De 21e eeuw: Einde van het primaat van het bedrijfseconomische uitgangspunt

Eeuwenlang hebben de bedrijfseconomische redenen geprevaleerd en ze doen dat nog. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, emancipatie en diversiteit worden vrijwel alleen “verkocht”, met onderstreping van het economisch voordeel dat men ermee kan behalen. “MVO is de beste garantie voor omzet en winst” en “Topvrouwen leveren geld op”. In de negentiende eeuw was de kop waarschijnlijk geweest ”Zonder slaven meer winst” en in de vorige eeuw “Meer omzet zonder rassendiscriminatie”. Het kan ook anders!

Een beperkt en kortzichtig uitgangspunt

Het merendeel der politieke besluiten – van lokaal tot en met internationaal – o.a. ten aanzien van sociale en welzijnsvraagstukken worden genomen op basis van economisch en financieel voordeel. Aan ontwikkelingshulp wordt door de rijke landen veel geld verdiend! Het is geen verspreking als men spreekt over “kosten” als het gaat om uitgaven aan mensenrechten. Hetzelfde geldt voor het investeren in personeel. Men doet dat alleen, of met name, omdat het winst oplevert of waarborgt. Op zich is winst willen maken een goed argument, laat dat duidelijk zijn. Waar het mij omgaat is, dat vrijwel alle beslissingen primair, uitsluitend en bovenal worden genomen vanuit het uitgangspunt “hoe worden we daar economisch en financieel beter van?”

Volledig doorgeschoten in

De gehele maatschappij is vrijwel geheel gebaseerd op bezit, geld en economische groei. Op hebben en schijnmotieven, zoals oneigenlijke machtswil en bezitsdrang. Ter compensatie van angst, afhankelijkheid en minderwaarde. Als men zich uitsluitend en teveel profileert als zodanig, wordt men terecht “window-dressing” verweten. Maar ook minder in het oog lopende besluitvorming vindt te vaak geheel of met name vanuit economische motieven plaats. De samenleving is volledig doorgeschoten in materialistische uitgangspunten en gerichtheid.

Terug naar onze oorspronkelijke waarden en normen

Het wordt hoog tijd dat we terugkeren naar ons Zelf en naar Zijn. Dat liefde weer Liefde is en geen gecamoufleerd eigenbelang. Dat vertrouwen weer Vertrouwen is en geen vertrouwen, uitsluitend op basis van regels, procedures, contracten en controle. Dat kracht weer innerlijke Kracht is en niet misbruikt is door fysieke kracht en verworden tot oneigenlijke macht. Dat wijsheid weer Wijsheid is en niet plaats maakt voor uitsluitend boekenwijsheid en kennis. Dat schoonheid weer Schoonheid is en niet bepaald wordt op basis van schijnmotieven en door financieel gewin. Dat waarheid weer Waarheid wordt en niet misbruikt wordt om de ander te tiranniseren, te terroriseren en te onderdrukken.

Nogmaals er is niets mis met contracten, regels, procedures, controle, boekenwijsheid en fysieke kracht. En ook niet met hebben en materieel bezit. Maar het gaat om de Zuiverheid van onze motieven en uitgangspunten. Het gaat erom dat de hiervoor genoemde zeven eigenschappen, die in ieder mens aanwezig zijn, weer het basisuitgangspunt worden van de besluitvorming en het doen en laten. En om herstel van het evenwicht tussen Zijn en hebben. Daartoe introduceerde ik als opvolger van het post-modernisme de Filosofie van de Verbinding: Het Ennisme. Zie het artikel “De tijd is rijp voor het Ennisme: De Filosofie van de verbinding”(30-11).

De eeuw van het Ennisme, de bewustwordingspsychologie en bewustwordingsmanagement

Hopelijk is de Duurzame Winst van deze economische en financiële crisis, dat we ons individueel en collectief weer onze Oorsprong en Verbondenheid herinneren. Daartoe introduceerde ik de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. Niet alleen bedoeld als een bijdrage aan het verkrijgen van inzicht, maar ook concrete en praktische handvatten gevend omtrent hoe we een en ander daadwerkelijk kunnen concretiseren. Praten over vertrouwen en zeggen dat we dat moeten herstellen is mooi, maar alleen als er ook wordt aangegeven hoe. En daar voorziet bewustwordingsmanagement in.

3 Comments, RSS

 1. Cor 16 December, 2008 @ 19:03

  Mooie blog Bert Jan….Bij Terug naar de oorsprong mis ik Talenten….

  Talent is liefde
  Talent is vertrouwen
  Talent is kracht
  Talent is wijsheid
  Talent is schoonheid
  Talent is waarheid….

  In het Ultieme: Als iedereen nu op de juiste plaats zou zijn, de talenten waar diegene over beschikt juist zou inzetten…Dan kunnen we spreken over MVO…

 2. John van der Hoek 17 December, 2008 @ 16:41

  Bert – Jan ,

  Een beeld om van te blijven dromen! Maar ook je talenten gebruiken zoals Cor zo mooi heeft omschreven.
  Wist jij dat Jezus, onze grote leraar, hier ook over sprak? Wij hebben ze gekregen om ze te gebruiken voor Hem maakte het niet uit iemand veel of weinig talenten heeft. Maar is deze passage lees je ook dat het niet gebruiken van de talenten de persoonlijke groei in de weg staat.

  Groeten,
  John

 3. Bert-Jan van der Mieden 18 December, 2008 @ 17:58

  Mooie reacties, Cornelis en John. Talenten, gaven, kwaliteiten, onze persoonlijke levensvisie en levensmissie, levensopdracht en levensopgave. Als we die individueel en collectief zouden uitwisselen, zou het boeiende en zeer vruchtbare bijeenkomsten opleveren.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.