis eens over in dialoog verkeren …

    is dit de Cees van Kracht zonder Macht ?

    • Bert-Jan van der Mieden 23 April, 2012 @ 13:32

     U doelt hier op mijn zin over het MultiMensModel in mijn antwoord aan Cees Hoogendijk. Voor de vraag om een dialoog met hem is hij via het internet wel te vinden.

 2. sace28 23 April, 2012 @ 06:45

  Een kreet naar mijn hart en rationeel inzicht met zoiets als de compassie van Spinoza voor integraal leven : van onderop organiseren.

  Dit voegt zich naar een ander afstemsysteem dat tevens eigentijds geequipeerd is naar de 21 eeuw zoniet het. 3e millennium vd mensen op aarde.

  Ik noemde jet andere kiessysteem Generation Binding s’ilence

  Nu in het Nederlands : Jeugdig Kiessysteem,
  Er is een blog in de wijssfeer.

 3. Peter 23 April, 2012 @ 10:04

  Beste Bert-Jan,

  Met alle respect, maar met 1100 lezers beweeg je nou niet echt het politieke landschap in Nederland. Wil je het verschil maken dan zul je zelf actief in de politiek moeten bewegen. Het is blijkbaar een nieuwe trend van mensen om via internet open brieven aan te bieden. Ik snap niet waarom deze brief het verschil zou maken in een dynamisch politiek landschap. De inhoudelijke punten vind ik erg oppervlakkig en geven alleen kritiekpunten, maar dragen zelf geen oplossingen aan. Wat wil je er mee bereiken, en welke oplossingen biedt je zelf? Zijn je punten zo goed dat meerdere partijen hier zich in kunnen vinden en dus draagkracht verdienen?

  Na een uitzending nieuwsuur zou ik toch eerder 110.000 lezers verwachten + duizenden reacties wil je de inhoudelijke punten echt onder de aandacht brengen en een punt maken.

  Ik wens je natuurlijk alle succes, maar ik vind het een te makkelijke manier om te schieten (op toch al ‘aangeschoten wild(ers)’) en aandacht te genereren.

  • Bert-Jan van der Mieden 23 April, 2012 @ 11:23

   Peter, dank voor je uitvoerige en open reactie. Het is inderdaad maar een minuscuul druppeltje in een oceaan. En meer een oproep dan dat ik oplossingen aandraag. Meer dan 110.000 lezers was mooier geweest 🙂 Politieke boodschappen de ether inzenden is niet mijn gewoonte en zeker niet via Linked In. Maar ik wilde het toch onder de aandacht brengen. Ik houd, ook in dit opzicht, niet van schieten, dus daar kan ik me niet in vinden. Ik waardeer je reactie zeker en neem die ook mee. Hartelijke groeten, Bert-Jan.

 4. Peter 23 April, 2012 @ 10:08

  Excuses voor de grammaticale fout hierboven, kan het niet zelf verbeteren.

 5. Anonymous 23 April, 2012 @ 10:15

  Hoi Bert-Jan,

  Ik heb het gevoel dat het ‘postpakketje’ lees crisis/chaos nog wat groter moet worden om tot bewustzijn te komen in de politiek/europa/wereld. Maar dit ‘postpakketje’ en vele andere ‘postpakketjes’ die ik al heb gezien worden straks met elkaar verbonden. Graag wil ik de volgende link met je delen: http://www.happynews.nl/2009/02/21/deze-economische-crisis-is-geen-ramp-maar-een-zegen/

  Er gaat steeds meer een ‘brug’ ontstaan tussen het ‘spirituele’ (liever gebruik ik een ander woord) en het bedrijfsleven/politiek. In het spirituele wordt allang gesproken over het aquariustijdperk, in het bedrijfsleven wordt gesproken over de derde industriele ‘duurzame’ revolutie. De kern is hetzelfde. De weg ‘terug’ naar eenheid, in de kwantumfysica is allang bekend dat alles van dezelfde ‘stof’ is gemaakt en daarom met elkaar in verbinding staat en steeds sneller en directer invloed op elkaar uitoefent. De tijdsspanning tussen oorzaak en gevolg wordt steeds kleiner.

  gr,
  Wolter

  • Bert-Jan van der Mieden 23 April, 2012 @ 11:26

   Wolter, dank voor je mooie reactie en verwijzing. Een boeiend en zeer lezenswaardig artikel. Hartelijke groeten, Bert-Jan.

