De eerste elf weken van “De avonturen van Tweetkind” in twittertekst

Op 02 november j.l. schreef ik het artikel “De avonturen van tweetkind” op twitter”. http://bit.ly/2YsMNe, waarin ik het begin daarvan aankondigde. Op 07 november schreef ik het tweede bericht daarover, om het nader toe te lichten: “De avonturen van Tweetkind” in kindertaal: Zie: http://wp.me/pg2BH-tZ. Voor het goede begrip omtrent mijn bedoeling met dit project, wil ik je vragen deze artikelen te lezen.

Onderstaand geef ik het resultaat tot nu toe(inmiddels 13-01-2010) weer, voor degenen die ze tot nu toe nog niet gevolgd hebben. Realiseer je s.v.p. dat ik geen kinderboekenschrijver ben. Ik houd me voor suggesties en verbeteringen en een andere woordkeus nadrukkelijk graag aanbevolen. Maar de basis voor een verhaal wordt bij deze wel gelegd. Als je het leuk en boeiend vindt om deze avonturen, en ook deze eerste schreden op het realiseren van een kinderboek, vanaf het begin te volgen, dan ben je van harte welkom!

Inleiding

Dag lieve lezer. Ik ben Tweetkind. Ik kom uit de hemel. Daar ben je helemaal gelukkig en voel je je altijd helemaal blij van binnen. In de hemel ben je wie je bent. Iedereen is heel blij met jou en je voelt je gelukkig met alle andere mensen en de dieren, bloemen en planten. Daar speel je met je vriendjes en met de engelen, elven, kabouters en andere natuurwezens. Je kunt elkaar daar allemaal verstaan. Jij bent ook een Tweetkind. Misschien ben je dat, net zoals ik, een beetje vergeten, toen je vanuit de hemel naar deze aarde ging. Maar diep van binnen is het Tweetkind dat we allemaal zijn. Nu ik me dat weer herinner kan ik je daarover vertellen.

Over de inhoud

Zullen we samen op reis gaan? Zal ik je vertellen wat wij allemaal doen in deze wereld? En hoe het komt dat niet iedereen blij is? Ik neem jou mee op mijn reis en zal je vertellen wat ik van binnen voel en wat ik denk. En waarom ik net zoals jij wel eens verdrietig ben. Ik zal je vertellen over wat ik ontdekt heb. Ik heb ontdekt hoe het komt dat we ons wel eens onzeker voelen en we wel eens bang zijn. Hoe het komt dat de meeste van ons onze vrienden de natuurgeesten, elven en kabouters niet meer zien en soms zelfs niet meer herinneren.

Ik zal je vertellen over de twee stemmen die wij in ons zelf kunnen horen. De ene stem die praat over angst, verdriet en onzekerheid. En de andere stem die praat over ons diepste verlangen. Dat is het verlangen dat in je ziel ligt. Ik noem dat het zielsverlangen. In jouw zielsverlangen ligt ook het verlangen naar je eeuwige vriendjes. Misschien kun je ze herinneren en er een mooie tekening van maken. Het is in ieder geval leuk om je voor te stellen hoe ze met je spelen, dansen en praten en altijd bij je zijn. Ook als je niet aan ze denkt. Je eeuwige vriendjes laten je nooit in de steek. Degene die ons geschapen heeft laat ons ook nooit in de steek.

Jouw vader en moeder hebben jou, nadat je geschapen bent, een lichaam gegeven;“het jasje” om je ziel dat je hier op aarde draagt. Een mens met een lichaam is een persoon. De baas over de onzekere, angstige, verdrietige stem in ons is onze schijn: Je schijnpersoonlijkheid. Teken die maar eens. Dan zie je een meisje of jongen met een treurig, boos, angstig en teleurgesteld gezicht.

Onze andere stem is van degene die we in eeuwigheid Zijn. Dat is de persoon die je Bent. Als je met die stem spreekt dan ben je je Zelf. Als Tweetkind weet ik hoe moeilijk het is om altijd naar die stem te luisteren van je Zelf; de persoon die je in eeuwigheid bent. We voelen ons niet altijd blij en zijn er niet altijd zeker van dat iedereen van ons houdt. Dan zijn en kijken we verdrietig. Maar in je zielsverlangen ligt de herinnering aan je Zelf. Teken maar eens hoe blij je dan kijkt en hoe sterk je je dan van binnen voelt.

