“De avonturen van Tweetkind” in kindertaal!

Ik zal jullie vertellen over de avonturen van een schrijver die een kinderboek gaat schrijven. Vol verwachting en enthousiast begon ik als volgt: “De avonturen van Tweetkind”. 011109 werd ik geboren in Twitterland. Ik neem je mee op mijn reis in deze 21e eeuw. Ik vertel over onze in- en ontwikkeling en ontplooiing. Over wie en hoe wij zijn en we door bewust worden, bewust zijn en doen een bewustere en daardoor betere, gelukkiger wereld realiseren. Voor kinderen en volwassenen. Voor mij een uitdaging en avontuur. Alle suggesties en verbeteringen zijn welkom. Tot zover deze inleiding. Hier volgen:”De avonturen van Tweetkind”.

Hoe ik begon

Er was eens een twitter, die smaakte noch zoet, noch bitter, maar naar liefde, waarheid en ik verbind. De naam van die twitter? Tweetkind. Tweetkind zit bij ieder van ons diep van binnen. Het weet alles, is altijd zuiver en vol vertrouwen. Op Tweetkind kun je altijd bouwen. Tweetkind verliet diens Thuis in de bergen en daalde naar beneden. Thuis kende het Kracht, Wijsheid en Schoonheid en heerste er Vrede. In de wereld beneden werd Tweetkind onzeker. Het voelde zich minderwaardig en dacht “Ik hoor hier niet thuis. Wat doe ik hier?” Tweetkind herinnerde zich niet goed meer wie het Zelf was, identificeerde zich met diens lichaam en ervoer de beperking hier. Tweetkind ontmoette gelukkig een wijs mens. Die zei:”Het was je eigen wens”.”Vrijwillig kwam je naar dit oord. Daar komt iets goeds voort!” Opgelucht keek Tweetkind in het rond. Maar toen het rondkeek zag het dat de mensen niet zichzelf waren. Tweetkind mistte ook iets bij zichzelf. De zekerheid die het van binnen altijd gevoeld had was er niet altijd meer. Tweetkind zag verdriet, boosheid en onenigheid.”Ik begrijp het niet, waarom doen zij niet alleen lief tegen elkaar en tegen mij?”

Maar dan in kindertaal!

Tot zover was ik gekomen. Maar zoon Markward schreef mij terecht een mailtje met de opmerking:”Dit is geen kindertaal”! Tja, je bent niet in een keer een kinderboekenschrijver. Ik ben dus opnieuw begonnen. Ik probeer mijn boek “De mens in de 21e eeuw” nu te vertellen aan kinderen van ca, zes jaar. Maar het is duidelijk dat het niet gemakkelijk en niet altijd in kindertaal zal lukken. Ik roep iedereen en met name alle kinderboekenschrijvers en -schrijfsters op om mij van suggesties en verbeteringen te voorzien. Heel graag! Als “De avonturen van Tweetkind” op enig moment als kinderboek verschijnt dan schakel ik uiteraard eerst de hulp van een professional in. Maar dan is de basis gelegd. Volg dus dit avontuur in het beschrijven van het bewustwordingsproces en doe er je voordeel mee voor de eigen ontwikkeling en ontplooiing. Zie s.v.p. ook de andere artikelen over dit project bij de categorie Tweetkind.

Een onderwijsmethodiek en boekenreeks voor de jeugd tot 19 jaar

Mijn plan is om te komen tot een onderwijsmethodiek in bewustwordingspsychologie. Een kinderboekenreeks “De avonturen van Tweetkind” die de jeugd vanaf het basisonderwijs tot en met het middelbaar onderwijs, dus van 5 tot ca. 18 jaar volgt is daarvoor een mooie basis. Dan is er een bijdrage geleverd aan een generatie die zich veel meer bewust is van diens Zelf en van diens schijnpersoonlijkheid. En weten zij niet alleen van de mensenrechten en de millenniumdoelen, maar zetten zij daar zich ook honderd procent, naar uiterst kunnen, voor in. De mens is een prachtig schepsel en kan van deze aarde en deze wereld een hemel op aarde maken. Als we maar bij het begin beginnen en ons ont-wikkelen en ontplooien.
Lees mee en attendeer je gehele netwerk s.v.p. zoveel mogelijk hierop. Zie http://www.twitter.com/tweetkind

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.