De burger huilt: “Open brief van het Nederlandse volk” aan de onderhandelaars in het Catshuis

Geachte heer Rutte, heer Verhagen en heer Wilders,

Bij deze willen wij u kenbaar maken dat we wel verontwaardigd zijn over een aantal zaken en met name de manier waarop een en ander gaat, maar tevens dat onze boosheid is omgeslagen in verdriet. We erkennen onze kwetsbaarheid en wij bieden u hierbij onze tranen aan. De tranen van zo’n zeventien miljoen Nederlanders. Vanaf vandaag kunt u zich het IJsselmeer voorstellen als het Tranenmeer. Het IJsselmeer was eens het symbool van het vernuft, de kennis en kunde en de doenersmentaliteit van het Nederlandse volk, dat met alle respect voor de natuur en bewust van onze afhankelijkheid daarvan, het water bedwong. Een volk dat trots op zichzelf kon zijn. Een natie die zich kenmerkte door diversiteit in rassen, culturen en levensbeschouwingen, door creativiteit, inventiviteit en dat een inspirerend en stimulerend voorbeeld was voor Europa en de rest van de wereld.

Geachte heren onderhandelaars, met al het goede dat u voor ons doet – want wij willen het kind niet met het badwater weggooien en wij hebben weldegelijk ook oog voor uw goede intenties en het goede dat u tot stand wilt brengen – bieden wij u nu onze tranen aan. U zult begrijpen dat de lijst van onderwerpen die de verontwaardiging en het verdriet betreft van ca. zeventien miljoen Nederlanders te lang en te gevarieerd zou zijn, maar namens hen geef ik u een grootste gemene deler:

Kenmerkend van een dergelijke opsomming is dat noodgedwongen de nuancering ontbreekt. Maar tranen zijn tranen en een tranenmeer is een tranenmeer. Na vandaag zult u dat Tranenmeer nooit meer kunnen vergeten. Wij bieden u deze brief aan in de hoop dat u de inhoud daarvan alsnog meeneemt in uw onderhandelingen en in de Kamerdebatten daarover.

01.  Wij bieden u onze tranen aan vanwege uw respectloze natuurbeleid, waarbij u deze en toekomstige generaties opzadelt met de consequenties van uw onevenwichtige beleid

02.  Wij bieden u onze tranen aan vanwege het persisteren in het rijker maken van de rijken en het armer doen worden van de armen en vanwege de voedselbanken in een van de rijkste landen ter wereld

03.  Wij bieden u onze tranen aan omdat u de economische belangen van een kleine groep mensen op de korte termijn behartigt en daarbij de weldenkende burgers, ondernemers en bestuurders, die oog hebben voor het lange termijn belang, negeert

04.  Wij bieden u onze tranen aan omdat wij een volk willen zijn dat open staat voor andere culturen en levensbeschouwingen en niet wil handelen vanuit angst, domheid en onverdraagzaamheid

05.  Wij bieden u onze tranen aan vanwege de kinderen en volwassenen die we jaren geleden hebben toegelaten in ons land en waarvan u de mensenrechten door bureaucratisch wanbeleid jarenlang heeft geschonden en schendt

06.  Wij bieden u tenslotte onze tranen aan omdat wij kansen, mogelijkheden en perspectieven zien in een multiculturele samenleving, waarin wij ons veilig voelen op basis van vertrouwen, liefde en waarheid

Begrijpt u ons goed. Wij leggen de schuld niet alleen bij u neer. Wij richten ons tot u, omdat u ons vertegenwoordigt en u als politicus in onze dienst staat en een grote verantwoordelijkheid op uw schouders heeft geladen. Daar hebben we ook waardering en respect voor. Wij erkennen ook onze eigen schuld. Wij hebben zelf deze samenleving gemaakt en in stand gehouden. We zijn allemaal medeverantwoordelijk. Maar we willen het anders. We leggen ons harnas af en laten onze kwetsbaarheid zien.