Je hebt nu al een tekening gemaakt van of gedacht aan je vriendjes in de hemel, je schijnpersoonlijkheid en je Zelf. Je weet nu weer dat je uit de hemel komt en er twee stemmetjes in je zijn: De stem van je Zelf en die van je schijnpersoonlijkheid.

Omdat ik al wat langer op deze aarde ben kan ik jou vertellen van wat ik allemaal ontdekt heb van de schijn en het Zijn. Ik zal je vertellen over de hemel en de aarde en over ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden en vriendinnen. En niet te vergeten over je liefste vriendje of vriendinnetje van je hart, die de grote mensen je Man of Vrouw noemen. Omdat je misschien wat vergeten bent erover vertel ik je over kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, waarheid, wijsheid en zuiverheid. Dat zijn eigenschappen die ieder mens heeft en die wij allemaal op onze eigen manier uiten. Jouw tekening is anders dan die van je vriendjes. En over hoe het is om gelukkig te zijn, ook al is er veel verdriet om je heen. En over nog veel meer, maar zullen we verder op reis gaan?

Hoe het begon

Onze reis is begonnen in de hemel. We hadden een gesprek met onze Scheppers, de Godsheer en de Godsvrouwe, over wat wij wilden leren. “De Godsheer en de Godsvrouwe?” vraag je je verwonderd af? Hier hoor je waarschijnlijk alleen over God als de Vader. Maar net zoals jouw vader is God in de eerste plaats een Man. Het zou toch raar zijn hè als mensen wel trouwen en God zou niet getrouwd zijn. Dus is er ook een vrouwelijke God. En de Godsheer en de Godsvrouwe zijn met elkaar getrouwd. Onze Scheppers kennen al onze gevoelens. Zo denk ik, Tweetkind, daarover. In het gesprek met onze Scheppers spraken we af welke levenslessen we willen leren.

We spraken af , hoe, wanneer, waar en bij wie we geboren wilden worden en wat onze levensopdracht in dit leven zou zijn. Kun jij je dat herinneren? Weet jij nog wat jij met je Scheppers hebt afgesproken? Weet jij nog wat er in je levensrugzak zit? Als je straks mijn avonturen gevolgd hebt dan weet je daar vast meer over, want ik zal je helpen je het te herinneren. Voordat ik vertel wat er gebeurde toen wij uit de hemel op aarde kwamen en hoe wij schijn kregen, vertel ik eerst over het zielsverlangen.

Wat wij verlangen

Het zielsverlangen is het verlangen zoals je in wezen bent. Het verlangen waarvan je weet dat het een deel is van het Zijnde, dat wat Is. Jouw zielsverlangen is dat wat je je herinnert uit de hemel, de geestelijke wereld, het Thuis waar we vandaan komen. Daar Zijn we onze verlangens. Hier zijn het je diepste verlangens, waarvan je weet dat ze vervuld zijn en worden. Net zoals Tweetkind kun jij je herinneren wie jij in wezen bent en wie jij verlangt te zijn.

Onthoud daarbij wel het volgende: Je kunt niet verlangen wat er niet is. Ieder mens streeft van binnen naar honderd procent liefde, vertrouwen en geluk. Dat wil jij toch ook? Ons zielsverlangen is dus realiteit en vervulbaar. We hebben verdriet doordat hier onze verlangens niet altijd vervuld worden. De wereld waarin wij nu leven is niet de enige wereld waarin wij leven. Wij verlieten ons Eeuwig Thuis en we komen daar weer terug. Zo begon tenminste mijn avontuur. Daarom geloof ik in eeuwige liefde, trouw, waarheid en schoonheid en kan ik je daarover vertellen.

