Ik Verbind. U ook? Deel 4. Missie, visie en doelstellingen.

In het eerste artikel beschreef ik de ingeving die ik kreeg toen ik een jaar of twintig was en hoe dit uiteindelijk in 2005 leidde tot oprichting van de Stichting Globaliseringscentrum. In het tweede artikel schetste ik het belang aan van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren. En gaf ik aan waar de Stichting Globaliseringscentrum onderscheidend en aanvullend wil zijn in het bijdragen aan realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. In het derde artikel gaf ik aan dat we de huidige wereldproblemen niet meer geïsoleerd kunnen aanpakken en oplossen. De bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, vertrouwensmanagement en het Ennisme; de Filosofie van de Verbinding bieden daartoe nieuwe perspectieven. In dit artikel geef ik de visie, missie en doelstellingen weer van de Stichting Globaliseringscentrum.

Missie

De Stichting Globaliseringscentrum, werd 21 juni 2005 opgericht. Haar missie is: “Het bevorderen van de verbinding tussen al het geschapene, van de individuele en collectieve bewustwording en herstel van evenwicht.” Door multidisciplinaire, effectieve samenwerking en het oprichten van globaliseringcentra overal ter wereld, ter realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. Anders gezegd: Het realiseren van de mensenrechten en de millenniumdoelen door bewustwording, verbinding en multidisciplinaire samenwerking en oprichten van globaliseringcentra.

Visie:

Het is onze individuele en collectieve plicht om uit respect voor vorige generaties, en voor onze eigen generatie en toekomstige generaties, de mensenrechten en de millenniumdoelen te realiseren, maatschappelijk verantwoord te handelen en te komen tot een duurzame samenleving. Leidend tot welvaart en welzijn voor eenieder. We kijken allemaal verschillend tegen de werkelijkheid aan. We kunnen van elkaar leren door kennis te nemen van elkaars inzichten en ervaringen. Dat heft eventueel aanwezige vooroordelen en onjuiste veronderstellingen op. Diversiteit van meningen leidt tot goede besluitvorming in groepen. Multidisciplinaire samenwerking biedt ongekende perspectieven om tot welvaart en welzijn voor eenieder te komen. De Stichting Globaliseringscentrum onderscheidt zich van andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en globalisering door alle maatschappelijke disciplines integraal met elkaar te laten werken aan duurzame, eerlijke globalisering. De Stichting Globaliseringscentrum wil daartoe komen tot perspectiefvolle toekomstscenario’s, projecten en acties.

DOELSTELLINGEN

De centrale doelstelling van de Stichting Globaliseringscentrum is het bijdragen aan een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld. Haar doelstellingen zijn:

1. Het bevorderen, inspireren en stimuleren van individueel en collectief bewust worden, bewust zijn en bewust willen, kunnen en doen in leven, wonen en werken. Met optimale kwaliteit op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau.

2. Bijdragen aan het ontwikkelen en ontplooien van de acht menselijke eigenschappen: Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Vreugde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid. Als we die in eenieder verder ontwikkelen en ontplooien leidt dat tot een enorme uiting van creativiteit en toename van innovatie, waardoor we eerder en tot betere resultaten komen.

3. Het, vanuit een totaalbeeld, multidisciplinair aanpakken en oplossen van wereldvraagstukken door het realiseren van de mensenrechten, de millenniumdoelen en de acht P’s: Peace, People, Perspective, Planet, Power, Priotity, Profit en Proud, Op individueel- en groepsniveau en van lokaal tot op mondiaal niveau.

4. Te komen tot interactie tussen de acht maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, particulieren, politiek, religie en wetenschap. Leidend tot scenario’s voor de komende drie, vijf, tien tot vijfentwintig jaar en tot (internationale) projecten en acties.

5. Het organiseren en verzorgen van multidisciplinaire werkconferenties. Leidend tot nieuwe perspectieven en (internationale) projecten en acties.

6. Ten behoeve van het realiseren van voornoemde doelstellingen, komen tot meerdere, unieke maar onderling verbonden, globaliseringcentra, verspreid over de gehele wereld. Als vrij en onafhankelijk platform, plaats voor ontmoeting en uitwisseling en als informatie-, onderzoeks-, bezinnings-, coördinatie- en actiecentrum. De oprichting van een globaliseringscentrum te Interlaken, ultimo op 21 juni 2014.

7. Het geven van lezingen, trainingen, workshops en het ontplooien van andere activiteiten die de totstandkoming van globaliseringscentra bevorderen.

President John. F. Kennedy gaf wat het stellen van doelen het goede voorbeeld: We staan binnen tien jaar op de maan. Dat leek volstrekt onhaalbaar, maar het gebeurde wel. Dat de werkelijkheid weerbarstig is weten we allemaal, maar wij mensen zijn niet alleen nuchter, maar ook avonturiers, ontdekkingsreizigers en bruggenbouwers. We gaan er dus voor.

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.