Ik Verbind! U ook? Deel 3: Uitgangspunten voor realistische idealisten

In het eerste artikel beschreef ik de ingeving die ik kreeg toen ik een jaar of twintig was en hoe dit uiteindelijk in 2005 leidde tot oprichting van de Stichting Globaliseringscentrum. In het tweede artikel schetste ik het belang aan van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren. En gaf ik aan waar de Stichting Globaliseringscentrum onderscheidend en aanvullend wil zijn in het bijdragen aan realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. In dit artikel geef ik aan op basis waarvan wij de wereldproblemen kunnen aanpakken.

Motto:”Een idealist zonder realisme bereikt niets, maar heeft iets. Een realist zonder idealisme bereikt misschien iets, maar heeft uiteindelijk niets.”

Kunnen wij de wereld veranderen en verbeteren?”Ik kan wel mijn bad leegscheppen, maar niet de oceaan”. Laten we doen wat we kunnen. Al het geschapene is, in al haar verscheidenheid, met elkaar verbonden. Mensen kunnen heel veel: Het is mogelijk samen een evenwichtige samenleving op te bouwen, gebaseerd op (zelf)inzicht, liefde, vertrouwen, waarheid en wederzijds respect. Dat is geen niet te realiseren ideaal, maar realistisch idealisme. We zijn allemaal, individueel en gezamenlijk, (mede)verantwoordelijk voor de manier waarop we omgaan met elkaar en al het geschapene. En, waar nodig, voor het herstellen van verbinding. Het motto van de Stichting is dan ook “Ik verbind”. Het begint bij onszelf, maar we kunnen het niet alleen. Samen kunnen en gaan wij het realiseren. Want waar een wil is, is een weg! En waar twee mensen iets willen ontstaat uitwisseling en vermenigvuldiging. Toch!

Door de toenemende globalisering en de huidige wereldproblemen kunnen vraagstukken en problemen niet meer geïsoleerd worden aangepakt en opgelost. Zij vereisen een nationale en internationale en een volledige en gezamenlijke aanpak door de verschillende maatschappelijke disciplines. Met een zo breed en groot mogelijk draagvlak. Zowel de economische, ecologische, psychologische en de sociale, als de relationele en spirituele aspecten vereisen onze aandacht. We willen geen symptoombestrijding, maar duurzame, structurele en blijvende oplossingen. De Stichting Globaliseringscentrum biedt hiertoe – unieke – mogelijkheden.

Hoe gaan we dat bereiken? Vertrouwen en zelfvertrouwen, (zelf)inzicht, (persoonlijk) leiderschap en luisteren naar ons zelf en de ander zijn de voorwaarden om te kunnen komen tot zinvolle dialogen, duurzame relaties en realisatie van doelstellingen. De door mij geïntroduceerde bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en vertrouwensmanagement als de uitvoeringsmethodiek daarvan, bieden (nieuwe) perspectieven. In 2005 introduceerde ik het Ennisme, de Filosofie van de Verbinding. Deze psychologische en filosofische inzichten en handvatten bieden mogelijkheden voor structurele, wereldwijde verandering en herstel en voor duurzame ontwikkeling en ontplooiing. Op basis van zelfbeschikkingsrecht en uitgaande van onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid kunnen we hierover in dialoog gaan. Door uitwisseling van ervaringen en inzichten kunnen we onze doelstellingen realiseren.

Voor meer informatie: http://www.ikverbind.nl

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.