Omdat we niet iets kunnen verlangen dat er niet is, is er een eeuwigheid als je naar die eeuwigheid verlangt. Je zielsverlangens zijn verlangens die uitstijgen boven de wereld van de tegenstellingen. Gezond zijn is niet ‘t tegengestelde van ziek zijn. Liefde is niet het tegenovergestelde van liefdeloosheid. Waarheid niet van leugen. Vertrouwen niet van wantrouwen. Het zielsverlangen dat diep in je Zelf ligt, is altijd honderd procent, volmaakt en vertelt je over het Zijnde, over wat eeuwig Is. Wat zijn jouw diepste zielsverlangens? Kun je ze schilderen, tekenen, opschrijven, uiten? Probeer dat maar eens. Weet wel dat veel mensen om je heen niet meer geloven in de realiteit en vervulbaarheid van hun zielsverlangen. Trek je daar niets van aan. Mensen die geloven dat deze wereld de enige werkelijkheid is, geloven niet in de eeuwigheid en de vervulling van hun zielsverlangen. Ze zijn waarschijnlijk teleurgesteld of bang voor teleurstelling en duwen hun zielsverlangen daarom weg en vluchten ervoor weg. Maar je zielverlangens zijn altijd vervulbaar. In de Geest, de hemel of de eeuwigheid, hoe je het maar noemen wilt. Maar ook hier kan je zielsverlangen vervuld worden. We kunnen in deze wereld onze zielsverlangens uiten. Door te zijn wie je in wezen bent. Of al je zielsverlangens in dit leven worden vervuld hangt af van de avonturen die je hier meemaakt. Wat sprak jij af over dit leven? De stem van je zielsverlangen is er altijd en kun je altijd opnieuw horen. Luister maar eens naar wat je diep van binnen verlangt. Zielsverlangen gaat uit van innerlijke volheid die zich steeds vernieuwt en van waaruit we willen geven. Vanuit innerlijke volheid is er altijd evenwicht in geven en ontvangen, als een in- en uitademing. Als jij al wat ouder bent, weet je dan nog welke verlangens je had als klein kind? Als vijfjarige bijvoorbeeld? Schrijf eens op hoe je was, wilde zijn en wilde worden. Wat maakt jou honderd procent gelukkig van binnen?

De zeven menselijke eigenschappen

Kracht

Ik zal je helpen door je te vertellen over de zeven eigenschappen die we allemaal hebben. Een daarvan is Kracht. Omdat we allemaal uniek zijn, is de manier waarop wij die eigenschappen inkleuren en uiten uniek. Jouw Wijsheid is b.v. anders dan de mijne. Kracht maakt het je mogelijk iets of iemand in beweging te brengen en iets te doen. Door Kracht kun je invloed uitoefenen op. Het gaat om je innerlijke kracht. Vanuit je innerlijke kracht ben je onafhankelijk en voel je je zeker. Kracht en Liefde horen bij elkaar. Kracht zonder liefde leidt vaak tot strijd, oorlog, conflicten.We hebben niets aan machteloze liefde, maar ook niet aan liefdeloze macht.

Liefde

Absolute liefde is onbeperkt en onvoorwaardelijk. Liefde overwint alles. Liefde vult aan, begrijpt, verdiept, luistert en stroomt. Liefde is honderd procent en zorgt voor geluksgevoel en geluksgedachten. Het maakt blij. Je kunt ook blij zijn om de vreugde van de ander.
In de Geest is elk houden van uniek. Liefde, respect en trouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liefde is vrijheid in verbondenheid. In unieke, eeuwige relaties. Het verdiept en geeft het leven kleur, dynamiek en glans. Teken dat maar. Mensen willen graag liefde geven. De ander gelukkig maken. Liefde geven en ontvangen. Aan wie wil jij liefde geven en van wie wil jij het ontvangen?Liefde is het diepst liggende contact tussen het geschapene. Wat uit liefde wordt gegeven brengt geluk. Ieder mens wil liefde. We zijn vanuit ons wezen allemaal gericht op verbinding. We willen ons verbonden voelen met de ander. Met wie wil jij verbonden zijn?Heb de ander zowel vanuit je hart als vanuit je denken lief. Liefde is geen keuze, maar de herkenning van het Zijnde.Laten we ons opnieuw bewust worden van de verbondenheid. De eenheid en de liefde tussen al het geschapene. Met wederzijds respect.

Het beschrijven van de menselijke eigenschappen kan ik niet in kindertaal.Ik beperk me daarom tot herschrijven van mijn boek in twittertekst. Daar waar mogelijk richt ik mij tot het jongere of oudere kind. Doel is uiteindelijk te komen tot een onderwijsmethodiek per groep.