Maar we willen onze tranen ook vergezeld laten gaan met een welgemeende waarschuwing: Denkt u niet dat wij door onze kwetsbaarheid zielig zijn en dat ons Tranenmeer een teken is van onze machteloosheid en dat u deze open brief en oproep kunt negeren. Maakt u niet de fout dat u denkt dat u de macht heeft. Dat lijkt maar zo. Wij, burgers van Nederland, zijn ons er namelijk heel goed van bewust dat wij onze tranen niet voor niets verzameld hebben. Wij zetten die om in energie. Een tomeloze energie die ons volk al eeuwenlang kenmerkt. Wij zullen onze menselijke energie mobiliseren en datgene dat u te gronde richt weer opbouwen. Wij roepen u op om uw gezonde verstand, uw liefde, uw idealen, uw professionaliteit, uw Zijn te laten prevaleren boven uw oneigenlijke machtswil en uw schijn. En te luisteren naar onze stem. Anders zult u die verliezen.

Laten we alsnog de handen ineen slaan. Luistert u naar wat anderen van uw beleid vinden. Luistert u eens naar het volk. Ga eens bij u Zelf te rade hoe u herinnerd wilt worden. Laten we samen de nuancering opzoeken en voor Vertrouwen, Liefde, Schoonheid, Waarheid en Zuiverheid gaan. Samen kunnen we van een Tranenmeer weer een nieuw duurzaam “Deltawerk” maken. Gebouwd door wereldburgers, die weer over hun grenzen heen kijken en gaan voor welvaart en welzijn voor eenieder en denken aan de toekomst van deze en toekomstige generaties. Door co-creatie, tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking, verkrijgen we het benodigde optimale draagvlak voor een samenleving waarin we de mensenrechten en millenniumdoelen eerbiedigen en realiseren. Ten voordele van ons allen en onze (klein)kinderen.

Jhr. Bert-Jan Peter van der Mieden.

P.S. Ik onderteken bewust op deze wijze. Om u te herinneren aan het Noblesse Oblige. Wij zijn allemaal van innerlijke adel en die adeldom verplicht. Teken straks een akkoord in de Ridderzaal! Laten we allemaal ridders zijn die gaan voor een duurzame, humane samenleving. Niet in een sprookje of een verhaal, maar in deze werkelijkheid.

Vanavond, op 20 April, ben ik te zien in Nieuwsuur om 22.00 uur, op Ned. 2, naar aanleiding van deze open brief !

20 Comments, RSS

 1. Paul Wetzels 20 April, 2012 @ 14:38

  Beste Bert-Jan,

  Wat een mooie en ontroerende brief. Ik hoop dat het tranenmeer hen kan bewegen om die passende maatregelen te nemen die goed zijn voor ons land en onze mede-bewoners ervan. Niet om wille van een eventueel electoraal gewin op korte termijn: Winst in de peilingen. Welk een kortzichtig doel!

  Veel succes vanavond

  groet Paul

 2. paul zornig 20 April, 2012 @ 14:52

  Huilie Huilie … typisch vingertje naar , zonder te kijken in eigen spiegel

  • Bert-Jan van der Mieden 20 April, 2012 @ 16:02

   Beste Rob, ik plaats je reactie, maar je kent me veel beter, dus de reactie is wat onbegrijpelijk. Als je de brief goed leest zie je de spiegel. We zijn allemaal medeverantwoordelijk. Hartelijke groeten, Bert-Jan.