 6. Wolter Ram 23 April, 2012 @ 10:16

  Hoi Bert-Jan,

  Ik heb het gevoel dat het ‘postpakketje’ lees crisis/chaos nog wat groter moet worden om tot bewustzijn te komen in de politiek/europa/wereld. Maar dit ‘postpakketje’ en vele andere ‘postpakketjes’ die ik al heb gezien worden straks met elkaar verbonden. Graag wil ik de volgende link met je delen: http://www.happynews.nl/2009/02/21/deze-economische-crisis-is-geen-ramp-maar-een-zegen/

  Er gaat steeds meer een ‘brug’ ontstaan tussen het ‘spirituele’ (liever gebruik ik een ander woord) en het bedrijfsleven/politiek. In het spirituele wordt allang gesproken over het aquariustijdperk, in het bedrijfsleven wordt gesproken over de derde industriele ‘duurzame’ revolutie. De kern is hetzelfde. De weg ‘terug’ naar eenheid, in de kwantumfysica is allang bekend dat alles van dezelfde ‘stof’ is gemaakt en daarom met elkaar in verbinding staat en steeds sneller en directer invloed op elkaar uitoefent. De tijdsspanning tussen oorzaak en gevolg wordt steeds kleiner.

  gr,
  Wolter

 7. Ingrid Rouleaux 23 April, 2012 @ 10:52

  Beste Bert-Jan

  Een oprecht betoog…een brug slaan tussen burger en politiek…welzijn van mensen centraal stellen, een overheid die zij verantwoordlijkheid neemt…

 8. Rob Salemink 23 April, 2012 @ 11:00

  Bert bedankt voor je initiatief! Ik wil graag reageren met onderstaande, geschreven bij de vorige verkiezingen.

  Wat weerhoud de ons (de politiek) ervan om echt SAMEN te WERKEN?
  Doelen stellen en samenwerkend samenwerken, Kun jij je voorstellen hoe het zou zijn wanneer de politiek een gezamenlijk doel zou creëren dat boven het partij politieke belang uitstijgt?
  Kun jij je voorstellen welke ENERGIE en INSPIRATIE hiervan uit zou gaan, 150 kamerleden die SAMENWERKEN! Hoe graag zou de Nederlander hier deelgenoot van willen zijn?

  Een doel waarvan iedereen het gevoel heeft “wanneer ik hieraan mee werk worden ook mijn persoonlijke doelen vervult” Een DOEL dat uitstijgt boven individuele belangen en waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en stopt anderen of de situatie de schuld te geven.

  Stel diezelfde vraag eens binnen een bedrijf/ organisatie/ afdeling/ relatie/ gezin.

  Wat weerhoudt ons mensen om echt SAMEN te werken en gezamenlijke doelen te bereiken? Wat hebben we nodig, of wat zoeken we om fijn te leven en hoe bereiken we dat?
  June 9, 2010

 9. broodjejaap 23 April, 2012 @ 13:09

  Politiek, ambtenaren apparaat en bedrijfsleven zijn helaas nog tot op het bot verticaal verzuild (stovepipes met hierarchien die elkaar bestrijden). Dat werkte vroeger prima maar nu niet meer en niet snel genoeg meer. Wat asap moet worden opgezet is een aantal cross-kennisgebied horizontale P2P problem solving groups, met een zaken kabinet daarboven, in het algemeen lange termijn belang van dit nu snel afzakkende land.

 10. Gabriél Bassant 24 April, 2012 @ 18:23

  Al die commentaren hierboven doen weer je boodschap minimaliseren. precies zo als in de politiek. Ik ben het met je eens. Stop met politiek geneuzel en elkaar vliegen afvangen stap over partijpolitiek heen. Doe wat voor het land Nu goed is.Laat een leider opstaan, ,maak een Marchal plan. Nu de handen ineen, regeren en het landsbelang laten preveleren.

 11. Christ van Wijck 25 April, 2012 @ 19:51

  Ik zat ooit met een groep collega’s aan een tafel in een bar. Na afloop van de gezellige bijeenkomst kwam de rekening, bijna € 25,- meer dan wij samen hadden uitgerekend. Er ontstond een gesteggel over wie wat nou wel of niet gedronken had, toen plotseling een collega opstond, € 25,- uit zijn portemonnee trok en riep “hier klaar, afgelopen met die flauwekul”.
  In navolging van die collega zou ik nu willen zeggen: 16 miljard tekort, dat is € 1000,- per Nederlander, van baby tot bejaarde. Beste regering, zeg het maar. Hoe groot is mijn deel? deel maar mee, geef me het bankrekeningnummer maar en klaar, afgelopen met die flauwekul!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.