Politieke uitgangspunten ten behoeve van de gewenste toekomst

De globalisering biedt kansen om markten, ondernemingen en informatiestromen met elkaar in verbinding te brengen en daardoor de tegenstelling tussen arm en rijk op te heffen. Maar een internationalisering van de economie vraagt ook om een internationalisering van de politiek. Er zijn drie miljard armen die gezamenlijk minder jaarinkomen hebben dan de vierhonderd rijkste families op aarde. Dat verklaart het diepe wantrouwen en de boosheid naar die economen, wetenschappers en politici die kiezen voor een niet-humane wijze van globaliseren en uitsluitend oog hebben voor aandeelhouderswaarde en winstmaximilisatie, desnoods ten koste van mens en milieu.

We leven in een wereld waarin een kleine groep mensen en machthebbers door middel van geld de mensheid beheersen en tiranniseren in plaats van dat de mens zelf de macht in handen heeft en geld als hulpmiddel gebruikt om welvaart en welzijn voor eenieder tot stand te brengen. Dat kan alleen doordat mensen hun Zijn kwijt zijn geraakt en ingewisseld hebben voor “Ik ben wat ik heb”. We dienen weer terug te gaan naar “Ik Ben” en “Ik ben bewust wie ik ben”.

Een nieuw systeem

De economische en technologische vooruitgang dient in dienst te staan van het geluk van al het geschapene. Het economisch wereldsysteem op basis van westerse en individuele superioriteit dient vervangen te worden door een wereldsysteem van groeiende spreiding van welzijn, welvaart en individuele en collectieve ontwikkeling en ontplooiing, met behoud van de unieke individuele en collectieve verscheidenheid. De vrijheid en de veiligheid van de mens dient beschermd te worden door een goed werkend rechtssysteem, een democratische samenlevingsvorm en welzijn en welvaart voor eenieder.

Politieke uitgangspunten en oplossingsrichting

De politiek dient zich te richten op democratie, het stimuleren van de politieke betrokkenheid en op welvaart in dienst van welzijn. Zij dient de individuele en collectieve verantwoordelijkheid als uitgangspunt te nemen. Zij dient tevens uit te gaan van gelijkheid, respect voor de individuele en collectieve verscheidenheid, het zelfbeschikkingsrecht van de mens en de menselijke authenticiteit, uniekheid en autonomie. Maar op basis van solidariteit en individuele vrijheid in verbondenheid. De mens is niet alleen vrij als individu maar ook onderdeel van een sociaal geheel. Het belang van het individu mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. De politiek geeft ruimte aan verschillen en verscheidenheid en bevordert (het herstel van) de eenheid en beschermt het collectieve belang.

De bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en de bewustwordingswetenschap bieden een basis en handvatten voor een individuele en publieke moraal, een maatschappijbeeld, een cultuur en een wereld- en mensbeeld die tot een gezonde politiek leidt, gericht op welzijn en welvaart voor eenieder. Daar gaat een curatieve en preventieve werking vanuit ten aanzien van alle problemen in deze wereld die (dringend) om een oplossing vragen.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.