   • paul zornig 20 April, 2012 @ 19:07

    Noem één ding … dat je zelf hebt gerealiseerd … een bedrijf dat groen werkt , een organisatie die mensenrechten centraal stelt , of wat dies meer zij … noem één ding voor je een ander veroordeelt … zo makkelijk om anderen te veroordelen en toe te kijken vanaf de zijlijn.
    Het is hypocriet om namens de bevolking een brief te schrijven, zonder over de inhoud met de bevolking te overleggen.
    Namens een ander deel van de bevolking wil ik derhalve opmerken dat de bovenstaande brief een persoonlijk statement is, waarmee grote delen van de bevolking veel problemen hebben.
    Ik verzoek de schrijver van de brief stuk voor stuk namens iedere burger die deze burger niet heeft ondertekend, een brief aan de geadresseerde te schrijven om uit te leggen dat deze brief niet namens de burger is geschreven, maar op eigen vernatwoordelijkheid.

    • Bert-Jan van der Mieden 20 April, 2012 @ 20:35

     Naar aanleiding van de reactie van Paul Zornig, waarvoor mijn dank, een toelichting op mijn brief:

     Degenen die mij kennen weten dat ik niet vanaf de zijlijn toekijk. In alle bescheidenheid een voorbeeld: Zie o.a. http://www.ikverbind.nl . Degenen die op de hoogte zijn van dit initiatief begrijpen wel waarom ik aan het eind van de brief een pleidooi doe voor co-creatie. Samen staan we immers sterker. En degenen die mij kennen weten ook dat ik niemand veroordeel. In dat opzicht is de brief mijns inziens genuanceerd genoeg. Wat betreft het “namens de bevolking” heeft Paul een punt en ik heb ook van iemand anders daar een reactie over gekregen. Wellicht dat ik dat anders had moeten formuleren. Ik bedoel de brief meer als een oproep. Het is inderdaad een persoonlijk statement en het is aan ieder om het er inhoudelijk geheel of deels mee eens te zijn. Natuurlijk is de brief geheel op mijn eigen verantwoordelijkheid geschreven. Uit de vele positieve reacties die ik tot nu toe heb gekregen leid ik af dat men mijn intentie wel begrijpt. Vanavond wordt er aandacht aan besteed in Nieuwsuur, om 22.00 uur op Nederland 2. Hoe leuk ik televisiewerk ook vind, en vandaag was het interview ook weer een mooie ervaring met twee professionals, het gaat niet om mij, maar om de inhoud van de brief. En de urgentie is hoog genoeg. Van mij mag het een petitie worden, maar ik zou niet weten hoe ik dat moet doen 🙂 Ik houd het dan ook maar bij deze brief. Reacties erop en verwijzing ernaar stel ik zeer op prijs.

 3. Jean-Paul Close 20 April, 2012 @ 15:13

  Mooie brief Bert-Jan, ik onderteken van hieruit mede en sta tijdens nieuwsuur naast je! Hartelijke groet, Jean-Paul

 4. Anonymous 20 April, 2012 @ 16:16

  Bert-Jan,
  Mijn complimenten voor de woordkunst die je bedreven hebt om te laten ‘zien’
  waar het om gaat! Ben in een ver land waardoor ik je de uitzending helaas niet kan zien. Maar ben in gedachten bij je om je pleidooi te steunen,
  Succes, Hans

 5. Anonymous 20 April, 2012 @ 16:26

  Mooi, maar meer dan tranen om dit land ten aanzien van de komende plannen, huil ik om hun afwezigheid naar de buitenwereld toe. De buitenwereld wacht niet, maar gaat door. De enige die zich laat horen ondanks het overleg wordt door niemand de mond gesmoord. Deze stilte gecombineerd met uitvallen naar die buitenwereld zal ons geen goed doen, meer schade, wie wil onze ontwikkelingshulp nog?
  Drs. Mechtild Hendriksen

 6. Prachtige brief. Vanavond voor de buis!

 7. willrobben 20 April, 2012 @ 17:31

  Prachtbrief, Bert-Jan. Ik draag de boodschap mee uit. Met hartelijke groeten, Will

