Verbinding, vrijheid en vertrouwen

In het bewust gekozen logo van de Stichting Globaliseringscentrum ”Ik Verbind”(http://www.ikverbind.nl) zeg ik het al: Verbinding begint bij jezelf. Hetzelfde geldt voor vertrouwen. Je kunt wachten tot de ander het initiatief tot verbinding en/of vertrouwen neemt, maar als we allemaal op elkaar zitten te wachten dan komt er van verbinding en vertrouwen niets terecht.

We bedenken en er zijn redenen genoeg om de verbinding met de ander niet aan te gaan: geen tijd, angst voor afwijzing of teleurstelling, andere prioriteiten. Het is goed om je daarbij te realiseren dat we allemaal onze eigen vrijheid en keuzevrijheid hebben. De een kan wel behoefte hebben en jij niet en andersom. Ieder mens heeft diens eigen prioriteiten gedurende diens levensloop, waardoor contacten ontstaan, op een laag pitje komen te staan of ophouden te bestaan. Je kunt naar elkaar toegroeien of uit elkaar groeien, in het samenkomen van twee individuele ontwikkelings- en ontplooiingsprocessen. Dat kan, vanuit onze afhankelijkheid aan de ander, leiden tot gevoelens en gedachten van eenzaamheid, teleurstelling en boosheid, bij de een en/of de ander.

Die kunnen we opheffen en voorkomen door ons Zelf te zijn en ons zelf, de ander en het leven te vertrouwen. Door eerlijk te kijken naar je eigen hoofd-, bij- en eventueel aanwezige schijnmotieven om het contact wel of niet aan te gaan en wel of niet te verbinden en te vertrouwen. Door ons te realiseren dat ieder diens eigen proces volgt, overeenkomstig diens levensopgave en levensopdracht. Geef jezelf en de ander daar de ruimte voor.

P.S. Zie ook het artikel op 02-09-2008: “Het cadeau: Innerlijke vrijheid”.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.