Liefde Is en kun je op verschillende manieren uitdrukken. We kunnen liefhebben vanuit ons Zelf en toch nog schijn hebben. Waarachtige, zuivere seksualiteit geeft een gevoel van verbondenheid, veiligheid, geborgenheid, intimiteit, rust, ruimte en energie. Waarachtige, zuivere seksualiteit wisselt uit en daagt uit. Het bevestigt en vernieuwt. We verenigen dan stof en geest met elkaar. Het lichaam is een tempel van de geest. Seksuele gemeenschap als uiting van liefde is iets tussen Partners in een volkomen relatie. Liefde, privacy, respect, vrijheid, waarheid en zuiverheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liefde voor de ander kunnen we pas honderd procent hebben, als we de liefde in en voor ons Zelf hervonden hebben. En dat kan pas als we erkennen dat we allemaal schijn hebben en die tussen ons kan staan. Erkennen ervan is niet hetzelfde als goedkeuren. Houd jij van jezelf? En van welke eigenschappen van jezelf houd je dan? Naar wie en hoe uit jij je liefde voor de ander? Hoe wil jij graag liefde ontvangen en van wie? Als we in liefde naar de ander uitgaan kunnen we de ander goed aanvoelen. Ook in diens tekorten en/of blokkades. Als liefde het uitgangspunt is, dan is de ander geen bedreiging of vijand. We ontmoeten elkaar omdat dat van belang is voor onze levensweg. Wie zijn nu belangrijk voor jou op jouw levensweg? Maak maar een lijstje. Waarom zijn zij belangrijk voor jou en waarom ben jij dat voor hen? Vraag het ze maar. Dan weet je waarom je van elkaar houdt. We leveren allemaal een unieke bijdrage aan elkaars geluk. Jij aan dat van een ander en de ander aan het jouwe.

Schoonheid

Alle menselijke eigenschappen zijn met elkaar verbonden. Geen liefde zonder vertrouwen en schoonheid.We kunnen Schoonheid ervaren en beleven. Dat geeft een enorm geluksgevoel. Je kunt er geheel in opgaan en het kan je geheel vervullen. Uiterlijke schoonheid wordt schoonheid door de schoonheid van binnenuit. Het laat het wezenlijke zien achter de stoffelijke werkelijkheid. Je kunt in volle bewondering en verwondering kijken naar iets dat je mooi vindt. Je kunt je schoonheid uiten in de manier waarop je leeft. Maar ook in je creativiteit en in wat je doet. De schoonheid van het Zijnde kun je ervaren in jezelf, de ander, het andere en in de natuur. In kunst worden gevoelens en gedachten in vormen geuit. Daardoor worden gevoelens en gedachten bewust(er) gemaakt. Van welke schoonheid word jij gelukkig? Denk daarbij aan de natuur, mensen, dingen, kunst, creativiteit.

Jouw creativiteit en kunst hebben een relatie met het leven en met de bewustwording van jou en de ander. Schoonheid ontstaat uit harmonie. Als alles in harmonie is ontstaat er schoonheid. Ons gevoel voor schoonheid kunnen we delen met anderen. Er is een grote verscheidenheid in de uitingen van schoonheid en harmonie. In muziek, dans, een boek of beeld, of je relatie met de ander. Hoe en waarmee uit jij je schoonheid? Op welke wijze, waar en wanneer wil jij het liefste met schoonheid bezig zijn?

Kunst wil schoonheid uiten, werkelijkheden uitbeelden en de waarheid vinden en onthullen. Waarachtige kunst is de weergave van hetgeen in de oprecht zoekende mens leeft. De hoogste kunst is die welke uiting geeft aan eeuwige waarden en normen. Kunst is een middel tot bewustwording en geestelijke ontplooiing. Kunst kan het echte en wezenlijke, de schoonheid van de natuur, de mens en het leven doorgeven. De mens ten dienste zijn en gelukkig maken. Daarvoor hoef je geen kunstenaar te zijn. Jij kunt een ander met jouw creativiteit ook gelukkig maken. Doe dat maar eens. Ieder mens is mooi en heeft schoonheid in zich. Als je je Zelf leert kennen, leer je je schoonheid kennen en kun je die uitdragen. Door te doen en er te zijn. Onderzoek de schoonheid in je Zelf, de ander en de wereld om je heen.