 8. Alexander Israel 20 April, 2012 @ 21:14

  Beste Bert,

  Respect voor de actie die je hebt ondernomen om je stem hoorbaar te maken. Velen klagen wel maar ondernemen niets. Jij doet dat wel. Of Je namens de bevolking spreekt is -zo ervaar ik- discutabel. Ik ervaar een en ander binnen deze situatie juist als vermakelijk, het is het zichtbaar worden van het niet willen voelen van de pijn waardoor mensen lijden. Dit is disfunctioneel gedrag in optima forma, omdat de waarheid aan het licht komt omtrent heel veel zaken. Ik wil echter ook duidelijk stellen dat de reactie van Paul Zornik behoorlijk over-the-top is. Een en ander is in algemene zin best steekhoudend, maar hypocriet ben jij geenszins. Dat suggereert in mijn ogen een bewuste ontkenning van zaken in eigenbelang. Zo kom jij niet op mij over, maar schoon van een ego ben je evenmin 🙂 Je spreekt immers over wij en je bedoelt het – net als Paul -goed. Paul: jij realiseert je onvoldoende dat ook jij alleen uit jezelf praat en onmogelijk het draagvlak van jouw relaas kan toetsen aan de mening van de andere helft van Nederland… dus waarom dan met dezelfde vinger wijzen, er gaan er namelijk drie naar jullie zelf.

  Ik ga kijken vanavond én ondersteun je in gedachten om het alsjeblieft bij jezelf te houden. Daarin zit jouw Kracht.

  met een warme groet,
  Alex

 9. Jolanda Splithof-Sessink 20 April, 2012 @ 21:33

  Beste Bert-Jan, prima dat jij zo reageerd!Ik kan mij niet zo verwoorden,ben blij dat jij dat wel doet!Ik ga me klaar maken voor 1mei, DE DAG VAN DE ARBEID. vriendelijke groeten Jolanda

 10. karinelintvelt1973 20 April, 2012 @ 22:45

  Beste Bert-Jan,

  Ik begrijp de inhoud van jouw brief erg goed. En sta er ook 100% achter.

  Nu zit ik helemaal klaar voor Nieuwsuur en kan ik via UPC NL 2 even niet krijgen. En, de site van Nieuwsuur geeft foutmelding bij live-uitzending waardoor programma kijken via laptop ook niet mogelijk is. Ik hoop morgen uitzending gemist te kunnen kijken.

  Heel jammer, want ik vind het een boeiend verhaal. Houd me op de hoogte a.u.b.

  Succes!

  Hartelijke groet,
  Karine Lintvelt

  • Bert-Jan van der Mieden 21 April, 2012 @ 07:08

   Beste Karine, de uitzending is inderdaad bij Nieuwsuur.nl terug te zien. De twitteraars komen aan bod ongeveer vanaf de 29e minuut, gedurende een paar minuten. Hartelijke groeten, Bert-Jan.

 11. woepwoep 20 April, 2012 @ 22:51

  hi Bert-Jan, fijn om je weer even in beeld te zien.
  hartelijke groeten, Ronald

 12. gerrit Halbersma 20 April, 2012 @ 23:02

  Super had het niet beter kunnen zeggen !

 13. Erik Janssen 20 April, 2012 @ 23:07

  Getuigt van Authentieke kracht om dit te schrijven. Ik heb dit gedeeld in mijn netwerk. Een echte WAKE-UP call….groet, Erik

 14. Ernst 21 April, 2012 @ 09:28

  Bedankt, Bert-Jan. Luide, duidelijke taal. Nieuwsuur? Uitstekend. Het Catshuis? Ik vrees dat men ook deze geste eenvoudig negeert, zoals alles waarover écht is nagedacht. Waar blijven onze volksvertegenwoordigers toch? De vakbonden? Ik begin weer ouderwets te denken aan: de straat.
  Maar mijn steun heb je!
  Ernst

 15. Hans Anneveld 21 April, 2012 @ 10:00

  Mij uit het hart gegrepen,
  Hans Anneveld

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.