Persoonlijk leiderschap en management is bewust kiezen

We kiezen continu bewust en veelal onbewust hoe wij leven en hoe wij reageren op alle informatie die, bewust en onbewust, op ons afkomt. Hoe meer wij ons bewust zijn van alles dat op ons afkomt, des te beter kunnen wij daar grip op krijgen en bewust kiezen. Omdat het ondoenlijk is alle informatie tot ons te nemen, maken wij daar, bewust en onbewust, een selectie uit. Wij maken die selectie op alle zes de kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel. De keuzes die wij maken op bijvoorbeeld fysiek niveau heeft invloed op de andere niveaus. Besluit je te gaan sporten in groepsverband dan ontmoet je andere mensen. Enz. Wij beginnen met kiezen vanaf onze geboorte. En als je uitgaat van de reïncarnatietheorie dan kiezen we al voor de geboorte om op deze aarde in te dalen. Hier is al sprake van een keuze, op spiritueel niveau, ten aanzien van je levensvisie.

1. Elke keuze die je in dit leven maakt is, bewust of onbewust, gebaseerd op je levensvisie. Je kunt bijvoorbeeld handelen uit angst voor de dood, denken over het hiernamaals, enz. Hoe bewuster je kiest voor een bepaalde levensvisie, des te meer grip heb je op de andere keuzes die je maakt.

2. We kunnen er vervolgens voor kiezen wel of niet een missie te hebben. Heeft dit leven voor jou een doel, en zo ja welk? Heb je voor jezelf een opdracht in dit leven en welke is dat? Wat is je levensopgave en welk verband heeft die met je levensopdracht?

3. Je bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens ten aanzien van je visie en missie bepalen vervolgens je doelstellingen op de zes kwaliteitsniveaus van leven. Hoe bewuster je kiest voor je doelstellingen in dit leven, des te meer invloed heb je op de realisatie daarvan.

Bovengenoemde drie keuzes; die ten aanzien van je levensvisie, -missie en -doelstellingen zijn positieve keuzes, die je maakt op basis van wat jij wilt en wat jij wilt!! De vraag die je kunt stellen is, waarom doen we dat niet allemaal? Het antwoord is wellicht confronterend, maar als we geen bewuste keuzes maken, dan is dat omdat we:

1. Daar de verantwoordelijkheid niet voor willen dragen. Vanuit de schijn gezien is het helaas en vanuit ons Zelf is het gelukkig echter zo, dat we altijd verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten. Dus ook voor al onze bewuste en onbewuste keuzes!

2. De reden dat we geen verantwoordelijkheid nemen is angst. Angst voor de mogelijke consequenties van onze keuzes, angst om de verkeerde keuze te maken, angst om afgerekend te worden op onze keuze, angst voor wat de ander er van zal vinden.

3. En die angst komt weer voort uit onze afhankelijkheid en minderwaarde.

Drie dieperliggende oorzaken dus, die ons er van weerhouden om vanuit ons Zelf de leiding te nemen over ons eigen leven. Dat leidt ons naar de tweede vraag die je kunt stellen: Hoe heffen we die oorzaken op? Daarvoor zijn diverse oplossingswegen denkbaar:

1. Lees “De mens in de 21e eeuw” en werk de vragen daarin uit.
2. Trakteer jezelf op een paar coachinggesprekken, waarin we deze materie onder de loep nemen en je tot een bewuste toekomstrichting komt.
3. Lees de artikelen en weblichtjes op dit weblog en dien een verzoek om een artikel in.

Succes! En laat je weten hoe het proces verloopt en welke keuzes je bewust maakt?

2 Comments, RSS

  1. Cor 23 November, 2008 @ 15:45

    Bert Jan,
    Een keuze als gevolg van het bewustworden en zijn, uit het dagelijks leven, dat ik een situatie omarm ipv het te veroordelen en “af te handelen” alszijnde niet- beinvloedbaar, door het als het ware te omarmen bied het mij en de andere veel meer kansen om tot een duurzame, werkbare oplossing te komen….

  2. Bert-Jan van der Mieden 24 November, 2008 @ 17:06

    Cor,

    Omarmen is een mooie keuze en levenskunst. De ander is weer vrij om de situatie wel/niet te omarmen. Doet die dat niet, dan vraagt dat weer om een bewuste keuze. Mijn artikel wil in feite aangeven hoe je gebeurtenissen, omstandigheden en ontwikkelingsprocessen (effectief) kunt omarmen. Bedankt.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.