Vertrouwen

In deze wereld verlangen we allemaal naar Vertrouwen. Jij wilt toch ook graag dat de ander jou vertrouwt en jij de ander kan vertrouwen? Heb jij ook wel eens meegemaakt dat de ander jou niet vertrouwde? Hoe kwam dat? Deed je iets verkeerd? Plaagde je de ander? Vertelde je de ander niet de waarheid of deed je iets stiekem zodat hij/zij het niet merkte? Waardoor ben jij wel eens niet te vertrouwen? En vertrouwde je wel eens een ander niet om dezelfde of andere redenen? Of merkte je dat anderen elkaar niet vertrouwen? We verlangen wel naar Vertrouwen, maar zijn zelf niet altijd betrouwbaar en merken dat mensen elkaar niet altijd vertrouwen.

Maar er is ook het Vertrouwen in het Leven, in God of Allah, of welke naam je maar geven wilt aan je Oorsprong. Heb jij al eens verdriet gehad over hoe jouw leven tot nu toe verloopt? Ben je daardoor al eens teleurgesteld? Vertrouw je het Leven nog wel? Jij weet ook wel dat het niet moeilijk is om te vertrouwen als alles je goed gaat. Maar hoe is het als het je tegenzit? Wij leven allemaal in deze wereld, waarin we ons afhankelijk en onzeker voelen. En angst, verdriet en onveiligheid kennen. Maar het fundament van ons leven is het erkennen van het absolute en het vertrouwen in het Zijnde.

Kun jij naar iets zoeken dat niet bestaat? Nee hè! Het is ook dom hè, om op weg te gaan als je niet het vertrouwen hebt het te vinden. Vertrouwen is de basis voor al hetgeen waarnaar we op zoek zijn. Het Leven geeft geen antwoord op vragen waarop wij Zelf van binnen het antwoord weten. Maar het geeft wel antwoord tijdens je levensloop: In gebeurtenissen, de samenloop der omstandigheden, in het wel of niet doorgaan van die afspraak, in jouw talenten. Er is Leiding in je leven in een samenspel tussen je eigen initiatief en het Leven. Sta daar open voor en je zult het ervaren. Godsvertrouwen is het vertrouwen dat – wat er ook gebeurt – dit leidt tot verdieping van ons bewustzijn en het geluk. Vertrouwen en geloven hebben pas inhoud en waarde als ze verkregen zijn door waarheidsliefde. En we onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Vertrouwen tijdens een bestaan met lijden en negativiteit is levenskunst. Vertrouwen betekent dat je weet dat al hetgeen je in je levensloop overkomt Goed is. In de zin van betekenis- en zinvol.

Vertrouw altijd op hulp en op de komst van de oplossing. Sta open voor de toekomst, maar vul deze niet in. Laat je niet door angst leiden. Houd onder alle omstandigheden vast aan je eigen diepste overtuiging, waarden en normen. Godsvertrouwen, waarheid en geluk zijn identiek aan elkaar en het weten daaromtrent is in ieder mens, bewust of onbewust, aanwezig. Als je het Leven echt vertrouwt weet je dat precies datgene gebeurt dat voor jou het beste is. En dat je diegenen in je leven ontmoet, die voor jouw levensweg van belang zijn. Alles dient om het Doel van de Schepping te realiseren.

Als je vertrouwt, kan je zonder angst naar je problemen kijken. Vertrouwen heft angst op en geeft gelijk een betere kijk op het probleem. Vertrouwen leidt – vroeg of laat, maar altijd – tot begrijpen en tot doorzien van ook de moeilijkste problemen. Waarheid, vertrouwen en begrijpen gaan altijd samen. Vertrouwen ontmaskert de schijn. Het geeft ons innerlijke zekerheid en energie. Vertrouwen geeft daadkracht, innerlijke rust, veiligheid, levensvreugde, geborgenheid en onbezorgdheid. Vertrouwen kunnen we alleen als we Zelf te vertrouwen zijn en we onszelf vertrouwen. Betrouwbaarheid begint bij Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen straal je uit. Vertrouwen tussen mensen is alleen mogelijk van Ik-Ben tot Ik-Ben. Het verspreidt zich en is aanstekelijk. Door Godsvertrouwen, door te vertrouwen op het Leven, ben je niet overbezorgd, zorgeloos of roekeloos. Je vult de toekomst niet in. Ik kan niet vertrouwen als er geen liefde is en ik geloof niet in liefde zonder vertrouwen. Waarheid leidt tot vertrouwen en vertrouwen brengt ons terug naar de Waarheid. Alle kernaspecten leiden tot elkaar. Ze voeden en versterken elkaar. Kracht is de motor. Liefde is het fundament. Schoonheid is het Doel. Vertrouwen is het Kompas.

