Wie durft het aan om te investeren in niet-technische innovatie?

De politiek roept dat we moeten innoveren. We hebben een Innovatieplatform om Nederland internationaal op de kaart te zetten. We moeten in Europees verband innoveren, met als motief om te kunnen concurreren met andere werelddelen.

Innoveren is prima, alhoewel je beter mondiaal de handen ineen kunt slaan in plaats van te concurreren. Protectionistische innovatie kan leiden tot een herhaling van zetten: Subsidieverstrekking om de eigen belangen te beschermen. Maar waar het me nu om gaat is het feit dat innovatie voornamelijk, zo niet geheel, gericht is op technische innovatie. En laat ik het maar gewoon klip en klaar neerleggen:

De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en het Ennisme; de filosofie van de verbinding, zijn natuurlijk niet uit de lucht komen vallen en zijn een vervolg van bestaande inzichten. Maar er zitten zowel filosofisch, levensbeschouwelijk, psychologisch, pedagogisch, als op het gebied van de intermenselijke relaties, wel degelijk innovatieve elementen bij. In mijn boek worden deze beschreven. Waarbij het bijzondere is dat door toepassing ervan de technologische innovatie een enorme stimulans kan krijgen en effectiever zal verlopen. Het wordt inmiddels onderkend dat technologische innovatie succesvoller verloopt als men oog heeft voor de sociale innovatie. Ik voeg daar, onderbouwd, de spirituele innovatie aan toe. Wie en welke politicus wil zich daar eens in verdiepen?

Waarom het tot nu toe niet gebeurt is glashelder: onbekendheid en onzekerheid. Het eerste is op te heffen door bijvoorbeeld te surfen op het internet en o.a. kennis te nemen van dit weblog. En laat nu de bewustwordingspsychologie het antwoord geven op de vraag hoe je met onzekerheid kunt omgaan en die kunt opheffen! De mate waarin is een individueel proces, maar het scheelt wel. Angst is een universeel menselijk gegeven, maar we kunnen wel leren ermee om te gaan en angsten overwinnen.

Het kabinet heeft naar eigen zeggen honderd dagen geluisterd naar het volk. Ze zijn er ongetwijfeld, dus ik ben wel benieuwd naar de resultaten daarvan. Een goed initiatief en voorstelbaar dat je met zestien miljoen inwoners een selectie maakt. Maar ik ben niet de enige die niet-technische innovatieve ideeën heeft. Herman Wijffels wist honderden mensen bijeen te brengen, er zijn een paar miljoen cultural creatives en er zijn zoveel initiatieven op niet-technisch gebied die van nationaal en internationaal belang zijn. Dus wat doet het kabinet, de politiek aan niet-technische innovatie?

Kom op mensen. Kom als politicus tevoorschijn of stimuleer ze om te voorschijn te komen. Het Innovatieplatform en Europese en mondiale initiatieven zullen veel succesvoller zijn als de creativiteit meer kans krijgt door betere communicatie. Alle innovatie heeft de psychologie en spiritualiteit als basis. Of je daar nu aan wilt of niet.

One Comment, RSS

  1. Willy 5 August, 2008 @ 16:37

    Ik ben het roerend met je eens!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.