Waarheid

Ga jij naar iets op zoek dat er niet is? Dat is een beetje zonde van je tijd, vind je niet. Waarom zoeken we dan naar de waarheid? Omdat Waarheid er is! Ook al zien we allemaal de werkelijkheid anders. De Waarheid weten we van binnen. Zullen we samen eens iets afspreken? Ik denk niet dat iemand er bezwaar tegen zou hebben als er één Waarheid zou zijn, die ieder mens en al het geschapene gelukkig maakt! Geen dogmatisme, moralisme en fundamentalisme natuurlijk. Ieder mens is zelf de enige die de waarheid voor zich Zelf kan bepalen. Maar laten we eens als uitgangspunt nemen:” Er is één Waarheid, omdat het verlangen daarnaar in iedere mensenziel omsloten ligt”. Het is altijd nuttig om eens vanuit een nieuw uitgangspunt te denken. Dat geeft wellicht een andere kijk op jezelf en de ander.

En op onze omgeving en omstandigheden. Een frisse kijk vanuit een ander uitgangspunt biedt nieuwe inzichten en perspectieven. Je hoeft niet te schrikken hoor. Ik geloof ook niet in één waarheid die iedereen op straffe van moet volgen. Brr. Daar heb ik niets mee. “Wie de waarheid kent wil niet gevolgd worden, wie volgelingen wil kent de waarheid niet” is een van de motto’s uit mijn boek. Laat je nooit opleggen wat waar en juist is en leg dat ook een ander niet op. Onderzoekt alles en behoud het goede! Maar gooi het kind niet met het badwater weg. We kunnen geloven in één waarheid, die door ieder mens persoonlijk wordt ingekleurd.

Niet uit volgzaamheid, maar vanuit ons Zelf. Uniformiteit sluit pluriformiteit niet uit. Geen blad aan een boom is immers gelijk aan elkaar! Als we de objectieve waarheid als uitgangspunt nemen, die we subjectief ondergaan, dan kunnen we over hetzelfde spreken, denken en voelen. We ondergaan dan de waarheid op unieke wijze en dragen die op unieke wijze uit. Je kunt wel of niet kiezen voor een overtuiging van buitenaf. Maar zou jij afscheid nemen van een (hervonden) waarheid die je van binnen weet? Als jij van binnen ergens van overtuigd bent? Niet als die gebaseerd is op zelfonderzoek, inzicht, beleving en je persoonlijke ervaring en zielsverlangen.

Waarheid is gebaseerd op logica, rede, liefde, vertrouwen, wijsheid, zuiverheid en schoonheid. In harmonie met je gevoel. Waarheid is altijd begrijpelijk, levend, dynamisch, inspirerend en gericht op vernieuwing en/of verdieping. Waarheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid en zingeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is dat niet een mooi uitgangspunt?! Waarheid is geen kluwen van geheimzinnigheid en onbegrijpelijke taal, maar een zichtbare weg, een stromende rivier. Eén Bron, één Doel. Weet je wat ik als Tweetkind ervaren heb? Als je de waarheid in je Zelf hervonden hebt, loop je vanzelf tegen je schijn op.

Ieder mens weet van binnen wat goed en kwaad is. Erken geen waarheid van buitenaf, zonder dat je die niet Zelf als waar ervaart! Herken de Waarheid bij je Zelf van binnen. Die kun je, als je wilt, ont-dekken door zelfonderzoek. Als ik componist was zou ik “De waarheidssymfonie” schrijven met als ondertitel “De waarheid in ieder mens”. Door naar elkaar te luisteren en open te staan voor de waarheid van de ander helpen we elkaar naar dieper inzicht.

Ik vertel je mijn avonturen in de hoop dat jij de waarheid omtrent je Zelf, de ander en de werelden waarin wij leven in je Zelf ontdekt. Wij helpen elkaar daarin door onze individuele en gezamenlijke levenswegen en –ervaringen. De in ons liggende Waarheid openbaart zich. Als waarheidsgericht bent, dan ben je bereid alles zonder vooroordeel of vooropzetting te onderzoeken. Dan leren we de waarheid in al haar facetten steeds meer en beter kennen. Onderzoek alles met je voelen, denken en intuïtie. Theorie en ervaringen van de ander zijn slechts wegwijzers. De weg is de weg die in je Zelf ligt. Het gaat om de Wijsheid in je Zelf!

Wijsheid

“De wijste mens is degene die beseft dat hij/zij nog slechts weinig wijsheid heeft” is een van de motto’s in “De mens in de 21e eeuw”. Ieder mens is Wijs. Al zeggen we dat niet zo gauw van ons zelf. We hebben allemaal een innerlijke wijsheid. Gelukkig maar! Wijsheid is het door levenservaring verkregen inzicht, het innerlijk weten en het handelen daarnaar. Wijsheid is doorleefde, wezenlijke, toegepaste kennis. In de stilte en door levens-, woon- en werkervaringen opgedaan. Wijsheid is de bron van onze intuïtie en onze intuïtie is de bron van onze wijsheid. Wijsheid wijst terug naar het Mysterie en de Bron van ons bestaan: Het Gewetene, het eeuwig bekende en toch telkens weer nieuwe.

De wijze analyseert, heeft mensenkennis, begrijpt, kent en verlegt grenzen en is doelgericht. De wijze kent rust en evenwicht. De wijze weet op de juiste wijze te handelen en niet te doen en laat zich meedrijven op de stroom des levens. Een wijze denkt na over het leven en maakt diens plan daarin, maar weet dat het leven anders kan lopen dan hij/zij wil. De wijze weet dat hij/zij zelf de oorzaak is van hetgeen hem/haar overkomt en leeft vanuit innerlijke harmonie. De wijze die weet blijft doorvragen en openstaan voor nieuwe antwoorden. De wijze kijkt eerst naar zichzelf en wijst niet naar de ander. De wijze blijft altijd leerling, is eerbiedig, respectvol, vertrouwend, bescheiden en vreugdevol. Laten we in deze eeuw voor een nieuw reveil van wijsheid gaan, die de filosofische en theologische tegenstellingen overbrugt.

Zuiverheid

We speken over “de zuivere waarheid” en over “zo zuiver als goud”. Zuiverheid is het ongeschondene, het volkomene. Zuiverheid herinnert ons aan de schoonheid van de waarheid. Pure wijsheid maakt stil. Het zuivere is zonder schijn. We spreken over zuivere, pure liefde. We kunnen genieten van heldere taal, de pure stilte, van een heldere gedachte en een klaar gevoel. We worden geraakt door de zuivere blik en de zuiverheid in de ogen van de ander. Zuivere schoonheid is overweldigend.

Diep in ons weten we hoe het hoort te Zijn. We kunnen onze eigen innerlijke zuiverheid weer terugvinden en ons ongeschonden Zijn herinneren. We weten wat zuiver is en wanneer iets zuiver is. Zuivere, goedgerichte kracht is indrukwekkend en geeft energie. Zuiver vertrouwen is ontroerend en brengt een trilling in je teweeg van “zo was het, zo Is het!” In het zuivere Zijn is het niet alleen alsof we nooit weg zijn geweest, maar is het zuivere weten dat we nooit weg waren en zijn. Een Mysterie, dat toch ieder mens kent omdat het Zuivere, volkomene in ons Zelf aanwezig is. Wat betekent zuiverheid voor jou en hoe ga jij ermee om? Wat zijn jou verlangens omtrent zuiverheid? Deel het met anderen is mijn advies.

Tot zover de avonturen van Tweetkind, zoals dat tot en met vandaag 13 januari 2010 op Twitter geplaatst is. In een artikel schrijf ik o.a. over gezondheid, geluk, ontspanning en vreugde. Volg de avonturen mee op http://www.twitter.com/Tweetkind

6 Comments, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.